Szerdán ülésezik a képviselő-testület Budaörsön – Napirendi pontok

(Budaörs, 2016. február 22. – Budaörsi Infó) 2016. február 24-én, szerdán 8.30 órai kezdettel ülést tart Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete, a Városháza dísztermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.). A tanácskozás élőben követhető az interneten ITT.

 

Napirendi pontok:

2016. február 24. (rendkívüli)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetése

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása

3. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzata helyi iparűzési adóról szóló 1/1995. (II.07.) rendeletének módosítása

4. napirendi pont: Budaörs, Templom tér és környékére vonatkozó helyi építési szabályzat jóváhagyása

5. napirendi pont: A településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

6. napirendi pont: Településképi bejelentési eljárásról szóló 9/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása

7. napirendi pont: Javaslat a Clementis László működtetői ösztöndíjról szóló 50/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelet módosítására

8. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Város Önkormányzat fenntartásban működő óvodák óvodapedagógusait megillető pótlékok meghatározásáról szóló 45/2013. (XI. 4.) önkormányzati rendelet megújításra

9. napirendi pont: Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása

10. napirendi pont: Védőnői álláshelyre kiírt pályázat elbírálása (zárt ülés)

11. napirendi pont: Pénzügyi Bizottság külsős tagjának megválasztása

12. napirendi pont: A települési nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálata

13. napirendi pont: A 2016. évi nemzetiségi pályázatok elbírálása

14. napirendi pont: Budaörs településfejlesztési koncepciójának, integrált településfejlesztési stratégiájának és településrendezési eszközeinek partnerségi egyeztetési szabályairól szóló határozat módosítása

15. napirendi pont: Budaörs Város Helyi Építési Szabályzatának módosítsa Kőhegy területét érintően – véleményezési és partnerségi egyeztetési szakasz zárása

16. napirendi pont: Közterület elnevezése – 2040 Budaörs 4002/23 helyrajzi számú ingatlan elnevezése Buzogány utcára

17. napirendi pont: ARAMIS SE Sportcsarnok berendezéseinek beszerzéséhez szükséges TAO támogatás önrészére vonatkozó döntés

18. napirendi pont: A BSC 1924 Kft-ben lévő önkormányzati üzletrész átruházására vonatkozó 201/2015. (VII.29.) ÖKT sz. határozat visszavonása

19. napirendi pont: 1. sz. Általános Iskola udvar bővítésére, kézilabda pálya kialakítására és lefedésére vonatkozó tervezési feladat vázlatterve alapján döntés a tervezési programot illetően

20. napirendi pont: Víziközművek közcélú érdekeltségi hozzájárulás és közműfejlesztés mértékének meghatározása, beszedése 2016. évben

21. napirendi pont: BKISZ V. és BKISZ VIII. projektelemek önerejére vonatkozó döntés

22. napirendi pont: Az Építőművészet és Örökségvédelmi Kollégium nyílt pályázati felhívása – a Heimatmuseum épületeinek tetőfelújítása

23. napirendi pont: A Budaörs, 449/2 helyrajzi számú Károly király utca térítésmentes önkormányzati tulajdonba vétele

24. napirendi pont: Budaörs 1304/7 és 1304/8 hrsz-ú, természetben a Hegyalja és Csap utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére beérkezett pályázatok elbírálása

25. napirendi pont: Budaörs, 1191/8 hrsz-ú ingatlannak a 1200/12 hrsz-ú, Uzsoki közbe nyúló részének közterület céljára történő térítésmentes átadása

26. napirendi pont: Budaörs, Károly király u. 54. szám alatti ingatlan hasznosítására kiírt nyilvános pályázat elbírálása

27. napirendi pont: Döntés székhelyhasználat engedélyezése kérdésében

28. napirendi pont: Az állami fenntartású köznevelési intézmények szakmai kiadásainak biztosítása

29. napirendi pont: Helyi hírek tartalomszolgáltatás nyújtására pályázati kiírások elfogadása: „Budaörsi hírek a helyi sajtóban” című pályázat, „Önkormányzati hírek a helyi sajtóban” pályázat

30. napirendi pont: „Budaörs – a digitális jövő városa” c. program elfogadása

31. napirendi pont: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve

32. napirendi pont: A polgármester 2016. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyása

33. napirendi pont: Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények Alapító Okiratának módosítására

34. napirendi pont: Javaslat az Egyesített Bölcsődei Intézmények 2016. évi nyári nyitvatartási rendjének elfogadására

35. napirendi pont: Házi gyermekorvosi feladat-ellátási szerződés felmondása

36. napirendi pont: Javaslat Idősügyi Tanács megalakítására

37. napirendi pont: Pályázat előkészítése a budaörsi iparosított technológiával épült lakóépületek korszerűsítésének, felújításának támogatására 2016. évben

38. napirendi pont: A Lévay utcában található gyermekorvosi rendelő felújítása, valamint elvi döntés az egészségügyi fejlesztések irányának meghatározásáról

39. napirendi pont: Elvi döntés a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról

40. napirendi pont: Települési ápolási támogatás iránti kérelmet elutasító határozat ellen benyújtott fellebbezés (zárt ülés)

41. napirendi pont: A Budaörs, Kamaraerdei u. 31., fsz. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése (zárt ülés)

42. napirendi pont: Budaörs 7922/1 és 7923/1 hrsz-ú, természetben az Ibolya utcában található önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítése (zárt ülés)

43. napirendi pont: A Budaörs, Hóvirág utcában található 7400/28, 7400/32, 7400/61, 7400/36, 7400/38 és 7400/45 hrsz-ú ingatlanok rendezése (zárt ülés)

44. napirendi pont: Budaörs, Farkasréti út 54. szám alatti, 2687/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jog (zárt ülés)

45. napirendi pont: Építésügyi hatósági eljárásban megállapított eljárási bírság követelés rendezése – egyezségi megállapodás (zárt ülés)

46. napirendi pont: Felhatalmazás kérése a „Budaörs Város Önkormányzat központosított gáz-, és villamosenergia beszerzése intézményei és a Fűtőmű ellátása érdekében” tárgyú közbeszerzések megindításához (zárt ülés)

47. napirendi pont: MEGHÍVÓ (tartalmazza a meghívót, meg kell nyitni)

48. napirendi pont: Módosító javaslat a településképi bejelntési eljárásról szóló önkormányzati rendelet napirendhez

49. napirendi pont: Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez, Törökugrató Polgárőrség támogatása

50. napirendi pont: Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez, nemzetiségi önkormányzatok támogatása

51. napirendi pont: Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséhez, társadalmi önszerveződések támogatása

52. napirendi pont: Módosító indítvány a 2016. évi költségvetési rendelet tervezethez

53. napirendi pont: Módosító indítvány a 2016. évi költségvetési rendelet tervezethez (SZEB ülés utáni)

54. napirendi pont: MÓDOSÍTÓ INDITVÁNY: A településképi véleményezési eljárásról szóló 8/2013. (III.11.) önkormányzati rendelet módosítása előterjesztéshez

55. napirendi pont: Napirend előtti hózzászólásra adott válaszok (tartalmaz mellékletet meg kell nyitni)(zárt ülés)

56. napirendi pont: Kiegészítő indítvány: Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról szóló rendelet megalkotása c. előterjesztéshez

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.