„Kitáncolták” a májusfát a budaörsi Idősek Napközi Otthonában

(Budaörs, 2022. június 4. – Budaörsi Infó) Budaörsön a Máltai Szeretetszolgálat által működtetett Idősek Napközi Otthonában egy új kezdeményezés indult útnak. Az időseknek heti egy alkalommal tartanak énekes és táncos foglalkozást. A legutóbbin még a májusfát is „kitáncolták”.

 

 

Berente Imréné Ari Erzsébet tartja a foglalkozásokat. Róla már többször olvashattak a Budaörsi Infó hasábjain. A Budaörsi NŐ közösség kitüntetett tagjai közé tartozik, a Kesjár Csaba Általános Iskolában tanított, a Piros Rózsa Dalkör és a Tulipán Kvarett köthető még a nevéhez.

 

maltai_enekles220601 (11)

 

A Budaörsi Infónak elmondta, hogy az intézmény vezetője, Bíró Valéria kérte fel a feladatra, mert úgy gondolta, hogy üde színfoltja lehetne a Napközi Otthonnak egy éneklős közösségi program.

„Nagy örömmel fogadtam el ezt a megtisztelő felkérést, és február vége óta minden kedden, két órát töltünk együtt. Énekelünk, verselünk, regélünk. Tulajdonképpen, minden zenei műfaj irányába elkalandozunk, s már közel 150 közös dalunk van, de elsősorban népdalokat énekelünk.

 

maltai_enekles220601 (2)

 

maltai_enekles220601 (6)

 

Megemlékezünk a nemzeti ünnepekről és megtartjuk a népi hagyományokon alapuló „Jeles napokat”.

Így került sor a május elején feldíszített fa „kitáncolására”, s a Pünkösd köszöntésére is.

 

 

maltai_enekles220601 (8)

 

maltai_enekles220601 (4)

 

A „kitáncolás” arra utal, hogy régen a lányok énekszó, közös tánc és vendéglátó vigasság kíséretében leszedték a májusfát.

Ettől az eseménytől kezdve járhatott a legény a lányos házhoz is udvarolni, a családfő engedélyével.

A Pünkösd köszöntése mindig nagyon szép, sokrétű, gazdag egyházi, és népi ünnep volt, s ma is igen jelentős a magyarság körében.

 

 

maltai_enekles220601 (10)

 

 

Nagy tisztelettel tekintek Bíró Valériára, aki fáradhatatlanul teljesíti mindkét épületben szolgálatát.

A Clementis László utcában, Egriné Gáll Gabriella segíti az énekes foglalkozást. Szívem szerint megemlítenék mindenkit név szerint, akik nagy szeretettel, odafigyeléssel látják el nap-mint nap szolgálatukat. Köszönet érte!

Nagy öröm, hogy én is hozzájárulok hogy szebbé, tartalmasabbá tegyük embertársaink pihenést, élményeket adó ‚aranykorát’.”

 

 

maltai_enekles220601 (3)

 

maltai_enekles220601 (1)

 

A Máltai Szeretetszolgálatról bővebben:

 

A Máltai Szeretetszolgálat 2010. október elseje óta van jelen Budaörsön. Hamarosan 12 éve lesz már a Szolgálat és az Önkormányzat együttműködésének.

A szolgálatot ellátók, a szociális alapellátás öt szolgáltatását nyújtják a város lakói számára.

 

Az első a Fogyatékos Személyek Nappali Ellátása a Farkasréti út 55. szám alatt.

Értelmileg akadályozott, mozgásában korlátozott személyek ellátása során nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ellátottjaik képességükhöz mérten, a lehető legnagyobb önállósággal végezzék mindennapi tennivalóikat.

Minden olyan tevékenységbe bevonják a szolgáltatást igénylőket, amelyben tapasztalatokat, gyakorlati tudást szerezhetnek, s azt az otthoni életviteli teendők elvégzésénél is kamatoztatni tudják.

Fő alapelvük: „Nem helyette, hanem vele!” gondolat megvalósítása.

 

A második az idősek ellátása a Clementis László u. 20.szám alatti épületben.

Itt szociális étkeztetés keretében napi egyszeri meleg étellel látják el a városban élő rászoruló embereket, akik koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, szenvedélybetegségük miatt nem tudják biztosítani önmaguk vagy családtagjuk számára azt. Kiszállításra, elvitelre, vagy helybeni fogyasztásra is van lehetőségük.

 

Házi segítségnyújtással is foglalkoznak.

A házi segítségnyújtás keretébe tartozó tevékenységek célja nem a hozzátartozók teljes körű tehermentesítése vagy kizárása a gondozási feladatokból, hanem a szükséges mértékű segítség nyújtás az ellátás zavartalan biztosítása érdekében. Az igénybe vevő az önálló életvitelét lakásán, lakókörnyezetében, -szükségleteinek megfelelően- tovább is fenntarthatja.

A gondozás alapvető célja az is, hogy gondozónők családpótló szerepet látnak el, leküzdve az izoláció biológiai, pszichés és szociális következményeit.

 

Egy másik szolgáltatásuk a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, ami egy olyan szociális szolgáltatás, ahol a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt, a segélyhívó készülék segítségével az önálló életvitel fenntartása mellett kapjanak segítséget az igénylők.

A felmerülő krízishelyzetek elhárítását az ügyeletes gondozó a helyszínen történő gyors- jelzéstől számított 30 percen belül-, megjelenésével biztosítja a probléma megoldását, s megteszi a szükséges intézkedéseket.

 

A másik szolgáltatás pedig az „Idősek klubja”.

Az idős emberek leginkább a társaságot keresve jönnek a klubba. Lehetőségük van az intézményben ebédelni, lepihenni, de ottlétük során megvalósul a személyes gondoskodás, a fizikai segítségnyújtás is. A foglalkozásokat, programokat a klubvezető szervezi és vezeti.

Fő célja a hasznos időtöltés, szórakozás és új kapcsolatok kialakítása, amely megakadályozza az esetleges társadalmi izolációt.

A klub programjai az idősek korához és érdeklődésük köréhez igazodik, s mindig az idősekkel együtt történik a tervezés és megvalósulás, melyeken nem kötelező a részvétel.

Ezek a programok igen változatosak, a az évek során jellemzően a  társasjátékokra, közös éneklésre, táncra, kirándulásra, kézműveskedésre, ajándékok készítésére, ünnepekről-jeles néphagyományi napokról való megemlékezésre van igény.

Heti rendszerességgel van gyógytorna, gyógymasszázs, hétfőnként filmklub, keddenként kórus.

 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület „Gondviselés Háza” szociális szolgáltatásokat nyújtó integrált intézmény minden dolgozója példás odafigyeléssel, humánummal „hétköznapi hősökként” munkálkodnak embertársaik érdekében.

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.