Szerdán ülésezik a képviselő-testület – Napirendi pontok

(Budaörs, 2023. december 2. – Budaörsi Infó) 2023. december 2-án 9:00 órai kezdettel rendkívüli ülést tart Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete, a Városháza dísztermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).

 

Napirendi pontok: 

1. napirendi pont: Az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 32/2013. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosítása

2. napirendi pont: BHÉSZ módosítás egyszerüsített eljárásban (MOL) – rendeletalkotás

3. napirendi pont: Budaörs, Frankhegy területére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 32/2015. (XI.05) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése

4. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása

5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló rendeletének megalkotása

6. napirendi pont: A 204/2023.(XI.08.) ÖKT sz. határozat módosítása (névjavítás)

7. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata 2023. I.-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

8. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata által használt kormányzati funkciók módosítása

9. napirendi pont: Javaslat a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítására

10. napirendi pont: Az Önkormányzat fenntartásában működő intézmények év végi jutalmazásához pótelőirányzat biztosítása

11. napirendi pont: A Kamaraerdei Óvoda pótelőirányzat kérelme

12. napirendi pont: Budaörsi Rendőrkapitányság kérelme 3 fő munkavállalói státusz finanszírozására

13. napirendi pont: Az óvodákban foglalkoztatott pedagógusok megbízási díjának és tartós illetménypótlékának megállapítása

14. napirendi pont: A budaörsi óvodák alapító okiratainak módosítása

15. napirendi pont: A Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár státuszainak módosítása

16. napirendi pont: A Budaörsi Latinovits Színház részére pótelőirányzat biztosítása

17. napirendi pont: Illyés Gyula Gimnázium kérelme szalagavató megrendezésre

18. napirendi pont: Budaörs Város helyi építési szabályzatáról szóló 24/2014. (IX.29.) önkormányzati rendelet 4. függelékének módosítása

19. napirendi pont: Budaörs településrendezési eszközeiben szereplő szabályozási vonalak közérdekűségének fennállása

20. napirendi pont: Ebrendészeti feladat ellátására vonatkozó szerződés módosítása

21. napirendi pont: Budaörsi vízellátó-víziközművek 2023-2037. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terv felújítási és pótlási terv módosítás

22. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés XVII. számú módosítása

23. napirendi pont: Lévai u. 33. IV. 31. sz. önkprmányzati bérlakás felújításához forrás biztosítása

24. napirendi pont: Döntés „Világítás korszerűsítés a BVUSS épületében” tárgyú pályázat keretében lámpatest korszerűsítést célzó pályázati önerő elszámolásáról

25. napirendi pont: Döntés a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményre vonatkozó bérleti szerződés módosításáról

26. napirendi pont: Javaslat a 3087/4 helyrajzi számú természetben Budaörs, Szegfű utcában található ingatlan rendeltetésmód változásának ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéséről

27. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, Patkó utca 1. szám alatti egyéb helyiség 116 m2 területére Király István egyéni vállalkozóval megkötött bérleti szerződés meghosszabbítására

28. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Puskás T. u. 55. 2. emelet 1. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

29. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 12. szám alatti ingatlan egy részére vonatkozóan az Illyés Gyula Gimnázium Alapítvánnyal kötött haszonkölcsön szerződés módosításáról

30. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 12. szám alatti ingatlan egyes részeire vonatkozóan a Primanima Kft-vel kötött bérleti szerződés módosításáról

31. napirendi pont: Döntés Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló szelektív hulladékgazdálkodással kapcsolatos dologi eszköz értékesítésére vonatkozó nyilvános pályázat ismételt kiírásáról

32. napirendi pont: Döntés a 1454 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Máriavölgy u. 8. sz. alatti ingatlan adásvételi szerződésének ismételt módosításáról

33. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 7277/1 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonba vételéről

34. napirendi pont: Helyi Esélyegyenlőségi szószóló beszámolója a 2023. évi tevékenységéről

35. napirendi pont: A Budaörs belterület 1227 hrsz.-ú közterület Víg utcával párhuzamos szakaszának, valamint természetes folytatásaként a 1230/5, 1231/4, 1232/17 és 1238/3 hrsz.-ú közterületek átnevezése

36. napirendi pont: Budaörs belterület 1410 helyrajzi számú közterületének átnevezése

37. napirendi pont: Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2024. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

38. napirendi pont: Javaslat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel -a budaörsi hajléktalanok ellátására- kötött ellátási szerződés módosítására

39. napirendi pont: Javaslat Budaörs Város Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadására

40. napirendi pont: Fenyőfa biztosítása szociálisan rászoruló gyermekes családok részére

41. napirendi pont: A 184/2023. (XI. 08.) ÖKT sz. határozat módosítása

42. napirendi pont: Javaslat a Kesjár Csaba Általános iskola büféje bérleti szerződésének megszüntetésére

43. napirendi pont: Helyi humán fejlesztések pályázati felhíváson való részvétel

44. napirendi pont: Döntés a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményre vonatkozó üzemeltetési hozzájárulás megemeléséről

45. napirendi pont: Tulajdonszerzés a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt.-ben

46. napirendi pont: Forrás biztosítása gyalogátkelőhelyek többlet világítására

47. napirendi pont: Budaörsi járóbeteg szakellátás várólista rövidítési program

48. napirendi pont: Javaslat a 188/2023. (XI.08.) ÖKT sz. határozattal elfogadott, a 001. számú felnőtt háziorvosi körzet feladatainak ellátására megkötött Támogatási megállapodás módosítására

49. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Kamaraerdei Részönkormányzata beszámolója a 2023. évben végzett munkájáról

50. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Frankhegyi Részönkormányzata beszámolója a 2023. évben végzett munkájáról

51. napirendi pont: A polgármester 2023. második félévi jutalma

52. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2024. évre szóló Éves Ellenőrzési Terve

53. napirendi pont: Egyes önkormányzati lakásokkal kapocslatos hátralékok behajthatatlan követelésnek történő minősítése – ZÁRT ülésen (zárt ülés)

54. napirendi pont: Meghívó

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.