Képviselő-testületi ülésen történt – Az Egészségügyi Központban maximum egy hónapra csökkentik a leghosszabb várakozási időt

(Budaörs, 2023. december 9. – Budaörsi Infó/budaors.hu) A képviselők többek között arról döntöttek december 6-án tartott testületi ülésen, hogy az Egészségügyi Központban maximum egy hónapra csökkentik a leghosszabb várakozási időt, illetve tovább fogják javítani a kiemelten balesetveszélyes helyeken lévő zebrák megvilágítását.

 

 

Első napirend előtti hozzászólóként Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) kifogásolta, hogy elmaradt az idei közmeghallgatás, illetve megismételte korábbi felvetését: tartsanak évente legalább kettőt. (A közmeghallgatás egyébként nem maradt el 2023-ban sem, a március 22-i testületi ülés után került rá sor.)

Majd arról érdeklődött, hogy áll az egyeztetés az önkormányzat és a Kereskedők útján lévő autókereskedő cégekkel, mivel továbbra is balesetveszélyesen parkolnak ott az autószállítók.

Lőrincz Mihály a műszaki ügyosztály vezetője válaszában elmondta, hogy a BMW Rack Autó ügyvezetőjével tárgyaltak, aki elmondta, bár jelezték a szolgáltatók felé a problémát, de úgy látszik nem veszik tudomásul a kérést. A műszaki ügyosztály vezetője hozzátette, hogy további figyelemfelkeltő jeleket, táblákat tesznek ki az útra.

Török István képviselő kérte, hogy vizsgálják meg, miért marad ki néha a közvilágítás a kamaraerdei park környékén. A Kamaraerdei úton lévő mély kátyúk az ott közlekedőkre veszélyesek, amennyiben ez Budaörs illetékességi területén van, kéri az út javítását.

Lőrincz Mihály a műszaki ügyosztály vezetője válaszában elmondta, hogy a világítás kapcsán a kivitelezővel felvették már a kapcsolatot.

Az ELMŰ munkatársainak van jogosultsága megjavítani a világítást. A Kamaraerdei útnak az említett szakasza a főváros tulajdona, jelezni fogják a Budapest Közút felé.

Kisberk Balázs (Budaörsi Gazdakör) elmondta, hogy a Patkó utcai parkban több járólap és sakkozó asztal balesetveszélyes állapotban van, kéri a javítását ezeknek az eszközöknek. A lakótelepen a falevélgyűjtés után ismét nagy mennyiség hullott le a Szivárvány és Patkó utcában, ezért kéri az ismételt összegyűjtést.

Dr. Tóth Ferenc (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a Kertész utca megújításával kapcsolatos fejleményekről és az Alsóhatár úton épülő kerékpárútról érdeklődött. A műszaki ügyosztály vezetője válaszában elmondta, hogy miután eredményes lakossági fórumot bonyolítottak le dr. Tóth Ferenc képviselő úrral, az utca lakóinak kiküldtek kérdőíveket.

A válaszokból kiderült, hogy elegendő egyik oldalon járda az utcában. Az új tervek elkészültek, a jövő évi költségvetésben szerepelni fog a Kertész utca megújítása. A kerékpárút kapcsán arról tájékoztatott, hogy a közbeszerzési eljárása a végső stádiumában van, a bizottság tárgyalja a beérkezett ajánlatokat. Jövő év januárjában, ha az időjárás engedi, megkezdődnek a munkálatok.

Wittinghoff Tamás polgármester beszámolt a két ülés között eltelt időszakban végzett munkájáról. Első napirendi pontként a Budaörsi Idősek Otthonával kapcsolatos kérdésekről döntöttek. Még a november 8-i rendkívüli testületi ülésen hagyták jóvá a képviselők az Esély Szociális Társulás szerződésének módosítását, arra az esetre, ha a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség a következő időszakban sem kapja meg az állami támogatást, és nem tudja a Budaörsi Idősek Otthonát működtetni.

Időközben az Esély Szociális Társulás többi önkormányzati tagja is úgy döntött, hogy amennyiben szükséges, átveheti a Társulás a fenntartói feladatokat a budaörsi idősek zavartalan ellátásának biztosítása érdekében.

Az ehhez szükséges módosításokat jóváhagyták a képviselők. A helyi építési szabályzat módosításával egy régi probléma oldódik meg. A MOL kút melletti, az ő tulajdonukban lévő, de közterületként használt rész önkormányzati tulajdonba kerül.

Bár a 2015-ben hozott, a Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet 3 év után hatályát vesztette, most az Állami Főépítész kérésére rendelettel is hatályon kívül helyezte a testület.

A testület jóváhagyta a 2023-as évi költségvetés módosítását is. A rendeletmódosítást az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat módosítások átvezetése indokolja. Ebbe építették bele azt a módosítást is, amire azért volt szükség, mert a minimálbér és a garantált bérminimum összege 2023. december 1-jétől megemelkedett.

Ezért a képviselő-testület az önkormányzat által fenntartott intézményekben, valamint a Védőnői Szolgáltnál az egyhavi külön juttatáshoz szükséges forrást biztosította.

A napirendi pont vitájában Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) azt igyekezett indokolni, hogy miért csak a minimálbérrel kapcsolatos részét akarják elfogadni a módosításoknak, mondván, hogy sok mindennel nem értettek egyet a költségvetésben.

Bíró Gyula alpolgármester jelezte, hogy a most átvezetett tételek között csak olyanok szerepelnek, amit a fideszes képviselők vagy a bizottsági vagy a testületi ülésen megszavaztak, ezért indokolatlan a mostani tartózkodásuk.

Az önkormányzat gazdálkodásának zavartalan és folyamatos működése érdekében a jövő évi költségvetés elfogadásáig döntöttek a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról.

Elfogadták a képviselők az önkormányzat 2023. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. Az önkormányzat egyes tevékenységeinek könyveléséhez szükséges adminisztrációs módosítást fogadtak el, majd ezt átvezették a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratában is. Megszavazták az önkormányzati intézmények dolgozóinak év végi jutalmazásához szükséges összeget. Az óvodavezetők 30 százalékig átcsoportosíthatják a technikai dolgozók és az óvópedagógusok jutalmazásainak mértékét.

Majd további pótelőirányzatot biztosítottak a Kamaraerdei Óvoda részére a GYES-ről visszatért dolgozójuk bérének kifizetéséhez.

Jóváhagyták a Budaörsi Rendőrkapitányság kérelmét három fő munkavállalói státusz finanszírozására a 2023. évi költségvetésben.

A vita során Biró Gyula alpolgármester kérte a jelenlévő rendőr-kapitányt, hogy váljon a rendőrség jobban láthatóvá a közterületeken.

Dr. Öveges Kristóf rendőr ezredes válaszában ígéretet tett erre, és jelezte, különösen a zebráknál fogják szigorítani az ellenőrzéseket, mert az utóbbi időben több baleset is előfordult az átkelőhelyeken.

Kisberk Balázs (Budaörsi Gazdakör) a létszámhelyzetről érdeklődött, Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) a gyorsulási versenyek megfékezését kérte, míg Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) azt szerette volna megtudni, hogy a térfigyelő kamerák alkalmazásának vannak e következményei.

A kapitány elmondta, hogy az állomány feltöltöttsége 70-90 százalék között mozog. Ha a kamerák olyan szabálysértést rögzítenek, ahol jól látható a rendszám is, ott megteszik a szükséges lépéseket, és igyekeznek megakadályozni a gyorsulási versenyeket is.

Új jogszabály miatt 2024. január 1-től változik a megbízási díjak és tartós illetménypótlékok mértéke, az ehhez szükséges módosítást jóváhagyták.

Jogszabályváltozás miatt a budaörsi óvodák alapító okiratainak szükséges módosításait elvégezte a testület minden budaörsi óvoda esetében.

Egy 4 órás takarítói álláshellyel bővítették a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár álláshelyeit.

A Budaörsi Latinovits Színház részére pótelőirányzatot biztosított a testület. Az Illyés Gyula Gimnázium szalagavatójának megrendezéséhez a bérleit díj összegével megegyező támogatásról döntöttek.

A képviselők támogatták a helyi építési szabályzat szükséges módosítását annak érdekében, hogy önkiszolgáló mosoda üzemelhessen a Szabadság úton.

A jelenleg még hatályos építésügyi jogszabálynak eleget téve, támogatták a felülvizsgálati kötelezettség elvégzését. Jóváhagyták az Állat-, és Természetvédők Budaörsi Egyesületével kötött ebrendészeti megállapodás meghosszabbítását 2024. október 31-ig. Elfogadták a vízellátó-víziközművek 2023-2037 közötti időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési és pótlási tervének módosítását.

A 2023-as évben a budaörsi víziközmű amortizációja kapcsán nem minden ráfordítás teljesült, a módosítás tartalmazza, hogy ami elmaradt, az valósuljon meg a 2024. évben.

A vitában Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) megismételte a bizottsági ülésen már megfogalmazott álláspontját, miszerint nem teljesítette a szolgáltató az amortizációval kapcsolatos kötelezettségeit. A módosító javaslatát nem támogatták.

A polgármester magyarázatként elmondta, hogy a kormány a szolgáltatók szempontjából irreális mértékű rezsicsökkentéssel sok céget csődbe vitt, míg mások, például a főváros cége is százmilliárdos veszteséget halmozott fel.

Mivel az állam állapítja meg az árakat, és ezek még az önköltségi szintet sem fedezik, törvényszerű, hogy képtelenek megfelelni a kötelezettségeiknek.

 

 

testulet2311cj

 

Megemlítette, hogy a kormány az iskolaépületek esetében az elmaradt kötelező felújításokkal immár egymilliárdos tartozást halmozott fel Budaörssel szemben, pedig ez az ágazat kizárólag az állam kezében van. Meghatározta a testület a BTG Nonprofit Kft-vel kötött Közszolgáltatási Keretszerződés 2024. évi kereteit.

Forrás biztosításáról döntöttek egy Lévai utcai önkormányzati bérlakás felújításához. Jóváhagyták a Budai Farkasok-RÉV Nkft. beszámolóját önkormányzati támogatás felhasználásáról, amit a BVUSS épületében a világítás korszerűsítésére fordítottak. Meghosszabbították a BGT Nonprofit Kft-vel kötött bérleti szerződést a BVUSS épületéről 2024. december 31-ig.

Technikai módosítást hagytak jóvá egy Szegfű utcai ingatlan ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséhez. Meghosszabbították a Patkó utca 1. szám alatt található önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó szerződést, a bérleti díjat pedig aktualizálták.

Pályázatot ír ki az önkormányzat a Puskás Tivadar u. 55. alatti ingatlan bérbeadásáról. Meghosszabbították az Illyés Gyula Gimnázium Alapítványával kötött, a Templom tér 12. alatti ingatlan bérbeadásáról szóló szerződést.

Ugyancsak döntöttek a Primanima Kft-vel kötött, szintén a Templom tér 12. alatti önkormányzati ingatlan bérbeadásáról szóló szerződés meghosszabbításáról. Pályázat kiírásáról határoztak a képviselők az önkormányzat tulajdonában lévő szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos dologi eszközök értékesítése kapcsán.

Egy Máriavölgy utcai ingatlan adás-vételi szerződésének módosításáról is döntöttek, amelyben engedélyezték a vevőnek, hogy az épület felújítását 2024. december 31-ig végezhesse el.

Támogatták, hogy az önkormányzat kezdeményezze a 7277/1 helyrajzi számú, a Szerviz út és az autópálya között lévő beépítetlen terület önkormányzati tulajdonba vételét.

 

 

testulet2311ch

 

Jóváhagyták a helyi esélyegyenlőségi szószóló 2023. évi beszámolóját. Elfogadták a 1227 hrsz-ú közterület a Víg utcával párhuzamos szakaszának, valamint természetes folytatásaként a 1230/5, 1231/4, 1232/17 és 1238/3 hrsz-ú közterületek Bodza utcára való átnevezését. Támogatták azt is, hogy a 1410 hrsz-ú közterületet Bárány közre nevezzék át.

Elfogadták az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2024. évi nyári nyitvatartási rendjét. Újabb 5 évre köt az önkormányzat szerződést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel a budaörsi hajléktalan emberek ellátására.

Elfogadták az önkormányzat 2024-2028 évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját. Karácsonyfa biztosításáról döntöttek a szociálisan rászoruló gyermekes családok részére.

Pontosították a Szervezeti és Működési Szabályzatot, hogy a Művelődési Ház igazgatói feladatait az új igazgató kinevezéséig az igazgató-helyettes láthassa el.

Jóváhagyták a jelenlegi bérlő kérésére, hogy a Kesjár Csaba Általános Iskola büféjére vonatkozó bérleti szerződést év végével megszüntesse az önkormányzat. 2024. január 1-től a tanév végéig ideiglenes szerződéssel tervezi biztosítani az önkormányzat a büfé üzemeltetését.

Döntöttek arról is, hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be a „Helyi humán fejlesztések” című pályázatra.

 

 

testulet23ddd11

 

A BTG NKft. elszámolása alapján jóváhagyták a BVUSS 2023-as évi üzemeltetési hozzájárulásának megemelését.

A lépésre elsősorban a drasztikusan megnőtt energiaárak miatt volt szükség. Elfogadták, hogy az önkormányzat részvényvásárlással szerezzen tulajdont a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-ben.

Mivel Budaörsön megnőtt a járművezetők hibájából bekövetkezett gyalogosgázolások száma, a további balesetek csökkentése érdekében a képviselők jóváhagyták a jelenlegi még nagyobb megvilágítási szint biztosítását a gyalogátkelőhelyeken, mint pl.: az 1. sz főút, Károly király utca, Szivárvány utca, Farkasréti út egyes szakaszainál.

A munkálatokat még idén megkezdik. A képviselők jóváhagyták a budaörsi járóbeteg-szakellátási várólista-rövidítési programját.

Wittinghoff Tamás indoklásában elmondta, hogy országos szinten is súlyos gondok vannak az egészségügyi ellátással, az állam által finanszírozott kezelések száma közel sem elegendő a megnövekedett lakossági igények kielégítéséhez.

Budaörsön egyes várólisták olyan mértékben meghosszabbodtak, hogy az már az elégséges ellátást is veszélyezteti.

A helyi Egészségügyi Központot működtető egészségügyi szolgáltatóval történő tárgyalások eredményeképp egy várólista-rövidítési programban állapodtak meg, ami egy hónapban maximalizálja a várakozási időt. Ahhoz, hogy a program megvalósuljon többletfinanszírozásra van szükség.

 

 

unnepitestuleti19j

 

Ez havi összesítésben 13.950.000 Ft, éves szinten 167.400.000 Ft többletforrás biztosítását teszi szükségessé.

A polgármester azt ígérte, hogy szigorúan számon fogják kérni a megállapodás teljesítését.

A testület úgy döntött, hogy a Ravasz doktornő nyugdíjba vonulásával megüresedett 001. háziorvosi körzet feladatainak ellátására kötött támogatási megállapodást módosítja, és további havi 1,5 millió forint támogatást biztosít 2023. november, december, valamint 2024. január és február hónapokra, arra az esetre, ha a Ritter Med. Bt. nem kapja meg a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozását, mint ahogy nem kapta meg 2023. novemberben a szerződésben talált technikai problémákra hivatkozva.

Dr. Bocsi István jegyző elmondta, hogy határozatlan jogi fogalmakkal teli levélben indokolták, hogy miért nem akarnak fizetni.

Aztán éppen a testületi ülés előtt érkezett egy levél, hogy mégis folyósítják a jövőre, de a november-decemberi támogatást nem. Mindenesetre, az önkormányzat nem engedi, hogy bárhol is ellehetetlenüljön az ellátás.

Török István képviselő a testületi ülés szünetében jelezte, hogy halaszthatatlan ügy miatt nem tud részt venni a folytatásban, így éppen a rá vonatkozó napirendi pontnál nem volt jelen.

A Kamaraerdei Részönkormányzat tagjai nem fogadták el a Török István elnök által jegyzett éves beszámolót. Mint kiderült, az elnök magát az ülés jegyzőkönyvét sem írta alá. Ennek ellenére szavaztak róla, a többség tartózkodott, csak a fideszes képviselők fogadták el. Jóváhagyták a képviselők a Frankhegyi Településrészi Önkormányzat 2023. évi beszámolóját. Itt viszont a fideszes képviselők tartózkodtak.

Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) ezt azzal indokolta, hogy nem történt pozitív előrelépés ezen a területen.

Monostori-Kalovits Márk értetlenségét fejezte ki, hogy a Kamaraerdei Részönkormányzat esetében egy tag sem fogadta el az elnök beszámolóját, és ezt a fideszesek a testületi ülésen megszavazták. Míg a Frankhegyi Részönkormányzat esetében mindegyik tag megszavazta a beszámolót, a fideszes képviselők mégis tartózkodtak a testületi ülésen a szavazásnál.

Megszavazta a testület a polgármester 2023. második félévi jutalmát.

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy ő azért nem szavazza meg, mert nem tartanak egy évben több közmeghallgatást, majd egy csokor virágcsot adott át. A polgármester ezt a gesztust néhány szaloncukorral viszonozta.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) azt állította, hogy Wittinghoff Tamás a 1990-es években egy testületi ülésre munkásőr sapkát hozott be. A polgármester megdöbbenését fejezte ki a hallottak miatt, és hazugságnak nevezte.

Közölte, hogy szomorúnak és felháborítónak tartja, hogy a képviselő történész létére, ellenőrizetlen információkat terjeszt róla.

 

 

testulet231dd1

 

Jóváhagyták a képviselők az önkormányzat belső ellenőrzésére vonatkozó 2024. évi tervet. Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) módosító indítványt nyújtott be, mert szerinte nem vizsgálták, hogy a Latinovits Színházban jogszerűen helyeztek-e főállásba olyanokat, akiket korábban katás vállalkozásokon keresztül alkalmaztak.

A polgármester jelezte, hogy éppen a kormány miatt kellett változtatni, mert év közben módosították a katás vállalkozások jogi és pénzügyi szabályait.

Míg Vágó Csaba kabinetvezető azt vetette közbe, hogy a NAV többször is vizsgálta a színházat és semmiféle hibát nem találtak. A módosító javaslatot leszavazták. Sürgősségi indítványként elfogadta a testület a közművelődési, közgyűjteményi és művészeti intézmények, valamint a társadalmi szervezetek 2024. évi munkaterveit. Szintén sürgősségi indítványként támogatták a Budaörsi Rendőrkapitányság finanszírozási kérelmét a közterületi jelenlét erősítéséhez.

Támogatták, hogy az önkormányzat alkotmányjogi panasz eljárást kezdeményezzen az Alkotmánybíróság előtt.

A jegyző elmondta, hogy az önkormányzat elleni kártérítési perekben ellentmondásos ítéletek születtek, ezért a Kúria állásfoglalását szeretnék kérni, de ezt meg kell előznie egy alkotmánybírósági eljárásnak. Majd jóváhagyták a Fővárosi Vízművek Zrt. részére a tulajdonrész arányában járó pótbefizetést.

Zárt ülésen döntöttek több önkormányzati lakással kapcsolatos hátralék behajthatatlan követelésnek minősítéséről.

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.