A képviselő-testületi ülésen történt – Módosították a város idei költségvetését

(Budaörs, 2020. június 25. – Budaörsi Infó) A járványhelyzet kihirdetése óta először tanácskozott a teljes képviselő-testület. A rendkívüli ülésen többek között módosították az idei költségvetést, jelentős tartalékot képezve a jövő év elejére, amikor érezhetően csökkenni fognak a város bevételei.

 

 

Napirend előtti felszólalásában dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) évek óta visszatérő problémára hívta fel újra a figyelmet. A Kossuth Lajos utca 55-ben egy „gyűjtögető” életformát folytató ember rengeteg szemetet halmozott fel a telkén, ami miatt már a patkányok is megjelentek a környéken. Kérte a hivatal intézkedését.

Dr. Bocsi István jegyző tájékoztatta, hogy a hatósági eljárás ez ügyben jelenleg is folyamatban van, más hivatalos szervek bevonásával. A szemetet az önkormányzat saját költségén elszállíttatta.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) megköszönte a védekezésben részt vettek munkáját, különösen az egészségügyi dolgozók, tanárok, szülők kitartását méltatta.

Dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Műszaki Ügyosztályhoz két kérést intézett. Egyrészt a Beregszászi utcai körforgalomnál az almatúra pótlását kérte, másrészt a Kamaraerdei út és a rá merőleges utcák találkozásnál két helyen már tettek ki kikanyarodást segítő tükröt, de kérte, hogy a Kassai és a Kolozsvári utcáknál is történjen ez meg.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) köszönetet mondott a BTG vezetésének, hogy a Szabadság utca 123. előtt kialakítottak egy mozgássérült parkolót. Emellett jelezte, hogy a Kossuth-szobornál van egy félig kidőlt tábla, amelyet javítani kellene. Valamint kérte, hogy a Patkó utcai játszótéren, de egyúttal a város összes játszóterén, nyissák meg újra a vízcsapokat.

Monostori-Kalovits Márk (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) szintén köszönetet mondott a város helytállásáért a vírus okozta nehéz és váratlan helyzetben, külön kiemelve az önkormányzati intézmények és a polgármesteri hivatal munkatársainak áldozatkész munkáját.

Wittinghoff Tamás polgármester az előző testületi ülés óta eltelt időszak eseményeit foglalta össze. Ő is külön megköszönte a hivatalban és az intézményekben dolgozók munkáját, akiknek olyan feladatokat kellett egyik napról a másikra megoldaniuk, amilyenekkel korábban nem találkoztak. Jól jellemzi az eredményességüket, hogy sok száz ember ellátását biztosították hosszú heteken át, és tevékenységüknek köszönhetően sikerült megelőzni például az idősotthonban a fertőzéseket. Sok állami feladatot kellett átvállalnia az önkormányzatnak, például a védőeszközök biztosítását még az egészségügyi intézményekben is.

Ehhez képest a járványvédekezésre fordított mintegy százmillió forintból semmit nem térített meg az állam, sőt a gépjárműadóból befolyó pénzt is tartósan elvette az önkormányzattól. Az úgynevezett szolidaritási hozzájárulást, amelynek jogosságát kezdettől vitatja az önkormányzat, a jövő évben háromszázmillióval megemelik, így az eddigi 2.2 milliárd helyett 2021-ben már 2.5 milliárdot vonnak el. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy a cégektől is kevesebb iparűzési adó fog befolyni – összegezte helyzetértékelését a polgármester.

 


 

Ezt követően rátértek a napirendi pontok tárgyalására.

Elsőként elfogadták a város 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót.

Majd módosították a 2020-as költségvetési rendeletet, részben az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése történik meg ilyenkor. Jelentősen megnövelték a tartalékot, az intézmények kiadásait visszafogják, de ez nem érinti sehol a személyi juttatásokat. Nem nyúltak hozzá a tanárokat támogató Clementis ösztöndíjhoz sem.

Áttekintették a képviselők a veszélyhelyzet időszakában hozott polgármesteri döntéseket, és közülük több, aktualitását vesztette jogszabályt hatályon kívül helyeztek.

A nem budaörsiek esetében duplájára emelte a képviselő-testület a temetői díjakat, de a Budaörsön lakóhellyel rendelkező elhunytakat, valamint a városban lakóhellyel rendelkező személyek hozzátartozóit továbbiakban is a hatályos rendelet szerinti kedvezményes díjak illetik meg.

Elbírálták a Farkasréti Pagony Óvoda intézményvezetői pályázatát, eszerint a jelenlegi vezető, Bozsó Ottilia marad további öt évig az óvoda élén.

Döntöttek arról is, hogy az 5. védőnői körzet feladatait 2020. július elsejével Tuszné Berczi Boglárka fogja ellátni.

Elfogadta a képviselő-testület a BTG 2019. évi vagyongazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Azért, hogy tiszta jogi helyzetet teremtsenek, a testület az Árvácska utcában megvásárol egy olyan ingatlant a Pilisi Parkerdő Zrt-től, amelyen egy víziközmű elem található.

Hozzájárult a testület, hogy a MoMDeluxe Korlátolt Felelősségű Társaság, egy korábban megvásárolt ingatlanhoz kapcsolódó közcélú vállalásainak teljesítési határidejét meghosszabbítsák, az építőipart is sújtó világméretű járvány miatt.

Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Toroczkó és a Holló utca felújítására az államhoz, amelyhez a képviselők jóváhagyták az önrész biztosítását az önkormányzat költségvetéséből. A beruházás tervezett költsége 80 millió forint, amelynek nyertes pályázat esetén a fele lesz a támogatás, a másik felét saját erőből kell állni.

Módosították a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház (JMMH) alapító okiratát, amely az eddigi tevékenységei mellé feladatul kapta a helyi televízióműsor-szolgáltatás biztosítását. A jelenlegi döntés szerint a JMMH alapító okiratába telephelyként bekerül a stúdiónak helyet biztosító Ifjúság u. 20. fszt. 2. szám alatti önkormányzati ingatlan, amelyet az intézmény térítésmentes használatába adtak a képviselők.

Az önkormányzat módosította a PEREGRINO Panzió Szolgáltató és Tanácsadó kft-vel korábban megkötött pénzeszköz-átadási szerződését.

Nyilvános pályázatot hirdetnek két Máriavölgy utcai ingatlan értékesítésére.

Az Agip utca jelenleg a Magyar Állam tulajdonában áll, ám nem tölt be országos közúti funkciót, az önkormányzat kezdeményezte, hogy tulajdonba vegye, közútként használva továbbra is. A tranzakciót a Magyar Közút Nonprofit Zrt. is támogatja. A képviselők ezért felhatalmazták a polgármestert a vonatkozó eljárások megindítására és a szükséges dokumentumok aláírására.

A Sóvirág utca egy része hivatalosan árokként szerepel az ingatlan nyilvántartásban, holott már rég nem tölt be árok funkciót. Ezeket a részeket, a tényleges állapotot tükrözve, kivett úttá minősítette át a testület.

Döntöttek arról is, hogy értékesítenek egy rendezetlen jogi helyzetű, Uzsoki közi garázst, az építményt megvásárló magánszemély örökösének, aki azt használja.

Nyílt pályázatot hirdet két használaton kívüli Domb utcai ingatlan értékesítésére az önkormányzat. A döntést megelőző vitában Wittinghoff Tamás elmondta, hogy mindig úgy gondoltak erre a területre, mint amely lehetőséget nyújtana az Illyés Gyula Gimnázium fejlesztésére. Mióta elvette az állam az iskolákat az önkormányzatoktól, semmiféle hatáskörük nincs ebben, és nem látják jelét, hogy az új iskolafenntartó fejlesztésekben gondolkodna. Eközben a várostól elvont milliárdok nehéz pénzügyi helyzetbe hozták az önkormányzatot, ezért az ingatlaneladásokból befolyó bevételekre is szükségük lenne.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) és Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) amellett érveltek, hogy nem szabadna eladni a területet, hosszú távon kellene gondolkodni. Félőnek találták, hogy, ha lakások épülnének ide, akkor tovább terhelődik ez a terület.

A polgármester közölte, nyitottak arra, hogy az állam piaci áron megvegye a területet az önkormányzattól, így nem lenne akadálya a jövőben, ha fejleszteni akarnák a gimnáziumot. Egyúttal felhívta a figyelmüket arra, tudatosan úgy hirdetik meg a területet, hogy lakásokat nem lehet ide építeni, hanem valamilyen kulturális beruházást szeretnének.

Ismét kiírja a pályázatot az önkormányzat a Templom tér 17. szám alatti gyógyszertárépület értékesítésére, miután a korábbi kiírásra nem érkezett pályázat. A felújítási kötelezettséghez a következő kiírásban nem bankgaranciát, hanem önkormányzati jelzálogalapítási jogot írnak elő, ami könnyebbséget jelenthet a leendő vevők számára.

Nyilvános pályázatot hirdetnek a felújításra szoruló budaörsi állatmenhely és gyepmesteri telep üzemeltetésére, amely Törökbálinton található. Olyan befektetőket várnak, akik a telep mellett, esetleg egy kutyakiképző központ, kutyapanzió vagy más hasonló vállalkozás működtetésében is lehetőséget látnak.

Döntöttek a képviselők a Szabadság út 45. szám alatt található, „kivett út” megnevezésű ingatlan egy 148 négyzetméteres részének értékesítéséről, a szomszédos ingatlanokon működő Optima Klíma Zrt-nek.

Elfogadta a testület Érd Hivatásos Tűzoltóságának 2019. évi beszámolóját.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel szociális alapszolgáltatásokra, a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel pedig idősek otthona szolgáltatásokra kötött szerződést, további öt évre meghosszabbították.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) kifogásolta, hogy miért nem írtak ki új pályázatot.

Kövesdi Gabriella irodavezető arról tájékoztatta a képviselőt, hogy a feladatellátást tíz évre nyerték el nyílt pályázaton még 2015-ben, vagyis most csak a felülvizsgálat történt meg, lehetőséget adva mindkét félnek, hogy felbontsa a szerződést.

A polgármester nehezményezte, hogy azt feltételezik, pályáztatás nélkül adnának oda egy feladatot valakinek.

A vitát követően egyhangúan megszavazták az előterjesztést.

Módosították az Esély Szociális Társulással kötött társulási megállapodást, mert megváltozott a Szociális és Gyermekjóléti Központ székhelye.

Több döntést hozott a képviselő-testület a Budaörsi Latinovits Színház kiszámítható és biztonságos működtetése és a tervezett béremelések végrehajtása érdekében, miután májusban, 2022. december 31-ig szóló, közös működtetési megállapodást kötött az önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával. A változtatásokat egyébként a minisztérium kérte.

Módosította a 2020. évi munkatervét a képviselő-testület annak érdekében, hogy a BTG Nonprofit Kft. – tekintettel a járványügyi helyzetre – a 2019. évi beszámolóját és a 2020. évi üzleti tervét a szeptemberben tartandó képviselő-testületi ülésre nyújthassa be.

Wittinghoff Tamás polgármestert 2020. első félévében végzett munkája elismeréseként háromhavi illetményének megfelelő jutalomban részesítette a képviselő-testület.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) szerint ez helytelen lépés olyan időszakban, amikor megszorításokat kértek az intézményektől és támogatást a budaörsiektől.

Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról beszélt, hogy a polgármester nagyon kemény munkát végzett – a képviselők helyett is – a járványvédekezés időszakában.

A jegyző ezt azzal egészítette ki, hogy a csökkentések sehol nem érintették a béreket és minden intézményben kaptak jutalmat a dolgozók.

Végezetül zárt ülésen döntöttek a képviselők arról, hogy ki részesüljön idén a Budaörs Egészségügyéért Díj kitüntetésben.

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.