Kedden ülésezik a képviselő-testület – Napirendi pontok

(Budaörs, 2023. május 21. – Budaörsi Infó) 2023. május 23-án, kedden, 09:00 órai kezdettel ülésezik Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.

 

Napirendi pontok:

2023. május 23. (rendes)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló

2. napirendi pont: Rendelet módosítás – A közterületek elnevezéséről valamint azok jelöléséről 68/2004 (XII.1.) önk.r.

3. napirendi pont: Rendelet módosítás – Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról, használatáról, fenntartásáról és fejlesztéséről szóló 29/2004. (V.25.) rendelet

4. napirendi pont: Vackor Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

5. napirendi pont: Javaslat a budaörsi Városházára vonatkozó bérleti szerződés módosítására

6. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményre vonatkozó bérleti szerződés módosítására

7. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2022. évi mérlegbeszámolójának és vagyongazdálkodásáról szóló beszámolójának elfogadásáról

8. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező iskolaépületek egyes helyiségei bérleti díjának megállapítására

9. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörsi Művészek Egyesülete (BUM) és a Húsznegyven Budaörsi Fiatal Építészek Műhelye Egyesület közötti használatba adási szerződés módosítására

10. napirendi pont: Javaslat a Patkó u. 9. szám alatt található önkormányzati tulajdonú helyiségek hasznosítására, valamint a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesülettel kötött ellátási és használatba adási szerződés módosítására

11. napirendi pont: Döntés Budaörs, 3524/3 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű ingatlan értékesítéséről

12. napirendi pont: Mobil WC kihelyezése a kamaraerdei parkba

13. napirendi pont: Beszámoló az Érdi Hivatásos Tűzoltóság 2022. évi tevékenységéről

14. napirendi pont: Szerződés módosítás – Ebrendészeti telep feladatellátási szerződés hosszabbítás

15. napirendi pont: Közterület elnevezése – Budaörs 4013 hrsz

16. napirendi pont: Javaslat az Újbudai Szociális Szolgálattal fogyatékosok nappali ellátására kötött megállapodás módosítására

17. napirendi pont: Költségvetési soron támogatott szervezetek 2022 évi beszámolóinak elfogadása

18. napirendi pont: Gyógypedagógus és óvodapszichológus álláshely bővítés iránti kérelem

19. napirendi pont: Beszámoló az óvodai beiratkozásokról, intézkedés húsz százalékkal megemelt óvodai csoportlétszámokról a jelentkezések kezeléséhez

20. napirendi pont: Budaörsi Latinovits Színház Közös Működtetési Megállapodásának jóváhagyása

21. napirendi pont: Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés a 2022. évi belső ellenőrzési tevékenységről

22. napirendi pont: Csatlakozás az Országgyűlés 5/2023. (III.31.) OGY határozatában foglaltakhoz

23. napirendi pont: Fellebbezés rendkívüli települési támogatás elutasítása ügyében (zárt ülés)

24. napirendi pont: Meghívó

25. napirendi pont: Módosító indítvány: „Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló” című előterjesztéshez

26. napirendi pont: Sürgősségi előterjesztés: Fellebbezés a Budaörs Szabadság út 141-143. szám alatti ingatlanon rendeltetésmódosítással kapcsolatban (zárt ülés)

 

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.