Rendkívüli testületi ülés, Budaörs: “a helyi televíziót, rádiót, nyomtatott sajtót mind-mind egyetlen központból szeretnék vezérelni”

Nem fogadta el a képviselők jobboldali többsége a polgármester javaslatát, hogy vonják vissza a Városmarketing Kft. ügyvezetőjének megválasztására vonatkozó döntésüket. A képviselő-testület 2011. május 5-én tanácskozott.

Kisebb vita alakult ki az egyik előterjesztés kapcsán már a napirend megszavazása előtt.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) kérte, hogy vegyék le napirendről az oktatási intézmények fenntartóváltásáról szóló előterjesztést, mert ígéretet tettek a pedagógusoknak, hogy még egy körben tájékoztatják őket. Úgy vélte, hogy a következő – május 18-ra tervezett – rendes ülésig már nincsen olyan sok idő hátra, így ez nem jelentene nagy veszteséget.

A polgármester szerint elvileg erre is van lehetőség, csak nincs értelme. Hiszen egyáltalán nincsen új mondanivalójuk. Már mindent elmondtak a pedagógusoknak, ami az ügyről tudható. Az előző ülésen csak azért halasztották el a döntést, hogy megvizsgálják, a kistérségi fenntartás mellett az intézményi társulás lehetőségét is. Az időközben megérkezett minisztériumi állásfoglalás a polgármester álláspontját igazolta, amit most már mindenki elfogad. Erre az ülésre éppen azért hozták be az előterjesztést, hogy a hivatali apparátusnak legyen elegendő ideje az alapos előkészítésre.

Filkey Péter (Fidesz-KDNP) szintén amellett érvelt, hogy szükség lenne a döntés előtt további tájékoztatására, sőt a törvények alapján lehetőséget kell adni a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzatnak (BNNÖ) és az intézményeknek a véleményezésre.

– Éppen azért kellene dönteni ma, hogy legyen mit véleményezniük ezeknek az intézményeknek. – vetette közbe Wittinghoff Tamás.

Karsainé Kovács Judit, a Közoktatási Iroda vezetője megerősítette, hogy ezzel a döntéssel indulhatna el a véleményezés folyamata. Kérte annak figyelembevételét is, hogy júniusban már rendkívül leterheltek lesznek az iskolák.

Ritter Imre nemzetiségi szószólóként kapcsolódott be a vitába. Sérelmezte, hogy a BNNÖ nem kapott mindeddig megfelelő tájékoztatást, egyeztetésekre nem hívták őket, holott nekik egyetértési joguk van ezekben az ügyekben. Törvénysértőnek nevezte a korábbi döntéseket, mert azokat ők nem véleményezték. Kérte, jobban vonják be őket a folyamatba, és vizsgálják meg annak lehetőségét, hogy a nemzetiségi oktatási intézményeket a BNNÖ fenntartásába adnák.

Wittinghoff Tamás emlékeztette, hogy a lehetőségeket mérlegelő, igen alapos és korrekt tanulmány ezt az eshetőséget is megvizsgálta, és ennek alapján vetették el. Közölte, hogy a törvénysértés vádjára a jegyző válaszol.

Dr. Bocsi István jegyző leszögezte, hogy a folyamat egyszerűen nem jutott még olyan szakaszba, hogy törvényt sérthettek volna. Hiszen még az sem dőlt el, hogy melyik variációt kellene véleményezni. Ahogy megszületik a végső döntés, megindul a kötelező egyeztetés az intézményekkel, és a BNNÖ-vel is. Ennek ellenére kérte a hivatalt, hogy a BNNÖ részére visszamenőleg is juttassanak el minden anyagot.

A vitát követően a jobboldali többség mégis úgy döntött, hogy leveszik a kérdést a napirendről.

Már a napirend előtti hozzászólások keretében Sánta Áron (Fidesz-KDNP) arról érdeklődött, hogy hol tart a Budapesti út 71. szám alatti épület felújítása.
A jegyző tájékoztatta, hogy az ügyet a napokban tárgyalja a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) írásbeli választ kért a 288-as buszjárattal kapcsolatos lakossági panasz kapcsán.

Szabó Károly (Fidesz-KDNP) a Kecskekő utca környékén induló támfalépítés kapcsán összehívott lakossági fórumra hívta fel az érdekeltek figyelmét, amely május 16-án 17 órakor lesz a Nyugdíjasházban.

Káhn János (Fidesz- KDNP) arról érdeklődött, hogy miért késik a Városi Uszoda és Sportcsarnok önkormányzati támogatása.

A jegyző válaszában elmondta, hogy még nem sikerült lezárni a tavalyi elszámolást, ám ez várhatóan a jövő héten megtörténik, és akkor azonnal utalni fogják az intézményt megillető összeget.

Első napirendi pontként a polgármester előterjesztését tárgyalták, amely arra vonatkozott, hogy vonják vissza a Városmarketing Kft ügyvezetői álláshelyére benyújtott pályázat elbírása kapcsán született határozatot.

Szomorú történet ez – kezdte Wittinghoff Tamás döntésének indoklását. Hiszen egyelőre csak annyit látunk, hogyan lehet a Fidesz egykori kommunikációs igazgatójából helyi hatalmasságot csinálni – a pártatlan tájékoztatás jegyében.

A polgármester szerint a hatályos jogszabályok egyértelműen fogalmaznak. Az önkormányzatoknak biztosítaniuk kell a véleménynyilvánítás szabadságát, a helyi média teljes függetlenségét, és a településeken is tartózkodniuk kell médiamonopóliumok létrehozásától.

Mindez világosan levezethető a hatályos alkotmányból, de még az új alaptörvényből is. És ugyancsak ezt erősítik meg a médiatörvény egyes passzusai.

Az önkormányzat jobboldali többsége most mégis éppen ezeknek a törvényi szabályoknak a semmibevételére tesz kísérletet. Mert hogyan lehetne másképpen értelmezni azt a szándékot, hogy a helyi televíziót, rádiót, nyomtatott sajtót mind-mind egyetlen központból szeretnék vezérelni. Mindezt egy olyan személy irányítja majd, aki nagyon erős szálakkal a Fideszhez kötődik. A jobboldali képviselők még a látszatra sem ügyeltek. Miként várható majd el azoktól az újságíróktól, akiknek a fizetése a politikusoktól függ, hogy bátran merjék bírálni őket. Pedig a sajtó feladata éppen ez a kritikai hangnem.

Illendő-e közpénzt ilyen célokra felhasználni? – tette fel a kérdést.

Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról érdeklődött, hol található az igen feszített költségvetésben erre a komoly méretűre tervezett cégre forrás. Egy hozzáértő 120-150 millióra becsülte a szükséges költségeket – mondta. Nem tudja, hogy valós lehet-e ez a szám, de akkor is jó lenne tudni, hogy az ötletgazda Fidesz-KDNP milyen összegekkel kalkulált. Bár nem szeretne demagóg lenni – fogalmazott, de Meszleny László megszavazott négyórás fizetése, nyolc órára vetítve, jóval több, mint az Illyés Gimnázium igazgatójának bére.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) szerint, ha már megszületett egyszer a döntés, akkor inkább a működés feltételeiről kellene beszélni. Maga részéről kevesellte az ügyvezetői pályázatra jelentkezők számát, de úgy ítélte meg, hogy közülük Meszleny László volt kimagaslóan a legjobb. Noha ő sem tartja szerencsésnek, hogy egy párt kommunikációs igazgatója volt.

Becz György kifogásolta, hogy senki nem válaszolt a kérdéseire a Fidesz-KDNP oldaláról. Így egyelőre csak annyit tudhat, hogy még nincsen cég, nincsenek személyi feltételek, nincsen költségvetés, csupán fizetése van valakinek.

Mivel a Fidesz-KDNP oldaláról egyetlen hozzászóló sem akadt, Wittinghoff Tamás zárszóként úgy fogalmazott, hogy ha egy olyan céget kívánnak létrehozni, ami sérti mások jogait, azt igyekszik megakadályozni. Cinikusnak tartotta azt a korábbi megjegyzést a Fidesz oldalról, hogy akkor lépnek vissza a szándékuktól, ha az Alkotmánybíróság törvénytelenség miatt megsemmisíti a döntésüket. Miközben maguk is tudták, hogy az alkotmánybírák hatásköre az ilyen típusú döntésre nem terjed ki. Nem jó üzenet ez a polgárok felé, akiktől a törvények feltétlen betartását várjuk el – mondta. Ismételten kérte képviselőtársait, hogy vonják vissza korábbi döntésüket.

A jobboldali többség 9 szavazatával úgy döntöttek, hogy a döntés érvényben marad.

Ezt követően Wittinghoff Tamás közölte, hogy a maga részéről nem írja alá a Városmarketing Kft. létrehozásával kapcsolatos dokumentumokat. A testület immár 7 hónapja mulasztásos törvénysértésben van, mert nem választott alpolgármestert. Ezeket az aláírásokat a jobboldali alpolgármesterhez delegálja – közölte.

A következő napirendi pontként a BSC Asztalitenisz Szakosztályának rendkívüli támogatási kérelmét tárgyalták.

A képviselők megtapsolták a bejelentést, hogy a szakosztály női játékosai éppen ezen a hétvégén nyerték meg az országos bajnokságot.

A 8.1 millió forintra vonatkozó kérelmet egyhangúan megszavazták.

Ezt követően zárt ülésen döntöttek a folyószámla hitelfelvétel közbeszerzési eljárásának eredményéről.

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.