Egy szív a gyermekekért Alapítvány – Pályázati felhívás 2022

(Budaörs, 2022. október 19. – Budaörsi Infó) Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány (1066 Budapest, Nyugati tér 1. 608., Fővárosi Törvényszéknél 01-01-0002060 sorszám alatt nyilvántartásba véve, adószáma: 19700904-1-42, képviseli: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök, dr. Élő Gábor, Siposné Bárkányi Erika kuratóriumi tagok) műszertámogatás céljából pályázati felhívást tesz közzé.

 

 

Az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány a hátrányos helyzetű területeken élő gyermekek magasabb színvonalú egészségügyi alapellátásának fejlesztése, valamint az orvosok szakmai munkájának elősegítése érdekében szabad pénzeszközeinek felhasználásával pályázatot hirdet.

A pályázat célja, hogy a házi gyermekorvosi és családorvosi praxisok, praxis közösségek, valamint területi ellátást biztosító ügyeletek új orvosi műszerekkel történő ellátásához járuljon hozzá. A megpályázott műszert az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány saját számlájára szerzi be és azt természetbeni juttatás formájában adományozza nyerteseknek.

 

A pályázat benyújtásának levelezési címe: dr. Kelenhegyi Judith kuratóriumi elnök, 2822 Szomor, Fényeskert u. 9.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 21. 12:00

 

Pályázható összeg 2022. évre összesen: 6 millió forint

 

 

A megpályázható műszerek:

 

SmartTester POCT készülék a következő induló tesztekkel: CRP, HbA1c, hCG, D-dimer, KETO Cont ketonszintmérő készülék + KETO Cont teszt

DocUReader 2 Pro vizeletanalizátor készülék + LabStrip U11 Vizelet teszt, KETO Cont ketonszintmérő készülék + KETO Cont teszt

Pulzoximéter OXY-110 akkumulátoros (professzionális), Pulzoximéter fülhőmérő OXY 110-hez, Pulzoximéter érzékelő OXY110-hez csecsemő méret, Pulzoximéter érzékelő OXY110-hez gyermek méret

Omron NE-C801 kompresszoros inhalátor, KETO Cont ketonszintmérő készülék + KETO Cont teszt, Dcont ETALON vércukorszintmérő készülék + Etalon teszt, CELERUS égési kötszer csomag

HeartScreen 80G-L1 3/12 csatornás EKG készülék tartozékokkal, színes érintős képernyővel (gyermekelektródával, sw-rel). Csak vegyes praxisok, praxis közösségek és terület ellátást biztosító ügyeletek pályázhatják meg.

HeartScreen 112C-1 12 csatornás EKG készülék tartozékokkal (gyermek elektródával, sw-rel). Csak praxis közösségek és terület ellátást biztosító ügyeletek pályázhatják meg.

Innomed CA-1 tip. AED készülék (első magyar fejlesztésű laikus kézbe is adható életmentő defibrillátor) + 1 pár gyermek elektróda. Csak egy telephelyen működő praxis közösségek és terület ellátást biztosító ügyeletek pályázhatják meg.

Heine Mini3000 LED otoscope-t tartozékaival KETO Cont ketonszintmérő készülék + KETO Cont teszt., Dcont ETALON vércukorszintmérő készülék+ Etalon teszt, CELERUS égési kötszer csomag. Tételenként is pályázható.

 

 

A pályázaton azok vehetnek részt akik:

Feladataikat területi ellátási kötelezettség mellett végzik,

Praxisnagyságuk meghaladja a 600 főt,

Vállalják az elnyert eszköz minimum 3 évig tartó üzemeltetésével járó költségeket, amellyel kapcsolatban a döntést követően a nyertes praxis tulajdonosa és az Alapítvány szerződést köt,

A nyertes vállalja, hogy az Alapítvány kérésre beszámol az eszköz használata során szerzett tapasztalatokról.

 

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

– a praxis bemutatását, valamint a pályázó bemutatkozását,

– melyik műszerre pályázik (csak egy kiírás választható),

– részletes szakmai programot,

– Vegyes praxis esetén a praxis bemutatásánál térjen ki a gyermek és a felnőtt praxis adataira

– Területi ügyeleti ellátás esetén az ügyeleti ellátási időszak és terület bemutatásával

– Praxis közösség esetén a praxis közösség telephelyének, többi tagjának és praxisméretüknek a felsorolásával, a praxisközösség vezető orvosának vagy helyettesének szignálásával

– a következő szerződések másolatait: NNK, NEAK, Önkormányzati megállapodás,

– utolsó KSH jelentés,

– gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi cégkivonatot – hiteles másolati vagy cégszerűen ellenjegyzett példányt – valamint eredeti aláírási címpéldányt,

A pályázó egyidejűleg köteles meglévő 60 napon túli köztartozásáról, vagy annak nem létéről, a büntetőjogi felelősség mellett nyilatkozni, és adatot közölni, illetve igazolást mellékelni. Amennyiben 60 napon túli tartozása a pályázat elbírálás időtartama alatt keletkezik, abban az esetben a tartozás keletkezésének időpontjától számított 8 napon belül áll be az adatszolgáltatási kötelezettség.

 

A Támogatásra az pályázhat, aki a megjelölt módon – minden szükséges dokumentációval – határidőben jelentkezett. A pályázatok a beérkezés sorrendjében kerülnek értékelésre. A pályázati tárgyalás zárt körű, azon csak az arra meghívottak vehetnek részt.

Pályázati tárgyalás helye: 1066 Budapest, Nyugati tér 1., 608. szoba

 

Egészségügyi intézmények alapítványait nem áll módunkban támogatni, pályázataikat nem tudjuk befogadni.

Az egészségügyi intézmények a pályázaton kizárólag eljárásra és jognyilatkozat tételre jogosult képviselőik ellenjegyzésével vehetnek részt.

A pályázat elbírálása 30 napon belül történik meg. Az elbírálás eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap. Az elbírálás során előnyt élveznek az első ízben pályázó szervezetek.

A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles a Támogatási megállapodást megkötni.

A jelen pályázati felhívás szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet. A szerződés külön szerződéskötés útján jön létre.

Az Alapítvány pályázati felhívását a pályázat elbírálásáig visszavonhatja.

Amennyiben az Alapítvány részére nem érkezik összességében a jelen pályázati feltételeknek mindenben megfelelő pályázat, úgy a nyertes pályázó személyének kiválasztási módja mindenben az Alapítvány Kuratóriumának döntési jogköre, illetve döntését nem köteles indokolni. a pályázók irányában. Pályázatuk benyújtásával a pályázók későbbi meghirdetési kereset érvényesítéséről automatikusan lemondanak.

Az Alapítvány a pályázat elbírálását követően a pályázat elfogadásáról vagy esetleges visszautasításáról tájékoztatja a pályázókat, külön egyedi indoklást nem köteles hozzáfűzni.

Budapest, 2022. október 18.

 

 

Pályázat benyújtásának módja:

 

Elsőbbségi levélben az „Egy szív a gyermekekért” Alapítvány levelezési címére: 2822 Szomor, Fényeskert u. 9.

Bármilyen kérdés esetén érdeklődni lehet a kuratórium elnökénél, dr. Kelenhegyi Juditnál.

 

 

Elérhetőségek:

Telefon: +36/20-427-1037

E-mail: egysziv@egysziv.hu

 

Az alábbi adatokat mindenképpen adja meg pályázatában:

– székhely címe, a rendelő címe,

– eredményes pályázat esetén az átvétel helye,

– rendelési idő,

– pecsétszám,

– elérhetősége: telefonszám, e-mail cím.

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.