Budaörs – A július 23-ai rendkívüli képviselő-testületi ülésen történt

Rendkívüli testületi ülést tartottak 2013. július 23-án 9 órától a Városházán Budaörsön. Az ülésen történtekről így számol be az önkormányzat:

 

 

 

Hamarosan újabb pályázatot írnak ki helyi vállalkozók támogatására – döntött a képviselő-testület a július 23-án tartott rendkívüli ülésén.

Napirend előtti felszólalásában Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) azt kifogásolta, hogy még mindig sok kátyú van a körzetében, különösen a Rózsa utcában, az iskola előtt.

Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kutyatulajdonosok panaszát tolmácsolta, akik szerint a kutya ürülék tartályokból gyakran hiányzik a zacskó.

Laczik Zoltán (MSZP) arról számolt be, hogy többféle észrevétel is érkezett hozzá a Szabadság úti élelmiszer áruházzal szembeni járdán kialakult “spontán” piaccal kapcsolatban. Egyrészt azt nehezményezik, hogy nem csak helyi őstermelők árusítanak itt, másrészt húst is megpróbálnak értékesíteni itt, ami közegészségügyi szempontból meglehetősen aggályos.

Wittinghoff Tamás polgármester megjegyezte, hogy azon a helyen jogszerűen senki nem árusíthatna. Valójában nem helyes, hogy az önkormányzat elnézi ezt, bár a szigorúbb fellépés elfogadhatóbb lenne, ha tudnának törvényes alternatívát ajánlani, ám a valódi piac létesítésétől még mindig messze állnak – fogalmazott.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) nehezményezte, a képviselők nem értesülnek arról, hogy az önkormányzat milyen ingatlan vételi ajánlatokat kap és azokat milyen indokkal utasítja vissza a hivatal. Jó lenne, ha legalább havonta egyszer, tájékoztató jelleggel a testület elé kerülnének ezek az ügyek – kérte.
Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője válaszában elmondta, hogy ebben az évben korlátozott, illetve már lekötött az a keret, amiből vásárolhatnak. Egyébként pedig az apropót szolgáltató konkrét ügyben, amelyről Sánta Áronnal is konzultált, irreálisan magas volt az ajánlat.

Stifft Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kérte, hogy szólítsák fel a Baross és Komáromi utcák sarkán lévő telek tulajdonosát a parlagfű irtására.

Első napirendi pontként a szemétszállításról szóló helyi rendeletet módosították. Eszerint a BTG Kft. részére, a települési szilárd hulladék lakossági szolgáltatási díj hatóságilag megállapított mértékén felüli – a költségvetésben rögzített – 10 százalékos önkormányzati támogatást úgy biztosítja a testület, hogy a IV. negyedévre vonatkozó szolgáltatási díj mértéke legyen azonos a III. negyedéves díj mértékével.

Apróbb módosítást hajtottak végre azon az együttműködési megállapodáson, amelyet a Pest Megyei Rendőr-főkapitánysággal kötött az önkormányzat annak érdekében, hogy a szabadidős rendőrök a város költségére járőrözhessenek Budaörsön.

Ugyancsak a rendőrséggel kapcsolatos döntés volt, hogy az önkormányzat 742 ezer forintnyi támogatást ad a helyi kapitányságnak, amelyből galambriasztó rendszer építtethetnek ki a nemrégiben felújított épületükre.

Úgy döntöttek a képviselők, hogy a TÖRSVÍZ Kft. megvásárolja a TÖRS Kft-ben lévő 51 százalékos üzletrészét, egyidejűleg határoztak arról is, hogy kezdeményezik a TÖRS Kft. végelszámolását.

Jóváhagyták a Budaörs Kistérség Többcélú Társulást megszüntető okiratot, a tényleges megszűnés dátumát viszont kitolták 2013. augusztus 31. napjáig.

Mivel jogszabályi kötelezettség miatt meg kellett szüntetni a Budaörs Kistérség Többcélú Társulást, amelyben közösen látták el a szociális feladatok egy részét, három település (Budaörs, Pusztazámor és Sóskút) létrehozta az Esély Szociális Társulást, amely a korábbi Szociális és Gyermekjóléti Központ helyébe lép. A tervek szerint Törökbálint is csatlakozik a jövő év elejétől.

A testület úgy határozott, hogy elfogadja a BSC 1924 Labdarúgó Kft. ügyvezetése részéről felajánlott 10 százalékos tulajdonrészt, százezer forintos értékben.

Jogszabályi változások miatt az önkormányzati tulajdonban lévő oktatási célokat szolgáló épületek esetében az alkalmi terembérleti díjakat 27 százalékos ÁFA terheli. Az új bérleti díjak 2013. szeptember elsejétől érvényesek.

A képviselő-testület támogatja a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budakeszi Tankerület igazgatója kérését, miszerint a Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola Árpád utcai tagintézményének alapfeladata az utazó gyógypedagógiai hálózat kialakítása érdekében bővüljön, és ehhez két fő gyógypedagógus álláshely kialakítása történjen meg.

Felszabadították céltartalékból az Aramis SE és a Budaörsi Diáksport Egyesület második féléves működéséhez szükséges összegeket.

A Fátyol utca telekalakítási vázrajzának módosítását a Frankhegyi Részönkormányzat keretéből finanszírozzák.

A budaörsi helyi vállalkozások segítésére kiírt pályázaton hét vállalkozás részesült összességében 13.6 millió forintos támogatásban. A 25 milliós keretösszegből megmaradt részre újabb pályázatot írnak ki.

Fedezetet biztosítottak – 10.1 millió forintot – a város felszíni vízelvezető rendszerének átfogó hidrológiai és hidraulikai felülvizsgálatára.

A város 455 ezer forinttal támogatja a Ceba Kft. által szervezett junior teniszversenyt.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal megkeresésére az alábbi állásfoglalást hozta a testület: „Amennyiben a szükséges mértékű állami támogatás a jövőben is rendelkezésre áll, úgy a lakossági távhődíjak változtatását Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem tartja indokoltnak.”

Ötven millió forintot szabadítottak fel környezetvédelmi és természetvédelmi feladatok elvégzésére. Így többek között a Törökugratónál lévő Horthy kapu és a bányafalak veszélymentesítési munkáira, védett területek botanikai felmérésére.

Két pedagógust, akik külön szolgálati lakásban laktak eddig, egy lakásban helyeznek el.

Az állam által felajánlott, ingyenesen tulajdonba vehető ingatlanok közül csak egyet fogadott el az önkormányzat, amelyen közutat kíván kialakítani. A többivel inkább csak problémák lettek volna, ezért ezekre nem tart igényt a város.

Módosították a közbeszerzési szabályzatot. eszerint a jövőben a magasépítési és mélyépítési munkákra vonatkozó keret-megállapodásos eljárás konzultációival kapcsolatos döntést, az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottság hozza meg.

Az önkormányzat 125 ezer forinttal támogatja a Pilisi Parkerdő Zrt-t, amely a pénzt vadnyomkövetésre fordítja.
Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) szerint a Frankhegyen nagyon súlyos a helyzet, egyre több a vaddisznó, és ezek közül néhány már a városba is lemerészkedett. Ezért indokoltnak tartotta a támogatást, sőt a további aktív együttműködést is a vadkárelhárítás érdekében.

Az új jogszabályi rendelkezések értelmében már a technikai dolgozók kinevezése sem tartozik az igazgatók hatáskörébe, ezért a testület döntött a Leopold Mozart Zeneiskola portási állásának betöltéséről.

Egyetértettek a képviselők azzal, hogy beadják a „Szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése Budaörsön” című pályázatot.

Biztosították a szükséges, 54.4 millió forintnyi önrészt a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulással közösen megvalósítandó projekthez.

Megbízták a Városfejlesztő Kft-t egy energetikai pályázaton való részvétel lebonyolításával. A „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” című pályázaton az önkormányzat az Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI, az 1. sz. Általános Iskola, valamint a Városháza épületének fejlesztésével vesz részt.

Ugyancsak a Városfejlesztő Kft. kapta azt a feladatot, hogy az érintettek bevonásával készítsen javaslatot arról, melyek a védendő építészeti értékek a Kőhegyen.

Több határozatot is hozott a testület a Budaörsi Játékszín igazgatójával kapcsolatban. Felkérte a direktort, hogy szüntesse meg az összeférhetetlenséget jelenlegi állása és a Deutsches Theater Budapest Kft-ben viselt funkciója között. Saját tulajdonú gépkocsi használata esetén 500 kilométer üzemanyag felhasználást térít meg az önkormányzat, míg mobiltelefon használatra 10 ezer forintot biztosít havonta.

Forrás: budaors.hu


facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.