A képviselő-testületi ülésen történt – Emelték a határt, amelytől jogosulttá válik valaki a budaörsi szociális támogatásokra

(Budaörs, 2022. szeptember 15. – Budaörsi Infó/budaors.hu) A mindenkori nyugdíjminimum hatszorosára emelik azt a határt, amelytől jogosulttá válik valaki a budaörsi szociális támogatásokra. Többek között erről is döntött a képviselő-testület a szeptember 14-én megtartott ülésén.

 

 

A napirend elfogadása előtt Wittinghoff Tamás polgármester az elmúlt időszak önkormányzatokat is érintő eseményeiről számolt be. A gáz- és villamosenergia árak drasztikus emelkedése nagyon jelentősen növeli az önkormányzat kiadásait. Az idei év hátralevő részében 450 millió forint lesz ez az összeg, míg a 2023-as évben 2 milliárd forintot is elérheti.

Miközben a kormányzati elvonások jövőre meghaladják a 4 milliárd forintot. A romló gazdasági helyzet és emelkedő infláció következtében egyre többen fordulnak az önkormányzathoz segítségért, 10-12 százalékkal többen, mint korábban, pedig még meg sem érkeztek az igazán megemelt rezsiszámlák.

Budaörsön jelenleg 22 féle szociális ellátási forma érhető el, de egy, a mai ülésre benyújtott előterjesztés jelentősen megnöveli a támogatási összeget és a jogosultsági határokat is.

A polgármester elítélte a KATA adózási forma adóév közbeni eltörlését. Elmondta, hogy az önkormányzat több alkalommal szervezett tanácsadást az érintetteknek.

Beszámolt az Illyés Gyula Gimnázium pedagógusainak polgári engedetlenségi akciójáról, és a tankerület erre reagáló fenyegető levéléről is.

 

 

polgari_engedettlenseg_illyes_220913 (52)

 

Első napirend előtti felszólalóként dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) elmondta, hogy szerinte az energiaárak növekedése az elhibázott EU-s szankciós politika eredménye. Az Illyés Gimnázium kapcsán hozzátette, hogy a pedagógusok béremelése jogos igény, a kormány uniós forrásokat vár a probléma megoldásához. sajnálatát fejezte ki, hogy a diákokat is bevontak a tüntetésbe.

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról érdeklődött, hogy mikor készül el az Őszibarack utca és Hajnal utca sarkán található játszótér kapu- és kerítés felújításáról.

Az Alsóhatár úton a parkolási problémák megoldását kezdeményezte.

Lőrincz Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője válaszában elmondta a játszótér kapu- és kerítés felújítása kapcsán, hogy a jelenlegi ideiglenes megoldás, amit hamarosan véglegesre cserélnek.

Az Alsóhatárút forgalmi és parkolási kérdését igyekeznek megoldani.

Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) megköszönte a Kőhegyi-kápolnán megrendezett búcsúban dolgozó szervezők munkáját. Érdeklődött, hogy van-e lehetőség a helyi adók befizetésének adóellenőrzése során formai hiba esetében enyhébb szankciókat alkalmazni. Dr. Bocsi István jegyző válaszában kihangsúlyozta, örül, hogy a KDNP helyi elnöke tette fel a kérdést, mivel ezt a szabályt a kormány hozta.

Elmondta, hogy megváltozott az adóigazgatási törvény, ami rendkívül szigorú lett. Korábban az adhatóságnak volt mérlegelési joga és a bírság mértéke is csak 5-10 ezer forint volt. Az új szabály elvette a mérlegelési lehetőséget, és magánszemély esetében már első alkalommal 50 ezer forint összegű bírságot ír elő, második alkalom esetében pedig 200 ezer forintot, a vállalkozásnál ennek többszörösét.

Török István (Kamaraerdőért Érdekvédelmi Egyesület) jelezte, hogy a Kamaraerdei úton gyorsan hajtanak, ami balesetveszélyes. Kéri, hogy helyezzenek ki sebességmérőt, illetve rendőri mérést javasolt. Az említett szakaszon a prostitúció csökkentése érdekében is segítséget kér.

A műszaki ügyosztály vezetője felhívta a képviselő figyelmét, hogy az a szakasz településhatár és nem Budaörs, hanem a 11. kerület és a főváros területe. Ezért a kért intézkedéseket a főváros és a 11. kerület teheti meg, az önkormányzat már jelzett feléjük.

Farkas Benedek (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kiemelte hozzászólásában, hogy az energiaárak már a háború előtt is magasak voltak.

Az uniós forrásoknak pedig semmi köze a tanárok béremeléséhez, de véleménye szerint, ha azt a több százmilliárd forintot, amit a kormány a veszteséges Vodafone megvásárlására költött, a tanárok bérének rendezésére jobb befektetés lett volna.

 

 

unnepitestuleti_20220914 (7)

 

Megköszönte a kiállást az Illyés tanárai és diákjai mellett a tegnapi tüntetésen résztvevőknek.

Jelezte, hogy az Orchidea utca – Csiki utca kereszteződésénél a kamera továbbra sem működik. A Törökugrató – Rezeda utcák kereszteződésénél pedig a biztonságos közlekedés elősegítése érdekében javasol tükör felszerelését.

Arról is érdeklődött, hogy az adóellenőrzésnél a bírság kiszabása után el lehet-e tekinteni annak megfizetésétől megfelelő indok esetében.

A jegyző válaszában közölte, hogy a bírság nem mérsékelhető.

A műszaki ügyosztály vezetője a kamerarendszerről elmondta, hogy az önkormányzat már megkötötte a teljes rendszer felújítására vonatkozó szerződést. Várhatóan októberre befejeződik a felújítás. A közlekedést segítő tükör igényét jelzi a BTG felé.

Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) örömmel tájékoztatta az érintetteket, hogy elkészült a Máriavölgy utca út- és közvilágítás rekonstrukciója.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszönetet mondott a Szabadság út melletti társasházakhoz megépült mozgáskorlátozottak számára használható feljáróért. Kis türelmet kért a lakóktól a Patkó utca 9 melletti játszótér felújításához, jelezve, hogy a munkálatok a végéhez közelednek.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a közelmúltban több helyről is eltűntek az utcai szemetes tartók.

A műszaki ügyosztály vezetője megköszönte a dicsérő szavakat. Az eltűnt szemeteseket feléjük is jelezték, valaki vagy valakik leszerelik a közterületi szemeteseket és valószínűleg fémhulladékként értékesítik. A BTG megrendelte az új szemeteseket, pár hét és pótolni fogják.

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) jelezte, hogy a Vas utca és Gyöngy utca kereszteződésénél a járdát felnyomta egy fagyökér, a javítását kérik a lakók. Megköszönte az útburkolati festéseket.

Monostori-Kalovits Márk (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) érdeklődött, hogy halad a gyalogátkelőhelyek létesítése Farkasréti úton.

Lőrincz Mihály válaszában elmondta, hogy a gyalogátkelőhely terveit benyújtották engedélyezésre, ami több hónapot is igénybe vehet. Az engedélyezés utána kezdődhet a kivitelezés.

Biró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) elmondta, hogy a hétvégi lomtalanítás sikeresen lezajlott. Felhívta a figyelmet, hogy október 1-én szervezik meg a veszélyes hulladékgyűjtést Budaörsön.

Első napirendi pontként a testület elfogadta Monostori-Kalovits Márk lemondását a Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat elnöki posztjáról és helyébe megválasztotta Török Istvánt.

Hoyos Sándornét, szintén lemondás miatt a Szociális és Egészségügyi Bizottság külsős tagjának választották.

 

 

unnepitestuleti_20220914 (6)

 

A testület módosította a közmeghallgatás technikai szabályait, ezzel segítve, hogy több, különböző témáról is legyen lehetőség beszélni a közmeghallgatás keretében.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) emlékeztetett rá, hogy ők a közmeghallgatások számát szerették volna növelni.

Dr. Bocsi István jegyző hozzászólásában elmondta, hogy a budaörsieknek számtalan lehetőségük van a problémáikat közölni az önkormányzattal. Egy felmérésük szerint például a Műszaki Ügyosztályhoz intézett kérdéseket átlagosan 5 nap alatt meg is válaszolják. A közmeghallgatáson alig merülnek fel új problémák.

A Beregszász utca déli részén a testület a nyári ülésen változtatási tilalmat rendelt el. Kérelemmel fordult a hivatalhoz egy érintett ingatlan tulajdonosa, akinek a kerítés megépítését akadályozza a tilalom. A testület vagyonvédelmi szempontokat figyelembe véve felmentette a kérelmező ingatlanát a tilalom alól.

A gazdasági helyzet romlása, a közüzemi díjak drasztikus növekedése, az infláció magas mértéke az alacsony jövedelemmel, szociális problémákkal élőket súlyosan érinti. Ezért a képviselők megszavazták a szociális ellátásokhoz való jogosultság jövedelemhatárának emelését, ami a minimál nyugdíj hatszorosa lesz. Ugyanakkor támogatási összegek emelését is megszavazták.

Hozzájárult a testület, hogy az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által nyújtott étkezés térítési díját Pusztazámor és Sóskút településeken megemeljék. A testület döntött a sajátos nevelési igényű gyermekek után fizetendő térítési díjak emeléséről. Elfogadták a közalkalmazottak pótlékáról szóló rendelet technikai jellegű módosítását, miszerint a tartósan távollevő vezető helyettesét többletpótlék illeti meg.

A megnövekedett közműköltségek miatt szükséges a temetői díjak felülvizsgálata. A képviselők támogatták a díjak emelését, amelyek még így is lényegesen kedvezőbbek maradtak a budapesti temetői díjakhoz képest. A budaörsi köztemető üzemeltetésére közbeszerzési eljárás kiírásáról döntöttek.

Módosították a képviselőknek, a bizottsági elnököknek és tagoknak járó tiszteletdíj mértékét. Elfogadta a testület a 2022. I. félévi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót. A gáz- és energiaárak drasztikus növekedése miatt a testület több, az energiaellátás biztosításával összefüggő előterjesztést tárgyalt.

A testület Cselekvési Tervet fogadott el az energiaellátás biztonságának elősegítésére. Megvizsgálják, hogyan tud az önkormányzat segíteni a lakosságnak és milyen intézkedéseket kell tennie az önkormányzati intézményeknél.

Döntöttek gáz- és villamosenergia közbeszerzés kiírásáról. Elfogadták 160 millió forint céltartalék felszabadítását intézményi energiabeszerzésre, és további forrást biztosítottak a Budaörsi Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand számára villamosenergia beszerzésének költségére.

Az önkormányzat célja, hogy hosszútávú megoldásokkal reagáljon a jelenlegi energiaválságra, ezért energiamegtakarítási beruházásokat és alternatív energiaforrások kiépítését tervezik. A testület jóváhagyta a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand világításának korszerűsítésére közbeszerzés kiírását.

A megnövekedett energiaárak miatt a BTG közszolgáltatási keretszerződését is módosította a testület. Az EU által finanszírozott 2020 EU City Facility (EUCF) pályázaton az önkormányzat 60 ezer eurót nyert el, hogy szakemberekkel és az érintettekkel együtt gondolkodva kidolgozzák a budaörsi Pozitív Energia Körzet Beruházási Koncepcióját, ami a jövőben nem csak a szakmai kivitelezés, hanem a további EU-s vagy hazai pályázati források, beruházások sikeres elnyerésének is alapja lehet.

A Pozitív Energia Körzet a Holdfény utca-Árok utca-Baross utca-Szivárvány utca közötti területen helyezkedik el, kiegészülve az IKEA-Auchan-Decathlon által határolt kereskedelmi zónával.

A Beruházási Koncepciót jóváhagyta a képviselő testület. A lakosság véleményezheti a koncepciót, mielőtt az EU-s közreműködő szervezet felé benyújtják a végleges verziót.

Támogatták a képviselők, hogy vizsgálja meg az önkormányzat a gépjárműpark üzemeltetési szerződéssel való biztosításának lehetőségét.

Elfogadta a testület a 288 és 289 jelzésű buszjáratok üzemeltetésére vonatkozó szerződés-módosítást: a jelentősen megnövekedett üzemanyagárak miatt megnövelték a támogatás összegét. Jóváhagyta a testület a víziközművek 2023-2037 évek közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét.

Biztosították a szükséges forrást a Jókai Mór Művelődési Ház és a Budaörsi Latinovits Színház légtechnikai rendszerének felújítására.

Több önkormányzati ingatlant érintő rendeletről is döntött a testület.

 

 

unnepitestuleti_20220914 (3)

 

Elfogadták a Kolozsvár utcában található önkormányzati ingatlanok telekalakítását, illetve a Szálláshegy utcában található ingatlanrészek telekegyesítését. Jóváhagyták pályázat kiírását a Városháza étterem és büfé bérbeadására. Elfogadták pályázat kiírását egy, a Szabadság úton található ingatlan bérbeadására. Módosították a KvKo Kft. bérleti szerződését.

Elfogadták a Patkó utca 9. szám alatti ingatlanok bérbeadására beérkezett pályázatok elbírálását.

Jóváhagyta a testület a pályázati úton értékesített kukásautóra beérkezett ajánlatot, és az adásvételi szerződés megkötését a pályázóval.

A további kukásautók vételárának csökkentését is támogatták.

Jóváhagyták a Peregrino Panzió Kft. kamatfizetési kötelezettség elengedése iránti kérelem elutasítását azzal, hogy előtörlesztésre van lehetősége a kérelmezőnek.

Elfogadta a testület, hogy a Budaörsi Tanoda részére a Farkasréti út 2/C. szám alatti ingatlan belső átalakításához szükséges, szakértelmet kívánó építési munkákat az önkormányzat végezteti el.

2022. szeptember 15-től határozott időre 2024. április 4-ig Monostori-Kalovits Márkot jelöli a testület a BSC Felügyelő Bizottsági tagjának.

A KATA adózási forma megszüntetése miatt szükségessé vált a Jókai Mór Művelődési Ház és a Latinovits Színház státuszainak módosítása.

Elfogadták a képviselők az Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői pályázatának kiírását. A Zippel-Zappel Óvoda intézményvezetőjének helyettesítését jóváhagyta a testület határozott időre.

Támogatták tűzifa a korábbi éveknek megfelelő mennyiségben történő beszerzését. Az önkormányzat téli tűzifát biztosít a szociálisan rászoruló budaörsiek részére a fűtési időszakban két alkalommal.

Sürgősségi indítványként tárgyalta az iskolai műfüves pályák felújításához szükséges forrás biztosítását. Elfogadta a testület a BTG könyvvizsgálói feladatokra 2025. május 31-ig történő szerződéskötését.

Felhatalmazta a testület a polgármestert, hogy a színház támogatásának ügyében tárgyalásokat folytasson.

Elfogadták a budaörsi iskolaépületek helyiségeinek bérbeadására vonatkozó bérleti díjak felülvizsgálatát. Támogatta a testület többletforrás biztosítását az Illyés Gyula Gimnázium Alapítványának. Az 5 milliós plusztámogatást a polgári engedetlenséggel tiltakozó pedagógusok segítésére használhatják fel, ha anyagi szankciók érnék őket.

 

 

unnepitestuleti_20220914 (2)

 

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) elismerte, hogy kevés a tanárok bére, de a tiltakozásokat helytelenítette. Szerinte most nincsen az országnak forrása arra, hogy rendezze ezt a problémát, ezért az Uniótól várnak pénzt erre. Szerinte az önkormányzatnak nem kellene beleavatkoznia a munkáltató és a munkavállaló közötti konfliktusba. Nem szabadna biztatni a tanárokat a szembenállásra.

Farkas Benedek (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) szerint a Fidesz-kormánynak mindenre van pénze, amire akarja. Ha nem vették volna meg a veszteséges Vodafone-t, akkor abból megoldhatták volna a tanárok problémáját.

Monostori-Kalovits Márk (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) helyeselte, hogy a tanárok kiállnak a jogaikért és erre tanítják a diákjaikat is. Leszögezte, hogy, aki nem szavazza meg ezt az előterjesztést, az nem áll a budaörsi tanárok mellé.

Wittinghoff Tamás polgármester szerint erkölcsi kötelességük, hogy a szolidárisak legyenek a megfenyegetett tanárokkal. Végül három fideszes képviselő tartózkodása mellett megszavazták a támogatást.

Zárt ülésen tárgyalták a Templom tér 8. szám alatti ingatlan bérbeadásának meghosszabbítását. Szintén zárt ülésen döntöttek egy különleges bánásmódot igénylő gyermek óvodai nevelésének támogatásáról, továbbá a Hauser díj és Sport díj adományozásáról. Döntöttek az intézmények részére földgázbeszerzésre kiírt közbeszerzés eredményéről.

Támogatták a közelmúltban történt tűzeset károsultjainak méltányossági kérelmét.

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.