Sok budaörsi nem tartja be a jogszabályokat – 15 ezertől 5 millió forintig büntethetnek a parlagfű miatt

(Budaörs, 2019. július 17. – Budaörsi Infó) Egyre több jelzést és fotót kapunk az allergiaszezon közeledtével arról, hogy sokan Budaörsön nem tartják be a vonatkozó jogszabályokat és a saját területükön nem irtják a parlagfüvet. Az idei évben is júliustól szabhatnak ki bírságot a fertőzött területek miatt, bel- és külterületen egyaránt. Egy felmérés szerint tavaly összesen 4025 esetben szabtak ki a hatóságok növényvédelmi bírságot, melyek együttes összege meghaladta a 202 millió forintot.

 

 

 


A Budaörsi Infó közösségi oldalain és a Budaörsi Infó olvasói csoportban egyre több olvasónk posztol a lakókörnyezetéből parlagfűvel fertőzött területekről fotókat, jelezve hogy sokan nem tartják be az irtásra vonatkozó jogszabályokat. A jelzések tanúsága szerint közterületeken, utak mentén is előfordulnak fertőzött részek. Cikkünkben a parlagfűvel kapcsolatos tudnivalókat, teendőket, az illetékességi kérdéseket jártuk körbe.


 

Minden földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

Amennyiben a parlagfű elleni védekezési kötelezettségének a földhasználó nem tesz eleget, vagyis az ingatlan legalább virágbimbós fenológiai állapotú parlagfűvel fertőzött, akkor közérdekű védekezést kell elrendelni.

A felvett jegyzőkönyv alapján a megyei illetékes hatóság a parlagfű-mentesítési kötelezettségre való figyelmeztetés nélkül hatósági eljárást indít. Az eljárás során a mulasztó földhasználóval szemben minden esetben növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A növényvédelmi bírság mértéke a parlagfűvel fertőzött terület nagyságától és parlagfűvel való fertőzöttség mértékétől függően

15 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet kül- és belterületen egyaránt.

 

 

parlagfu1

 

Nem árt tudni azonban, hogy belterületen az ingatlan méretéhez képest nagyobb összegű bírság szabható ki, mint a külterületi ingatlanokon. Ez persze nem véletlen, a lakóövezetben virágzó parlagfű ugyanis nagyobb közegészségügyi veszélyt jelent az emberek számára.

Amennyiben az érintett nem fizeti meg a bírságot, az adók módjára behajtandó köztartozásnak minősül, amely végrehajtásáról az adóhatóság gondoskodik. Ráadásul a kötelezően kiszabott bírságon túl a közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket is az “ügyfélnek” kell megfizetnie.

A tavalyi év során 154 db bírsághatározat született belterületen. A kiszabott bírság összege belterület esetében 13.033.034 Ft volt.

A tavalyi év során 3871 db bírsághatározat született külterületen. A kiszabott bírságok összege külterület esetében 189.065.819 Ft volt.

A tavalyi szezonban külterületen a legmagasabb bírság összege 1.100.000 Ft volt.

Nem csak a magas bírságok, de a parlagfű okozta betegségek miatt is fontos, hogy irtsuk a növényt.

 

 

parlagfu_irtas

 

Június 30-át követően belterületen a jegyző, külterületen a növény- és talajvédelmi hatóság köteles hatósági eljárást kezdeményezni azon földhasználókkal/tulajdonosokkal szemben, akik elmulasztották a parlagfű elleni védekezést.

Fontos tudni, hogy a hatósági intézkedéshez (közérdekű védekezés végrehajtása, bírság kiszabása) nem szükséges a sérelem – egészségkárosodás – bekövetkezése, e körben elégséges a védekezési kötelezettség elmulasztásának június 30-a után történő megállapítása.

Amennyiben a parlagfű elleni közérdekű védekezést kultúrnövény károsodása nélkül nem lehet elvégezni, a parlagfű elleni közérdekű védekezés abban az esetben rendelhető el, ha az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és a parlagfűvel való felületi borítottság a 30%-ot meghaladja.

 

 

parlagfű

 

A parlagfű elleni közérdekű védekezés végrehajtásának, valamint az állami, illetve a közérdekű védekezés költségei megállapításának és igénylésének részletes szabályairól szóló 221/2008. (VIII. 30) Korm. rendelet értelmében a közérdekű védekezést belterületen a jegyző, külterületen, Pest megye és Budapest területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala (a továbbiakban: növény- és talajvédelmi hatóság) rendeli el.

A jegyző által elrendelt közérdekű védekezést az általa megbízott vállalkozók végzik. Nem kerül sor a vállalkozó általi parlagfű-mentesítésre, ha az ügyfél időközben maga eleget tesz kötelezettségének. A közérdekű védekezéssel kapcsolatban felmerült költségeket az ügyfélnek kell megfizetnie.

A növény- és talajvédelmi hatóság weboldalán hívta fel a tulajdonosok figyelemét arra, hogy nem elegendő, hogy június 30. napjáig valaki lekaszálta a szennyezett földterületet, azt tiszta, parlagfű-mentes állapotban a vegetációs időszak végéig meg kell őrizni!

Budaörsön a parlagfű irtás az Önkormányzathoz tartozik, azon belül pedig az Igazgatási Irodához. 

parlagfu

 

Ne feledjük, a parlagfű-mentesítés minden állampolgár közös érdeke! Eredményt csak összefogással, és közös felelősségvállalással lehet elérni, ezért tegyenek eleget a jogszabályi kötelezettségnek.

 

(Budaörsi Infó/ forrás: penzcentrum.hu/kormanyhivatalok.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.