Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve

A Tinta Kiadó gondozásában megjelent Nyelvi játékaink nagykönyve bemutatja a nyelvünkben rejlő játéklehető­ségeket; a nyelvi vonatkozású feladványok, rébuszok, fejtörők gyűjteménye. Grétsy László eligazítást ad minden bemutatott játék, rejtvény múltjáról is. A szerző így vall kötetéről: „a játék számomra ezúttal nyelvi játékot jelent; olyan önként és kedvvel, örömmel végzett cselekvést, amelynek tárgya, eszköze az anyanyelv.”

 

A Nyelvi játékaink nagykönyve a következő tíz témakörbe csoportosítva adja közre anyagát:

  • 1. Betűk, hangok játékai
  • 2. Betű- és képtalányok
  • 3. A betűjátékok fejedelme, az anagramma
  • 4. Szótagok, szavak játékai, rejtvényei
  • 5. Egyéb klasszikus játékok (palindrom, intarzia)
  • 6. Játékok, bűvészkedések versekkel, rímekkel
  • 7. Nyelvtörők, találósdik
  • 8. Nyelvi játékok – menet közben
  • 9. Betűhálók rabságában – és bűvöletében
  • 10. Egyéb nyelvi játékok, csecsebecsék

Grétsy László: Nyelvi játékaink nagykönyve

A Budaörsi Infó februári számának 8. oldalán lévő keresztrejvény megfejtői között ezt az értékes és hasznos könyvet sorsoljuk ki!

A kézikönyvben ismertetett több száz játék átfogja nyelvünk egészét, hiszen a kötetben megtalálhatók a betűkkel (hangokkal), szórészletekkel (szótagokkal, rímekkel), a szavakkal és a szavaknál nagyobb nyelvi egységekkel, a szólásokkal, közmondásokkal foglalkozó játékok is, valamint számos olyan agyafúrt szellemes játék, fejtörő, illetve megoldás, amely anyanyelvünk csodálatra méltó képlékenységéről és gazdagságáról tanúskodik. Minden feladványnak megtaláljuk a megoldását is a kiadványban.

Grétsy László a magyar nyelvművelés, nyelvi ismeretterjesztés széles körben ismert személyisége, az ELTE BTK professor emeritusa, Magyar Örökség-díjas nyelvész. Az elmúlt évtizedekben számos – a nyelvi játékokkal is foglalkozó – tévé- és rádióműsor (Szójátékklub, Játsszunk!, A nyelv világa, Gyöngyök, Játéksarok, Magyarán szólva) vezetője vagy közreműködője.

A Nyelvi játékaink nagykönyve kiválóan alkalmas mind egyéni és társas szórakozásra, mind pedig az anyanyelv megszerettetésére, a nyelvérzék fejlesztésére, csiszolására.

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.