A képviselő-testületi ülésen történt – Budaörs csatlakozott az Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus Ellen nevű szervezethez

(Budaörs, 2017. december 15. – Budaörsi Infó) Rangos városokkal kerül Budaörs egy csapatba miután a képviselő-testület döntött, hogy csatakozunk az Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus Ellen (ECCAR) nevű szervezethez. A döntést nagy vita előzte meg a 2017. december 13-án tartott képviselő-testületi ülésen.

 

 

A testületi ülésen a napirend előtti hozzászólások sorát Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) nyitotta, kifogásolva, hogy a Törökbálinti utca felújításakor nem volt egyértelműen kitáblázva, hogy be lehet-e hajtani vagy sem. Kérte, hogy erre figyeljenek oda a jövőben az útépítések során.

 

testulet17_12_14 (4)

 

Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Kisfaludy utcai beruházással kapcsolatban érdeklődött, hogy lesz-e csúszás az elmúlt hetek esős időjárása miatt. Lőrincz Mihály műszaki ügyosztályvezető megerősítette, hogy december 17-éig nem fognak elkészülni a munkálatok, de Karácsony előtt jó eséllyel igen.

Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) örömének adott hangot, hogy elkészült a Halom utca felújítása, és megtörtént a műszaki átadás. Egyúttal köszönte az ott élők türelmét. Emellett az iránt érdeklődött, hogy a műszaki átadás során rögzített hiánylista mielőbbi pótlására lehet-e számítani.

Lőrincz Mihály elmondta, hogy a zöldfelületi rendezésen kívül, amely tavaszra csúszik, természetesen igen.

Dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) tájékoztatta a testületet, hogy lakossági fórumot tartottak Kamaraerdőn. Itt, mint mondta, két olyan probléma is előkerült, amilyenekhez foghatót eddig soha nem tapasztalt. Eszerint helyenként olyan mértékű csúszások vannak a postai szolgáltatásban, hogy két hétig ér oda egy levél. Másrészt több helyen is patkányok miatt kellett riasztani a BTG-t Kamaraerdőn.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) örömének adott hangot, hogy befejezéséhez közeledik a Patkó utca 3. melletti lépcső. A képviselő egy bejárás tapasztalatai alapján javasolta az autópálya melletti zajvédő fal meghosszabbítását, merősítését.

dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a szervizút kapcsán megfogalmazott lakossági igényeket közvetítve kérdezte Lőrincz Mihály ügyosztályvezetőt, hogy milyen lehetőségeik vannak a zajvédőfal kijavítására, ill. meghosszabbítására. A másik kérdés itt a kutyafuttató ügye, amelynek a megőrzése mindenképp szükséges a lakosság számára – tette hozzá. Érdeklődött továbbá, hogy milyen előrelépés történt a körforgalom építése kapcsán.
Emellett szót emelt a Zsíroskenyér nevű szórakozóhely körül élők érdekében is, ahol időnként nagyon nehéz elviselni a éjszakai hangzavart. Utóbbival kapcsolatban Wittinghoff Tamás polgármester közölte: ismerik a problémát, és jegyző úr meg fogja tenni a megfelelő lépéseket.

A szervizúttal kapcsolatos kérdésekre válaszolva Lőrincz Mihály elmondta: régi terve az önkormányzatnak, hogy a szervizutat meghosszabbítsa, lehetőleg az Egér útig. Jelenleg azonban annak van csak realitása, hogy ennek az első része megvalósuljon, azaz hogy a szervizutat meghosszabbítsák az 1-es útig az Alsóhatár úton ill. a benzinkútnál létrejövő körforgalmon keresztül. A tervek erre a szakaszra elkészültek, az útügyi hatóságok az engedélyt kiadták. Az útépítéssel egy időben a zajvédő fal felújítására és indokolt meghosszabbítására is sor kerül – tette hozzá az ügyosztályvezető. A kutyafuttatóról szólva elmondta: ezt a tervezett út keresztbe szelné, azonban van arra lehetőség, hogy az autópálya és a szervizút között, ha más geometriai elhelyezkedésben is, de megtartsák a helyiek körében igen népszerű kutyafuttatót.

A körforgalom kapcsán bejelentette, hogy a beruházás tervei végre engedélyezési szakaszba kerültek.

Biró Gyula alpolgármester örömének adott hangot, hogy a Nádasdűlőnél lévő játszótéren az ELMŰ egy év után elkészítette a világítást – ennek hiányát kifogásolta az elmúlt testületi ülésen. A környező lakosság számára közölte: a Patkó utca 17-nél még az idén elkészül a vízelvezető árok.

 

 

testulet17_12_14 (1)

 

Ezt követően rátértek a napirendi pontok tárgyalására.

Elsőként a város 2018. évi átmeneti gazdálkodásáról döntöttek. A rendeletre a 2018-as költségvetés elfogadásáig van szükség. A helyi jogszabály a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a gazdálkodás főbb irányelveit rögzíti.

Ezt követően rendeletbe foglalták településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályait, amit eddig csak határozatban szabályozott az önkormányzat.

Az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat pótlékait csak január 1. napjától november 30. napjáig terjedő időszakra állapította meg a vonatkozó rendelet. Most az év hátralévő részére is szabályozták a kérdést, amely alapján a kifizetések zökkenőmentesen megtörténhetnek.

Jogszabályváltozás miatt döntöttek egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, hogy azok összhangba kerüljenek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvénnyel.

Áldását adta a testület a MoMDeluxe Kft-vel kötendő településrendezési előszerződésre, amely lehetővé teszi, hogy részben lakások, részben irodák épüljenek a Terrapark területén. A szerződésben a cég vállalja egyebek mellett az Edison utca részleges kiépítését.

 

 

testulet17_12_14 (3)

 

A BTG Nonprofit Kft. működéséhez szükséges forrás biztosítását is jóváhagyták. Egyúttal a BTG év eleji zökkenőmentes működése érdekében megszavazták a társasággal kötött közszolgáltatási szerződés módosítását, amely 2018. február 28-áig biztosítja a BTG számára a feladatai ellátásához szükséges forrásokat.

Elfogadták a képviselők a város környezeti állapotáról szóló beszámolót. A környezetvédelmi törvény írja elő, hogy az önkormányzatéves jelentésben tájékoztassa a lakosságot a környezet állapotáról. Az állapotjelentés a BTG Kft. és a Pest Megyei Kormányhivatal Környezet és Természetvédelmi Főosztályának adatszolgáltatásai, valamint a Környezetvédelmi Osztály által gyűjtött adatok, és az év közbeni mérések alapján készült.

Szintén jóváhagyták a budaörsi csatornaközművek 2018. évi felújítási és rekonstrukciós tervét, összesen több mint 212 millió forint értékben, amelynek forrása a Csatorna Építési Alap (CSEA).

Döntöttek egy ingatlan értékesítéséről is, amely a Zúzmara utcában található. Az erre vonatkozó nyilvános pályázatot 2017. december 20-áig írja ki az önkormányzat.

Változatlan feltételek mellett működhet tovább a Fiatal Építészek Műhelye Egyesület a Clementis L. u. 22. sz. alatt, miután hozzájárult a testület az egyesület és a Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) közötti használatba adási szerződés meghosszabbításához.

Hasonlóképp meghosszabbították a BABtér és a PostArt működését lehetővé tévő épülethasználati szerződést is a Templom tér 12. szám alatti ingatlan vonatkozásában.

Döntöttek a képviselők az önkormányzat fenntartásában működő költségvetési intézményekben dolgozók év végi jutalmazásához szükséges pótelőirányzat biztosításáról.

Az önkormányzat a Budaörsi Tanodával közös pályázatot nyújtott be a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez, amely az Emberi Erőforrások Minisztériumával közösen díjazta a tanoda tevékenységét. A díj 800 ezer forint pénzjutalommal járt, erről az összegről is döntött a testület, hogy ezt átadják a tanoda számára feladatai ellátásához.

Szintén átadta a testület a Heimatmuseum számára a Kubinyi Ágoston Programon elnyert kétmillió forintos támogatást.

Az ülés leghosszabban tárgyalt napirendje az az előterjesztés volt, amely az UNESCO által 2004-ben alapított, az Európai Unióval együttműködő Európai Városok Koalíciója a Rasszizmus Ellen (ECCAR) nevű szervezethez történő csatlakozásról szólt. Wittinghoff Tamás ismertette, hogy a Budaörsi Tanoda által elnyert díj miatt kerültek kapcsolatba a szervezettel, mert a korábban említett díj kapcsán felfigyeltek Budaörs kiválóan működő tanodaprogramjára, és szeretnék, ha Budaörs megosztaná ezt a jó gyakorlatot más városokkal is.

Az előterjesztés kapcsán Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kijelentette: bár  frakciójuk elutasítja a rasszizmus minden válfaját, a szövetséghez való csatlakozást csak abban az esetben támogatják, ha az előterjesztés kiegészül egy olyan ponttal, miszerint: Budaörs Város Önkormányzata elutasítja az illegális bevándorlók betelepítését Budaörs területére.

Simándi Szelim (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) erre reagálva kifejtette: a szervezethet történő csatlakozásnak semmi köze a Fidesz-KDNP által megfogalmazott kitételhez. Mint mondta, ennyi erővel a költségvetési rendelethez is fűzhetnének ilyen módosítást, ahhoz sem lenne több köze.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) arról beszélt, hogy eleinte támogatta a szövetséghez való csatlakozást, de mivel az illegális bevándorlás a Jobbik számára sem elfogadható, így csatlakozik a fideszes plusz feltételhez.

Simándi Szelim rámutatott, hogy városunk csatlakozása a szövetséghez nem jelenti azt, hogy a szervezet mind a 134 tagjának ezentúl tanodaprogramot kellene működtetnie, vagy esélyegyenlőségi szószólót választania, ugyanígy Budaörsön sem kell menekültekkel foglalkozni, azért mert vannak városok, ahol ez problémát jelent.

Illegális bevándorlók pedig végképp nincsenek Budaörsön, ha lennének, az az idegenrendészet feladatkörébe tartozna, nem az önkormányzatnak kellene fellépnie ellene – erről már Wittinghoff Tamás polgármester beszélt, aki elmondta, hogy a szervezetben olyan városok vannak, mint Róma, Barcelona, Berlin, Bécs vagy Zürich.

Dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) is kiemelte, hogy egy ilyen impozáns névsorban kitüntetés Budaörs számára szerepelni.

Wittinghoff Tamás polgármester emlékeztetett arra, hogy a 2. világháborút követően, előbb többszázezer honfitársunkat gyalázatosan, rasszista alapon kiirtották, majd Budaörsről is a teljes lakosságot a kollektív bűnösség alapján, szintén rasszista alapon elűzték, így városunk számára nagyon indokolt, hogy részt vegyen egy rasszizmus ellenes szövetségben.

Az ECCAR-hoz szerinte azért kell csatlakozni, mert a szervezet abban segít, hogy az önkormányzatoknak eszközük legyen a rasszizmus terjedése ellen, hogy ne történhessen meg olyasmi, ami a budaörsi svábokkal megtörtént, vagy ami sok helyen a cigánysággal a mai nap is történik.

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) családja történetét idézte fel, amikor 1946-ban a nagymamája, három kisgyerekkel menekült ki a városból, hogy elkerülje a kitelepítést. Hozzátette: azt szeretné, ha ilyesmi sem az ő nemzetiségével, sem másokkal nem történhetne meg még egyszer.

A képviselő-testület végül 10 igen szavazattal négy ellenében elfogadta a szövetséghez történő csatlakozást, és hasonló arányban elutasította a Fidesz-KDNP plusz feltételét az illegális migránsokról.

Ezt követően módosították a Sportcsarnokban rendelkezésre álló 10 önkormányzati nap felhasználásáról szóló szabályzatot. A napokra a városi intézmények, szervezetek, nemzetiségi önkormányzatok pályázhatnak 2018. január 15-éig.

Formális módosításra volt szükség a XXI. sz. Magyar Drámájáért Alapítvánnyal kötött támogatási szerződésben, amit jóváhagytak a képviselők.

A Wendler Ferenc Alapítvány, valamint a Budaörsi Passióhoz kapcsolódóan a Budaörsi Német Nemzetiségi Önkormányzat számára meghosszabbították az elszámolási határidőt.

Hozzájárult a testület, hogy módosítsák a Mindszenty József Római Katolikus Óvoda és Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola fenntartójával, a Székesfehérvári Egyházmegyével kötött együttműködési megállapodást.

Elfogadták Nyikes Fatime helyi esélyegyenlőségi szószóló beszámolóját, valamint 2020. április 30-áig meghosszabbították megbízatását.

Aktualizálták a 2013-ban készült Helyi Esélyegyenlőségi Programot, amit szintén elfogadott a képviselő-testület.

Jóváhagyták az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2018. évi nyári nyitvatartási rendjét. Eszerint a Pitypang Bölcsőde és Gyermekközpont 2018. 06. 19 – 2018. 07. 22. napjáig, a Százszorszép Bölcsőde 2018. 07. 23 – 2018. 08. 24. napjáig lesz zárva a nyáron.

Támogatta a képviselő-testület a Budaörsi Rendőrkapitányság kérelmét, és 4 fő közalkalmazott részére Erzsébet-utalványt biztosítanak (30.000 Ft/fő + járulékai értékben).

A testület hozzájárult, hogy Budaörs Város Önkormányzata projektpartnerként pályázatot nyújtson be a Central Europe Programra. Korábban a BICY projekttel már egyszer sikeresen pályáztunk a programra, szintén partnerségben.

Támogatták a képviselők, hogy a Metró Kereskedelmi Kft. kezdeményezésére az általuk használt, 10300/19 helyrajzi számú magánút ezentúl a Keleti utca nevet viselje.

Elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2018-as évi ellenőrzési munkatervét, akárcsak a Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Döntöttek a képviselők a polgármester második félévi munkájáért járó jutalomról.

Kezdeményezi az önkormányzat egy Meggy utcai ingatlan zártkerti művelés alól történő kivonását. Ezt idén még ingyenesen meg lehet tenni.

Módosították a Farkasréti Pagony Óvoda 2017. évi költségvetését, egy átcsoportosítást lehetővé téve.

Meghosszabbították 2018. február 28-áig a közbeszerzési szakértői szolgáltatásra vonatkozó szerződést.

Döntött a testület az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás létrehozásáról szóló társulási megállapodás módosításáról.

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 2017. december 31-ét követő folytatása érdekében hozzájárult a testület, hogy a BTG Nonprofit Kft. 2018. I. félévére kössön alvállalkozói szerződést az ÉTH Nonprofit Kft.-vel és alvállalkozóként folytassa a szolgáltatást.

Tárgyalásokat kezdeményez lehetséges partnerekkel és koncessziós pályázatot is kiír az önkormányzat a szennyvíz víziközművek üzemeltetésére 2018. április 8-át követően – határoztak a képviselők.

Hozzájárult a testület a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti társasház földszintjén egy 44.41 négyzetméteres terület helyiségbérleti jogának átruházásáról, és ugyanitt Dr. Nagy Zsuzsa bőrgyógyász szakorvos számára székhely létesítéséhez.

Jóváhagyta a képviselő-testület, hogy a Budaörsi Latinovits Színháznál keletkezett, közel egymillió forintos többletbevételt a nézőtér feletti világosítási konzol cseréjére fordíthassa a színház.

A közbeszerzési jogszabályoknak megfelelően zárt ülésen döntött a testület a közfinanszírozott járóbeteg szakellátási feladatok, valamint az iskolai egészségügyi ellátás, a foglalkozás egészségügyi alapellátás és a központi ügyelet működtetésére kiírt közbeszerzési eljárásról, ami a Budaörsi Egészségügyi Központ üzemeltetését is jelenti. A nyertes ajánlattevő a döntés szerint a JUMP Consulting Kft. lett.

Szintén  zárt ülésen döntöttek a Szajkó utcában található 10789 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről, valamint arról is, hogy egy budaörsi fiatal részt tudjon venni az Arany János Tehetséggondozó Programban.

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.