“Nem tartom kulturált megoldásnak, amikor a sajtón keresztül üzengetünk egymásnak” – Dr. Gamal Eldin Mohamed közleménye

(Budaörs, 2016. május 17. – Budaörsi Infó) 2016. április 22-én ülésezett a képviselő-testület. Nagy nyilvánosság előtt ekkor hangzott el először, hogy valamilyen probléma merült fel az Europ-Med új fizikoterápiás központja körül. 2016. május 12-én sajtótájékoztatóval egybekötött helyszínbejárást tartott a budaörsi Fidesz. Nagy Sándor András, a helyi Fidesz elnöke és dr. Kovács Attila Csaba főigazgató főorvos nyilatkozott ekkor hírportálunknak. A helyszíni bejárást követően Dr. Gamal Eldin Mohamed, az Europ-Med ügyvezetője sajtónyilatkozatot adott ki, majd Dr. Kovács Attila Csaba reagált erre a nyilatkozatra. A mai napon Dr. Gamal Eldin Mohamed ismét sajtóközleményt küldött szerkesztőségünk számára, amelyben Dr. Kovács Attila nyilatkozatára kíván reagálni.

Dr. Gamal Eldin Mohamed sajtóközleményét szószerint közöljük.

 

Válasz Dr. Kovács Attila  sajtóközleményére:

Tisztelt Olvasók! Tisztelt Dr. Kovács Attila!

 

Őszintén sajnálom, hogy Dr. Kovács Attila konkrétumok és tények nélküli közleményében szeretné az olvasókat félrevezetni, engem pedig olyan összeférhetetlen személynek beállítani, akivel nem lehet együtt dolgozni. Nem tartom kulturált megoldásnak, amikor a sajtón keresztül üzengetünk egymásnak.

Szerettem volna ezt elkerülni, ezért kizárólag a fizikoterápiás épület bérletével kapcsolatos konkrétumokról tájékoztattam legutóbb a közvéleményt, abban bízva, hogy Dr. Kovács Attila visszafogott lesz ezt követően.

Nem így történt, sőt még ő az, aki felháborodva, több oldalon keresztül sorolja vélt sérelmeit. Szeretném a sajtón keresztüli „üzengetést” befejezni, aminek egy rendkívül egyszerű módja van, arra kérem Dr. Kovács Attilát, hogy járuljon hozzá, hogy az általa az Europ-Med Kft. ügyvezetőjeként aláírt szerződéseket teljes terjedelemben nyilvánosságra hozhassam.

Ebben az esetben az internetre feltölthetem a teljes joganyagot és minden budaörsi polgár eldöntheti, hogy az elmúlt években Dr. Kovács Attilának mi volt a fontosabb, a saját zsebe, vagy a betegellátás anyagi feltételeinek biztosítása az Europ-Med Kft.-ben.

Főorvos úr! Kérem, vállalja a felelősséget azért, amit tett, a nyilvánosság előtt is! Én minden szerződésért vállalom a felelősséget, amit én aláírtam. Azért nem, amelyeken valaki vagy valakik meghamisították az aláírásomat!

 

Mindenesetre addig, amíg a Dr. Kovács Attila úr hozzájárulása a közzétételhez megérkezik, néhány konkrét Céggel kapcsolatos tényt ismertetek az olvasókkal. A tények alapján mindenki eldöntheti, jogosan léptem-e fel kisebbségi tagként azzal a többségi tulajdonnal rendelkező Dr. Kovács Attilával szemben, aki a betegellátást veszélyeztetve, a saját cégeibe pumpálta át az Europ-Med Kft. pénzeszközeit, jogtalanul. A megjelölt cégekkel kapcsolatos céginformációkat bárki ingyenesen kérheti a www.e-cegjegyzek.hu oldalon, a cégek mérlegbeszámolóit ugyancsak ingyenesen letölthetik a www.e-beszamolo.im.gov.hu oldalon.  

 

– Kezdjük mindjárt a fizikoterápiás ellátási célt szolgáló Kossuth u-i új épület bérletével. Dr. Kovács Attila szerint 160 millió forintba került a beruházás a cégének. Ez az összeg kicsit soknak tűnik, de fogadjuk ezt el most reálisnak az egyszerűbb számolás kedvéért. Miután átvettem a gazdálkodási feladatokat a társaságnál március 16-án, három bérleti szerződést is találtam ennek az épületnek a bérletére. Egy előszerződést, ahol a nevem tudtomon kívül, név bélyegzővel került a szerződésre. Valaki hamisította az aláírásomat. Egyébként szakértői vélemény sem kell hozzá, hogy ezt megállapíthassuk, de hamarosan az is rendelkezésre áll.

Vajon kinek állt érdekében, a névbélyegző használata, Kovács Úr? A következő szerződés, egy 2015 őszi bérleti szerződés, ahol a bérleti díj havi 4.000.000,- Ft és ez az összeg már tartalmazza az ÁFA összegét is. Ezt a szerződést a bérlő és a bérbeadó oldalán is Dr. Kovács Attila írta alá. Létezik azonban egy 2015 februári dátumú szerződés is, ugyancsak mindkét helyen Dr. Kovács Attila aláírásával. Ebben a szerződésben már 5.080.000,- Ft a bérleti díj havonta, mert már az ÁFA összegét pluszban kell kifizetni. Fél év alatt 27% emelkedés és még nem is vette át a bérlő az épületet! Mi indokolta ezt az emelkedést?

Mi indokolta ezt a nagyságrendű bérleti díjat? Számoljunk egy kicsit! 12 hónapra az éves bérleti díj 60.960.000,- Ft lenne. Mennyi idő alatt térülne meg akkor a beruházása Kovács Attila cégének, az Euro-Fikizikó Kft-nek? Ha a beruházás 160 millió forintba került, akkor pontosan 31 hónap, azaz 2,5 év alatt térülne meg! Kedves olvasók, azt gondolom, hogy mindannyian szeretnénk bérbeadóként ilyen mesés haszonnal járó üzletet kötni, de bérlőként már egyikünk sem!

Az Europ-Med Kft., mint bérlő sem engedheti meg magának, hogy a Dr. Kovács Attila 85%-os közvetett tulajdonában álló Euro-Fizikó Kft-nek ilyen irreálisan magas bérleti díjat fizessen ki, csak azért, hogy budaörsi betegellátásra szánt pénzekből Dr. Kovács Attila mielőbb meggazdagodjon! Döntsék el Önök, helyes volt-e, amikor ezt a szerződést megtámadtam a bíróságon, illetve felmondtam azt. Ítéljek meg Önök, hogy az általam felajánlott 1,3-1,5 millió forint közötti bérleti díj szolgálja a budaörsi betegellátás érdekeit, vagy az 5,080.000,- Ft?

 

Ezek után lássunk néhány számot a Dr. Kovács Attila által a közleményében „hatalmas, légből kapott, és számára „ismeretlen forrásból szerzett”-nek nevezett számok közül:

– A Megahosp Zrt. (székhely: 2040 Budaörs, Kossuth Lajos utca 5., cg,: 13-1 041581 ügyvezető: Dr. Kovács Attila Csaba) 90%-os többségi tulajdonosa Dr. Kovács Attila. Ez a társaság több szerződést is kötött az Europ-Med Kft-vel 2013 január hónapban. A két szerződésben a Megahosp Zrt. az alábbi szolgáltatások nyújtására szerződött:

– bérleti szerződés egy Peugeot Partner típusú kisteher gépjárműre és egy szoftver bérletére

– irodai szolgáltatási szerződés a Budaörsi Egészségügyi központ. irodai adminisztrációjának ellátására.

Talán már nem kell mondanom, hogy a szerződéseket Dr. Kovács Attila írta alá mindkét cég nevében és ő engedélyezte a számlák kifizetését is a saját cégének.  Az irodai adminisztrációt azonban nem a Megahosp Zrt., hanem az „Europ-Med” Kft dolgozói látták el, az „Europ-Med” Kft vásárolta meg az irodaszereket. A Megahosp Zrt. nem végzett semmilyen szolgáltatást, mégis 2013-tól kiszámlázott és elvitt a betegellátástól 38.600.000,- Ft-t, ezen a jogcímen. Ez egyszerűen egy fiktív szerződés volt, ami után Dr. Kovács Attila éveken keresztül jogtalanul állította ki a számlát.

Az is egy érdekes ügylet, hogy a bérelt kisteherautót nem egy autóbérlő cégtől bérelte az Europ-Med Kft., hanem Dr. Kovács Attila saját cégétől! Na nem azért, mert úgy olcsóbb volt, hanem azért, mert így drágábban tudta bérbe adni az „Europ-Med” Kft-nek a gépjárművet a Megahosp Zrt! A Havi bérleti díj havi 750.000,- Ft+ÁFA volt, ami azt jelenti, hogy egy év alatt meghaladta a fizetendő bérleti díj egy új autó vételárát. Az elmúlt 3 évben több mint 33.600.000,- Ft bérleti díjat fizettünk Dr. Kovács Attila cégének egy kisteherautóért. Szerintem Önök is el tudják dönteni, hogy ez sok, vagy kevés volt.

A szoftver bérleti szerződés alapján egy olyan szoftverért, amelyet évi 1,8 millió forintért lehet bérelni, az Europ-Med Kft. összesen több mint 21 millió forintot fizetett ki a Megahosp Zrt-nek három és fél év alatt.

Ezek a tények, melyek alapján mindenkiben okkal merülhet fel: vajon miért nem köthette meg ezeket a szerződéseket közvetlenül a Europ-Med Kft egy autókereskedő céggel, vagy egy a szoftver tulajdonosával? Mi szükség volt közbeiktatni a Megahosp Zrt-t? Kinek az érdeke volt ez Kovács úr? A válasz egyszerű, csak az Öné Kovács úr, senki másé! A budaörsi betegek érdekeit ezek a szerződések nem szolgálták. Mindenesetre én valamennyi szerződést felmondtam, illetve megtámadtam a bíróságon.

– Men For Care Kft. (székhely: 1037 Budapest, Lajos utca 93-99/A., cg.: 01-09-998621; ügyvezető: Dr. Kovács Attila Csaba) 90%-os többségi tulajdonosa Dr. Kovács Attila.) Ez a társaság Százhalombattán végezte az egynapos sebészeti betegellátást. Ott azonban az Önkormányzat felmondta a szerződést a céggel. Ezt követően Dr. Kovács Attila – ismét mindkét cég nevében aláírva – „bérleti szerződést” kötött az Europ-Med Kft.-vel mint bérbeadóval és beköltöztette a Men For Care Kft.-t a Budaörsi Egészségügyi Központba.

A bérleti díjat sajnos nem tartalmazza a bérleti szerződés… Dr. Kovács Attila kötelezte az Europ-Med Kft. dolgozóit arra, hogy részmunkaidőben lépjenek be dolgozóként a Men For Care Kft.-be és arra is, hogy az egy napos sebészeti ellátásra érkező betegeket úgy irányítsák, hogy a Men For Care Kft OEP kerete legyen kitöltve maximálisan és csak azt követően az Europ-Med Kft. kerete. Ezáltal több mint 40 millió forint árbevétel került jogtalanul a Men For Care Kft-be az Europ-Med Kft. helyett, miközben bérleti díjat egy fillért sem fizetett a Men Fore Care Kft. Dr. Kovács Attila szerint ez az ügyes kis konstrukció is a budaörsi betegellátás érdekeit szolgálta, de szerintem nem, így felmondtam ezt a szerződést is és a bíróságon is megtámadtam. Dr. Kovács Attila által részmunkaidőre kötelezett dolgozók ezt követően mondtak fel a Men Fore Care Kft-nél.

– Kovács Attila rendszeresen nyújtott kölcsönöket olyan társaságoknak az Europ-Med Kft-ből, mely társaságok veszteségesen gazdálkodtak, saját tőkéjűk a veszteségük miatt negatív volt. Két ilyen társaság is volt, az egyik az

OC Beruházó Kft. (székhely: 1037 Budapest, Lajos utca 93-99/a., cégjegyzékszám: 01-09-998101; ügyvezető: Dr. Kovács Attila Csaba) a másik az EURO-HOSP Hungary Kft. (székhely: 1037 Budapest, cg.: 01-09-998397; ügyvezető: Dr. Kovács Attila Csaba). Az OC beruházó Kft. 90%-os többségi tulajdonosa Dr. Kovács Attila. Az Euro-Hosp Kft. több mint 50% közvetett tulajdonosa Dr. Kovács Attila, ahogy ezt már sajnos megszoktuk az ilyen ügyekben.

 

2012-ben a két cég felé fennálló kölcsönkövetelése az Europ-Med Kft.-nek már meghaladta a 150.000.000,- Ft-t. Az adós cégek sem kamatot, sem résztörlesztést nem fizettek az Europ-Med Kft.-nek. 

 

2012 novemberében több mint 158 millió forint követelés érvényesítéséről mondott le Dr. Kovács Attila, amikor ezeket a követeléseket úgymond tőketartalékba helyezte. Ezáltal az Europ-Med Kft. lemondott a kölcsönök behajtásáról.

A kölcsönök folyósítás nem szolgálta az Europ-Med Kft gazdasági érdekeit, azok kihelyezésével kárt okozott Dr. Kovács Attila.2012 után is folytatta azonban a felelőtlen kölcsön kihelyezést Dr. Kovács Attila és 2015 novemberében újabb 27 millió forintot alakított tőketartalékká. A felelőtlenül kihelyezett, zálogjoggal vagy egyéb biztosítékkal nem fedezett kölcsönök együttes összege megközelíti a 200.000.000,- Ft-t, kamatok nélkül! Valószínűleg ez a pazarló gazdálkodás is a betegellátás érdekeit szolgálta Budaörsön, ugye Kovács Úr?

– Kovács Attila úr a saját cégei által felvett bankhitelek mögé több mint 200.000.000,- Ft értékben írt alá készfizető kezesség vállalási szerződést az Europ-Med Kft. nevében egy kereskedelmi banknál. Arra még nem sikerült rájönnünk, hogy ezek a készfizető kezességek pl. a Százhalombattán a Men Fore Care Kft. által megvalósított beruházás mögött vállalt készfizető kezesség, miként szolgálja a betegellátás érdekeit Budaörsön?

Az azonban tény, hogy Dr. Kovács Attila magánérdekeltségei csak akkor voltak elfogadható banki partnerek, ha készfizető kezességet vállalt az Europ-Med Kft nevében Dr. Kovács Attila. A kezességek beváltása beláthatatlan gazdasági következményekkel járna az Europ-Med Kft. részére.

– További tétel Dr. Kovács Attila jogtalan ügyletei közül a folyószámlahitel felvétele március elején. 50.000.000,- Ft folyószámla-hitelt vett fel a számlavezető banktól az Europ-Med Kft. nevében, amelyből 25 milliót azonnal átutaltatott a saját cége a Men Fore Care Kft. részére, hogy az törleszteni tudja esedékes banki hitelét. A fennmaradó pénz nagyobb részét pedig óvadékba lekötötte ugyanezen cég hitele mögé. Így az Europ-Med Kft. fizeti a bankhitelt és a kamatokat vissza. Ez aztán végképp a budaörsi betegellátás érdekeit szolgálta, igaz Kovács Úr?

– Olyan „kisebb” feleslegesen kifizetett tételekkel, mint pl. éveken keresztül szolgálati autó és laptop biztosítása, valamint két szolgálati telefon költségeinek kifizetése olyan vállalkozó részére, aki nem az „Europ-Med” Kft. dolgozója, már nem is foglalkozom, pedig ilyenek is vannak még bőven.

 

A fenti tényekkel szemben nyugodtan kérjen helyreigazítást Dr. Kovács Attila, az alaptalan lesz! Minden egyes ügyben dokumentumokkal és szerződésekkel tudom bizonyítani az állításaimat! Ezek a számok nem légből kapottak, hanem valós és ellenőrzött tények! Ezek kapcsán merészeli azt állítani Dr. Kovács Attila, hogy ezeket a szerződéseket nekem fenn kellene tartanom!

Véleményem szerint ezekkel a szerződésekkel tisztességes ügyvezető csak azt teheti, hogy megszünteti azokat és feljelentést tesz az ügyben. Én ezt tettem. Az én lelkiismeretem tiszta, Kovács Úr hiába fenyeget engem eljárásokkal. Én nyugodtan a szemébe nézek bárkinek a betegek, a kollégák és dolgozók közül. Egyetlen dologban érzem magam felelősnek, abban, hogy sok éven át bíztam Dr. Kovács Attilában és nem ellenőriztem a gazdálkodást. Naiv voltam, ezt utólag belátom. Ez azonban csak hiba, de nem bűn! Amit azonban Dr. Kovács Attila éveken át tett, az sokkal több, mint hiba, az már bűn!”

 

 

(Budaörsi Infó)

 

 

 

 

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.