A szociálisan rászoruló gyermekes családok részére ingyenesen biztosít karácsonyfát az önkormányzat

(Budaörs, 2022. december 7. – Budaörsi Infó/budaors.hu) A szociálisan rászoruló gyermekes családok részére ingyenesen biztosít karácsonyfát az önkormányzat, illetve megkönnyítik a szociális bérlakáshoz jutás feltételeit. Többek között erről is döntött a képviselő-testület a december 7-én megtartott rendes ülésén.

 

 

Első napirend előtti felszólalóként dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) a Fidesz-KDNP helyi csoportja nevében minden budaörsinek áldott ünnepeket és boldog új esztendőt kívánt.

Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) emlékeztetett rá, hogy a Víg utca és Mátra utca forgalomszervezésének átalakítása rendre előkerülő téma. Az ott élők között többen javasolják a két utca egyirányúsítását. Egyeztetett a műszaki ügyosztály vezetőjével, és abban állapodtak meg, hogy az önkormányzat kikéri az érintettek véleményét. Elkészült a kérdőív, amit a napokban eljuttatnak a két utca lakosaihoz.

Örömmel jelentette be, hogy a lakók kérésének megfelelően a Szabadság úti lakótelepen bekerítették a hulladékszigetet.

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Budapesti út és Szabadság út állapota kapcsán kért szót. A két út tele van kátyúval, emellett a zebrák nem jól láthatók, ezért szeretné jelezni, hogy a két út fenntartása nem Budaörs, hanem a kormány feladata. Bízik benne, hogy a többmilliárdos kormányzati elvonásokból ennek megjavíttatására is fog jutni pénz.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a Budapesti úton sok az olyan parkoló, aki valószínűleg P+R parkolóként veszi igénybe a területet, ezért kérte a közterületes kollégákat, hogy erre figyeljenek.

Tolmácsolta a lakosok köszönetét a Tulipán utca és Csillag utca közötti zöldsövényt újratelepítése kapcsán.

 

 

testuleti202212_07 (14)

 

Kisberk Balázs (Budaörsi Gazdakör) jelezte, hogy a Patkó utca 1. melletti szervízútnál ellentétes közlekedési jelzőtáblák vannak kihelyezve, ami balesetveszélyes. Kéri a műszaki ügyosztályt, hogy járjanak el a probléma megoldásában. Az említett területen a két társasház között problémás a parkolók kialakítása, ezért ezt is nézzék meg.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) felolvasta a budaörsi Herman Ottó iskola tantestülete által megfogalmazott gondolatokat a pedagógusok tarthatatlan helyzetével kapcsolatban.

Monostori-Kalovits Márk (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) lakosság jelzését tolmácsolta, hogy a mozgássérülteknek a hideg, csúszós időben problémás az Egészségügyi Központ bejáratánál közlekedni. A Nefelejcs utca és Farkasréti útnál az ott élők köszönik a sárga felfestéseket. Jelezte, hogy további forgalomcsillapító megoldások is szükségesek lennének a területen.

Megköszönte a Fidesz -KDNP kormány „áldásait” az elmúlt hónapokban, ő maga is szeretne meghitt ünnepeket kívánni, főként azoknak, akik a benzinkutakon állnak sorban, azoknak akik rezsiárak emelkedésével küzdenek, a pedagógusoknak, akik az oktatás minőségének javításáért harcolnak, a kis- és középvállalkozásoknak, akiket kizsigerelt a kormány, a szociális szférában dolgozó embereknek, a háziorvosoknak, akikre extrém teher vár a kormány új törvénye következtében, a nyugdíjasoknak, akik hónapról hónapra élnek, mert nem jönnek ki a nyugdíjukból, és azoknak akik csak tehetetlenül állnak a magas infláció előtt.

Török István képviselő ismét a kamaraerdei száguldozásokat tette szóvá, valamint elmondta, hogy a Kismartoni utca járhatatlan, mivel az út mindkét oldalán parkolnak járművek, ezeket kerülgetni kell. A problémát jelezte a rendőrkapitány felé is. Egyeztetést szeretne a Kismartoni utcával kapcsolatban. Illetve, kitért arra a problémára, hogy több körforgalomnál a belső bokrok nagyon megnőttek, ami balesetveszélyes.

 

 

testuleti202212_07 (12)

 

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) szerint a legutóbbi közmeghallgatáson értékes hozzászólások hangzottak el, erre is hivatkozva ismét javasolta, hogy évente két alkalommal legyen közmeghallgatás.

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) átadta a lakosok köszönetét a Farkasréti út és Liliom utca sarkán elkészült zebra- és járdafelújítás kapcsán.

Bíró Gyula alpolgármester beszámolt a december 2-án Biatorbágyon tartott agglomerációs fórumon történtekről.

Wittinghoff Tamás polgármester reagált dr. Czuczor Gergely, egy vitaműsorban elhangzott személyét érintő vádjára, miszerint a polgármester hazudott, amikor azt állította, hogy a képviselő úr úgy szólítja fel a havi 2-300 ezer forintot kereső pedagógusokat a türelemre, hogy ő közel 1,4 millió forintot keres havonta. Elmondta, hogy Czuczor Gergely vagyonnyilatkozata alapján állította ezt, amennyiben ez nem fedi a valóságot, úgy a vagyonnyilatkozata nem igaz. Szégyenletesnek nevezte, hogy a Fidesz kormány egyedüliként megakadályozta, hogy az Európai Unió közösen nyújtson támogatást a háború sújtotta és nélkülöző Ukrajnának.

 

 

testuleti202212_07 (11)

 

Ferenc pápa levelében írt szavait idézte, amiben elismerését fejezte ki a háború tragédiájával bátran és méltósággal szembenéző ukrán népnek.

Rátérve a napirendi pontokra, a képviselő-testület elsőként a szociális bérlakások helyzetével foglalkozott.

Mivel a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegét évek óta nem emelte a kormány, és ez a viszonyítási összeg a szociális bérlakások vonatkozásában is, ezért a testület döntött a szociális bérleti jogviszonyhoz szükséges jövedelemhatár mértékének emeléséről.

Emellett új bérbeadási jogcímet vezettek be, a költségelvű lakbér bérbeadási jogcímet, ami elősegíti, hogy az önkormányzati lakások bérleti díjai az eddigieknél jobban igazodjanak a bérlők teherviselési képességéhez.

A következő napirendnél az elavult és szükségtelenné vált rendeletek technikai módosításáról döntöttek.

Az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése érdekében módosították a 2022. évi költségvetést.

Az önkormányzat gazdálkodásának zavartalan és folyamatos működése érdekében a jövő évi költségvetés elfogadásáig a 2023. évi átmeneti gazdálkodásról döntöttek, egyúttal felhatalmazták a polgármestert, hogy az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és a kiadásokat fedezhesse.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

Simon Erikát bízták meg a Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói feladatainak ellátásával. Dr. Czuczor Gergely sajnálatát fejezte ki, hogy egy hosszú folyamaton kellett végigmennie az újraválasztott igazgatónak.

Jóváhagyták a helyi esélyegyenlőségi szószóló 2022. évi beszámolóját.

A drasztikus mértékű energia-, üzemanyagár és béremelkedések, és a nagyjából 20 százalékos infláció miatt a Budaörsi Településgazdálkodási Nonprofit kft. (BTG) egyes feladatai ellátásának költségei is jelentősen nőnek, ezért a 2023. évi költségvetésben a keretösszeget megemelték, 1.531.650.000 Ft-ra módosították.

 

 

testuleti202212_07 (16)

 

Meghosszabbították a Kamaraerdei Közösségi Ház egyes helyiségeire és a Patkó utca 1. szám alatti üzlethelyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket.

Pályázatot ír ki az önkormányzat a Patkó utca 9. szám alatti ingatlanjainak bérbeadásáról.

Jóváhagyta a testület a Budaörs és Törökbálint közös tulajdonát képező terület megosztására vonatkozó telekalakítást, és a földhivatali bejegyzés kezdeményezését.

Támogatták a Budaörsi Művészek Egyesülete és a Húsznegyven Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közötti használatba adási szerződés meghosszabbítását 2025. december 31-ig.

Jóváhagyták a Szabadság út 26. szám alatti raktárépület bérbeadását a Latinovits Színház részére.

A közterületi névjegyzék aktualizálásáról is döntöttek.

Meghatározták az önkormányzat által fenntartott intézményekben fizethető év végi jutalomkereteket. A döntés előtt arról beszélt Wittinghoff Tamás polgármester, hogy akármilyen nehéz is az ország helyzete, fontos, hogy elismerjék az önkormányzati intézményekben dolgozók teljesítményét.

A pályázati támogatásból épülő mini bölcsőde 16 férőhelyes bővítést jelent, ezért a Pitypang Bölcsőde álláshelyeinek számát 5 fővel növelte a testület.

Elfogadták a decemberi fenntartói alappótlékok és vezetői többletpótlékok kifizetéséhez szükséges fedezetet.

A Jókai Mór Művelődési Ház álláshelyeinek számát egy fővel csökkentették.

A Latinovits Színház részére 2023. január 31-ig jóváhagyott álláshelyek számát 2023. december 31-ig meghosszabbították.

Elfogadta a testület a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, társadalmi szervezetek 2023. évi munkaterveit.

Jóváhagyták a képviselők, hogy az óvodák 2022. december 22. és 2023. január 8. között, a Városi Könyvtár pedig 2022. december 27. és 30. között, valamint január 2-án zárva tartsanak.

 

 

testuleti202212_07 (15)

 

Elfogadták az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2023. évi nyári nyitvatartási rendjét.

A mini bölcsőde létesítése miatt módosítani kellett az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratát is.

Karácsonyfa biztosításáról döntöttek a szociálisan rászoruló gyermekes családok részére.

A munkakörülményei javításáért küzdő pedagógusokat folyamatosan érő pénzügyi büntetésekkel is sújtja a kormány, ezért az iskolai alapítványok plusz támogatásáról határozott a testület.

Jóváhagyták a képviselők az önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó 2023. évi ellenőrzési tervet.

Döntöttek a polgármester 2022. második félévi jutalmáról.

Elfogadták a Frankhegyi Településrészi Önkormányzat és a Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat 2022. évi beszámolóját.

 

 

testuleti202212_07 (13)

 

Támogatták emléktábla állítását néhai dr. Kisfalvi Péter önkormányzati képviselő, egykori Kamaraerdei Részönkormányzati elnök tiszteletére. Az emléktábla a Kamaraerdei Közösségi Ház területén lesz kihelyezve.

Sürgősségi indítványként döntötték el, hogy az önkormányzat EU-s pályázaton indul a Budakeszi-Budaörs-Törökbálint között megvalósítandó kerékpárút projekttel.

Szintén sürgősségi indítványként hagyták jóvá a Templom tér 12. szám alatti szálló több szobájának biztosítását az ukrajnai menekültek elszállásolására.

Sürgősségi indítványként fogadták el a Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés meghosszabbítását a BTG-vel a közbeszerzési pályázat időtartamára.

Jóváhagytak a Budaörsi Rendőrkapitányság kérelmét három fő munkavállalói státusz finanszírozására a 2023. évi költségvetésben.

Az Egészségügyi Központ jelezte, hogy a megemelkedett bér- és rezsiköltségek miatt az ellátás biztosítása jelentős terhet jelent számukra, ezért az ügyeleti beteg ellátáshoz és a budaörsi lakosok mammográfiás vizsgálatának biztosításához az önkormányzat segítségét kérték. Az ellátás színvonalának fenntartása érdekében a testület megszavazta a kért támogatási összeget.

Zárt ülésen bírálták el az Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői pályázatát, döntöttek települési lakcím megállapítása ügyében, illetve a kegyeleti közszolgáltatás közbeszerzési eljárás megindításáról.

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.