Közoktatási ösztöndíjpályázat hátrányos szociális helyzetű budaörsi diákok számára

(Budaörs, 2023. május 30. – Budaörsi Infó) Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 2023/2024. tanévre Közoktatási ösztöndíjpályázatot ír ki.

 

 

A pályázatra jelentkezhet: 

– az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező,

– hátrányos szociális helyzetű tanuló jelentkezhet,aki az általános iskola 6-8. évfolyamán, szakiskola, gimnázium, illetve szakközépiskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, az előző tanév folyamán a tanulmányi átlaga 3,8-5,0 közötti, és akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér) 60%-át (tárgyévben: 139 200 Ft.), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 70%-át (tárgyévben: 162 400 Ft.).

 

További információ fellelhető és a szükséges dokumentumok letölthetők a www.budaors.hu honlapról vagy átvehetők személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

 

A pályázat benyújtható 2023. szeptember 01. és 2023. szeptember 30. napja között.
A pályázatot a Budaörsi Polgármesteri Hivatalnál (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) a pályázati adatlapon szereplő kötelező mellékletekkel együtt egy példányban kell benyújtani.

További információ kérhető a (23) 447 887 telefonszámon.

Az ösztöndíj megállapítása a tanév szorgalmi időszakára, 10 hónapra történik.

Az ösztöndíj havi egy főre jutó összege a pályázat meghirdetésének évében érvényes teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegének (minimálbér)

a) 10%-a (tárgyévben: 23 200 Ft.), amennyiben a pályázó tanulmányi átlaga 4,6-5,0 közötti,

b) 5%-a (tárgyévben: 11 600 Ft.), amennyiben a pályázó tanulmányi átlaga 3,8-4,5 közötti.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

➢ pályázati adatlap

➢ tanulmányi jogviszony igazolása,

➢ a tanulmányi eredményt igazoló okirat másolata (2023. júniusi dátumú bizonyítvány),

➢ az osztályfőnök támogató javaslata

➢ jövedelemmel rendelkező családtagok esetében munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző havi (2023. 08. havi) nettó jövedelemigazolás (családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, nyugdíj, stb.), jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Pest Vármegyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Munkaügyi Kirendeltség) igazolása (álláskeresési járadék), alkalmi munkából élők esetén: nyilatkozat a jövedelemről, vállalkozók esetén: a lezárt adóévről NAV igazolás és nyilatkozat a 2023. év 01-08. havi nettó jövedelemről havi bontásban;➢ különélő szülők esetén a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági vagy gyámhatósági döntés;

➢ 16. életévet betöltött testvér esetén 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás.

➢ vagyonnyilatkozat

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes. A formailag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás során kizárásra kerülnek.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2023. október 31-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat:

– az ösztöndíj elbírálása tanulmányi eredmény, valamint szociális rászorultság alapján történik;

 

A döntésről a Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 munkanapon belül, írásban értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni a Polgármesteri Hivatalt. Az ösztöndíjpályázat jogszabályi hátteréül a Budaörs Város Önkormányzat Képviselőtestületének a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX. 24.) önkormányzati rendelete szolgál.

 

Pályázati adatlap

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.