A képviselő-testületi ülésen történt – Mégiscsak kapnak bizottsági helyeket a Fidesz-KDNP képviselői

(Budaörs, 2019. december 12. – Budaörsi Infó) Hozzákezd az önkormányzat a budaörsi távfűtés felújításához abból a 400 millió forintból, amit egy pályázat önrészeként tettek félre – döntött többek között a képviselő-testület a 2019. december 11-én megtartott ülésén.

 

 

Még a napirendek előtt számolt be arról Wittinghoff Tamás polgármester, hogy a Budaörs Rádió pályázatát ismét elutasította a Médiatanács, noha országos hírű szakértők dolgoztak a beadandó anyagon. Nehéz mással magyarázni az elutasítást, mint azzal, hogy minden szabad hangot el akarnak hallgattatni – fogalmazott.

Ugyancsak a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy elkészült egy európai uniós ország-jelentés a magyar önkormányzatok helyzetéről. Noha Magyarország aláírta, mégsem teljesíti a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájának számos pontját – állapította meg az ennek végrehajtást ellenőrző európai monitoring bizottság. Az önkormányzatok finanszírozására vonatkozó nyolc vállalás közül hetet egyáltalán, egyet részben teljesít. Többek között az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás gyakorlata és bevezetésének módja is ellentétes az uniós elvárásokkal.

A szolidaritási hozzájárulás egy olyan új fizetési kötelezettség, amely a nagy helyi adóbevétellel rendelkező önkormányzatokra hárul. Budaörs önkormányzata például 2017-ben 2,1 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kényszerült fizetni, és azóta ez az összeg évente növekszik.

A Charta 9. cikk 1. pontja alapján a helyi önkormányzatok a saját bevételeikkel – például helyi iparűzési adó – szabadon rendelkezhetnek. Ezt az állam nem vonhatná el, mint ahogyan teszi az úgynevezett szolidaritási hozzájárulás esetében.

A polgármester közölte, hogy ennek alapján megfontolják, hogy perújrafelvételt kezdeményezzenek az ügyben.

Wittinghoff Tamás az ülés elején bejelentette azt is, hogy felkéri a Fidesz-KDNP frakciót, jelöljenek minden bizottságba egy képviselőt, illetve egy-egy külsős tagot. Döntését azzal indokolta, hogy sokáig vívódott benne az igazságérzet és demokrácia iránti elkötelezettsége. A választások után abban reménykedett, hogy a Fidesz-KDNP el fog határolódni azoktól a törvénytelenségektől, amelyek a választások idején történtek. Bízott benne, hogy megnevezik a felelősöket és kizárják a saját soraikból. Ez sajnos nem történt meg, így ma már csak az igazságszolgáltatásban reménykedhet. Mindaddig nem kívánt egyoldalú gesztusokat tenni a Fidesz-KDNP felé, amíg nem tisztázódnak a választás idején elkövetett bűncselekmények. Ezért nem ajánlottak nekik semmi olyan lehetőséget, ami túlmutat a törvényi kötelezettségeken. Most mégis úgy gondolja, hogy a pártszövetség (Fidesz-KDNP) választói megérdemlik, hogy azok a képviselők, akiket a szavazataikkal bejuttattak az önkormányzatba, minden eszközt megkapjanak, hogy képviselhessék őket.

 

testulet19_1211 (1)

 

A napirend előtti első felszólaló Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) volt, aki arról érdeklődött, hogy idén miért nem kapta meg a Budaörsi Advent szervezésére az önkormányzati támogatást az az egyesület, amely sok éve szervezi sikerrel az adventi programokat.

Wittinghoff Tamás polgármester válaszként elmondta, hogy a betervezett 5 millió forintos támogatással többször is megkereste az önkormányzat a plébános urat, hogy szervezze meg az egyház az adventi rendezvénysorozatot. Hogy miért nem az egyesület kapta meg ezt a pénzt, az nagyon egyszerű – fogalmazott. El kell dönteni, hogy valaki politikai szerepet vállal, vagy egyesületi elnökként önkormányzati támogatást használ fel. A szóban forgó egyesület elnöke ugyanis nem csupán képviselő-jelöltként indult az önkormányzati választásokon, hanem ő felel a helyi KDNP pénzügyeiért is. Az önkormányzat egyetlen olyan szervezetet sem fog támogatni közpénzből, amely politikai szerepet vállal. Így például a Budaörs Fejlődéséért Egyesület, annak tagjai vagy rendezvényei sem kaphatnak soha önkormányzati támogatást.

Vágó Csaba kabinetvezető, aki a plébános úrral tárgyalt ezzel kapcsolatban hozzáfűzte, hogy az egyház az idő rövidségére való tekintettel nem vállalta a rendezvény megszervezését, de az adventi liturgikus programokat megtartják, és a különböző kulturális programok is folyamatosan zajlanak a városban, többek között a Budaörs Karácsonya rendezvény is most vasárnap lesz a megszokott módon.

Dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt kérte, hogy a helyi buszjárat menetrendjét hangolják össze a Farkasréti úton megnyílt fizikoterápia rendelési időszakaival.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) kérte a hivatal intézkedését, mert az Esze Tamás utcában, ahol két iskola is van, napok óta nem működnek a közvilágítási lámpák.

Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a lakosság azon kérését tolmácsolta hozzászólásában, hogy a Szabadság út – Szüret utca – Ibolya utcák kereszteződésében, amely rendkívül bonyolult, és különösen a reggeli és délutáni időszakban nagy a forgalom, alakítsanak ki lámpás kereszteződést. Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a Szabadság út az 1. sz. országos főút része, amelyet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. üzemeltet, így csak ők engedélyezhetik a jelzőlámpás csomópont kialakítását. Az önkormányzat ez ügyben már felvette a kapcsolatot a Magyar Közúttal, várjuk a válaszukat – fogalmazott.

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) egyrészt amiatt kért szót, mert az Őszibarack utcában a Tél utca magasságában van egy szűkület, ahol a járdáknak nincs szegélye, és az autók gyakran nem várják meg egymást, hanem felmennek a járdára, ami a gyalogosok számára nagyon veszélyes. Erre megoldást kért a Műszaki Ügyosztálytól.

A Fodros utca megújulását nagyon köszönik a lakók – tolmácsolta –, az Aradi utcánál azonban van egy beláthatatlan kanyar, ahol tükörre, egyirányúsításra vagy parkolási tiltásra lenne szükség.

Harmadikként az Alsóhatár út kérdését hozta elő, ahol a hosszú egyenes szakaszon valamilyen megoldást kérnek a lakók a sebesség csökkentésére.
Lőrincz Mihály ígéretet tett mind három probléma megvizsgálására.

 

testulet19_1211 (5)

 

Dr. Kisfalvi Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arról számolt be, hogy vandálok szurkálják ki Kamaraerdőben a gépkocsik kerekeit, amely ügyben már egyeztetett a rendőrkapitánnyal is. Ugyanakkor kérte, hogy választókerületében szereljenek fel két térfigyelő kamerát, amelyek már tervbe voltak véve.

Monostori-Kalovits Márk (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) arra hívta fel a figyelmet, hogy a Szép utca – Maros utcai végén eltűnt egy közlekedési tábla, aminek a pótlását kérte.

Farkas Benedek (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) jelezte, hogy a Kővirág és Aranyeső utcákban kátyúk keletkeztek, majd arról érdeklődött, milyen módon dől az el, hogy meddig tart a Szabadság úton díszkivilágítás. Egy, a körzetében élő lakó ugyanis panaszolta, hogy a főút nyugati fele nincs kivilágítva, csak a keleti.

Wittinghoff Tamás, aki maga is a nyugati részen lakik, elmondta, hogy minden évben bővül egy kicsit a díszkivilágítás, korábban a gimnáziumnál ért véget, most már eljut a Szüret utcáig, és várhatóan a jövőben is fejlődik tovább. Ugyanakkor örömének adott hangot, hogy a főút mellett lakók jelentős része minden évben gyönyörűen feldíszíti a portáját, ellensúlyozva ezt a hiányt.

Az érdemi munka megkezdése előtt esküt tettek a részönkormányzatok külsős tagjai.


 

Első napirendi pontként módosította a képviselő-testület a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díjáról szóló önkormányzati rendeletet. Ebben a térítési díjak január elsejétől történő emeléséről döntöttek, amire az élelmiszer alapanyagok áremelkedése miatt volt szükség.

Módosították a Clementis László önkormányzati ösztöndíjról szóló rendeletet is, amelyet a jobb alkalmazhatóság érdekében kiegészítettek néhány gyakorlati szabállyal.

Meghatározták az önkormányzat fenntartásában működő intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető decemberi pótlékokat, amelynek fedezetét a 2020. évi költségvetésébe tervezik be.

Az önkormányzatok a törvény szerint az év első hónapjaiban döntenek éves költségvetésükről. Ennek elfogadásáig minden évben rendeletet alkotnak az átmeneti gazdálkodásról, ami most is megtörtént.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat 2019. évi költségvetésének I-III. negyedéves végrehajtásáról szóló beszámolót.

A jövő évre is meghosszabbította az önkormányzat a helyi rendőrséggel fennálló együttműködését, továbbra is támogatva a rendőrök budaörsi munkáját, belefoglalva a megállapodásba a Rendőrkapitányság által kért módosításokat.

Szintén a rendőrség kérésére módosították a térfigyelő szolgálat működésére vonatkozó megállapodást. Ennek értelmében két közterület-felügyelő fogja figyelni a kamerás rendszert, és két rendőr megy a helyszínre, ha problémát tapasztalnak.

Biztosította az önkormányzat a fenntartásában működő költségvetési szervek, valamint a Védőnői Szolgálat év végi jutalmazásához szükséges pótelőirányzatot.

A város fenntartásában működő intézmények esetében a vásárolt élelmezés és a szociális támogatás többletkiadásaihoz volt szükséges pótelőirányzatot biztosítani, amiről szintén pozitív döntés született.

A Budaörsi Vackor Óvoda és a Holdfény Utcai Óvoda esetében a jubileumi jutalmak kifizetéséhez volt szükség pótelőirányzat biztosítására. Utóbbi óvoda esetében arról is döntöttek, hogy egy fél óvodapedagógus álláshely helyett egy teljes állású gyógypedagógus kezdheti meg a munkát jövőre.

Módosították a Budaörsi Latinovits Színház igazgatójának munkaszerződését, valamint jóváhagyták a színházban keletkezett többletbevétel felhasználását. A pluszforrást az intézmény fény- és hangtechnikai eszközparkjának fejlesztésére fordíthatják.

Budaörs Város Önkormányzata a 2019. évi érdekeltségnövelő pályázaton 2,9 millió forintot nyert a Jókai Mór Művelődési Központ műszaki, technikai eszközfejlesztésére az Emberi Erőforrások Minisztériumától. Ennek, valamint az önkormányzati önerőnek az elszámolása érdekében módosították a képviselők az intézmény és az önkormányzat költségvetését.

A városi sportcsarnok használatára 7,24 millió forintot biztosít a város a 2020.évi költségvetésében. A keret terhére a városi intézmények, szervezetek kérelmei alapján döntés született arról, hogy melyik szervezet mire használhatja jövőre a sportcsarnokot. Eszerint itt lesz többek között ismét az Illyés szalagavatója vagy a Budaörs Fesztivált záró koncert, a VIVART szervezésében.

Informatikai és tárgyi eszközöket szerezhet be a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház az október 31-ig teljesült többletbevételeiből, a testület jóváhagyása alapján.

Hozzájárultak a képviselők, hogy az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány 2020. március 31-éig számolhasson el egy korábban nyújtott ötmillió forintos támogatási részösszeggel.

Elfogadta a testület a Helyi Esélyegyenlőségi Szószóló beszámolóját a 2019-es tevékenységéről.

Szintén igent mondtak a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a soron támogatott társadalmi szervezetek 2020. évi munkaterveire.

Meghosszabbították a jövő évre is a családok átmeneti otthona szolgáltatásra vonatkozó ellátási szerződést a Baptista Menedék Szolgálattal.

Határoztak az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2020. évi nyári nyitvatartási rendjéről.

Elfogadta a testület a települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat.

Megszavazták a budaörsi csatornaközművek 2020. évi felújítási és rekonstrukciós tervét, a konkrét beruházásokra vonatkozó döntéseket a Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Vagyongazdálkodási Bizottság fogja meghozni.

Módosították a BTG Nonprofit Kft-vel fennálló közszolgáltatási keretszerződést. Ennek során meghatározták az 2020. február 29-ig terjedő, átmeneti gazdálkodási időszakra vonatkozó kereteket.

Mivel az önkormányzat által a lakótelepi távhőrendszer energetikai korszerűsítésére korábban benyújtott KEHOP 5.3.1. pályázat elbírálása irreálisan elhúzódott, átláthatatlanná vált és a pályáztató közel dupla annyi – 410 helyett 710 millió forint – önrész biztosítását írta elő, a képviselők úgy döntöttek, hogy nem veszik igénybe a pályázati támogatást. Ezért a rendelkezésre álló forrásból az önkormányzat megkezdi megvalósítani azokat a feladatokat, amelyek a legfontosabbaknak és sürgetőbbnek tart a korszerűsítés érdekében.

Döntött a képviselő-testület arról is, hogy egyszerűsített eljárásban módosítsák Budaörs Város Településrendezési eszközeit és a településkép-védelmi rendeletet, igent mondtak ennek jogi és pénzügyi feltételeire, a szükséges tervdokumentáció elkészítésére és a véleményezési szakasz lefolytatására. A módosítás több területet érint a városban, egyik lényeges eleme, hogy korlátozni szeretné az önkormányzat a lakóépületek számát a telkek méretéhez viszonyítva.

Elbírálták a képviselők a 2019-es évi helyi értékvédelmi támogatás második ütemére benyújtott pályázatokat, 750-750 ezer forinttal támogatva a két benyújtott pályaművet. Egyúttal jóváhagyták egy újabb pályázat kiírását, 3 millió forint keretösszeggel.

 

testulet19_1211 (4)

 

Mivel a jelenlegi lejár, új pályázatot írtak ki a 288-as, 289-es autóbuszjárat 2020. május 1-től történő üzemeltetésére.

Úgy döntött a testület, hogy folytatódjon a Frankhegy területére vonatkozó települési közvetítői – mediációs – eljárás. Ennek feltételeit is jóváhagyták.
Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) szerint nem érzékelhetőek az eddigi mediációs folyamat eredményei, ezért feleslegesnek tartotta a folytatást.
Wittinghoff Tamás polgármester úgy vélte, fontos, hogy legyen egy olyan egyeztető fórum, ahol nemcsak a Frankhegyen élők, hanem az egész város érdekei megjelenhetnek.

A Budapesti út 54. sz. alatt található Polgárok Háza intézmény faházainak használatát továbbra is ingyenesen biztosítja az önkormányzat a képviselő-testület képviselőcsoportjai és egyes nemzetiségi önkormányzatok számára 2024. december 31-éig.

Jóváhagyták a térség országgyűlési képviselőjének kérelmét is, hogy továbbra is irodát bérelhessen a Polgárok Házában.

Pályázatot ír ki az önkormányzat a Városháza épületében található étterem és büfé hasznosítása, amelyet december 20-án fognak meghirdetni.

2024 december 31-éig meghosszabbította a képviselő-testület a Régiségbúvár Ifjúsági és Kulturális Egyesülettel a Városi Régészeti Kiállítás üzemeltetésére kötött szerződést, valamint, hogy az egyesület székhelye a Virág utca 6. szám alá legyen bejegyezve. Egyúttal kötelezték a bérlőt az elmaradt karbantartási munkák elvégzésére.
Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) ellenezte a szerződés meghosszabbítását, de végül a saját módosító javaslatának szavazásakor a tartózkodás gombot nyomta.

Döntött a képviselő-testület egy, a Koszorú u. 87. szám alatt található – telekalakítást követően – 106 négyzetméteres ingatlan értékesítéséről a szomszédos tulajdonos számára olyan formában, ahogy abban a szomszédos telektulajdonosok megegyeztek.
Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) több, ingatlanok értékesítésével kapcsolatos előterjesztéshez nyújtott be módosító javaslatot ugyanazzal a tartalommal, amelynek lényege, hogy a szerződésekben legyen egy olyan kitétel, amelyben a vásárló önként felajánlja, 5 évig nem adja el az ingatlanát.
Wittinghoff Tamás polgármester értelmetlennek és erkölcstelennek tartotta a javaslatot. Ráadásul egyes esetekben ez technikailag és jogilag is kivitelezhetetlen lenne – fogalmazott.
Hosszas vita után Kapitány Gábor visszavonta módosító javaslatait.

Hozzájárult a testület, hogy a Clementis László utca 18. és 18/b. szám alatti ingatlanokat az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvány 2024. december 31-éig továbbra is térítésmentesen használhassa, ahol kerámiafoglalkozásokat tartanak.

Döntött a testület, három, a Beregszász utcában lévő, mintegy 140 négyzetméteres telekrész értékesítéséről a szomszédok számára, amelyeket eddig is ők használtak.

A Som utcában található „kivett közterület” megnevezésű ingatlan 322 m² nagyságú területére nyílt pályázatot ír ki az önkormányzat.

Hozzájárult a testület, hogy a Pagonyos Gyerekekért Óvodai Alapítványnak a Farkasréti út 52. szám alatt lehessen a székhelye.

Megvásárolhatják az önkormányzattól az ingatlanjuk alatti területet a tulajdonosok a Moha u. 4/A szám alatt és a Széles u. 66. szám alatt a testület döntésének megfelelően.

Elbírálták a buszvégállomás két helyiségének bérbeadására kiírt pályázatokat. Az eljárás nyertesének a legmagasabb összegű bérleti díjat ajánló Lipóti Pékség Kft-t nyilvánították, akik 5 évre nyerték el a két helyiség bérleti jogát.

Szintén öt évre meghosszabbították egy Puskás Tivadar utca 55. szám alatti lakás piaci alapú bérleti jogát.

Jóváhagyta a testület, hogy 2021. június 31-éig tartó bérleti szerződést kössön az önkormányzat a Farkasréti út 2/C. sz. alatti ingatlanra a Budaörsi Református Egyházközséggel.

Döntöttek az önkormányzat és az Alsószállás Fejlesztéséért Egyesület között létrejött Településfejlesztési Együttműködési Szerződés módosításáról.

A testület döntése szerint rövidesen nyilvános pályázatot hirdetnek egy, a Puttony utcában található 1979 m ² területű, kivett beépítetlen terület bérbeadására.

Továbbra is használhatják a BABtért és a PostARTot működtető vállalkozások a Templom tér 12. sz. alatti helységeket, mivel szerződésük meghosszabbítására is igent mondott a testület.

Módosították a Budaörsi Teniszcentrum (BTC) bérlet szerződését, a bérleti díjat éves szinten 2,5 millió forint + áfa összegben meghatározva 2020-ra.

A közbeszerzési szakjogi és szakértői szolgáltatásokat az önkormányzat jövőre is a jelenlegi szakértőkkel és feltételek mellett veszi igénybe a testület döntése szerint.

Ezt követően tájékoztatást kapott a testület a szoftver licencek beszerzésére kiírt közbeszerzési eljárásról, amelyet tudomásul vett. Az eljárást a Karakter Számítástechnikai, Elektronikai Kft. nyerte meg.

Szintén tájékoztatást kaptak a képviselők a városháza épületét kivitelező Középületépítő Zrt. peres eljárásával kapcsolatban, amit tudomásul vett, és peren kívüli megegyezést kezdeményezett.

Ezt követően elfogadták az önkormányzat 2020. évre szóló éves ellenőrzési tervét.

Döntöttek a polgármester nyelvvizsga pótlékáról és a második félévi jutalmáról.

Sürgősséggel vette napirendre a képviselő-testület a budaörsi víziközművek 2019–2033 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési tervét. Úgy döntöttek, hogy tárgyalásokat kezdeményeznek a terv módosítására vonatkozóan

Szintén sürgősséggel tárgyalták a Ceglédi Tankerület a 2020. évre vonatkozó felújítási tervét, amelyet jóvá is hagytak.

Szándéknyilatkozatot fogadott el a képviselő-testület arról, hogy a Magyar Asztalitenisz Szövetség egy asztalitenisz-csarnokot építsen a Budafoki utcában.

Meghosszabbították a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft-vel idén májusban kötött támogatási szerződést, a támogatási időszak végét 2020. augusztus 31-re módosítva, az elszámolási határidejét pedig 2020. szeptember 30-ára.

Ezt követően zárt ülésre került sor, ahol több ingatlan sorsáról döntöttek, elbírálták a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot, napirenden volt egy címzetes igazgatói cím odaítélése, méltányossági települési támogatás iránti kérelmek elbírálása, valamint egy közbeszerzési eljárás eredményét is megállapították.

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.