A tavalyi pénzmaradvány sorsáról is döntött a képviselő-testület

(Budaörs, 2023. május 24. – Budaörsi Infó/budaors.hu) 2023. május 23-án ülésezett a képviselő-testület. Többek között játszótéri eszközök cseréjére, a lakótelepi parkolók és járdák javítására is jut majd ebből a pénzből.

 

 

A napirendek előtt elsőként Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) kért szót. Köszöntötte a gyermekeket a vasárnapi gyermeknap alkalmából, majd elmondta, hogy az egyházi temetőt elkezdte az egyház rendbe tenni. Egyúttal felhívta a figyelmet néhány rossz állapotú padra a temető környékén.

Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) lakossági jelzések alapján hívta fel a figyelmet a rendszeres gyorshajtókra a Kisfaludy utcában. A műszaki ügyosztállyal egyeztetett az ügyben és a napokban megkérdezik levélben az utca lakóit, támogatnák-e forgalomcsillapító eszközök kihelyezését.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) megköszönte a műszaki ügyosztályvezetőnek, hogy a Patkó u. 1-nél megtörtént az aszfaltozás. Kérte, az OTP házak szerviz útján a térkőburkolat felújítását. Egy örömteli hírt is megosztott, az U-17 bajnokságoknak Budaörs is helyszínt ad, a legutóbbi meccs után a FIFA képviselői megdicsérték a magas szintű budaörsi rendezést.

Monostori-Kalovits Márk (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a lakosság köszönetét tolmácsolta a Felsősor utcába közlekedést-segítő tükrök kihelyezése kapcsán. A képviselő felhívta a figyelmet arra, hogy a Kereszt utca-Szép utca sarkán megsüllyedt a járda. Illetve kérte, hogy a Nefelejcs utca-Kossuth utca sarkán ismét helyezzenek ki tükröt.

Lőrincz Mihály a műszaki ügyosztály vezetője válaszában elmondta, hogy a Nefelejcs utcába két tükör kihelyezését is tervezik, ezzel segítve mindkét irányba az útszakasz belátását.

Török István képviselő megköszönte a játszótér problémájának gyors megoldást. Jelezte, hogy a Szarka utcában van egy sáv, ami nincs leaszfaltozva. Továbbá azon a részen, ahol az út kanyarodik a Beregszászi utcára, ki lett helyezve egy tábla, amit érdemes felülvizsgálni. Minden kamaraerdeit szeretne meghívni a hétvégén a Kamaraerdő napjára.

A műszaki ügyosztály vezetője a Szarka utca kapcsán közölte, hogy korábban az ott lakók tiltakoztak az útszakasz aszfaltozása ellen. Amennyiben meg tudnak állapodni a lakókkal, abban az esetben természetesen betervezik ezt a fejlesztést.

Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) érdeklődött a Kertész utca szabályozása kapcsán készült felmérés eredményeiről. Tájékoztatást kért a Budapesti út felújításáról is. Az út, bár nem az önkormányzat kezelésében van, de az önkormányzat egyeztetett és sikerült megállapodnia a Magyar Közúttal a rendbehozataláról. A Babér utcában a járda rossz állapotban van. Érdeklődött, hogy milyen lehetőségek vannak a javítására.

A műszaki ügyosztály vezetője elmondta, hogy a Kertész utca szabályozását a lakosság egy része továbbra sem támogatja, mivel saját ingatlanjukból kell leadni területet hozzá. Készíttetek egy látványtervet arról, hogy milyen lehet az utca, amit egy lakossági fórum keretein belül bemutatnak az ott élőknek. A Budapesti út ügye kapcsán jó híreket osztott meg, miszerint május végén elkezdődnek a munkálatok az Alsóhatár úti buszmegállótól a Tulipán utcáig, amit a Károly Király körforgalmának javítása követ. Végül pedig a Kisfaludy utcától egy rövid szakaszt újítanak majd fel. Sikerült a Magyar Közútkezelővel a Kötő utcai gyalogátkelőhely kialakításáról is megállapodni. A biztonságos gyalogátkelő létrehozására az önkormányzat TOP Plusz pályázaton nyert forrást. A Babér utcában a lépcső mellé a babakocsik számára felhajtósávot terveznek kialakítani.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) a budapesti autós közlekedésre panaszkodott, szerinte fontos lenne megoldani, hogy az agglomerációból érkezőknek ne legyen fizetős a P+R parkoló, mert így is sokan használnák Budaörs utcáit parkolónak.

Wittinghoff Tamás polgármester elmondta, hogy egyrészt ez Budapest hatásköre, de kiemelte, hogy egyre több autó van az utakon, és egyre többen járnak az agglomerációból a fővárosba nap, mint nap. A Budapest Szíve program keretén belül egyeztettek az agglomerációs polgármesterek és a főpolgármester, megoldás is született, de az túlmutat a hatáskörükön, ehhez a kormányzati támogatásokra is szükség lenne. Az elővárosi vasút bevezetése lehetne egy jó alternatíva az autóhasználatra. Ehelyett a kormány 50 milliárd forintot von el a közösségi közlekedéstől.

Farkas Benedek (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) normális oktatást, kevesebb könnygázt és családbarát intézkedéseket kíván a gyermekeknek gyereknapra. Megköszönte a műszaki ügyosztály munkáját a Rézvirág utca kapcsán. A nemrégiben megtartott utcafórum is sikeres volt, további egyeztetéseket terveznek. Majd arról számolt be, hogy végleges a bírósági döntés, miszerint nem működhet lövészklub a budaörsi természetvédelmi területen.

Ezt követően Wittinghoff Tamás polgármester beszámolt a két ülés között történtekről.

Első napirendi pontként elfogadta a testület a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót, és döntött a pénzmaradvány felosztásáról. Az utóbbihoz több képviselő is benyújtott módosító javaslatot. Biró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) módosító javaslatát is támogatták, így 53 millió forintból felújítják a lakótelepi parkolókat és járdákat. Farkas Benedek (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) Rézvirág utca felújítására vonatkozó módosítóját szintén elfogadta a testület. A testület támogatta Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) a Hivatal javaslatával módosított indítványát, így a testület további 20 millió forintot különít el a játszótéri eszközök cseréjére. A képviselő két másik javaslatát maga vonta vissza.

Rögzítették a közterületek számozásának szabályozását.

Elfogadták a nem közterületen kivágott fák pótlására előírt határidő legfeljebb egy évvel történő meghosszabbítását.

A Budaörsi Vackor Óvoda intézményvezetői posztjára, a pályázat elbírálása alapján, további 5 évre Balázsné Miczák Katalint bízták meg.

Engedélyezték, hogy a BTG NKft. a 2023-as évre ne érvényesítse az inflációs emelést a Városháza bérleti díjaira.

Jóváhagyták, hogy az Önkormányzat ne alkalmazza a bérleti díj inflációkövető emelését a Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand esetében.

Elfogadták a BTG 2022. évi pénzügyi beszámolóját.

Támogatják az iskolaépületek tornatermei és sportpályái 50 százalékos bérleti díjkedvezményét, azoknak a sportegyesületeknek az esetében, amelyeket az önkormányzat a költségvetési rendeletében támogat.

A Budaörsi Művészek Egyesülete és a Húsznegyven Budaörsi Egyesület a jelentősen megemelkedett közüzemi számlákat nem tudja kigazdálkodni, ezért kérte átalánydíj megállapítását. A testület jóváhagyta a kérelmet, a különbözetet az önkormányzat kiegészíti, amennyiben a fogyasztás mértéke nem haladja meg a 2019. évi azonos időszak fogyasztásának mértékét.

Elfogadták, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a Patkó utca 9. alatti önkormányzati ingatlanba költözzön a Clementis L. u. 20-ból, és a továbbiakban a Patkó utcai ingatlanban lássa el feladatait.

Jóváhagyták a Zombori utca 98. és 100. szám alatti ingatlanok előtt található közterület értékesítését a terület mellett lévő ingatlanok tulajdonosai részére.

Jóváhagyták a kamaraerdei parkba a játszótérre egy mozgáskorlátozott mobil WC kihelyezését.

Elfogadták az Érdi Hivatalos Tűzoltóság 2022. évi beszámolóját.

Meghosszabbították az Állat-, és Természetvédők Budaörsi Egyesületének ebrendészeti feladatellátási szerződését 2024. március 31-ig.

Az Újbudai Szociális Szolgálat a fogyatékos gyermekek nappali ellátására vonatkozó szolgáltatási díj összegén 2015 óta először emelt. A testület jóváhagyta a lépést, bár jelenleg nem veszi igénybe a város ezeket a szolgáltatásokat.

Elfogadták a költségvetési soron támogatott szervezetek 2022. évi beszámolóit.

Támogatták a gyógypedagógusi és óvodapszichológusi álláshelyek bővítését. A Csillagfürt Óvoda részére további egy gyógypedagógusi, a Holdfény Utcai Óvoda részére további két óvodapszichológusi álláshelyet biztosítottak.

Jóváhagyták az óvodai csoportlétszámok 20 százalékos emelését a 2023/2024-es nevelési évre, annak érdekében, hogy biztosítani tudják minden budaörsi lakóhellyel, tartózkodási hellyel, illetve munkahellyel rendelkező szülő gyermekének elhelyezését budaörsi óvodákban.

Felhatalmazta a testület a polgármestert az Önkormányzat és a Kulturális és Innovációs Minisztérium közötti, a Budaörsi Latinovits Színház működésének költségvetési támogatásáról szóló megállapodás aláírására.

Elfogadták az önkormányzat 2022. évi ellenőrzési jelentését. Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy nem fogja megszavazni az előterjesztést, mert a jelentésben 2021-es adatok is szerepelnek. Dr. Bocsi István jegyző szerint ez természetes, hiszen gyakran folytatnak több éven áthúzódó vizsgálatokat, amelyekről szintén be kell számolni.

A Fidesz-KDNP képviselői javaslatához, miszerint Budaörs csatlakozzon az Országgyűlés orosz-ukrán háború egyéves évfordulójáról szóló 5/2023 (III.31.) OGY határozatában foglaltakhoz, a polgármester módosító javaslatot nyújtott be.

Wittinghoff Tamás polgármester hazugnak és álszentnek nevezte a fideszes előterjesztést, amely kizárólag propagandacélokat szolgál. Ezért helyette egy tisztességes, az európai közvéleménnyel összhangban lévő alábbi határozati javaslatot terjesztette elő:

„Határozat az Ukrajna elleni orosz agresszió egyéves évfordulójáról

Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete elítéli Oroszország katonai agresszióját és elismeri Ukrajna jogát az önvédelemhez. Egyetért azzal, hogy az európai országoknak minden segítséget meg kell adniuk az ukrán nép számára önvédő harcában annak érdekében, hogy a háború mihamarabb véget érjen, és legyen béke. Az Alaptörvény őseinkre vonatkozó szövegét más hasonló helyzetben lévő népekre is érvényesnek tartjuk, ezért kimondjuk: büszkék vagyunk az országuk megmaradásáért, szabadságáért és függetlenségéért küzdő ukrán népre.”

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) jelezte, arra fel volt készülve, hogy a többség nem fogadja el a nyilatkozatukat, de meglepte, hogy e helyett új szöveggel álltak elő, ami szerinte az ő békepárti megfogalmazásuk helyett kifejezetten háborúpárti. A Fidesz szerint a háború helyett azonnali tűzszünet és béke kell.

Farkas Benedek (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) emlékeztetett rá, hogy három évtizeddel ezelőtt éppen Magyarország volt az, amelyik elsőként elfogadta Ukrajna függetlenségét. Ehhez képest a kormány most az oroszok pártját fogja, akik lerohanták a független országot. Majd feltette a kérdést, mit is értenek a fideszesek béke alatt? Tényleg azt szeretnék, hogy a független állam Magyarországnál nagyobb területeket adjon át az oroszoknak? Hamisnak nevezte a kormány propagandáját a háborús inflációról is, majd ennek alátámasztására bemutatott egy friss adatsort, miszerint hazánkban még mindig majdnem 25 százalék az infláció, ami háromszorosa az uniós átlagnak, de ez az arány még az utánunk következő Lettországban is csak 15 százalék. Semmilyen más magyarázata nincsen ennek – mondta, mint a magyar kormány elképesztően rossz gazdaságpolitikája. Végül leszögezte, hogy egyetlen háborúpárti politikus van ma a kontinensen, és azt Vlagyimir Putyinnak hívják.

Wittinghoff Tamás polgármester szerint a Fidesz gyalázatos agymosást folytat az országban, amivel elérte, hogy a szimpatizánsainak csak 10 százaléka gondolja, hogy a háború az oroszok miatt van. Majd felidézte, hogy ugyanolyan hazug módon papolnak a békéről, mint ahogyan azt Hitler tette, amikor 1939-ben lerohanta Lengyelországot. Az ország elfoglalása után Hitler nagy beszédet tartott, amelyben így fogalmazott: „A népek ma békét akarnak. Tehát csak a nagy népek vezetőin múlik, hogy tényleg béke legyen.”

A polgármester szerint mélyen igaz az állítás, miszerint ha Ukrajna abbahagyja a harcot, akkor Ukrajnának vége, de ha az oroszok hagyják abba, akkor a háborúnak lesz vége.

A testület végül a Fidesz-KDNP képviselői kivételével elfogadta a módosított nyilatkozatot.

Sürgősségi indítványként tárgyalták a Templom tér 17. alatti gyógyszertár bérbeadási szerződésének meghosszabbítását.

Az ezt követő zárt ülésen egy rendkívüli települési támogatás elutasításáról tárgyaltak, illetve településképi bejelentési eljárásban hozott végzés ügyében indított fellebbezésekről döntöttek.

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.