Nagy Sándor András a helyi Fidesz új elnöke: Budaörsinek lenni kiváltságot jelent

(Budaörs, 2015. január 23. – Budaörsi Infó) 2015. január 21-én tisztújítást tartott a Fidesz helyi szervezete Budaörsön. Az új elnök Nagy Sándor András lett, a hat elnökségi tag pedig név szerint: Löfler Dávid, Szanka László, Pápai János, Hardy Géza, dr. Horváth Katalin és Szaniszló Csaba.

 

 

Amerikától Budaörsig

 

A Fidesz új elnöke Nagy Sándor András jogász és politológus diplomával rendelkezik, amit külföldön szerzett meg. Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetem óraadó tanára. Amerikai kormányzatot és érdekérvényesítést tanít. PR és kommunikációs tanácsadást végez vállalati ügyfelek és szakmai szervezetek részére. Feladatai közé tartozott a teljes körű sajtó, valamint kormányzati kommunikációs stratégia kidolgozása és megvalósítása, kapcsolattartás parlamenti pártokkal és döntéshozókkal.

Amerika-szakértőként a HírTV, ATV, Magyar Rádió, Inforádió és az Echo TV műsorainak rendszeres vendégeként szakmai elemzéseket nyújtott az amerikai gazdaság, valamint bel- és külpolitika vonatkozásában.

Korábban az Egyesült Államokban törvényhozási kutatással, politikai elemzéssel, valamint kormányzati és kommunikációs szaktanácsadással foglalkozott.
Elmondása szerint, ezt megelőzően magyar érdekképviselettel foglalkozott az amerikai törvényhozásban. Megszervezte az Amerikai Magyar Képviselő Csoportot a Képviselőházban a határon túli magyarok megsegítésére. Kongresszusi tájékoztatót szervezett a vajdasági magyarverések ügyében, és sikerrel járt el az amerikai Kongresszusban a kárpátaljai II. Rákóczi Ferenc Tanárképző Főiskola elkobzott épületének visszaadása érdekében is. Sikeres kampányt szervezett a hatvan évig vasfüggönnyel kettészelt felvidéki magyarlakta falu, Szelmenc érdekében.

 

A megválasztását követően az új elnök Nagy Sándor András a Budaörsi Infó szerkesztőségében járt és bemutatkozó interjújában arról beszélt, hogy számára Budaörsön lakni kiváltság. Elmondása szerint ő nem a jobb élet reményében ment ki Amerikába, mert számára az megvolt itt helyben, hanem azért hogy tanuljon. 25 éve költöztek Budaörsre és az Illyés Gyula Gimnáziumban érettségizett.

„Amikor Budaörsre költöztünk és az Illyés Gyula gimnázium diákja lettem, akkor egy életre szóló oktatást kaptam. A diákönkormányzati munkámnak köszönhetően kaptam egy cserediák programra lehetőséget, hogy kimehessek az Egyesült Államokba, amivel éltem is. Nagyon sokat köszönhetek az iskolámnak és a tanáraimnak.

Megtiszteltetés volt számomra, hogy a végzős évfolyam engem kért meg a ballagási beszéd elmondására. Akkor fogalmaztuk meg, hogy budaörsinek lenni kiváltságot jelent, ez azóta is végig kíséri az életemet. Minden generációnak a saját felelőssége, hogy mit kezd ezzel a kiváltsággal.”

 

Nagy Sándor András négy évvel ezelőtt családjával visszaköltözött külföldről Budaörsre és belevetette magát a budaörsi közéletbe. Aktív tagja a Törökugrató Polgárőr Egyesületnek és az éjszakai járőrözésekben is részt vesz.

„Az embernek meg kell fogni az eke szarvát. A Polgárőrségben, azoknak akikkel együtt szoktunk járőrözni megvan a saját életük, van családjuk és a szabadidejük terhére, ellenszolgáltatás nélkül végzik a munkájukat. Éjszaka elmegyünk járőrözni, mert nem akarunk tétlenül ülni, hanem tenni szeretnénk valamit.”

 

 

 

Nem tudtuk megszólítani a saját szavazóinkat

 

Nagy Sándor András a tettek mezejére lépett a helyi politikai életben is és 2015. január 21-én megválasztották a budaörsi Fidesz elnökének.

A 2014-es önkormányzati választások alkalmával a Fidesz 10 képviselőjelöltje és polgármester-jelöltje közül senkinek sem sikerült a Budaörs Fejlődéséért Egyesület (BFE) jelöltjeivel szemben sikert elérni. Ön szerint mi lehetett a hiba a helyi szervezet munkájában? Ezért van szükség a teljes tisztújításra?

A szerdai tisztújításnak a fő üzenete az, hogy Budaörsön a Fidesz–KDNP szövetségében elindult a megújulásnak a folyamata, ami a nemzeti oldal összefogására kell, hogy épüljön.

Olyan személyek kerültek be a vezetőségbe, akik eddig nem voltak az első vonalban. A teljes vezetőség úgy döntött, hogy az eddigi elnökség leköszön. Ritka a magyar politikában, de tiszteletre méltó, hogy az elnökség és az elnök is lemondott a megújulás érdekében. Ez tette lehetővé, hogy tisztújítás lehessen.

Az új elnökség tagjai Löfler Dávid, Szanka László, Pápai János, Hardy Géza, dr. Horváth Katalin és Szaniszló Csaba lettek.

A tisztújításra azért volt szükség, mert az önkormányzati választásokon a Fidesz–KDNP vereséget szenvedett. Tíz körzetből tízet elvesztettünk és a polgármester-jelöltünk is jóval kevesebb szavazatot kapott mint négy évvel ezelőtt. Ez volt az egyik legfontosabb ok. Nem is a vereség, hanem azok az okok, amelyek idáig elvezettek.

Egy angol politikus David Miliband, határozta meg úgy az ő pártjának a vereségét – amivel én is egyet tudok érteni, és érvényes itt is –, hogy nem voltunk elég büszkék, mikor az eredményeinkről beszéltünk, nem voltunk elég alázatosak, amikor a hibáinkról beszéltünk, és nem voltunk elég világosak amikor a jövőről beszéltünk.

Ez úgy gondolom, hogy érvényes arra is ami itt történt. A legnagyobb probléma az, hogy nem voltunk képesek megfogalmazni, hogy mi is a Budaörsi Fidesz küldetése. Nem tudtuk megszólítani a saját szavazóinkat.”

 

Mi a budaörsi Fidesz küldetése?

„A vereség elsősorban alázatra szólít. Tudomásul kell vennünk, hogy akkor lesz hiteles a politikánk, ha az a budaörsi polgárok értékrendjében gyökerezik, és a budaörsi polgárok mindennapi életében. Egy példamutató város polgárai példamutató politikát várnak el tőlünk.

Mivel Budaörs a legfejlettebb város az országban, mi budaörsiek joggal várjuk el azt, hogy például a mi óvodáink és a mi iskoláink legyenek a legjobbak. Azt is joggal várjuk el, hogy a mi politikusaink és a mi pártszervezeteink példamutatóak legyenek az országban. Ez az, aminek eleget kell tennünk!

A budaörsi Fidesznek az a küldetése, hogy eleget tegyünk a budaörsi polgárok elvárásának. Olyan új politikai kultúrát kell megvalósítani, ami a szakmaiságra épül, és azoknak a problémáknak a megoldására, ami fontos a budaörsieknek.

Az öncélú csatározások helyett egy olyan szintre kell emelni a budaörsi közéletet, amit joggal várnak el a budaörsi polgárok. Először is példás összefogásra van szükség  Fidesz–KDNP-n belül.

Fontosnak tartjuk, hogy megújítsuk azt a párbeszédet, ami a szövetségesek között létezik. Az összefogás fontos része, hogy újakra és régiekre egyaránt számítunk. Mindenki munkájára és tapasztalatára. A képviselő-testületben három új tagunk van, és nekik is szükségük van az elődeik tapasztalatára.”

 

 

 

Kálóczi Imre külsős alpolgármester

 

Ön három fideszes tagot említett, akik részt vesznek a képviselő-testület munkájában. Kálóczi Imrével ezek szerint nem számolnak?

„Kálóczi Imre jelezte, hogy segíteni kívánja az új vezetés munkáját. A kampányban ő volt a kampányfőnök, volt Fideszes frakcióvezető, régi jobboldali család sarja.

A választások után a budaörsi Fidesz azonban hozott egy döntést, mégpedig azt, hogy a párt nem delegál alpolgármestert. Viszont a polgármester úr úgy gondolta, hogy szüksége van egy olyan emberre, akiben megbízhat és a megfelelő tapasztalata is megvan ahhoz, hogy olyan feladatokat rábízzon, amit másra a saját csapatában nem tudott vagy nem mert. Ezért választotta Kálóczi Imrét külsős alpolgármesternek. Nem a sportot kapta feladatul, vagy hogy elmenjen koszorúzni, hanem a város vezetésének a legfontosabb kérdéseivel foglalkozik, mint például a közbeszerzés és városfejlesztés. Ennek a megítélése sem a jobboldalon, sem a BFE-ben nem egységes.”

 

 

 

Én egy technokrata vagyok

 

Ön szerint, melyek az első és legfontosabb feladatok, amelyeket meg kell oldani a Fidesz háza táján?

„A legfontosabb feladat megújítani a polgári oldalt Budaörsön, lezárni a régi vitákat, a régi sérelmek helyett a jövőről beszélni, egy új utat kell választani: az összefogás útját.

Az a legelső feladat, hogy a jobboldalon meg kell teremteni az egységet. Budaörsön a baloldal összezárt, a jobboldal pedig széthúzott. A Fidesz–KDNP akkor tud országosan is kétharmados sikereket elérni, amikor képes arra, hogy megvalósítsa a jobboldali összefogást.

A legfontosabb számunkra megvalósítani azt a politikát, ami a budaörsi polgárok életében és a budaörsi polgárok értékrendjében gyökerezik. Ez a feladatunk most, hogy újra kiérdemelhessük a budaörsi szavazók bizalmát, ami hosszú út és kemény munka lesz, de mi ebben az irányban elkötelezettek vagyunk.

Fontosnak tartom, hogy legyen párbeszéd a két oldal között amellett, hogy nekünk nagyon markánsan kell képviselni azt az értékrendet, amit mi fontosnak tartunk. Mégpedig ahogy korábban is említettem, a budaörsiek joggal várják el, hogy példamutató politikánk legyen.”

 

Rendelkezik esetleg polgármesteri ambíciókkal is?

„Én egy technokrata vagyok. Van egy feladatom: a helyi jobboldal összefogásának a megvalósítása. Ez az elsődleges célom. Másrészt pedig, mint budaörsi családapa én akkor végzem jól a munkámat, ha ezzel javíthatom a budaörsiek életminőségét. A politikának erről kell szólnia, hogy minden segítséget megadjunk az iskoláinknak, az intézményeinknek. Ez a feladatom. A mi oldalunk van most kormányon, ami azt is jelenti, hogy adódik lehetőség arra, hogy sok jót is lehessen tenni, ha az ember ügyesen tud lobbizni a város érdekében – ezt is feladatomnak tekintem.

Budaörsnek van egy tapasztalt és tehetséges polgármestere, néhány hónappal ezelőtt a budaörsiek eldöntötték, hogy őt szeretnék újra polgármesterüknek. Nekem most nagyon sok feladatom adódik azzal, hogy újjáépítsük a polgári oldalt, így van elég gondom.”

 

Van olyan dolog, amit nem tart megfelelőnek a jelenlegi városvezetésben?

„Mi ellenzéki szerepre készülünk. Nekünk három képviselőnk van a testületben a több mint kétharmaddal, teljhatalommal rendelkező BFE-vel szemben. Azonban most az ő vállukon van a kormányzás felelőssége öt évig.

A mi feladatunk egy ellenzéki szerep: az, hogy konstruktív módon alternatívát állítsunk fel. Vagy ha hibáznak a testületben, akkor a hibákra felhívjuk a figyelmet. Sohasem személyeskedő, vagy kötekedő módon, hanem szakmai szempontok szerint. Biztosítsuk azt, hogy megszólalhat egy másik oldal is. Hogy a hatalomnak tükröt tartsunk. Hogy olyan ügyekben lépjünk fel amelyek fontosak a polgárok számára. Ügyelni fogunk arra, hogy Budaörs legyen pazar, de ne pazarló. Legyen a legtisztességesebb, legátláthatóbb város.”

 

Mi az, ami még fontos az Önök számára?

„Számunkra nagyon fontos a civil társadalom támogatása. Szeretnénk, hogy a nyugdíjas klubok, szervezetek méltó módon működhessenek.

Ennek az anyagi feltételeit meg kell teremteni, de nem elegendő az, amit most nyújtunk, jóval több segítségre lenne szükség. A Nyugdíjas ház kérdése egy fontos kérdés vagy a piac kérdése, a civil társadalom erősítése nagyon fontos.

A közbiztonság helyzete romlik a városban. A mi utcánkban is fél év alatt három helyre törtek be, amit csak részben lehet betudni a karácsonyi időszaknak, a Frankhegyen számos betörés történik. Úgy gondolom, hogy nagy szükség lenne a polgárőrségek felkarolására is. Úgy gondolom több polgárőrséget is létre kell hozni, a meglévőt megerősíteni, illetve a polgároknak részt kell venni a közbiztonság megóvásában, megvédésében.

Fontosnak tartom azt, hogy megvalósítsuk a polgári Budaörs nyilvánosságát. A helyi Polgári nyugdíjas klubbal, Polgári körrel, értelmiségi szervezetekkel összehangoljuk a tevékenységünket és kölcsönösen tájékoztassuk egymást a tevékenységünkről. Ez is az összefogásnak és a megújulásnak a része.”

 

Köszönjük az interjút!

 

(Budaörsi Infó)

 

facebook: