Nemzeti Összetartozás Napja Budaörsön

(Budaörs, 2023. június 5. – Budaörsi Infó) A Nemzeti Összetartozás Napján, Trianon 103. évfordulóján megemlékezést tartott a Fidesz-KDNP budaörsi szervezete Budaörsön.

 

 

A megemlékezés 2023. június 4-én volt Budaörsön a Templom téren, a  Trianon emlékmű parkjában.

Beszédet mondott dr. Czuczor Gergely, budaörsi Fidesz elnök.

 

 

Dr. Czuczor Gergely beszéde

 

„Tisztelettel köszöntöm a budaörsi egyházak elöljáróit! Tisztelt Képviselő Úr! Tisztelt Elnök Asszony! Tisztelt Elnök Urak! Tisztelt Emlékezők! Kedves Barátaim!

 

Gyermekként, mikor a családommal átléptük Magyarország határait, édesapám mindig emlékeztetett bennünket, hogy az a föld, amelyen járunk, valamikor még része volt az ezeréves hazának. Manapság pedig, amikor családommal átlépjük az ország határait, én emlékeztetem a gyerekeimet, hogy az a föld, amelyen átutazunk, valamikor az ezeréves magyar állam része volt.

Történelemtanárként, a Rákóczi Szövetség támogatásával, a Határtalanul program keretében szervezünk diákjainknak kirándulásokat a Kárpát-medence határon túli településeinek megismerésére, akkor szembesítjük a fiatalokat, hogy nem csak 103 évvel ezelőtt, hanem még ma is egy közösséget alkotva, egy nemzet részeként összetartozunk mi magyarok itt a Kárpát-medencében.

Ezeken az utakon elhangzik az is, hogy Csehszlovákia, Jugoszlávia és a Szovjetunió szétesése után mi, magyarok vagyunk a Kárpát-medence legnépesebb és legnagyobb gazdasággal rendelkező országa, amely történelmi tényből kötelességek is fakadnak.

 

 

osszetartozas

 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Emlékezők!

Jó egy héttel az 1990-es kormányalakítás után, június 2-án tartotta meg a Magyar Demokrata Fórum a III. országos kongresszusát. Antall József néhai miniszterelnök, több mint egyórás beszédében emlékezett meg a trianoni békeszerződés aláírásának hetvenedik évfordulójáról.

Beszédében, mint egykori történelemtanár és nagy kitekintéssel bíró államférfi utalt rá, hogy az első világháborút lezáró trianoni békediktátum során elveszítettük az ország területének kétharmadát, a magyarság több mint egyharmadát és ennek kapcsán hangoztatta, hogy senki sem vitathatja el tőlünk a fájdalom jogát.

Ragaszkodunk kell ahhoz, hogy a békeszerződés értelmében minden szomszédunk biztosítsa a nemzeti kisebbségek egyéni és kollektív jogait. Hozzáteszi: „Törvényes értelemben, a magyar közjog alapján minden magyar állampolgárnak, ennek a tízmilliós országnak a kormányfőjeként – lélekben, érzésben tizenötmillió magyar miniszterelnöke kívánok lenni.”

Ugyanakkor kijelentette azt is, hogy vállaljuk a Magyarországon élő, nemzeti, etnikai és vallási kisebbségek védelmét is. Nyomatékosan hangsúlyozta, hogy tiszta nemzeti érzéseink nem irányulnak senki ellen, sem a határokon belül, sem a határokon túl.

Ezekért a szavaiért, az akkori ellenzék – élén az SZDSZ-szel, amely pártnak a vezetőségében volt egykoron Budaörs jelenlegi polgármestere is -, lejárató hecckampányt indított az első szabadon választott miniszterelnök ellen.

Az ellenzéki politikusok és újságírók, hangadó liberális értelmiségiek valószínűleg már akkor sem csak a saját kútfejükből jutottak el támadássorozatuk kivitelezésére. Én még jól emlékszem azokra, akik már az 1990-es évek elején is igyekeztek a magyart magyar ellen fordítani. Ugyanezek az emberek és utódaik ma idegen hatalmak érdekeit szolgálva, bele akarják rángatni Magyarországot a háborúba.

Itt Budaörsön saját bőrünkön, településünk történelmén keresztül megtanulhattuk mit jelent az, ha idegen érdekek mentén háborút kellett vívnia hazánknak. A nemzeti összetartozás erejével most a békéért kell kiállnunk. Nem hagyhatjuk, hogy a háborúpártiak belerángassák a magyarságot egy háborúba!

 

 

osszetartozas2

 

Tisztelt Budaörsiek! Kedves Barátaim!

Százhárom évvel a világháborús vereség és a trianoni diktátum után, ma a túlélés bajnokaiként állunk az európai történelem színpadán. Nincs a világnak egyetlen nemzete sem, amely kibírt volna ilyen száz évet. Éppen ezért bátran kijelenthetjük, hogy egy „szellemi Magna Hungariában” minden magyarnak helye van, az óhaza mindenkit szívesen fogad, éljen bármely táján a világnak.

A nemzeti összetartozás gondolata nem jelent semmiféle kirekesztést, mert a magyarság befogadó nemzet. Bátran hirdethetjük mi is Ady Endre egykori soraival, „Kitárul a felé karom, kit magyarrá tett értelem, parancs, sors, szándék, alkalom.” Mi magyarok felelősséget érzünk azokért a milliókért, akik ma a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából emlékezni gyűlnek össze, vagy egy rövid imát mondanak a Kárpát-medence legtávolabbi zugától, a Kárpátok túli messze földrészekig, ahol még magyarok élnek. Az Orbán-kormány hazaszeretetből fakadó nemzetpolitikája ma megadja minden magyarnak az összetartozás büszke tudatát, éljen bárhol is a világon. Mi budaörsiek is ennek a hívő, egységes, összetartó, erős nemzetet építő, a békét előmozdítani igyekvő közösségnek vagyunk részesei.

Őrizzük, vigyázzuk, gyarapítsuk a kárpát-medencei közösségeinket és úgy adjuk majd át, hogy ők ne vesztességként éljék meg szüleik, nagyszüleik munkálkodását!

Isten éltesse békességben a magyarságot! Isten éltesse békességben a budaörsieket!

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!”

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.