Rendkívüli testületi ülés lesz szerdán Budaörsön – Napirendi pontok

(Budaörs, 2022. február 22. – Budaörsi Infó) 2022. február 23-án, szerdán 9 órai kezdettel rendkívüli ülést tart Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete, a Városháza dísztermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).  

2022. február 23. (rendkívüli)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetése

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 7/2021. (II.26.) önkormányzati rendeletének módosítása

3. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010.(XI.12.) önkormányzati rendelet és az önkormányzat vagyonáról szóló 20/2016. (V.27.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat a közterületek használatáról szóló 25/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2010. (XI.12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívása alapján

6. napirendi pont: Tájékoztató az Állami Számvevőszék az Önkormányzat irányítása alá tartozó intézményeknél végzett 2021. évi ellenőrzéseiről

7. napirendi pont: Döntés a 2022. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról

8. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés IX. számú módosítása

9. napirendi pont: BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása (városháza szünetmentes áramforrás és épületfelügyeleti rendszer cseréje)

10. napirendi pont: BTG Nonprofit Kft-nek nyújtott támogatás elszámolása („zöldhulladékhoz formazsák biztosítása”)

11. napirendi pont: Javaslat a budaörsi Városházára vonatkozó, a BTG Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződés módosítására

12. napirendi pont: Energiamegtakarítási Intézkedési Terv 2022-2027.

13. napirendi pont: BHÉSZ és Településképvédelmi redelet eseti módosítás indítása

14. napirendi pont: Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat – önrész biztosítása

15. napirendi pont: TOP Plusz pályázattal kapcsolatos döntés

16. napirendi pont: Javaslat egyes önkormányzati bérlemények bérleti szerződéseinek módosítására

17. napirendi pont: Javaslat a 10354 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Rubik Ernő utcában található 300 m2 területű önkormányzati ingatlan 167 m2 területének hasznosítására

18. napirendi pont: A 1036/34/A/105 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszintjén található 28 m2 területű ingatlan ügye

19. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, Lévai utcai társasházzal kötött támogatási szerződés módosítására

20. napirendi pont: A Zippel-Zappel Német Nemzetiségi Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása tárgyában hozott 84/2021. (XII.08.) ÖKT sz. határozat módosítása

21. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. évi Munkaterve

22. napirendi pont: A polgármester és az alpolgármester illetményének, költségtérítésének megállapítása

23. napirendi pont: A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása

24. napirendi pont: Javaslat perköltség tartozás elengedésére (zárt ülés)

25. napirendi pont: Meghívó

26. napirendi pont: A „Javaslat egyes önkormányzati bérlemények bérleti szerződéseinek módosítására” tárgyú előterjesztés kiegészítése

27. napirendi pont: A „Javaslat egyes önkormányzati bérlemények bérleti szerződéseinek módosítására” tárgyú előterjesztés második kiegészítése

28. napirendi pont: Sürgősségi: Döntés a 171/2 helyrajzi számú, természetben a Stefánia u. 27/B. szám alatti (korábban Arany János utca) ingatlan gázcseretelep üzemeltetésére kiírt pályázat elbírálásáról

29. napirendi pont: Sürgősségi: Budaörsi Rózsa utcai Tagóvodáért Alapítvány székhelyhasználati kérelmének jóváhagyása

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.