Ülésezett a képviselő testület – Emelkedik a szociális ellátások összege Budaörsön

(Budaörs, 2023. szeptember 14. – Budaörsi Infó) Az önkormányzat a nehéz gazdasági helyzetben is gondoskodik a rászoruló budaörsiekről, ezért a képviselők a szeptember 13-án megtartott képviselő-testületi ülésen a szociális ellátások összegének emeléséről döntöttek.

 

 

A rekordmagas inflációra való tekintettel a jövedelemhatárok megemelésével jelentősen növelték a szociális támogatásra jogosultak körét. Emellett megszavazták, hogy idén is ingyenesen biztosítsanak téli tűzifát a nehéz helyzetben élőknek.

Első napirend előtti felszólalóként Löfler Dávid (Fidesz-KDNP jelezte, hogy a Kereskedők útján az autókereskedőknél sok esetben a parkoló trailerek az egyik sávot elfoglalják. Érdeklődött, hogy elindult-e egyeztetés a kereskedőkkel.

A szúnyoggyérítés kapcsán többen megkeresték, ezért egy bejelentési rendszer kidolgozását javasolja, hogy lássa a hivatal, hol van több és hol kevesebb szúnyog, és ezáltal igény a gyérítésre.

Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője válaszában elmondta, hogy az autókereskedőkkel az egyeztetés folyamatban van, megoldást keresnek a biztonságos parkolási lehetőség biztosítására.

Wittinghoff Tamás, polgármester a szúnyoggyérítés problémája kapcsán hozzátette, hogy az önkormányzat folyamatos egyeztetést folytat a környező budapesti kerületekkel és Törökbálinttal is, mivel a probléma nem áll meg a városhatáron, együtt kell megoldást találni. Ugyanakkor, a biológiai szúnyoggyérítés valóban kevésbé hatásos, mint a sokkal károsabb kémiai megoldás.

Halag Mónika, a BTG általános igazgatója elmondta, hogy több intézettel felvették a kapcsolatot és egy edukációs programon is dolgoznak a szúnyog probléma megoldása érdekében.

Farkas Benedek (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) örömmel tájékoztatott, hogy hosszas lakossági egyeztetések eredményeként elindult a Rézvirág utca felújítása, ami a tervek szerint október végéig elkészül.

Érdeklődött a háztartási komposztálás bevezetésének menetéről is, amelyet a jövő évtől uniós kötelezettségként kellene bevezetni.

A Szilva utca – Séta utca kereszteződésébe a lakosok kérése alapján közlekedést segítő eszközök kihelyezését kérte.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Herman iskola játszóudvarán az egyik edzőgép nem működik.

Wittinghoff Tamás, polgármester kiemelte, hogy a szemétszállítás a MOHU hatásköre.

A BTG általános igazgatója elmondta, hogy nem kaptak a MOHU-tól információt a komposztálásról. Biztosította a képviselő urat, hogy az iskolai eszközt ellenőrzik.

Lőrincz Mihály jelezte, hogy a további kéréseket egyeztetni fogja a képviselő úrral. A komposztálás kapcsán hozzáfűzte, hogy az önkormányzat évekkel ezelőtt sikeresen pályázott az ehhez szükséges eszközökre, amiket a lakosság megkapott, illetve a honlapon is elérhető egy részletes tájékoztató a helyes házi komposztálásról.

Monostori-Kalovits Márk (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Nefelejcs utcai gyalogátkelőhely létesítése kapcsán az ott lakók köszönetét tolmácsolta. Megköszönte a BTG Nkft-nek a gazirtást az Egészségügyi Központ körül.

Jelezte, hogy szükséges lenne a bokrokat is megmetszeni a Kárpát utca elején és a Zichy Péter utcán.

Kisberk Balázs (Budaörsi Gazdakör) a lakótelepi közvilágítás és a légkondicionáló készülékek használata során keletkezett problémákra hívta fel a figyelmet. Majd arról beszélt, hogy a szemétszállítás miatt már kora reggel szükséges kinyitni a tárolókat, ami gondokat okoz.

Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője elmondta, hogy a teljes lakótelepi közvilágítási hálózatot az üzemeltetővel közösen áttekintik, és ahol szükséges az ELMŰ felé jelzik a hibát.

A szemétszállítás kapcsán felvetett problémáról pedig egyeztetnek a MOHU-val.

Török István, képviselő köszönetét fejezte ki a BTG és a műszaki ügyosztály felé. Jelezte, hogy a Méhecske utcai buszmegálló környéke balesetveszélyes.

A Seregély utcai körforgalomnál lekerült a súlykorlátozási tábla, ezért a kamionok megfordulása problémás. A reptér környékén pedig van egy terület, ahol egy cég a járdára ültetett dísznövényeket, kéri a hivatal munkatársait, hogy nézzenek utána. Majd egy lakossági kérést tolmácsolt a helyi kisbusz menetrendjének megváltoztatásáról.

Lőrincz Mihály válaszában elmondta, hogy a Méhecske utcai buszmegálló nem a városé, jelezni fogják az illetékesek felé az igényt.

A Seregély utcai körforgalomnál megvizsgálják a problémát. Felszólították a vállalkozást, aki a növényeket telepítette, és amennyiben a cég nem reagál, az önkormányzat a cég költségére megcsináltatja.

A kisbusz menetrendjének kérdésére már Monostori-Kalovits Márk is felhívta a figyelmet, mikor a Kamaraerdei Részönkormányzat elnöke volt, de a kisbusz menetrendje több más közösségi közlekedési jármű, vonat menetrendjéhez van igazítva, a megváltoztatása problémát jelent.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszönetét fejezte ki a kerületében megvalósuló beruházásokkal kapcsolatban.

Elmondta, hogy a Lévai utcában a közösségi ház mellett 37 új parkolóhely épült.

A Patkó utcai Mákszem óvoda játszóterének teljes felújítása is megtörtént.

A Bleyer iskola sportudvara szintén megújult, ezen felül a Százszorszép bölcsőde ugyancsak felújításon esett át.

Elkészültek a Patkó u. 1. körüli munkálatok is.

Megköszönte a polgármesternek és a Budaörs Fejlődéséért Egyesület tagjainak, akik biztosították a forrást ezekre a beruházásokra a költségvetés elfogadásával. Ugyanakkor, kiemelte, hogy a Fidesz-KDNP tagjai nem szavazták meg a költségvetést, ami lehetővé tette többek közt ezeket a beruházásokat is.

Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszönetét fejezte ki a BTG felé, mert a nyáron beérkezett lakossági kérésekre gyorsan és precízen reagáltak.

A polgármester a két testületi ülés között történt időszakról szóló beszámolója előtt elmondta, hogy Vitézy Dávid, korábbi államtitkár online szóváltásba került Lázár Jánossal, mivel a miniszter egy éjjel alatt számos Budapest és az agglomeráció közlekedését segítő fejlesztés tervezését eltörölte, ezzel hosszú távon ellehetetlenítve a közlekedés fejlődését.

Majd arról beszélt, hogy az egészségügyi ügyeleti rendszer is veszélybe került, ezért mindent megtesz a jelenlegi rendszer megtartása érdekében. Erről több körben egyeztetett Törökbálint polgármesterével is.

 

 

unnepitestuleti2023 (17)

 

Első napirendi pontként azzal foglalkoztak, hogy a Pest megyei kormányhivatal kifogásolta, hogy az önkormányzat a budaörsi lakosok számára kedvezőbb díjakat alkalmaz a sírhelyek megváltási és újraváltási díjai tekintetében.

A testület nem értett egyet a kormányhivatal észrevételeivel. Ezután a képviselők döntöttek a 2023. évi költségvetési rendelet módosításáról. A módosítás az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése miatt szükséges.

Több szociális ellátás jogosultsági határának és támogatásának növeléséről döntöttek. Egy minden kritériumnak megfelelő, összközművel rendelkező területen családi ház építése esetében elfogadták a változtatási tilalom feloldását. Jóváhagyták a temetői díjak éves felülvizsgálatát.

A testület tudomásul vette a megyei kormányhivatal felhívását a súlykorlátozással kapcsolatos önkormányzati rendelet kapcsán. Támogatták, hogy az önkormányzat folytasson egyeztetést a megyei kormányhivatallal a rendelet módosítása kapcsán.

A törvényi előírásnak megfelelően a közművelődési tevékenység ellátásáról szóló rendeletet felülvizsgálta az önkormányzat, mindent rendben találtak, ezért a testület a rendeletet nem módosítja.

Elfogadták a Budaörs Város Önkormányzata 2023. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolót. Nyikes Fatimét választották meg újra esélyegyenlőségi szószólónak. A budaörsiek érdekét szem előtt tartva a városvezetés az Építési és Közlekedési Minisztérium 2023. augusztus 4-én küldött ultimátumát – bár jogfenntartással –, de aláírta.

A minisztérium levele szerint az állam által megállapított egyenlőtlen feltételeket vagy elfogadja az önkormányzat, vagy megszüntetik a helyközi jegyek és bérletek kedvezményes díjszabását. Budaörs önkormányzata költségvetésében 2021. óta szerepel a szolgáltatás összege, ennek felszabadításáról döntött most a testület. De a városvezetés továbbra is fenntartja a követelését, hogy az állammal közösen átlátható és észszerű összeget állapítsanak meg a helyközi közlekedés támogatására.

Wittinghoff Tamás polgármester kiegészítésként elmondta, hogy elfogadhatatlannak tartják, hogy egyes települések kilométerenként 40 forint kiegészítést fizetnek, míg ez az összeg Budaörs esetében kilométerenként 90 forint.

Ezért tovább fog küzdeni az önkormányzat az egységes, átlátható és tisztességes finanszírozásért. A villamosenergia beszerzése kapcsán – ahogy a gáz esetében is eljárnak – a fix árú szerződés megkötését támogatták a képviselők.

Elfogadták, hogy új víziközmű hálózat kiépítése esetén, a lakosokra eső rész arányosan kevesebb, ha van benne közérdekre eső rész is. Jóváhagyták a budaörsi víziközművek 2024-2038 évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét. A polgármester szóvá tette, hogy néhány fideszes képviselő miért tartózkodott mindenféle indoklás nélkül.

A felvetésre reagálva dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy az előterjesztéssel nem volt bajuk, de ehhez kapcsolódóan találkoztak egy levéllel, amelyben a főváros közölte, hogy pénzügyi nehézségei miatt nem tud majd minden kötelezettségének eleget tenni.

Ezt kifogásolták a tartózkodásukkal. A polgármester leszögezte, hogy a két ügynek nincs köze egymáshoz. Egyébként a közelmúltban egy tanácskozáson az állam képviselői is elismerték, hogy a rezsicsökkentés miatt a cégek olyan helyzetbe jutottak, hogy képtelenek elegendő forrást képezni felújításokra, fejlesztésekre. Ugyanez a helyzet a főváros esetében is fennáll.

 

 

unnepitestuleti2023 (16)

 

Forrás biztosításáról döntöttek a Patkó u. 9. sz. alatti, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat részére ellátási szerződés keretében átadott helyiségcsoport felújítására.

Ugyancsak jóváhagyták forrás biztosítását a 2024. első félévében megvalósítani kívánt projektek terveinek megrendeléséhez.

Elfogadták a széleskörű társadalmi egyeztetésen alapuló Fenntartható Városi Mobilitási Tervet (SUMP) és Kerékpárforgalmi Hálózati Tervet (KHT).

Döntöttek a Vágány utcában található zártkerti ingatlan rekreációs célú értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról.

Módosította a testület a Budaörs, Szivárvány u. 5. szám alatti ingatlanban található helyiségekre megkötött bérleti szerződéseket.

Meghosszabbították a Clementis u. 18/a. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan bérleti szerződését.

Elfogadták a Szabadság út 66. sz. alatti társasház támogatási kérelmét, azzal hogy a felújítás költségének a felét visszatérítendő támogatás formájában nyújtja az önkormányzat.

Kiegészítésként elmondta a polgármester, egy vihar során vált nyilvánvalóvá, hogy a társasház egy része javításra szorul. Mivel az épületet nehéz helyzetben lévők lakják, méltányosnak ítélték a támogatási kérelmet.

De nem szeretnék, hogy ebből precedens legyen, hiszen az önkormányzat nem vállalhatja át magántulajdonban lévő épületek javítását. A szociális szempontok mellett ezúttal azért tettek itt kivételt, mert az épület helyi védelem alatt áll. Mivel időközben kiderült, hogy a javításra tett ajánlat az egyik tulajdonostól érkezett, a hivatal újabb árajánlatokat kért be, de ezek magasabbak voltak az eredetinél.

Löfler Dávid visszásnak találta, hogy a bizottsági üléseken a megoldásra egy másik verziót fogadtak el, mint, amit most a polgármester javasol. Wittinghoff Tamás világossá tette, hogy ő bármit is javasol, a döntés a testület kezében van.

A változtatás indoka, hogy időközben új információk merültek fel, és ő ezeket korrekten meg is osztotta a testülettel. Jóváhagyták egy közösségi kert létesítését az Otthon utcában.

A közösségi kertet a Kőhegyi Civil Egyesület hozza létre, és szabályos, átlátható módon kezeli, bárki számára hozzáférhetővé teszi. Pályázat kiírásáról döntöttek a képviselők az önkormányzat tulajdonában lévő szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos dologi eszközök értékesítése kapcsán.

A képviselő-testület 2023. április 26-ai ülésén arról határozott, hogy az önkormányzat megteszi a szükséges intézkedéseket a budaörsi vasútállomáson lévő, Lenz József által építtetett hűtőház tulajdonjogának megszerzése érdekében. A MÁV arról tájékoztatta az önkormányzatot, hogy az épületet bérbe kívánja adni, és már meg is találták a bérlőt, aki azt a kötelezettséget vállalta, hogy használatbavétel esetén teljes körű felújítást végez el.

Döntöttek egy, a Lejtő utcában lévő terület értékesítéséről.

Meghosszabbítottak egy Templom téri ingatlan bérbeadásáról szóló szerződést.

Jóváhagyták, hogy az állami fenntartású budaörsi általános iskolák és az Illyés Gyula Gimnázium saját helyiségeinek bérleti díjából származó összes bevétellel megegyező többlettámogatást nyújtson az önkormányzat az intézményeknek.

Ezzel további 20 millió forinttal járul hozzá az önkormányzat az iskolák szakmai kiadásaihoz.

Az energiaárak drasztikus emelkedése miatt, az energiamegtakarítás ellenére is veszteséges lett a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand, ezért a képviselők a bérleti szerződést és az üzemeltetéshez történő hozzájárulást ennek megfelelően módosították.

Kiegészítésként a polgármester elmondta, hogy a nyári táborok lezárultával a strandrész kihasználatlanná vált, ezért takarékossági okokból ezt lezárják, de a napozást továbbra is biztosítják a benti medencékben úszók részére.

Technikai jellegű módosítást hagytak jóvá egy kinevezésről szóló határozatban.

Elfogadták a Budaörsi Latinovits Színház átcsoportosítási kérelmét. Jóváhagyták a német nemzetiségi nevelést folytató óvodák alapító okiratainak módosítását.

Elfogadták az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány 2022. évi támogatásának elszámolását. Forrás biztosításáról döntöttek a TV2040 javára a szükséges eszközfejlesztésekhez.

Jóváhagyták a Budaörsi Csillagfürt Óvoda pótelőirányzat iránti kérelmét a felmentési idejét töltő közalkalmazott részére. Átcsoportosításról döntöttek a Pagony óvoda fejlesztése kapcsán. A fejlesztés elindításához még mindig várja az önkormányzat az illetékes miniszter válaszát.

Wittinghoff Tamás jelezte, hogy másfél éves csúszás keletkezett, amiatt, hogy az illetékes minisztérium átszervezések miatt késedelmesen dönt.

A vasútállomás környékén lévő 4013 helyrajzi számú közterület elnevezéséről döntöttek, elfogadták az Akron utca elnevezést. Jóváhagyták, hogy idén télen is biztosít szociális tűzifát az önkormányzat a rászorulóknak.

Döntöttek a Kossuth Lajos utca fejlesztéséhez szükséges átcsoportosításról. Jóváhagyták a BTG Közszolgáltatási szerződésének XVI. módosítását. Kiegészítő forrás biztosítását hagyták jóvá a Komáromi utca építésére.

Ugyancsak jóváhagyták a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség támogatási kérelmét, azért, hogy zavartalanul működhessen az idősek otthona. Jogszabályi változás miatt döntöttek a polgármester idegennyelv-tudási pótlékának csökkentéséről.

Zárt ülésen határoztak egy budaörsi ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról, illetve egy másik önkormányzati ingatlanra vonatkozó hátralék rendezéséről.

Szintén zárt ülésen döntöttek a Hauser József Városi Közművelődési Díj, valamint Testnevelési és Sport Díj díjazottjairól.

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.