Miért nem nyílik meg a fizikoterápiás központ Budaörsön? – Politikai helyszínbejárás és a válasz

(Budaörs, 2016. május 12. – Budaörsi Infó) 2016. április 22-én ülésezett a képviselő-testület. Nagy nyilvánosság előtt ekkor hangzott el először, hogy valamilyen probléma merült fel az Europ-Med új fizikoterápiás központja körül. 

 

 

 

Kérdések merültek fel azzal kapcsolatban, hogy az április elejére ígért központ megnyitása vajon miért nem valósult meg.

 

2016. május 12-én sajtótájékoztatóval egybekötött helyszínbejárást tartott a budaörsi Fidesz.

 

Nagy Sándor András, a helyi Fidesz elnöke elmondta, hogy április elején kellett volna megnyílnia a fizikoterápiás központnak, és a mai bejárás célja, hogy kiderüljön, hogy vajon ez miért nem történt meg.

„Sok pletyka kering a városban, mi szerettünk volna a helyszínen meggyőződni arról, hogy mi az igazság.

Eljöttünk, és azt látjuk, hogy a fizikoterápiás központ készen áll. Szeretnénk, ha a városvezetés megnyugtatná a budaörsieket, hogy nincs válságban a budaörsi egészségügyi ellátás és megtesz mindent annak érdekében, hogy megnyílhasson minél előbb a központ. Politikai oldaltól függetlenül mindenkinek az a közös érdeke, hogy minél magasabb színvonalú betegellátás lehessen Budaörsön.”

 

europmed_bejaras_fidesz2

Nagy Sándor András

 

 

A bejárás alatt nem derült konkrétan fény arra, hogy mi az oka annak, hogy nem nyílt meg a központ. Ön szerint mi az oka annak, hogy még zárva vannak az ajtók?

„Azt az információt kaptuk Kovács Attila főigazgató úrtól, hogy valamiféle konfliktus alakult ki a az Europ-Med-en belül.

Elmondása szerint Gamal doktor úrral olyan konfliktus alakult ki, aminek következtében nem engedélyezik, hogy megnyílhasson a központ. A következő lépés az, hogy meg kell tudni hogy mi ennek az oka.”„

 

 

Dr. Kovács Attila a bejárás alkalmával a helyszínen jelenlévő sajtó munkatársai számára megmutatta az új központot és a modern berendezésekről ejtett néhány szót, majd ezt követően elmondta, hogy évek óta tartó probléma volt, hogy kevés fizikoterápiás kezelést tudnak tartani.

 

europmed_bejaras_fidesz4

Dr. Kovács Attila

 

„Sikerült több óraszámot is kapnunk a társadalombiztosítástól, és ráadásul még több órában végezhetnénk a kezeléseket mint korábban. Sokkal több beteget kezelhetnénk, és magasabb színvonalon.

Szomorúan el kell mondanom, hogy a városi televízió április elsején készített velem egy riportot, mert akkor kaptuk meg az ÁNTSZ-engedélyt, aminek keretében a hosszú bürokrácia után, április 4-én megkezdhettük volna a működésünket.

Kértem a televízió munkatársait, hogy ez hangozzon is el a riportban

Ha jól tudom a riport le sem ment a televízióban. A legnagyobb meglepetésemre az Europ-Med Kft. jelenlegi ügyvezetője, Gamal Mohamed megtiltotta, hogy megkezdődjenek a kezelések. Tette ezt mindazok ellenére, hogy az itteni működéshez szükséges szerződést ő személyesen írta alá sajátkezűleg.

Értetlenül állok, de bizakodva reménykedek, hogy sikerül ezt a csodálatos intézményt a betegek használatába adnunk.

Április 4-én kezdtük volna a működést, már megvoltak az engedélyek, és a fedezetünk arra, hogy a régi fiziko-gyógytorna helyünkön körülbelül két hét alatt egy kis belső átalakítással három új szakrendelőt nyissunk.

Jelenleg nagyon rossz körülmények között dolgoznak a házban. A betegek érdekében reménykedek, hogy hamarosan megnyílik a központ.”

 

europmed_bejaras_fidesz3

 

 

Mi a konkrét oka annak, hogy nem nyílt meg a központ?

“Nincs kommunikáció.

Most egy furcsa helyzet van, egy belső háború. Nem hiszem, hogy ennek szabad lenne érinteni a betegápolást, főleg úgy hogy megvannak a szükséges dokumentumok. A jogszerűség hál istennek hetek múlva helyre fog állni.

Én a jogszerűség visszaállításán dolgozom.”

 

 

Dr. Gamal Eldin Mohamed, ügyvezető a bejárást követően sajtóközleményt adott ki:

 

„Az „Europ-Med” Kft. a Fidesz Magyar Polgári Párttól a mai sajtótájékoztatójával összefüggésben előzetesen megkeresést vagy kérdést nem kapott a fizikoterepáis központ megnyitásának elmaradása miatt.

A Központ megnyílását a következő okok miatt kellett elhalasztani:

A Budaörs Város Önkormányzata 2001. április 17-én Feladat-átadási szerződést kötött az Europ-Med Kft-vel a Budaörsi Egészségügyi Központ műköttetésére, az egészségügyi feladatok ellátására 20 éves időtartamra.

Az „Europ-Med” Kft-nek két ügyvezetője volt 2016. március 16-ig: Dr. Kovács Attila és Dr. Gamal Eldin Mohamed.

Az Europ-Med Kft. gazdasági ügyeit és szerződéskötéseit döntő részben Dr. Kovács Attila végezte, aki a társaság 75%-os tulajdonosa is.

Az „Europ-Med” Kft-vel a Dr. Kovács Attila tulajdonában is álló gazdasági társaságok olyan szerződéseket kötöttek, amelyek jelentős kárt okoztak az Europ-Med Kft-nek. Általában a szerződéseket mindkét szerződő cég nevében Dr. Kovács Attila írta alá.

Ezeket a szerződéseket Dr. Gamal Eldin Mohamed nem hagyta jóvá, az Europ-Med Kft. taggyűlése pedig nem tárgyalta meg azokat és nem is hagyta jóvá.

2012 és 2016. február 28 közötti időszakban több mint 350.000.000.- Ft-ot meghaladó – az „Europ-Med” Kft. sérelmére elkövetett – tényleges károkozást állapított meg egy belső vizsgálat.

 

 

gamal

Dr. Gamal Eldin Mohamed

 

Az okozott káron felül a jövőben is lehetnek még fizetési kötelezettségei az „Europ-Med” Kft.-nek, mivel az Europ-Med Kft. nevében Dr. Kovács Attila – egyéb üzleti érdekeltségei által felvett hitelekért – több mint 200.000.000.- Ft értékben vállalt készfizető kezességet.

Emiatt 2016. március 16-án az „Europ-Med” Kft. taggyűlése leváltotta az ügyvezetésről Dr. Kovács Attilát, aki ezzel a döntéssel szemben jogorvoslattal fordult a bírósághoz. A peres eljárás folyamatban van.

Dr. Kovács Attila ügyvezetői leváltását követően Dr. Gamal Eldin Mohamed felmondta, illetve megtámadta azokat szerződéseket, melyek kárt okoztak az Europ-Med Kft.-nek és amelyeket Dr. Kovács Attila kötött saját cégeivel. Dr. Kovács Attilával és hat társaságával szemben a polgári peres eljárást az okozott károk megtérítésére és a szerződések érvénytelenségének megállapítására a társaság megindította. A per tárgyának értéke meghaladja a 400.000.000,- Ft-ot.

Az Euro-Fiziko Kft-vel a Kossuth u. 5. sz alatti épület bérletére megkötött szerződés is kárt okozó szerződés, melyet a Europ-Med Kft. megtámadott és márciusban felmondott. Ezen szerződéssel összefüggő előszerződésen pl. Dr. Gamal Eldin Mohamed aláírása helyett egy névbélyegző szerepel. A bérleti szerződést bérbeadóként és bérlőként is Dr. Kovács Attila írta alá a cégek nevében. Az „Europ-Med” Kft. által fizetendő bérleti díj havi 4.000.000.- Ft lenne, amely túlzott és irreális, és amelynek kifizetése a betegellátástól vonna el feleslegesen forrásokat. A reális bérleti díj körülbelül 1.300.000,- Ft/hó lenne, a fennmaradó 2.700.000,- Ft/hó hiányozna a betegellátásra fordítható forrásokból.

Az ingatlan megvétele és jelenlegi állapotának megfelelő kialakítása összességében maximum 120-150 millió forintjába kerülhetett az Euro-Fiziko Kft-nek. Az épületért az Europ-Med Kft.-től követelt 48.000.000.- Ft-os éves bérleti díj – a beruházási értékhez viszonyítva – irreálisan magas. A bérleti díjból 3 év alatt a teljes beruházás megtérülne, holott az átlagos ingatlan beruházások esetében 10-15 év a megtérülés. Az Europ-Med Kft. a fizikoterápiás betegellátást a jelenlegi épületben is biztosítani tudja a betegek számára. A Kossuth u. 5. sz. alatti épületben, mely Dr. Kovács Attila közvetett tulajdonában áll, csak reális bérleti díj esetében tudja vállalni az ellátás biztosítását. A Dr. Kovács Attila által önkényesen, és irreálisan magas összegben megállapított bérleti díjat az Europ-Med Kft. a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tudja kigazdálkodni, még akkor sem, ha Dr. Kovács Attila az általa okozott károkat megtérítené a társaságnak.   

Dr. Gamal Eldin Mohamed hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt feljelentést tett az Europ-Med Kft-nél feltárt jogtalan cselekmények miatt. A nyomozást a feljelentés alapján elrendelték. A nyomozás érdekeire való tekintettel részletesebb információkat és adatokat nem tudunk a nyilvánosság elé tárni, kérjük a közvélemény és a sajtó munkatársainak szíves megértését!

Bármi történt is a társaság életében, jelenleg a betegellátás folyamatos, a központmegnyitásának elhalasztása nem veszélyezteti a betegek ellátását. A dolgozók döntő többsége nyilatkozatban állt ki Dr. Gamal Eldin Mohamed mellett és egyetlen orvos sem távozott az intézménytől.

 

Kizárólag Dr. Kovács Attilán múlik az, hogy hajlandó-e az általa okozott károkat önként megtéríteni, ezáltal lehetővé tenni, hogy visszafizetett pénzösszegeket a „Europ-Med” Kft. a betegellátás színvonalának emelésére fordíthassa. Az „Europ-Med” Kft. – a történtek ellenére – bízik abban, hogy Dr. Kovács Attila belátja, saját anyagi érdekeinek jogtalan kiszolgálásával nem veszélyeztetheti Budaörs polgárainak betegellátását, nem követelhet jogtalanul havi 4.000.000,-Ft bérleti díjat az „Europ-Med” Kft-től. Ha ezt belátja és az okozott károkat megtéríti, akkor nincs akadálya a központ megnyitásának.

 

A fenti tényekről természetesen a Fidesz Magyar Polgári Párt képviselőit is szívesen tájékoztattuk volna, ha megtisztelnek bennünket azzal, hogy közvetlenül megkeresnek a kérdéseikkel, de nem tették. Később is szívesen állunk rendelkezésükre, ha igényt tartanak véleményünk és a tények megismerésére.”

 

 

(Budaörsi Infó)

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.