Budaörs – A szeptember 25-ei rendkívüli képviselő-testületi ülésen történt

Budaörs Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. szeptember 25-én 08:30-tól tartott rendkívüli ülést. Ismertetjük az Önkormányzat hivatalosan kiadott verzióját az ülésen történtekről.

 

 

 

A budaörsi oktatás színvonalának megőrzése érdekében, az állam által nem finanszírozott feladatokra 30 millió forintot biztosítanak – döntötte el többek között a képviselő-testület a szeptember 25-én megtartott ülésén.

 

Napirend előtti felszólalásában Káhn János (Fidesz-KDNP) a lakosság türelmét kérte a temetőben folyó munkálatok miatt, amelyek ígérete szerint november elsejére befejeződnek.

Laczik Zoltán (MSZP) a Máriavölgyi út lakóinak kérését tolmácsolta, akik szeretnék, ha a száguldozó autók megfékezésére különböző forgalomlassító eszközöket helyeznének ki.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) az OTP társasházaknál folyó munkálatokról érdeklődött.
Wittinghof Tamás polgármester elmondta, hogy a testület egy részének korábbi választási ígérete nyomán szavaztak meg pénzt ezekre a munkákra, holott magán ingatlanokról van szó. A város csak akkor fizeti ki az erre szánt összeget, ha a kivitelezők azt a munkát végzik el és olyan minőségben, mint amire az önkormányzat a támogatást megszavazta.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik) a BTG helyzete felől érdeklődött – mondván, a dolgozók féltik a munkahelyüket, mert ijesztő mendemondák keringenek a városban. Szerinte gondoskodni kellett volna időben a cég biztonságáról.
A polgármester megnyugtatta, hogy a lehető legfelelősebben jártak el. Azért nem készült előterjesztés új telephely létesítéséről, mert a törökbálinti önkormányzat elállt attól az elképzelésétől, hogy felszámolja az ő területén működő BTG telephelyet. Másrészről viszont valóban furcsa dolgok történnek a BTG körül – fogalmazott Wittinghoff Tamás. Nehéz nem szándékosságot látni abban, hogy egy apró bürokratikus hiba miatt 101 millió forintra akarják bírságolni a BTG-t. Az indok, hogy a távhő számlán nem teljesen úgy tüntették fel a rezsicsökkentés tényét, mint ahogyan azt a kormányzat elképzelte. De kilátásban van egy másik 200 milliós ügy is, ebben egy hatalmas terület rekultivációját a BTG-vel akarják elvégeztetni, szintén mondvacsinált indokok alapján. Olyan érzése támad az embernek, mondta a polgármester, mintha valakik szándékosan a cég tönkretételén dolgoznának, hogy a csődje után elfoglalhassa helyét egy másik vállalkozás. Amelyik természetesen majd árat is emelhet. Pontosan úgy, ahogyan ez a trafik pályázatoknál történt. A nem beavatottak nem pályáztak, mert irreálisnak tartották a 3 százalékos árrést, amely az utolsó pillanatban érdekes módon 10 százalékra emelkedett. Mert az alaptalan rezsicsökkentések árát is meg kell fizetnie egyszer valakinek. Az ugyanis nem járható út, hogy annak a cégnek is csökkentenie kell, amelyik példás módon gazdálkodott, és a környező településeknél jóval alacsonyabban tartotta az árakat – fejezte be érvelését a polgármester.

Török István alpolgármester azt vetette közbe, hogy a fideszes rezsicsökkentési aláírás gyűjtési íveket Budaörsön 6000-en írták alá.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) megrongálódott közúti táblák cseréjét kérte.

Leipán Tibor (független) azt szeretné, ha a Templom téren több eligazító tábla lenne, amelyek például a református egyház székhelye, illetve a Vám-hivatal irányába mutatnának.
A polgármester elmondta, hogy ezt az érintetteknek kell kezdeményezniük.

Stifft Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) nehezményezte, hogy a Patkó utca 9. szám előtt a frissen aszfaltozott területet egy közműcég felbontotta. Mint kiderült, ezt önkormányzati engedély hiányában tehették csak.

Első napirendi pontként módosították az idei évi költségvetési rendeletet. Ilyenkor vezetik át azokat a döntéseket, amelyeknek a büdzsét érintő pénzügyi vonzatai voltak a két ülés közötti időszakban, illetőleg az előző képviselő-testületi ülés olyan határozatait, amelyek érintették a költségvetést.

Úgy határoztak, hogy a Clementis László működtetői ösztöndíj mértékét szeptember 30-áig fenntartják, és a pedagógusok új jövedelmi helyzetének ismeretében a következő ülésen vizsgálják felül az ösztöndíjrendszert. Az iskolák államosítása előtt a budaörsi oktatás színvonalának biztosítása érdekében a városban tanító tanárok úgynevezett Budaörs pótlékot kaptak. Miután ennek változatlan folyósítását megakadályozta a köznevelési törvény, a város ösztöndíj formájában ítéli meg a korábbi támogatást a helyi pedagógusoknak. Néhány fideszes politikus úgy ítélte meg, hogy a pedagógus életpálya modell bevezetése olyan javulást hoz a tanárok jövedelmi viszonyaiban, hogy talán nem is lesz szükség az ösztöndíjra. Ezért annak felülvizsgálatát kezdeményezték.
Filkey Péter (Fidesz-KDNP) nehezményezte, hogy ez a felülvizsgálat nem teljesült az eredetileg vállalt augusztus 31-ei időpontig. (A pedagógus életpálya modellre vonatkozó kormányrendelet augusztus 30-ai dátummal jelent meg, de csak 31-én vált hozzáférhetővé elektronikus formában. Ez a dátum megegyezik a felülvizsgálat eredeti határidejével.)
Filkey úgy fogalmazott, hogy a tanárok jól jártak a fizetésemeléssel, de a konkrét számok ismeretében maguk is fent kívánják tartani a továbbiakban is ezt a támogatási formát.
Wittinghoff Tamás közölte, hogy konkrét számok hiányában eddig nem volt mit felülvizsgálni. Emlékeztetett rá, hogy a város által finanszírozott számos oktatási szolgáltatásra nem ad pénzt az állam, így ezeket továbbra is az önkormányzatnak kell vállalnia, ha nem akarja, hogy romoljon az elért színvonal.

Következő napirendi pontként arról határoztak, hogy a város maximum 600 ezer forint/év összegben támogatja a sajátos nevelési igényű tanulókat akkor is, ha azok nem az önkormányzat területén működő intézményekbe járnak.

Módosították az orvosi alapellátás körzeteiről szóló rendeletet. (Részletek itt olvashatók a változásokról: http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=180462#MIDDLE )

Elfogadták a tájékoztatót a 2013. évi költségvetés féléves teljesítéséről.
Laczik Zoltán (MSZP) az iparűzési adó időarányos teljesüléséről és az általános tartalékkeret kimerüléséről érdeklődött. Wittinghoff Tamás megnyugtatta, hogy az iparűzési adóbevételeknek az első félévben 40-50 százalék között kell teljesülniük, és biztatónak nevezte a tendenciákat. Emlékeztetett, hogy ő maga többször figyelmeztette a testületet, nem helyes az általános tartalékkeretet már az első hónapokban kimeríteni.

A képviselők további státuszokat biztosítottak a Budaörsi Rendőrkapitányságon.

A Herman Ottó Általános Iskola fedett-nyitott tantermének kivitelezésére 8 millió forintos keretösszegben pályázatot írnak ki.

Úgy döntöttek, hogy hozzájárulnak a Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. és a Fővárosi Vízművek Zrt. összeolvadásához, egyúttal kinyilvánították, hogy továbbra is szeretnének az utóbbi cég részvényesei maradni.

Az értékbecslések elvégzésére kiírt pályázatot az Euro-Immo Expert Kft. nyerte el.

Meghosszabbították egy szolgálati lakás bérleti szerződését.

Úgy döntöttek, mégsem létesítenek orvosi rendelőket a Farkasréti út 53. szám alatti ingatlanban, mert a közeli Egészségügyi Központban biztosított az ellátás. Az ingatlan hasznosítására pedig új koncepciót dolgoznak ki.

Egy Kisfaludi utcai ingatlan pályázati úton értékesítenek.

Lezárták a Nox Zrt-vel kötött szerződést. Ez a cég végezte az Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand építésének műszaki ellenőrzését.

Tízmillió forintot csoportosítottak át az úthálózat és forgalomtechnikai rendszerek karbantartására.

Az intézményfelújításokra 66 millió forint többletforrást biztosítottak.
Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kifogásolta, hogy bár nagyon korán döntöttek a felújítási munkákról, néhány oktatási intézmény esetében mégis szeptember elsejére nem fejeződtek be a felújítások. A polgármester is elfogadhatatlannak tartotta ezt a gyakorlatot.

A Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand részére üzemeltetési hozzájárulás címen 80 millió forintot szabadítottak fel céltartalékból.

Egy új óvodapszichológusi státuszt létesítettek.

Az oktatás színvonalának megőrzése érdekében, az állam által nem finanszírozott feladatokra 30 millió forintot biztosítottak.

Módosították a Budaörs és Kistérsége Mentéséért Alapítvánnyal kötött támogatási szerződést olyan módon, hogy egy 75 forintos pénzmaradványt mentőversenyen részvevők jutalmazására fordíthassák.

Elfogadták a Budaörsi Sport Club elszámolását az idei első félévi önkormányzati támogatásról.

Ugyancsak jóváhagyták a Budaörsi SportFest rendezvény és az idei Budaörs fesztivál elszámolását.

Megszavazták a Budaörs Rádió első félévi beszámolóját és elszámolását.

Idén is támogatja az önkormányzat egy jégpálya létesítését 4.3 millió forinttal, amiért cserébe iskolaidőben napi 6 órát ingyenesen látogathatják tanuló csoportok a pályát, ahol oktatást is kapnak.

Három családi napközivel köt szerződést az önkormányzat, legfeljebb hat budaörsi gyerek napközbeni ellátásának támogatására.

Pályázatot hirdetnek két védőnői álláshely betöltésére.

Több döntés is született az Illyés Gimnázium és az Aramis SE. TAO pályázattal megvalósuló tornacsarnokával kapcsolatban. Így például az, hogy a csarnok küzdőterén parkettaburkolat legyen.

Elbírálták az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékpark látogatására érkezett pályázatokat. Eszerint hat iskola alapítványa kapott 200 és 400 ezer forint közötti összeget az önkormányzattól a kirándulások támogatásaként.

A Budaörsi Városfejlesztő Kft. informatikai rendszerének fejlesztésére és éves díjára két és félmillió forintot szavaztak meg.

A közművelődési tanácsnoki keret terhére 250 ezres támogatást kap a Leopold Mozart Zeneiskola Diridongó projektje.

Felmérik annak lehetőségét, hogyan lehetne parkolósávot kialakítani a Mátyás király utcában.

Elutasították Leipán Tibor (független) előterjesztését, amely arra vonatkozott, hogy vizsgálják felül a Vasváry Pál utcában lévő önkormányzati ingatlan lakhatásra való alkalmasságát. Az előzményekhez tartozik, hogy egy sokgyerekes család kérelmezte, helyezzék őket máshová, mert nem tudják fizetni a lakótelepi szociális bérlakás rezsijét. Az önkormányzat méltányosságból itt talált számukra helyet. A lakás alacsony komfortfokozatú, de természetesen lakhatásra alkalmas.
Wittinghoff Tamás emberségesnek nevezte az önkormányzat eljárását.
Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) sürgette, hogy mérjék fel a bérlakás állomány helyzetét. Mint kiderült, ez már megtörtént, és az eredményeket összegző jelentés októberben kerül a testület elé.

Elfogadták a Máltai Szeretetszolgálat kérelmét egy Clementis utcai ingatlan hasznosítására azzal a fenntartással, hogy vállalják a fenntartással és üzemeltetéssel kapcsolatos költségeket.

Csak hosszas vita után szavazták meg a Budaörs Kártya kibocsátásához szükséges 30 millió forintos támogatást. Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület és Leipán Tibor (független) kétségeiket hangoztatták a kártya bevezetésével kapcsolatban. Laczik Zoltán (MSZP) arról a technológia fejlődési tendenciáról beszélt, amely arra mutat, hogy a kártyákat hamarosan felváltják a speciális tudással rendelkező mobiltelefonok.
Török István alpolgármester azzal érvelt, hogy helyi lakosság 70-80 százaléka támogatja a kártya bevezetését.
A Városfejlesztő Kft. városkártya-divíziójának vezetője, Nobilis Márton azokat a felhasználási lehetőségeket sorolta fel, amelyek miatt érdemes bevezetni ezt a speciális, intelligens kártyát.

Módosították a német nemzetiségi támogatási keret felosztását.

Támogatták a Budaörsi Latinovits Színház igazgatójának kérelmét, aki színész és műszaki öltözők, irodai munkahely kialakítására konténerrendszert szeretne telepíteni az épület mellé. Erre a célra 8.5 millió forintot biztosít a testület.

Az ügyfelek jobb kiszolgálását segíti a Polgármesteri Hivatalban a telefon rendszer megújítása, amelyre 14 millió forintot különítettek el.

Támogatták azt az elképzelést, mely szerint a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás tagjaként a városnak az önrészt halasztva kelljen megfizetnie, csak a teljes támogatási összeg felhasználása után.

Forrás: budaors.hu

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.