Tájékoztató a talajvízkút engedélyezéséről

(Budaörs, 2018. december 4. – Budaörsi Infó) A kutak létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez bizonyos esetekben jegyzői engedély szükséges. Az alábbiakban megtalálják ennek feltételeit, szabályait és a szükséges kérelmeket.

 

 

TÁJÉKOZTATÁS a talajvízkút engedélyezéséről:

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 24. §-ában foglaltak alapján olyan kút létesítéséhez, üzemeltetéséhez, fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely az alább leírt feltételeket együttesen teljesíti:

– a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,

– épülettel vagy annak építésére jogosító hatósági határozattal, egyszerű bejelentéssel rendelkező ingatlanon van, és magánszemélyek részéről a házi ivóvízigény vagy a háztartási igények kielégítését szolgálja, és

– nem gazdasági célú vízigény, a települési önkormányzat jegyzőjének engedélye szükséges.

 

furt_kut_kerti_kut

 

A kút létesítését követőn arra üzemeltetési engedélyt szükséges kérni.

 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (4), (6) bekezdésében foglaltak alapján, ha a kút létesítése engedély nélkül, vagy a végleges hatósági engedélytől eltérően történt, a vízügyi hatóság (jelen esetben a jegyző) a vízimunka, vízilétesítmény megvizsgálása után – az eset összes körülményeire is figyelemmel – a létesítő részére a fennmaradási engedélyt utólag megadja, egyidejűleg vízgazdálkodási bírság megfizetését kell előírni. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80%-áig, engedély nélküli vízimunka vagy vízhasználat esetén 1 000 000 forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 000 forintot.

A törvény 29. § (7) bekezdése értelmében mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. január 1-jét megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2018. december 31-ig kérelmezi.

 

Felhívják a figyelmet, hogy a szabályozásban további módosítások várhatók. Az Alkotmánybíróság döntésére figyelemmel a Kormány annak érdekében, hogy a 2018. december 31-i határidő letelte senkit ne érintsen hátrányosan két intézkedést is tett:

– az Országgyűlés elé beterjesztett egy törvényjavaslatot, mely értelmében a kötelező bírságkiszabás alóli mentességi időszak 2020. december 3-ig meghosszabbodna;

– ezzel egy időben előkészítés alatt áll, és 2019. évben megvalósul egy olyan átfogó módosítás, amely az illegális kutak engedélyeztetésére speciális eljárást tartalmaz.

 

A jelenleg még hatályos szabályozás alapján kút létesítési, üzemeltetési, fennmaradási engedélyezését a megfelelő kérelem nyomtatvány (kérelem létesítési, vagy kérelem üzemeltetési/fennmaradási engedélyezéshez) kitöltésével, és az abban felsorolt dokumentumok benyújtásával kérelmezheti Budaörs Város Önkormányzat Jegyzőjétől. A dokumentumokat a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálatán szükséges leadni.

 

A meglévő kút létesítési évére vonatozó adatokat szükséges megadni az alábbiak szerint:

– 1992. február 15. napja előtt létesült:

Az olyan ásott kút, mely mélységének és elhelyezkedésének függvényében jogszerűen létesült engedély nélkül, valamint minden fúrt kút esetében üzemeltetési engedély kerül kiadásra;

– 1992. február 15. napja után létesült:

– Minden ásott, és fúrt kútra, mely nem rendelkezik engedéllyel, fennmaradási engedély kerül kiadásra.

– 2018. január 1. napja után létesült:

Minden ásott és fúrt kútra fennmaradási engedély kerül kiadásra, és nem mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól.

 

Nagyon fontos tudni arról, hogy a 41/2017. (XII.29.) BM rendelet 2. sz. melléklete szerint adatlapon a műszaki paraméterek meghatározása mellett az alábbi nyilatkozatot kell tenni:

– létesítési engedélyezés során: nyilatkozat, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút az érvényes műszaki, biztonsági, vízgazdálkodási és környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kerül kialakításra. Ezen nyilatkozatot aláírja a tulajdonos, és fúrt kút esetében olyan szakember, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja (geofizikus, geofizikus-mérnök, geológus, geológus -mérnök, hidrogeológus, hidrogeológus – mérnök, vagy ezekkel egyenértékű végzettség).

– üzemeltetési és fennmaradási engedélyezés során: nyilatkozat, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, a kút úgy került kialakításra, hogy abba a felszínről szennyeződés vagy csapadékvíz nem kerülhet. Ezen nyilatkozatot aláírja a tulajdonos, fúrt kút esetében olyan szakember, aki az Országos Képzési Jegyzék szerint vízkútfúró szakképesítést szerzett, vagy olyan szakirányú középfokú végzettséggel rendelkezik, amelyhez tartozó tantárgyi képzés és vizsga a kút kivitelezésének elméleti és gyakorlati szinten történő elsajátítását igazolja, vagy szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkezik és kút-kivitelezési jogosultsággal rendelkező személy az elsajátított kút-kivitelezési gyakorlatot számára igazolja.

 

A kúttal kapcsolatos egyéb tájékoztatásokat a Belügyminisztérium Közfoglalkozási és Vízügyi helyettes Államtitkársága által 2018. novemberében kiadott tájékoztatójában, jogosultsággal rendelkező szakembereket többek között a Magyar Vízkútfúrók Egyesülete hivatalos honlapján (www.vizkutfurok.hu) talál.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

AKTUALIZÁLT TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉNEK ENGEDÉLYEZÉSI HATÁSKÖRÉBE TARTOZÓ KUTAK ELJÁRÁSJOGI SZABÁLYAIRÓL 2018. NOVEMBER

KÉRELEM talajvízkút létesítési engedélyezéséhez

KÉRELEM talajvízkút üzemeltetési/fennmaradási engedélyezéséhez

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.