A képviselő-testületi ülésen történt – Budaörs kilép az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Társulásból

(Budaörs, 2021. július 1. – Budaörsi Infó)  Fontos döntéseket hozott a képviselő-testület a hulladékbegyűjtéssel kapcsolatban 2012. június 30-ai rendkívüli ülésén. Budaörs kilép az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból. Döntöttek arról is, hogy ezentúl a polgármester fogja kiadni a településképi véleményt az építésügyi hatósági engedélykérelemhez, valamint eldőlt, hogy szeptemberben lesz idén a Budaörs Fesztivál, amely megrendezéséhez biztosították a szükséges forrást.

 

 

A képviselő-testületi ülés kezdetén egyperces néma felállással emlékeztek a nemrégiben elhunyt dr. Kisfalvi Péterre, Kamaraerdő önkormányzati képviselőjére. Mint arról a későbbiek során döntést hoztak: dr. Kisfalvi Pétert az önkormányzat saját halottjának tekinti, és magára vállalja a temetés költségeit is. A temetésre a testületi ülés napján délután került sor.

 

 

testulet21_06_30 (7)

 

A napirend előtt elsőként Laczik Zoltán (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kért szót, és az iránt érdeklődött, hogy van-e előrelépés a Szabadság út – Szüret utca – Ibolya utca kereszteződésének biztonságosabbá tétele ügyében.

Lőrincz Mihály, a Műszaki Ügyosztály vezetője válaszában emlékeztetett, hogy a Szabadság út állami kezelésben van, a Magyar Közút Zrt. azonban nem járul hozzá sem jelzőlámpás kereszteződés kialakításához, sem ledes berendezés telepítéséhez.polgármester ehhez azt tette hozzá, hogy miközben országos főutakon több helyen lehet találkozni villogó ledes berendezéssel, ugyanennek az eszköznek az elhelyezését nem engedi a Magyar Közút Budaörsön.

 

 

testulet21_06_30 (2)

 

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a lakosság köszönetét tolmácsolta az ülésen a BTG Kft. felé. Másfél hónappal ezelőtt ugyanis egy jelentősebb esőzés hatására kiöntött az árok a Farkasréti úton, a BTG munkatársai pedig pár percen belül megjelentek a helyszínen és elhárították a veszélyhelyzetet.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) felszólalásában összességében sikeresnek ítélte a vírushelyzet alatti védekezést Budaörsön, és megköszönte az egészségügyi dolgozók, pedagógusok munkáját, valamint a polgármesteri hivatal helytállását is.

Levette a napirendről a képviselő-testület a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről szóló előterjesztést, valamint Wittinghoff Tamás kérésére dr. Ritter Gergely (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) visszavonta a polgármester jutalmára vonatkozó előterjesztést, de megjegyezte, hogy a járványhelyzet idején végzett munkája alapján maximálisan megérdemelné ezt a pénzügyi elismerést.

 

 

testulet21_06_30 (6)

 

Rátérve a napirendek tárgyalására elsőként módosították a 2021. évi költségvetési rendeletet. Erre azért volt szükség, mert a Budaörsi Latinovits Színház 38,6 millió forint bértámogatást nyert, így az erre szánt összeget átcsoportosíthatták az általános tartalékba.

Módosította a testület az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát. A gyorsabb és egyszerűbb ügyintézés érdekében ezentúl a polgármester fogja kiadni a településképi véleményt az építésügyi hatósági engedélykérelemhez. Hozzá kerülnek a településképi bejelentési eljárások, az építésügyi hatósági engedélyhez nem kötött építési tevékenységek, reklámelhelyezések és a rendeltetésmódosítások is.

Szintén módosították az önkormányzat beruházási céljait. A döntés szerint a Temesvári utcai rézsű mikro cölöpözése helyett a Tűzkőhegyi Árok mederrekonstrukciója valósul meg több szakaszon. Az Alsó-felsőhatár úti körforgalom tervezése és kivitelezése helyett a Csata utca – Garibaldi utca – Kereskedők utcájánál épülhet körforgalom. A Templom tér 12. alatti ingatlan fűtésrekonstrukciója helyett pedig a Templom tér 17. alatti gyógyszertárépület homlokzatának felújítását végezteti el az önkormányzat.

Belterületbe vont a testület egy közel 10 ezer négyzetméteres területet a Szabadság úton, a város nyugati határában, ahol rekreációs célokat lehet majd megvalósítani.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) kérte, hogy ne fogadják el az előterjesztést, mert ez lehetővé tenné, hogy újabb lakópark épüljön itt. Ráadásul – tette hozzá – a terület közel van a Natura 2000-es területhez is.

A polgármester nyomatékosan felhívta a figyelmét, hogy a terület csak rekreációs célra hasznosítható. Majd megkérdezte, hogy a képviselő miért nem a Natura2000 területen belül működő lőtér miatt aggódik, amelyik több száz ember életét keseríti meg, és éppen most hosszabbították meg jogszabálysértő módon a működését.

Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) szerint a lőtér új vezetésével talán lehetne kompromisszumot kötni. A polgármester közölte, hogy törvénysértő helyzet áll fenn, így nincs miről kompromisszumot kötni.

Elfogadták a képviselők Érd Hivatásos Tűzoltóságának 2020. évi szakmai beszámolóját.

Megszavazták a BTG Kft. 2021-es üzleti tervét.

Ez év július és augusztus hóra vonatkozóan nettó 5000 forintra csökkentette a képviselő-testület a városházi büfé bérleti díját. A bérlők közül egyedül ők jelentkeztek ilyen igénnyel.

Október 31-ei beadási határidővel pályázatot ír ki az önkormányzat az iparosított technológiával készült lakóépületek villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatására, épületenként maximum 500 ezer forintig.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) szerint a korábbi épületfelújítás során követtek el hibákat a kivitelezők, emiatt kell most beavatkozni.

Lőrincz Mihály válaszolt a felvetésre, közölve, hogy az akkori szabványoknak megfelelt a korábbi eljárás, most módosultak a szabályok, emiatt van szükség a korszerűsítésre.

Kisberk Balázs (Budaörsi Gazdakör) azt vetette fel, hogy a lakásszámok alapján differenciálni kellene a pályázók között.

Biró Gyula alpolgármester jelezte, hogy megvizsgálták ezt a lehetőséget, de nincsen érdemi különbség a házak között.

Döntött a testület a Budaörs, 12153 helyrajzi számú állami közút önkormányzati tulajdonba vételéről.

Értékesít az önkormányzat egy, a tulajdonában lévő 155 négyzetméteres telekrészt az Ezüstfenyő utcában, valamint a szabályozási tervnek megfelelő telekalakítás miatt egy 117 négyzetméteres területet a Cserebogár utcában, továbbá ugyanezen okból a Domb utcában is egy 65 négyzetméteres közútrészt.

Döntöttek arról is a képviselők, hogy a Lévai utcai transzformátorház üzemeltetéséhez szükséges beruházásokat 2021. június 30-a helyett október végéig fejezhesse be a bérleti jogot nyert KvKo Kft.

2021. augusztus 31-éig meghosszabbították a Budaörsi Református Egyházközséggel a Farkasréti út 2/c alatti ingatlan bérlésére kötött szerződést is.

Négyoldalú megállapodást köt az önkormányzat a Szivárvány utca 5. szám alatti társasházzal, valamint a PSP Patikai Kereskedelmi Bt-vel, és a RITTER MED. Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel, hogy az épület földszintjén található 175 négyzetméteres üzlethelyiség függő jogi helyzetét a társasház rendezni tudja.

Erre 2022. december 31-éig adott időt a képviselő-testület, addig változatlan feltételekkel adják ki a helyiség egy részét patikát üzemeltető bérlőnek. Dr. Ritter Gergely személyes érintettség okán nem kívánt részt venni a szavazásban.

Közművelődési megállapodást köt az önkormányzat a KözTér 18 Alapítvánnyal, amely térítésmentesen használhatja 2024. december 31-éig a Clementis L. u. 18. és 18/b alatti ingatlanokat az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvánnyal együttesen kulturális, közművelődési feladatok ellátására.

Tízmillió forinttal támogatja az önkormányzat a Moyra-Budaörs Handball felnőtt női kézilabda csapatának eseti támogatási kérelmét, az általános tartalékkeret terhére. A csapat az első osztályú szerepléséhez kérte a támogatást, miután az NB I/B nyugati csoportjának az élén végzett – veretlenül – így a 2021/22-es bajnoki szezonban már ismét a legmagasabb osztályban folytathatja a küzdelmeket.

Hozzájárultak a képviselők, hogy a Szent Benedek Gimnázium térítésmentesen használhassa a sportcsarnokot 2021. november 26-án, amikor a végzősök szalagavatóját fogják tartani. A Buda-környéki Látássérültek Közhasznú Egyesülete (BULÁKE) pedig jótékonysági koncertet tarthat 2021. szeptember 29-én.

Fél gyógypedagógusi álláshellyel bővítették a Budaörsi Kincskereső Óvoda létszámkeretét, és biztosították az ehhez szükséges forrást. Emellett a döntöttek a gyógypedagógusi pótlékról is, amelyet 5 százalékban határoztak meg.

Idén 2021. szeptember 1-je és 4-e között lesz a Budaörs Fesztivál, amelynek elfogadta a testület a programtervét, és biztosította az ehhez szükséges 11,5 millió forintos forrást.

Elfogadta a testület a 2021. év hátralévő részére vonatkozó munkatervét. Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) indítványozta, hogy az év hátralévő részében ne egy, hanem két közmeghallgatás legyen. Javaslatát hosszas vita után leszavazta a testület többsége.

Tájékoztatást kaptak a képviselők a testület működésének visszaállításáról és a polgármester által a veszélyhelyzeti időszakban meghozott döntésekről.

Sürgősséggel döntöttek a BTG Nonprofit Kft. illegálishulladék-begyűjtéssel kapcsolatos kérelméről, egyúttal módosították a közszolgáltatási szerződésüket is. Ennek részeként 10 millió forintot átcsoportosított az önkormányzat a közterületen elhagyott hulladék felszámolásával összefüggő köztisztasági feladatokra.

A képviselő-testület úgy döntött, hogy kilépnek az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásból.

A polgármester azzal indokolta a döntést, hogy a társulás a korábbi években felgyülemlett adósságai miatt nem tudja megfelelő szinten ellátni a feladatait. A kormány abszurd döntése hozta létre ezt a helyzetet, amikor elválasztotta a pénzbeszedést a tényleges tevékenységtől.

Most az állam valamennyit visszaad a hozzá befolyó pénzekből, de nem annyit, amennyi szükséges lenne a feladatellátáshoz. Budaörs viszont nem nézheti tétlenül, hogy ellepje a várost a szemét. A kilépéssel lehetőséget kap az önkormányzat, hogy más megoldást keressen, de a féléves felmondási idő alatt Érd is konszolidálhatja a pénzügyeit.

Szintén sürgősséggel döntöttek a csempebolt előtti 482/4 hrsz-ú „kivett árok” egy részének értékesítéséről és a 485 hrsz-ú ingatlan utcaszabályozásának végrehajtásáról.

Zárt ülésen határozott a testület a Budaörs Egészségügyéért Díj adományozásáról, valamint a Budaörs Város távhőszolgáltatás ellátása című közbeszerzési eljárás részvételi szakaszának lezárásáról.

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.