A közjegyző segít – A járvány ideje alatti szabályok

(Budaörs, 2021. április 22. – Budaörsi Infó) A közjegyző segít! elnevezésű szakértői cikksorozatunk tovább folytatódik. Ezúttal a koronavírus-járvány ideje alatti szabályokkal kapcsolatban dr. Szécsényi-Nagy Kristóf budaörsi közjegyző tájékoztatott minket.

 

 

A tavaly tavasszal már egyszer bevezetett rendkívüli szabályoknak egy része ismét visszajött a közjegyzői eljárásokba. Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf a Budaörsi Infónak elmondta, a 112/2021. kormányrendelet a törvényben meghatározott szabályokhoz képest speciális szabályokat léptetett életbe március 8-ával.

„Első ütemben ez a különleges időszak április 5-ig tartott volna, de a járványhelyzet miatt a rendelkezések hatályát április 19-ig meghosszabbították. Viszont elképzelhető, hogy ez a határidő is meghosszabbításra kerül, ezzel kalkulálnia kell az ügyfeleknek is.

A speciális szabályozásnak – amely nem csak a közjegyzői, hanem a bírósági eljárásokat is érinti – az az oka, hogy a közvetlen kontaktusokat a jogalkotó csökkenteni akarja. Tehát a személyes jelenléttel járó ügyintézés, így különösen az ügyfélfogadás korlátozott.

Ez azt jelenti, hogy néhány ügy kivételével ebben a szigorított védekezésnek nevezett időszakban a személyes ügyfélfogadás a közjegyzői irodákban szünetel.

Például a hagyatéki eljárás során sincs személyes ügyfélfogadás. Amely ügyekben van személyes ügyfélfogadás, azt a jogszabály kifejezetten felsorolja. Így például közjegyzői okiratot (például végintézkedés, meghatalmazás, ajándékozás, adásvétel, kölcsön, banki ügyletek) továbbra is lehet készíttetni a közjegyzőnél személyes jelenléttel, ugyanígy hitelesítési tevékenységet is lehet kérni személyesen.

Lehetőség van a Hitelbiztosítéki Nyilvántartásba regisztrálni – ez az autó lízingeléshez szükséges –, szintén lehet a közjegyző előtt élettársi nyilatkozatot tenni, valamint a házassági vagyonjogi szerződések nyilvántartásába is be lehet jegyeztetni a szerződést.”

 

Hogyan lehet közjegyzői okiratot készíteni találkozás nélkül?

„Közjegyzői okiratot – a végintézkedés kivételével – most úgynevezett távfelolvasással is lehet készíteni. Ilyenkor valamely internetes alkalmazás segítségével hang és videó kapcsolat útján kerül sor az okirat felolvasására, illetve megmagyarázására az ügyfél részére.

Az okirat aláírására ilyenkor egy későbbi, lehetőleg aznapi időpontban kerül sor: bemegy az ügyfél a közjegyzői irodába és személyazonosítást követően a közjegyző előtt látja el aláírásával a közjegyzői okiratot.”

 

 

kozjegyzo

 

A hagyatéki eljárások esetében ez hogyan működik?

„Ami a hagyatéki eljárásokat illeti, bár hagyatéki tárgyalást a szigorított védekezés idején kitűzni nem lehet, az ügyek intézése nem áll le teljesen, ezekben az ügyekben tárgyalás tartása nélkül át lehet adni a hagyatékot akkor is, ha van végrendelet.

Normál szabályok között ezt tiltja a törvény. Annyi a specialitás, hogy a hagyaték átadása előtt a közjegyzőnek magának a hagyatékátadó végzésnek a tervezetét el kell küldeni a feleknek a végrendelet másolatával együtt.

Ha senki nem emel kifogást a tervezetben foglaltak ellen 15 napon belül, akkor a tervezet alapján meghozhatja a közjegyző a hagyatékátadó végzést.

Ha a közjegyző úgy látja, hogy a felek között vita lesz, s a vita miatt majd tárgyalást kell tartani, akkor nem köteles tárgyalás tartása nélkül átadni a hagyatékot. Ugyanakkor a korábban már kitűzött tárgyalásokat meg lehet tartani – hang és videó kapcsolat útján.

A gyakorlati tapasztalatok ezzel kapcsolatban pozitívok, így azoknak is lehetősége van bekapcsolódni a tárgyalásba, akik betegség vagy a nagy távolság miatt egyébként személyesen nem tudnának eljönni – akkor sem, ha nem lenne járvány”.

 

Sajnos jelenleg az iratbetekintési jog sem gyakorolható személyesen. Nem szabad arról sem megfeledkezni, hogy a közjegyzői irodákba előzetes bejelentkezés szükséges.

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.