A közjegyző segít – A termőföld öröklése

(Budaörs, 2017. október 2. – Budaörsi Infó) Szakértői cikk-sorozatunk tovább folytatódik. Ezúttal termőföld öröklés lesz a téma, amivel kapcsolatban dr. Szécsényi-Nagy Kristóf közjegyző szakmai véleményét kértük. 2014 óta az új földprogrami szabályokban jelentősen korlátozták a mező-, erdőgazdasági hasznosítású földek öröklését.

 

 

Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf a Budaörsi Infónak elmondta, hogy mező-, erdőgazdasági hasznosítású földnek minősül egyebek mellett a föld fekvésétől (külterület, belterület, zártkert) függetlenül valamennyi olyan földrészlet, amely az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, rét, legelő (gyep), nádas, erdő és fásított terület művelési ágban van nyilvántartva.

„A föld öröklésénél fontos szabály, hogy a törvényes öröklés nem korlátozott, tehát a termőföld tulajdonjogát akár külföldi személy is megörökölheti, ha ez a külföldi személy törvényes örököse az örökhagyónak. Pl. ha házastársa, testvére, vagy olyan gyermeke, akinek külföldi állampolgársága van és a magyar állampolgár soha nem is volt vagy magyar állampolgársága megszűnt.”

 

kozjegyzo

 

Mi történik abban az esetben, ha valaki szeretne végrendelkezni a termőföldjeivel kapcsolatban?

„Ebben az esetben fontos tudni, hogy azt szabadon, kötöttségek nélkül csak olyan személyek javára teheti meg, akik amúgy egyébként a törvényes örökösei lennének, vagy elméletileg azok lehetnének.

Például ha 2 gyermeke van az örökhagyónak, akkor tehet olyan végintézkedést, hogy csak az egyik gyermeke örökölje a földet.

Olyan esetben, amikor valaki végintézkedéssel olyan örököst kíván megnevezni, akin egyébként nem lenne törvényes örököse az örökhagyónak, és a törvényes örökös kiesésével (halál, visszautasítás stb.) sem válhatna azzá, akkor a végintézkedés alapján történő tulajdonszerzéshez a mezőgazdasági igazgatási szervnek a jóváhagyása kell. Ez a szerv vizsgálja, hogy az adott személy egyébként megszerezhetné-e a földnek a tulajdonjogát.”

 

kozjegyzo_szechenyi_nagy_kristof

 

Ki szerezhet földtulajdont?

„Csak az Európai Gazdasági Térség állampolgára szerezhet földtulajdont. Emellett be kell tartani a birtokmaximumra vonatkozó korlátozásokat. A földművesnek nem minősülő személy 1 hektárig, a földművesként nyilvántartásba vett személy 300 hektárig szerezhet földtulajdont.

Tehát ha például a földműves végrendeleti örökösnek már van 299 hektár földje, és a végrendelettel 10 hektár földet szerezne, akkor azt nem szerezheti meg.

Kizáró ok emellett a földvédelmi bírság és a földhaszonbér-tartozás, de a földforgalmi szabályok megkerülésére irányuló jogügyletben való részvétel is (az ún. zsebszerződések).

Ha a mezőgazdasági igazgatási szerv azt állapítja meg, hogy nem szerezheti meg a végrendeleti örökös a föld tulajdonjogát, akkor az érvénytelenség jogkövetkezményeit kell alkalmazni a végrendelet ezen rendelkezése tekintetében.”

 

kozjegyzo2

 

Ilyen bonyolult esetekben mindenképpen közjegyző vagy ügyvéd szakmai segítségére van szükség a törvényes ügyintézéshez.

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.