Változtak a fakivágás helyi szabályai Budaörsön

(Budaörs, 2021. november 23. – Budaörsi Infó) Változtak a fakivágás helyi szabályai Budaörsön. Eszerint minden fa kivágását – álljon az közterületen vagy magánkertben – előzetesen be kell jelenteni vagy engedélyt kérni rá, majd pedig gondoskodni a pótlásáról. A fapótlás bizonyos esetekben pénzben is megváltható, amelynek összege: 2021. évben 76.200 Ft/fa. Mindezek elmulasztása akár kétszázezer forintos pénzbüntetést is vonhat maga után.

 

 

FONTOS TUDNIVALÓK:

1/ Minden fa kivágását előzetesen be kell jelenteni vagy a kivágáshoz engedélyt kell kérni.

2/ Minden kivágott fát pótolni kell.

3/ A bejelentés/engedély nélkül fakivágás, vagy a fapótlás nem teljesítése szankciót von maga után.

 

Minden fakivágás magánterületen bejelentéshez / a közterületen engedélyhez kötött.

A kivágott fákat – a gyümölcsfákat is – pótolni kell!

A közterületen történő fa és cserje ültetése, ifjító metszése bejelentéshez kötött – kivéve a gyümölcsfák ápolásával összefüggő metszés, ifjítás, gallyazás -, és csak az önkormányzat tudomásulvétele esetén végezhető el.

 

 

1. Közterületen álló fa kivágása esetén:

 

A fa kivágását előzetesen, a Budaörs Város honlapján megtalálható formanyomtatványon – személyesen, postai úton vagy elektronikus úton (ügyfélkapu vagy e-papír szolgáltatás, az email nem megfelelő) – kell kezdeményezni (https://www.budaors.hu/?module=news&action=getfile&aid=43898).

A fa kivágására építmény elhelyezése, vagy – fotókat is tartalmazó – kertészeti szakvéleménnyel alátámasztott elkerülhetetlen ok miatt kerülhet sor.

A kivágott fát pótolni szükséges – lehetőség szerint a kivágással érintett ingatlanon -, a pótlási kötelezettség mértéke a kivágott fa törzsátmérőjének 120%-a.

A kérelemről és a kivágott fa pótlásáról a jegyző határozattal dönt.

A fakivágási engedély a határozat véglegessé válását követő 1 évig érvényes.

 

 

favagas_kalvariadomb4

 

 

2. Nem közterületen (magánterületen) álló fa kivágása esetén:

 

Nem közterületen álló fa kivágását – előzetesen, legalább 5 munkanappal a fakivágás megkezdése előtt – az erre rendszeresített nyomtatványon személyesen, postai úton vagy elektronikus úton (ügyfélkapu vagy e-papírszolgáltatás, az email nem megfelelő) kell bejelenteni (https://www.budaors.hu/?module=news&action=getfile&aid=44290).

Előzetes helyett utólagos, haladéktalan bejelentés szükséges abban az esetben, ha a bejelentés miatti késlekedés testi épséget vagy vagyontárgyat úgy veszélyeztet, hogy a veszély elhárítása időben biztonságosan más módon nem lehetséges. A veszélyhelyzet a bejelentés mellékleteként megküldendő dokumentációban igazolandó, lehetőség szerint fényképfelvételekkel is.

A pótlási kötelezettség a kivágott fa törzsátmérőjének 100%-a, kivéve

– természetes úton kiszáradt vagy természeti csapással érintett fa kivágása (e tényeket a kérelem/bejelentés mellékleteként megküldendő – fényképfelvételt is tartalmazó – dokumentációval kell igazolni), valamint

– fényképfelvételeket is tartalmazó kertészeti szakvéleménnyel alátámasztott fakivágás esetén (pl. betegség, túl közeli ültetés miatt).

Ezen esetekben annyi fát kell ültetni, ahányat kivágtak.

 

 

normafa

 

 

3. Közös szabályok (közterületi és nem közterületi fakivágás)

 

Kérelemre vagy hivatalból a jegyző szakmai segítséget nyújt a fakivágás szakmai indokainak eldöntésében, továbbá a fakivágás jogi, illetve pénzügyi következményei megítélésében.

Amennyiben a telepítésre nincs lehetőség, a pótlás részben vagy egészben megváltással teljesíthető. A megváltás összege 2021. évben 76.200 Ft/fa.

A pótlási kötelezettség nem tekinthető teljesítettnek, ha a fa az ültetéstől számított következő vegetációs időszak kezdetén nem hajt ki.

Budaörs Város Jegyzője a pótlási kötelezettséget, annak időpontját és mértékét külön döntésben állapítja meg.

A pótlási kötelezettség nem, vagy részbeni teljesítése esetén a hiányzó pótlás tekintetében pénzbeli megváltásra kötelezés, továbbá egyéb szankció (figyelmeztetés, pénzbírság) alkalmazása kerül sor.

Az engedély vagy bejelentés nélküli fakivágás szankciót von maga után (a fa pótlására vagy értékének megfizetésére történő kötelezés és 200.000 Ft-ig terjedő pénzbírság/kivágott fa).

 

 

osz_idojaras_falavelek_napos

 

Fa: Minden olyan fás szárú növény, mely nem a talajszintben ágazik el. Ilyenek a lombhullató fák (különösen gesztenyefa, tölgyfa, akácfa), a díszfák (különösen díszkörték, vérszilvák, díszalmák, díszgalagonyák), továbbá azon tűlevelűek, örökzöldek melyek oszlopos, központi törzses növekedésűek (különösen lucfenyő, feketefenyő, borókák, ciprusok, hamisciprusok, tujafélék, azonban kivételek a terülő és kúszó örökzöldek).

Vegetációs időszak: Általánosan az április 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó időszak, illetve – ha az általánostól eltér – amely időszak alatt az adott növényfaj aktív anyagcserét folytat, zöld hajtást, lombot fejleszt, vagy termést hoz (fák esetében lombhullásig tart).

 

Pótlásra ajánlott fák és nem engedélyezett fák jegyzéke a rendelet mellékletében található.

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

 

Fakivágással kapcsolatos ügyintézési segédlet
A vonatkozó Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztésérő szóló rendelet

 

 

Pótlásra ajánlott fák

1. A fák telepítésére 3 nagyobb csoportból választhatnak: lombhullató fák, ezek egy szűkebb csoportja a díszfák vagy tűlevelű, örökzöldek.

 

Telepítésnél az alábbi feltételek szerint választunk fát:

– a telepítendő fa habitusa (magasság, lombkorona-szélesség),

– a telepítendő fa igénye,

– termőhely adottságai: talaj, terep és mikroklíma,

– tenyészterület mérete,

– vezeték, közmű közelsége, védőtávolságok betartása.

 

Elsősorban őshonos fafajokat, fajtákat javaslunk telepíteni, másodsorban az őshonos fafajok kertészeti változatait és harmadsorban nem őshonos fajok kertészeti változatait. Invazív fajok telepítése tilos!

 
2. Az alábbi fafajok javasoltak ültetésre:

2.1. Őshonos

2.1.1. Acer campestre (mezei juhar),

2.1.2. Acer platanoides (korai juhar),

2.1.3. Betula pendula (bibircses nyír),

2.1.4. Carpinus betulus (közönséges gyertyán),

2.1.5. Fraxinus excelsior (magas kőris),

2.1.6. Fraxinus ornus (virágos kőris),

2.1.7. Quercus sp. (tölgyfélék),

2.1.8. Sorbus aria (lisztes berkenye),

2.1.9. Sorbus aucuparia (madárberkenye),

2.1.10. Sorbus torminalis (barkóca berkenye),

2.1.11. Taxus baccata (tiszafa),

2.1.12. Tilia cordata (kislevelű hársfa),

2.1.13. Tilia plathyphyllos (nagylevelű hárs),

2.1.14. Ulmus minor (mezei szil),

2.2. Őshonos kertészeti változatok:

2.2.1. Acer campestre ’Nanum’, Acer platanoides ’Globosum’ (gömbjuharok),

2.2.2. Acer platanoides ’Crimson King’ (vérjuhar),

2.2.3. Carpinus betulus ’Fastigiata’ (oszlopos gyertyán),

2.2.4. Fraxinus angustifolia ‘Raywood’ (keskenylevelű kőris),

2.2.5. Fraxinus ornus ’Mecsek’ (gömbkőris),

2.2.6. Quercus robur ’Fastigiata’ (oszlopos tölgy),

2.2.7. Robinia pseudoacacia ‘Umbraculifera’ (gömbakác),

2.2.8. Sorbus aucuparia ’Fastigiata’ (oszlopos madárberkenye),

2.3. Nem őshonos kertészeti fajok:

2.3.1. Ginkgo biloba (páfrányfenyő),

2.3.2. Koelreuteria paniculata (bugás csörgőfa),

2.3.3. Parrotia persica (perzsa varázsfa),

2.3.4. Prunus serrulata ’Kansan’ (japán díszcseresznye),

 

 

3. Invazív, nem engedélyezett fajok:

 

A felsoroltakon túl tilos ültetni, szaporítani:

3.1. Acer saccharinum (ezüst juhar),

3.2. Celtis occidentalis (nyugati ostorfa),

3.3. Elaeagnus angustifolia (keskenylevelű ezüstfa),

3.4. Gleditsia triacanthos (lepényfa),

3.5. Lycium barbarum (közönséges ördögcérna),

3.6. Paulownia tomentosa (császárfa és alfajai),

3.7. Rhus typhina (torzsás ecetfa),

3.8. Ribes aureum (arany ribiszke)

 

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.