Rendkívüli testületi ülés lesz szerdán Budaörsön – Napirendi pontok

(Budaörs, 2022. június 21. – Budaörsi Infó) 2022. június 22-én, szerdán 9 órai kezdettel rendkívüli ülést tart Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete, a Városháza dísztermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).  

 

Napirendi pontok:

2022. június 22. (rendkívüli)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. napirendi pont: Döntés gyermekétkeztetés tárgyában megkötött szerződésekről és a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

3. napirendi pont: Javaslat a közterületek használatáról szóló 25/2018. (IX.21.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Helyi közösségi közlekedés közszolgáltatási szerződés módosítása

5. napirendi pont: Forrásátcsoportosítás „VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Minibölcsőde kialakítása” tárgyú építési beruházás céljára

6. napirendi pont: VEKOP-6.1.1-21-2021-00027 Mini bölcsőde – szükséges előirányzat módosítás

7. napirendi pont: Döntés a 2687/3 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Szerelő u. 19. sz. alatti ingatlan gázhálózata felújításának támogatásáról

8. napirendi pont: Javaslat a 113/A/6 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Templom tér 15. I. emelet 6. szám alatti lakás megszerzésére

9. napirendi pont: Javaslat a BetLux Food Bt. bérleti szerződésének módosítására

10. napirendi pont: Döntés a Templom tér 8/1. és 8/2. szám alatt lévő, Budaörs, 66 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogról

11. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, 9 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Farkasréti út 2/C. szám alatt található ingatlan hasznosítására

12. napirendi pont: Döntés a Peregrino Panzió Kft. vételárhátralékának megfizetéséről

13. napirendi pont: Javaslat az Illyés Gyula Gimnáziumban található 39 m2 területű egyéb helyiségre vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbítására

14. napirendi pont: TOP_Plusz-2.1.1-21 pályázati felhívással kapcsolatos döntés

15. napirendi pont: Együttműködés a Társadalomtudományi Kutatóközponttal

16. napirendi pont: RenoPont energetikai központtal kapcsolatos döntés

17. napirendi pont: Forrásátcsoportosítás „Budaörsi Latinovits Színház raktárépület építése” tárgyú építési beruházás céljára

18. napirendi pont: Kincskereső Óvoda pótelőirányzat biztosítása

19. napirendi pont: Holdfény és Kincskereső Óvoda alapító okiratának módosítása (javítás)

20. napirendi pont: Csiki Pihenőkert támogatási kéreleme- testvértelepülési gyerekek táboroztatásának támogatása

21. napirendi pont: Együttműködés a Budaörsi Egészségügyi Központ és az önkormányzat között

22. napirendi pont: Döntés előminősített cégek jegyzékéről (2022/1)

23. napirendi pont: A polgármester 2022. első félévi jutalma

24. napirendi pont: Javaslat “Budaörs Egészségügyéért Díj” kitüntetésre – ZÁRT ülés (zárt ülés)

25. napirendi pont: Meghívó

 

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.