Szirmai Csabáné: A mindennapos munka során, az apró pozitív visszajelzéseknek is kell örülni

(Budaörs, 2017. szeptember 27. – Budaörsi Infó) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként alapította a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet 1993-ban. 2017. szeptember 18-án, a képviselő-testületi ülésen három pedagógus vehette át ezt a díjat. Cikkünkben az egyik kitüntetettel, Szirmai Csabánéval készült interjúnkat olvashatják.

 

 

Szirmai Csabáné, Margó egy évtizeden keresztül vezette a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, Árpád utcai Tagintézményét.

 

Szirmai Csabáné a Budaörsi Infónak elmondta, hogy nagy megtiszteltetés volt számára, hogy kitüntetéssel jutalmazták munkáját. Arról is kérdeztük, hogy miért pont ezt a pályát választotta.

“Pályaválasztásom meghatározója volt, hogy gyerekkel szeretnék foglalkozni. A gyógypedagógusi pálya kiválasztásában a homoki Kisegítő-Foglalkoztató Iskola igazgatója, Révay György segített. Ebben az intézményben kezdtem 1975-ben képesítés nélküli nevelőtanárként dolgozni és levelező tagozaton a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola oligofrén-pszichopedagógia szakán gyógypedagógiai tanár diplomát szereztem.

Az intézetben eltöltött 5 év alatt az itt élő fogyatékos gyermekek mindennapjainak részeseként megértettem, elsajátítottam a gyógypedagógiai szakma lényegét.

A gyógypedagógusi pályán eltöltött több mint 41 év alatt a gyermekek ragaszkodása, kinyilvánított szeretete adott állandó ösztönzést a velük való folyamatos foglalkozáshoz, törődéshez.

A mindennapos munka során, az apró pozitív visszajelzéseknek is kell örülni, mert ezekből következik a hónapokkal, évekkel később igazolódó használható tudás megnyilvánulása.

Gyógypedagógusként a legmeghatóbb visszaigazolás, amikor egykori budaörsi növendékem (tanulásban akadályozott tanuló volt) a neves élelmiszer áruházlánc üzletének eladójaként húspultjából feltekintve, szép kiejtéssel, hangosan, „Kezét csókolom Margó néni” köszöntéssel ismer fel és szakszerű kiszolgálóként dolgozik.

A társadalom hasznos tagja lett, dolgozik, adót fizet és remélhetően boldog felnőtt életet él. Hasonló tapasztalatok motiválnak és adnak erőt a gyógypedagógusi munkámhoz.”

 

17_09_19_unnepi_testuleti (28)

 

Hogyan került Budaörsre és mi töltötte ki az elmúlt éveket az életében?

“Budaörsre kerülésem előtt közel két évtizedig Budapesten középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekeket oktattam, neveltem. Úgy éreztem egy kis váltás jó lenne szakmai munkámban. Álláshirdetés megpályázása után kerültem Budaörsre a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Árpád utcai Tagozatára 2003-ban.

A tagintézmény vezetőjének nyugdíjba vonulása után ért az a megtisztelő feladat 2005. február 1-től, hogy a tagintézmény vezetését is átvegyem. Ezen feladat sikeres ellátásához elvégeztem a Közoktatási vezetői tanfolyamot is.

Az intézményi vezetésem alatt többféle szakmai fejlesztést tudtam megvalósítani. Elindult báb szakkör, számítógépes szakkör, fejlesztő foglalkozások, amelyek heti két alkalommal valósultak meg (lovas terápia, kutyás terápia, logopédiai fejlesztés). Emellett számos olyan program, mely tanulóink integrálódását segítette (gyermeknek szóló színházi előadások megtekintése, múzeumi és könyvtári foglalkozásokon részvétel, zeneiskolások előadásai valamint a Zippel-Zappel Óvoda nagycsoportosaival való közös programok). A kerettantervnek megfelelően heti egy testnevelési óra keretén belül sikerült az úszásoktatás bevezetése a Városi uszodában.

A tagozat pedagógusainak belső továbbképzéseket szerveztem szakmai fejlődésünk érdekében, valamint nyílt napok szervezésével betekintést nyerhettek a szülők, a város pedagógusai és a munkánk iránti érdeklődők.

 

17_09_19_unnepi_testuleti (17)

 

Saját szakmai fejlesztésem: A bevezetésre került pedagógus életpálya modell adta lehetőséggel élve, mesterfokozatú pedagógus besorolást szereztem és elvégeztem a pedagógiai-szakmai ellenőrzés és pedagógusminősítés szakértői tanfolyamot. Így szakértői tevékenységet is folytattam.

A tárgyi feltételek fejlesztése: a régi épületet éveken át korszerűsítgettük a nyári felújítások folyamán, de nyilván való volt, hogy az épület alkalmatlan a korszerű pedagógiai munka végzéséhez (pl.: a WC-k az udvaron voltak).

Sok éves küzdelem után sikerült a megvalósulás, 2016. szeptemberére megépült az új iskola, melyet a tervezésétől kezdve nyomon követtem és a szükséges eszközök, berendezési tárgyak listáját elkészítettem. 2016. szeptember 1-jén megnyitottuk az épületet a tanulóink számára, valamint a további feladatok folytatásához, amit már az utódom lát el, mivel nyugállományba vonultam.”

 

Ön szerint mi a siker kulcsa? Hogyan juthat el valaki egy ilyen rangos kitüntetésig?

“A kitüntető címet az ember: kapja. Nem ösztönző erő egy életen át végzett munkához, de őszintén nagyon jól esik ez az elismerés.

Természetesen egyedül a sikereket nem érhettem volna el. Szerencsésnek érzem magam, hogy Budaörsre kerültem dolgozni, amely város évtized óta zászlóshajója a humanista ember-központú és európai értékek megvalósításának.

A Közoktatási Iroda dolgozóinak folyamatos segítsége, sok tisztségviselő tanácsa, végső soron polgármester úr támogatása elengedhetetlen volt az eredményekhez.

Hálás vagyok az anyaiskola vezetőjétől kapott segítségért és köszönöm kollégáim lelkes munkáját.”

 

dijazottak5

 

Gratulálunk a díjhoz és további sikeres munkát kívánunk!

 

Szirmai Csabáné, Margó egy évtizeden keresztül vezette a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, Árpád utcai Tagintézményét.

A Tagintézmény fokozatos fejlődése, változatos, sokrétű és speciális szakterületeinek megteremtése, és az azokban elért eredmények bizonyították sok éves vezetői és pedagógiai tapasztalatát.

Szakmai hozzáértéssel, pedagógiai elkötelezettséggel végezte intézményfejlesztési elképzeléseit, és az iskolavezetésre vonatkozó feladatait. A minőségi fejlődést a hagyományok megtartásával, az új, sikeres kezdeményezésekre támaszkodva valósította meg.

Figyelembe vette a mai kor igényeit, kihívásait, a fenntartó, a pedagógusok, a szülők és a tanulók elvárásait.

Jól ismerte, és követte a város kitűzött oktatási céljait, alkalmazkodott a helyi adottságokhoz, kihívásokhoz.

Nyitott volt az új felé, fáradhatatlanul kereste a lehetőségét annak, hogy vonzóvá tegye az intézményt a diákok számára. Kihasznált minden olyan lehetőséget, amely lehetővé tette, hogy az általa vezetett iskola megfeleljen a XXI. század elvárásainak.

Lényegesnek ítélte az intézmény sokszínű terápiás kínálatát, és azok minőségi fejlesztését. Korszerű iskolavezetési koncepciót valósított meg, mely teljes mértékben gyermek-centrikus szemléletet tükrözött.

Szirmai Csabáné személye, szakmai és pedagógiai felkészültsége, vezetői gyakorlata, emberi hozzáállása alapján Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete SZAKÁLY MÁTYÁS Pedagógus Emlékéremmel tünteti ki.

 

 

A Szakály Mátyás Díjról:

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként alapította a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet 1993-ban.

Az Emlékérem adományozható

a) életművéért annak a pedagógusnak, aki Budaörs Városáért kiemelkedő tevékenységet végzett,
b) annak a pedagógusnak, aki

–  folyamatosan magas színvonalon folytat nevelő-oktató munkát és az óvoda, iskola sajátos arculatának egyik meghatározó egyénisége,

–  munkájával óvodájának, iskolájának, Budaörs Városnak elismerést szerzett;

–  példamutató magatartást tanúsít a közösségi és a magánéletben;

–  legalább 10 évet budaörsi nevelési-oktatási intézményben pedagógusként nevelt, tanított, oktatott.

Az Emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg. Szintén egy ÓRÁT is kap a díjazott.

 

Budaors_szakaly_matyas_dij_2017

 

Korábbi cikkeink a témával kapcsolatban:

A Szakály Mátyás pedagógus díj díjazottjai 2017-ben

Budaörs Egészségügyéért Díjjal tüntették ki Dr. Oraveczné dr. Kiss Évát

Tersánszkyné Nyitrai Éva: Az ember, ha csinál valamit, azt jól szeretné csinálni

Dr. Oraveczné dr. Kiss Éva: Sok a teendő, mi vagyunk a legkövérebbek az Unióban

Kertészné Babják Hedvig: A gyerkőcök adják a legtöbb örömöt és erőt

 

(Budaörsi Infó)

.

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.