Önkormányzati közvélemény-kutatás 2. – A budaörsiek elégedettek az életkörülményeikkel, szeretnek itt lakni

(Budaörs, 2019. november 9. – Budaörsi Infó) Budaörs Város vezetésének és az önkormányzat tevékenységének lakossági megítélésével kapcsolatban készíttettek közvélemény kutatást 2019 augusztus végén, szeptember elején. A kutatás telefonos megkérdezés alapján, véletlenszerűen kiválasztott rétegzett mintán alapult, amely biztosította a minta reprezentativitását nem-, korcsoport- és iskolai végzettség szerint. A kutatás eredményét egy cikk-sorozat keretén belül ismertetjük olvasóinkkal. 

 

 

A kutatás során 600 embert kérdeztek meg telefonon.

A budaörsi válaszadók családjuk anyagi helyzetével hasonló mértékben elégedettek, mint 2018-ban.

Nem változott az anyagi helyzetükkel teljes mértékben elégedettek aránya (13%). Csökkent ugyanakkor az anyagi helyzetükkel inkább elégedettek aránya (35%-ra), ezzel párhuzamosan ugyanilyen mértékben nőtt az anyagi helyzetükkel inkább elégedetlenek aránya (11%-ra).

Az anyagi helyzetükkel teljes mértékben elégedetlenek aránya kis mértékben szintén nőtt (3%), ez azonban hibahatáron belüli változás. Hosszabb távú tendenciákat vizsgálva elmondható, hogy az anyagi helyezettel kapcsolatos elégedettség a 2007 óta eltelt időszak jelentős részéhez viszonyítva ma jelentősen magasabb, mint a 2015-ös vagy korábbi időszakban, de 2017 óta kismértékű csökkenés következett be.

 

 

elegedettseg

 

A tapasztalt magas szubjektív elégedettség mellett igen kedvezőnek mondható a más településeken élőkhöz viszonyított (relatív) helyzetmegítélés.

A megkérdezettek közel négyötöde (78%-a) gondolja úgy, hogy más településeken élő ismerősökhöz képest saját családjuk létfeltételei jobbak vagy sokkal jobbak – ez az arány a korábbi (2017 előtti) időszakhoz viszonyítva sokkal magasabbnak mondható, ugyanakkor 2017-hez és 2018-hoz képest kismértékű visszaesést mutat, összességében a teljes vizsgált időszakra azonban emelkedő tendencia jellemző.

Ezek az eredmények, valamint a korábbi kérdés eredményei jól mutatják, hogy nem csupán objektív szempontok alapján mondható el, hogy a budaörsi lakosok jobb anyagi helyzettel rendelkeznek más településekhez viszonyítva, hanem az ott élők szubjektív szempontok alapján is így vélekednek a kérdésről.

 

 

16_05_06_budaorsfesztival2nap9

 

Ahogy az elmúlt néhány évben is, idén is az látható, hogy a válaszadók döntő többsége szeret a városban élni – a megkérdezettek 95,5%-a nyilatkozott így. Ezzel szemben egyetlen válaszadó sem állította azt, hogy kifejezetten nem szeretne Budaörsön élni (egyetlen megkérdezett nem tudott válaszolni a kérdésre).

Az idei eredményeket a korábbi felmérések eredményeivel összevetve jól látható, hogy az elmúlt több, mint 10 évben nem változott számottevően a városban élők megítélése a várossal kapcsolatban: erőteljesen kötődnek Budaörshöz.

 

mennyireszeretnekittlakni

 

Összességében tehát nem véletlen, hogy a budaörsi lakosok többsége már jó ideje lakik e településen, jobb anyagi helyzettel rendelkeznek mind objektív jellemzők, mind szubjektív megítélés szerint, e megfigyelések pedig egyértelműen összhangban állnak azzal a jellegzetességgel is, hogy az itt élők döntő többsége szeret itt élni.

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.