A közjegyző segít – Hagyatéki hitelezői igények

(Budaörs, 2017. november 24. – Budaörsi Infó)  Szakértői cikk-sorozatunk tovább folytatódik. Ezúttal a hagyatéki hitelezői igényekkel kapcsolatban kértük dr. Szécsényi-Nagy Kristóf közjegyző szakmai véleményét.

 

Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy abban az esetben, ha örökölnek, milyen felelősség terheli őket az örökhagyó által hátrahagyott tartozásokért. A magyar polgári jog nem ismeri az örökség elfogadásának az intézményét: az öröklés az örökhagyó halálával a törvény erejénél fogva bekövetkezik.

Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf a Budaörsi Infónak elmondta, hogy az örökös az örökhagyó halálával automatikusan megszerzi az örökséget, és a hagyatéki eljárás arra való, hogy ezt a vagyonszerzést tanúsítsa, megállapítsa az öröklési rendet, az örökösök személyét és az öröklött vagyont.

„A magyar jog alapján az örökhagyó tartozásaiért az örökös elsősorban a megszerzett hagyatéki vagyontárgyakkal felel (cumviribus felelősség). Ami azt jelenti, hogy ha örököl az ember egy autót és egy ingatlant, és az örökhagyónak van egy 5 millió Ft-os tartozása, akkor a hitelező a követelését csak az ingatlanból és az autóból elégítheti ki: az örökhagyó tartozásaiért az örökös nem tartozik helytállni a saját örökségen kívüli vagyonával.

Ha a hitelező valamilyen jogcímen – pl. közjegyzői okirat, fizetési meghagyás vagy bírósági ítélet alapján – végrehajtást indít, akkor ez a végrehajtás csak ezekre a vagyontárgyakra fog korlátozódni, s akkor az örökösnek a saját vagyonát, szerzeményi vagyonát ez nem fogja érinteni.”

 

Mi történik akkor, hogyha a hagyatéki vagyontárgyak már nincsenek meg?

„Ha az örökös már felélte, eladta vagy elajándékozta a hagyatéki vagyontárgyakat, attól a felelőssége nem szűnik meg. Például ajándékozással nem száll át a megajándékozottra a hagyatéki teher.

A teher továbbra is az eredeti örököst fogja terhelni. Ennek a tehernek a kielégítéséért az örökös az öröklött vagyonnak az értékéig fog felelni. Tehát nem az örökséggel, mert az már nincsen meg, hanem az örökség értékének az erejéig, de már a saját vagyonával (pro viribus felelősség). Ha tehát az örökös egy 10 millió forintos ingatlant örököl, amit aztán odaajándékoz a gyermekének, a gyermek ettől a hagyatéki tartozásokért nem fog felelni, ellenben az örökös a saját vagyonával (bankszámla, gépjármű, egyéb ingóságok, ingatlanok stb.) köteles helytállni, holott az öröklött vagyona már nincs is a birtokában.

A főszabályon kívül van sok résszabály, amely a főszabályt árnyalhatja. Az első és legfontosabb a sorrendiség. A Ptk. felállít egy sorrendet, hogy ha az örökhagyónak a vagyona nem elég a tartozás kifizetésére, akkor kiket kell előbb és kiket kell később kifizetni.”

 

kozjegyzo

 

Kik állnak a sorrend elején?

„A sorrendben legelöl a temetési költségek állnak, ezt követően jönnek a hagyaték megszerzésével kapcsolatos és a hagyatéki eljárási költségek, (ezekért az örökös akkor is felel, ha nincs is hagyaték), ezek után jönnek az örökhagyó tartozásai (hitelek, közüzemi számlák, stb.) majd a következő a köteles rész iránti igény.

Ha az örökhagyó nem a leszármazóit,házastársát vagy leszármazók hiányában a szüleit nevezte meg a végintézkedésben örökösnek, akkor a felsoroltaknak kötelesrész iránti igényük van, de ők csak akkor juthatnak pénzhez, ha a többi hitelező már ki van fizetve. Utoljára a hagyomány és a meghagyás jogosultjai vannak.

Ez az úgynevezett kielégítési sorrend. Abban a hitelezői csoportban, ahol már nem jut elég vagyon a tartozások kifizetésére, ott követelésarányosan kell ezeket a tartozásokat kifizetni. Ennek a szabálynak a figyelembevétele azért fontos, mert ha megsérti ezeket a szabályokat az örökös, onnantól kezdve korlátlan lesz a felelőssége azzal a hitelezővel szemben, aki ennek a jogsértésnek a következtében nem jut hozzá a pénzéhez.”

 

A hitelezői igénynek van elévülési ideje?

„A hitelezői igény ugyan úgy évül el, mint bármely más igény. Az általános elévülési szabályokat kell rá alkalmazni. Ha a jogszabály kivételt nem tesz, akkor 5 év az általános elévülési idő.”

 

Mikor kell közjegyző segítségét kérni ilyen ügyben?

„A hitelezői igények kérdéskörét a hagyatéki eljárás során célszerű tisztázni, ez az eljárás pedig – mint köztudott – a közjegyző hatáskörébe tartozik.

Ha az örökös attól tart, hogy számára ismeretlen hitelezők vannak, akkor a hagyatéki eljárás keretein belül lehet kérni a közjegyzőt, hogy tegyen közzé hirdetményt, hogy ezek az ismeretlen hitelezők jelentsék be az igényeiket. Ha a hitelező elfelejt jelentkezni, attól ezek az igények nem fognak megszűnni, viszont ha neki már nem marad pénz, mert mindenki más ki lett fizetve, és elfogyott a hagyaték, akkor ebben az esetben az örököst nem terheli felelősség.

A túlterhelt hagyatéknál – amikor a tartozások meghaladják az örökség értékét – két kimenetel lehetséges. Az első, amikor megörökli az örökös a vagyont, és hagyja, hogy a hitelezők abból kielégítsék az igényeiket.

A második, amikor az örökös visszautasítja a hagyatékot. A hagyaték visszautasításával az örököst úgy kell tekinteni, mintha már az örökhagyó előtt meghalt volna. Tehát ő kiesik az öröklésből. Ha a visszautasító örökösnek vannak leszármazói, akkor ők örökölnek. Ők szintén visszautasíthatják a hagyatékot. Ha ők kiskorúak, akkor a visszautasításhoz a gyámhatóság jóváhagyása is kell.

 

kozjegyzo2

 

Ha minden örökös – ideértve az oldalági rokonokat is – visszautasítja a hagyatékot, és ezért nincs több ismert örökös, és a közjegyzői hirdetményre sem jelentkezik más örökös, akkor az állam örökli meg ezt a túlterhelt hagyatékot. Az államot a visszautasítás joga már nem illeti meg.

A visszautasítással kapcsolatban még azt is fontos leszögeznünk, hogy ez egy zsákbamacska, mert nem lehet válogatni, az örökös a nem ismert hagyatékot is visszautasítja. Egyedül a termőföld az, amelyet külön – a többi örökségtől függetlenül is – vissza lehet utasítani, minden más hagyatéki vagyont csak egyben lehet visszautasítani, és ez arra a hagyatékra is vonatkozik, amit nem ismernek
az örökösök.”

 

Amennyiben önök is hasonló ügy érintettjei, a hagyatéki eljárás során mindenképpen kérjék a közjegyző részletes tájékoztatását.

 

(Budaörsi Infó)

 

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.