Nem emelkednek a temetői díjak – Ülésezett a képviselő-testület

(Budaörs, 2019. szeptember 19. – Budaörsi Infó) Nem emelkednek a temetői díjak, az új buszvégállomás két helyiségének bérleti jogát pedig megpályáztatja az önkormányzat – döntött a képviselő-testület a 2019. szeptember 18-án tartott ülésén. A Koszorú utca egy részét Panoráma utcának keresztelik át a lakók kérésére.

 

Az ülés elején Wittinghoff Tamás polgármester köszönetet mondott a képviselők és a hivatal elmúlt öt évben végzett munkájáért. Ezt követően így tett Löfler Dávid is a Fidesz-KDNP részéről. Köszönetet mondott azért is, hogy a legutóbbi ülés óta megtörtént a Budafoki utcai árok tisztítása, valamint az a BTG levágta a gazt az Alsóhatár utca túloldalán, ami már nem Budaörshöz tartozik. Kérdésként fogalmazta meg, hogy a Fodros utca elkészültét követően mikor újul meg a Kertész utca is.

Utóbbival kapcsolatban Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője elmondta, hogy a hivatal minden tervvel rendelkezik, évek óta egyetlen dolog hiányzik: az útszabályozás. Ezt többszöri nekifutásra sem sikerült tető alá hozni, mert vannak, akik elzárkóznak a telkük egy részének leadásától.

Az Alsóhatár utcai állapotok megszüntetésére kétszer is felszólította már a hivatal a tulajdonos Fővárosi Csatornázási Művek figyelmét, s hogy ellenkező esetben elvégzi a város és ki fogja számlázni feléjük.

Búcsúzott néhány képviselő, akik nem indulnak újra az önkormányzati képviselőségért. Becz György (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) mindenkinek köszönte a bizalmat és a támogatást.

Hasonlóképp dr. Bakó Krisztina (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) is, aki még utolsó felszólalásában a Csap köz burkolása és a Domb u – Víg u kereszteződésben megsüllyedt a burkolat ügyében emelt szót. Búcsúzásként kijelentette: megtiszteltetés volt ebben a városban a közösséget szolgálni.

Lőrincz Mihály válaszában elmondta, hogy a Csap köz felújítása leghamarabb a jövő évi költségvetésbe kerülhet bele.

Gáspár Béla (Fidesz-KDNP) is köszönte a képviselőtársak és a hivatal segítő hozzáállását az elmúlt öt évben. Utoljára még felhívta a figyelmet egy Vasvári Pál utcai csatornabevezetési hiányosságra. dr. Bocsi István ennek kapcsán rámutatott: ahol kiépült a vezetékes csatorna, ott jogszabály szerint kötelező rákötniük az ingatlantulajdonosoknak.

Biró Gyula alpolgármester a tanulóvezetők problémájáról beszélt, akik a lakótelep parkolójában gyakorolják a parkolást, akadályozva az ottani forgalmat. Kérte, hogy a Műszaki Ügyosztály nézze meg, milyen forgalomszervezési megoldásokkal lehetne ezt a helyzetet orvosolni. Alpolgármesterként ő is köszönetet mondott a választóknak és a hivatalnak.

dr. Molnár Gábor a Budaörs Fejlődéséért Egyesület elnöke az egyesület nevében mondott köszönetet a hivatalnak és képviselőtársainak.

Premecz Enikő (Jobbik) két kéréssel fordult a Műszaki Ügyosztályhoz. Egyrészt, a Rézvirág utcában és környékén az úttest két oldalán a murva kimosódott, ezt kérte helyrehozni. Emellett felhívta a figyelmet, hogy a 24 ökrös helyen, a Tárogató utcában közterületen parkolóhelyeket alakítottak ki, aminek a szabályosságát kérte megvizsgálni. Egyúttal ő is megköszönte a bizalmat, bár ő még csak egy éve képviselő.

Első napirendi pontként az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót fogadták el. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési módosított bevételi főösszege 20,6 milliárd forint, melyből 4,3 milliárd Ft az előző évek költségvetési maradványa, 2,5 milliárd Ft pedig felhalmozási célú fejlesztési hitel. Az első félévben összesen 12 milliárd forint bevétel teljesült.

A testület jóváhagyta, hogy az Idősek Otthona kibővítése után is a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösséggel kössenek szerződést a bentlakásos szociális ellátási szolgáltatásra. Ezt a feladatot eddig is ők végezték. A döntés közbeszerzési eljárás lefolytatása nyomán született.

Elfogadták a település új gyermekvédelmi koncepcióját és Irányelveit. 2017-ben Gyermekbarát Díjat kapott Budaörs, az ezzel kapcsolatos teendőket rögzíti az előterjesztés.

Az önkormányzat biztosítja a szükséges forrásokat a védőnői béremelés többletkiadásaihoz.

Módosították az Egészségesebb Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal kötött megállapodást. Ez továbbra is biztosítja, hogy az önkormányzati támogatást négy budaörsi gyermek ellátására fordítsák.

A testület elfogadta a tájékoztatót a gyerekétkeztetéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárásról és a kapcsolódó feladatokról. Fontos, hogy a térítési díjak változatlanok maradnak.

Biztosította a testület az URBACT pályázathoz szükséges önerőt. Az ennek keretében létrejött partnerhálózatban tíz európai önkormányzat vesz részt. A megalakult hálózat célja az önkormányzatok, a vállalkozások és a civil társadalom közötti együttműködés fokozása a fenntartható, befogadó és az innovatív városi változások előmozdítása érdekében.

A közigazgatás modernizálását és az ügyintézés korszerűsítését szolgálja a Virtuális Ügyfélszolgálat projekt (Vivien). A megvalósításon dolgozó cégen belüli változások miatt kellett új együttműködési megállapodást kötni a Vivien Solutions Kft-vel.

Elfogadták a képviselők Érd Hivatásos Tűzoltóságának beszámolóját a 2018. évről. A tűzoltó parancsnok évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén lévő települési önkormányzatok képviselő-testületeinek a tűzvédelmi helyzetről, ill. tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról.

Átnevezték a Koszorú utca a 11438 hrsz-ú ingatlantól a Lejtő utcáig tartó útszakaszt, amelyet ezentúl Panoráma utcának hívnak.

Jóváhagyták a budaörsi víziközművek 2020 – 2034. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveit.

A temetői díjak éves felülvizsgálata során a testület úgy döntött, hogy 2019-ben nem módosítja a temetői díjakat.

A hamarosan elkészülő buszvégállomás két helyiségének hasznosításáról nyilvános pályázatot írnak ki a képviselőt-testület döntése alapján.

Jóváhagyták a képviselők, hogy megállapodást kössenek Törökbálint önkormányzatával a Raktárváros utca mellett található, korábban szennyvíztisztító és szennyvíziszap lerakó telep fenntartásával, hasznosításának előkészítésével kapcsolatos feladatok elvégzéséről.

Eredménytelennek nyilvánították a Porsche Ingatlankezelő Kft. raktárbázisa mellett található 4073 hrsz-ú ingatlanra kiírt pályázatot, egyúttal eldöntötték, hogy új, zártkörű pályázatot írnak ki.

Döntöttek a Károly király utca 90. sz. alatti belterületi ingatlan bérletének meghosszabbításáról.

Telekalakítási eljárást indít az önkormányzat annak érdekében, hogy a Hegyalja utcát szegélyező, összesen 37 db kis alapterületű ingatlant egyesítsék.

Meghosszabbították a Templom tér 8. sz. alatti ingatlan bérleti szerződését.

Jóváhagyták a Frankhegyi víziközmű fejlesztés önkormányzati tulajdonú ingatlanokat terhelő befizetéseit.

Közcélú és közösségi faültetési helyszíneket jelölt ki a képviselő-testület a 2019/2020 évi ültetési időszakra vonatkozóan.

Támogatták a képviselők a jelenlegi megbízott rendőrkapitány végleges kinevezését.

Majd zárt ülésen tettek személyi javaslatokat a Pest megye által alapított különböző sport díjakra.

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.