Ünnepi testületi ülés – Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmeket és Budaörs Egészségügyéért Díjat adtak át a Városházán

(Budaörs, 2023. szeptember 13. – Budaörsi Infó) 2023. szeptember 13-án ülésezett a képviselő testület. Az ülést követően ünnepi testületi ülés keretében átadták a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet és a Budaörs Egészségügyéért Díjat. Gratulálunk a díjazottaknak! 

 

 

Az ünnepi műsort a Leopold Mozart Zeneiskolában tanuló diákok biztosították.

 

Az előadott darabok címe:

J.S. Bach: h-moll háromszólamú invenció,

Bartók Béla: Román népi táncok

Felkészítő tanár: Bagi-Fiatal Lilla

 

Előadta:

Tyupko András- zongora 5.o tanuló

 

unnepitestuleti2023 (12)

 

 

Az ünnepséget a budaörsi Zeneiskola zenei produkciója zárta.

Az előadott darabok címe:
Fritz Kreisler: Variációk egy Corelli-témára Tartini stílusában

Előadta: Rujp Anna hegedű 8. o. tanuló

Felkészítő tanár: Bogáti László, zongorán kísér: Amano Seri

 

unnepitestuleti2023 (4)

 

unnepitestuleti2023 (3)

 

 

SZAKÁLY MÁTYÁS PEDAGÓGUS DÍJ

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közoktatásért folytatott kiemelkedő szakmai tevékenység megbecsüléseként alapította a Szakály Mátyás Pedagógus Emlékérmet 1993-ban.

 

Az Emlékérem adományozható

a) életművéért annak a pedagógusnak, aki Budaörs Városáért kiemelkedő tevékenységet végzett,

b) annak a pedagógusnak, aki

–  folyamatosan magas színvonalon folytat nevelő-oktató munkát és az óvoda, iskola sajátos arculatának egyik meghatározó egyénisége,

–  munkájával óvodájának, iskolájának, Budaörs Városnak elismerést szerzett;

–  példamutató magatartást tanúsít a közösségi és a magánéletben;

–  legalább 10 évet budaörsi nevelési-oktatási intézményben pedagógusként nevelt, tanított, oktatott.

 

Az Emlékérem mellé díszoklevél jár, valamint az adományozottat a mindenkori minimálbér ötszöröse illeti meg. Minden díjazott egy Budaörs címerrel díszített karórát is kap.

 

 

unnepitestuleti2023 (5)

 

 


Díjazottak 2023-ban:

Falusiné Lázár Emőke –Bleyer iskola

Szebényi Rita –Hermann Iskola igazgatóhelyettes

Urainé Pócsik Adrienne – Holdfény Óvoda


 

 

 

unnepitestuleti2023 (14)

 

Falusiné Lázár Emőke

1980-ban szerzett logopédia szakos gyógypedagógiai tanári oklevelet a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán.

Budaörs 1981-ben logopédia történelmet írt: megteremtette első álláshelyét a beszédjavító munkához. Lázár Emőke lett az első logopédus Budaörsön. Ő indította be azt a munkát, melynek eredményeképpen ma már intézménybe tömörítve folyik a szervezett logopédiai hálózati munka.

Nevéhez fűződik a szakmai munka megalapozása, megszervezése a városban. Fontos feladata volt a logopédiai munka sajátosságainak és hatásainak megismertetése a szülők és a pedagógusok körében.

1981-ben a város logopédiai körzetébe két általános iskola és hat napköziotthonos óvoda tartozott. Ma ugyanezt a szakterületet 12 logopédus látja el.

1986-tól Lázár Emőke ismeretei és tapasztalatai a diszlexia, diszgráfia területén, illetőleg az olvasás-helyesírás-szövegértés területén is egyre bővültek. Ma már munkája javarészét e jelenségek megszüntetése/oldása érdekében végzi a Bleyer Jakab Általános Iskola tanulóinak nyelv-és beszédproblémáinak terápiája során.

Falusiné Lázár Emőke pályakezdő évei óta folyamatosan Budaörsön állt alkalmazásban. Szorgalmával, hivatástudatával, magas szintű terápiás tevékenységével és mintaértékű diagnosztikus méréseivel 40 éven keresztül segítette a tanulókat és a pedagógusok munkáját.

Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként Budaörs Város Önkormányzata Szakály Mátyás Pedagógus emlékérmet adományoz a részére.

 

 

unnepitestuleti2023 (10)

 

 

SZEBÉNYI RITA igazgatóhelyettes

Fizika-technika szakos általános iskolai tanár. 1983-ban diplomázott. 1987. óta, 36 éve tanít a Budaörsi Herman Ottó Általános Iskolában.

Kiemelkedő felkészültségű, lelkiismeretes pedagógus, akinek szívügye a fizika tanítása. Nagy odaadással és precizitással, soha nem lankadó lelkesedéssel, élményszerű oktatással adja át szerteágazó tudását tanítványainak. Odafigyeléssel karolja fel a kiemelkedő tanulókat és segíti a lemaradókat a felzárkózásban.

Másik tantárgyát, a technikát is lelkesen tanítja. Tanórán kívüli foglalkozások keretében a tankonyhán bővíti a diákok konyhatechnikai ismereteit.

A Hermanban kezdetben osztályfőnökként formálta nagy szeretettel közösséggé a rábízott diákokat, majd munkaközösség-vezetőként segítette kollégái munkáját.

Immár 24. éve fáradhatatlanul szervezi igazgató-helyettesként a Herman mindennapjait. Az iskolában folyó tanügyigazgatási munka és mérés-értékelés szakértője.

Emellett az iskola sikeres nagyrendezvényeink színvonalas megszervezésére és lebonyolítására is évek óta kiemelt figyelmet fordít így is emelve az iskola jó hírnevét.

Nagy empátiával, jó humorral, okos szeretettel neveli és oktatja tanítványait.

Köztiszteletben álló pedagógus és vezető, aki kollégái számára mindig elérhető. Több esetben mentor és példakép, aki példát mutat elhivatottságával, precizitásával, a tanítás szeretetével.

Kimagasló szakmai munkájának elismeréseként Budaörs Város Önkormányzata Szakály Mátyás Pedagógus emlékérmet adományoz a részére.

A kitüntetéshez gratulálunk!

 

 

unnepitestuleti2023 (7)

 

 

URAINÉ PÓCSIK ADRIENN

1987-ben a Zsámbéki Tanítóképző Főiskolán szerezte óvodapedagógusi diplomáját kitűnő minősítéssel. 1987. szeptember 1. óta dolgozik Budaörsön. A 3. sz. Napköziotthonos Óvodában (mai nevén Kincskereső Tagóvoda) dolgozott óvodapedagógusként, a fejlesztő pedagógusi szakképzettség megszerzését követően 2003-tól fejlesztő pedagógusként. 2002-ben pedagógus szakvizsgát tett.

2008. augusztusától a Holdfény Utcai Óvoda fejlesztő pedagógusa. Számtalan továbbképzésen gyarapította szakmai tudását, a Nyitott Pedagógiai Műhely több kurzusán vett részt, Alapozó terápia tanfolyamot végzett. Az egyik TÁMOP pályázat szakmai vezetője volt. 2014-ben mesterpedagógus lett. Fejlesztő pedagógusként a valamilyen területen lemaradást mutató gyermekek felzárkóztatását, illetve a tehetséges gyermekek tehetséggondozását végzi.

Hosszú évekig vezette a minőségirányítási munkaközösséget, az óvodai rendezvények, programok tervezésében, megvalósításában irányító szerepet tölt be.

Tevékenyen vesz részt a városi fejlesztő pedagógusi csapat munkájában.

2016. augusztusa óta az óvoda intézményvezető helyettese.

Vezetői feladatait is nagy elhivatottsággal, szakmaisággal végzi. Az óvoda alapítványának kuratóriumi elnöke.

Szakmai munkáját az innovatív szemlélet jellemzi, folyamatos képzéssel, önképzéssel ismerkedik a legújabb pedagógiai irányzatokkal, módszerekkel.

A Szakály Mátyás Pedagógus Díj elismeréséhez szívből gratulálunk!

 

 

unnepitestuleti2023 (6)

 

 

BUDAÖRS EGÉSZSÉGÜGYÉÉRT DÍJ

 

A Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és közszolgálati tevékenység elismerésére alapította 2005-ben a Budaörs Egészségügyéért Díjat.

A Díj annak a személynek adományozható, aki hosszú időn keresztül magas szakmai színvonalon fejtette ki tevékenységét a lakosság egészségmegőrzése, a betegségek megelőzése, a betegek gyógyítása érdekében.

A Díjjal emlékérem és díszoklevél jár, és az évente megállapított minimálbér ötszörös összege illeti meg Őt.

A fentiek mellé a kitüntetett egy Budaörs címerrel díszített karórát is kap.

 

 

unnepitestuleti2023 (15)

 

Díjazott 2023-ben

 

Dr. Radányi Éva fogszakorvos

Budaörs egészségügyi ellátásában 30 éve vesz részt és 30 éve él családjával Budaörsön.

Kezdetben a Budaörsi Egészségügyi Központban, majd 1996-tól saját vállalkozásában dolgozik, Budaörs szívében található rendelőjében. Betegei nagyon szeretik, igyekszik számukra megnyugtató, kellemes légkört teremteni a kezelések során.

1990-ben szerzett fogorvosi diplomát a budapesti Semmelweis Orvostudományi Egyetem Fogorvostudományi Karán, majd 1996-ban a fog-és szájbetegségek szakorvosa lett.

Tudását a későbbi években is folyamatosan fejlesztette. Rendszeresen részt vesz szakmai továbbképzéseken, ahol lehetősége van megismerni és elsajátítani a legújabb fogorvos technikai módszereket és trendeket.

2011-től napjainkig oktatói tevékenységet folytat a Magyar Hipnózis Egyesület és a Semmelweis Orvostudományi Egyetem képzésein, ahol az egészségügyben dolgozók kommunikációja és az orvos-beteg kapcsolatok állnak a fókuszban.

Fontos számára a közösség összetartó ereje, így 2019. óta a Magyar Orvosi Kamara Fogorvosok Területi Szervezetének Pest megyei elnökeként, valamint a Magyar Hipnózis Egyesület Etikai Bizottságának elnökeként is tevékenykedik.

Kiemelt szakmai érdeklődési területe a relaxáció és az állkapocsízületi betegségek. Terápiájában fontos szerepe van a fogorvoslásnak, a gyógytornának és a relaxációnak. Ezzel a komplex megközelítéssel igyekszik a pácienseit gyógyítani.

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete munkájának elismeréseként Budaörs Egészségügyéért Díjjal tünteti ki. Elismeréséhez gratulálunk!

 

 

IMG_2677

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.