A képviselő-testületi ülésen történt

A Budaörs város képviselő-testületének ülésén történteknek, a város által ismertetetett (budaors.hu) hivatalos verzióját közöljük!

A képviselő-testület 2012. november 28-án tartott ülésén elfogadott jelentésből kiderült, az első háromnegyed évben minden helyi adónem a terveknek megfelelően folyt be, biztosítva a város zökkenőmentes működését.

Napirend előtti hozzászólásában Bíró Gyula (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) megköszönte a faültetést a lakótelepen, de furcsállotta, hogy nem locsolják a fiatal növényeket.

Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) dicsérte a Rózsa utcai járdaépítés kiváló minőségét. Javasolta, ha jövőre valamennyi iskola üzemeltetése egy kézbe kerül, nézzék meg, hogy milyen megtakarítás  érhető el, amennyiben a gázszolgáltatásra flottakedvezményt kérnek.

Domahidi Emma, a Városépítési Iroda vezetője elmondta, folyik az előkészítés, hogy az intézmények földgáz és áram igényét a szabadpiacról szerezzék be, de ehhez központosított közbeszerzési eljárásra lesz szükség.

Laczik Zoltán (MSZP) egy sikeres civil kezdeményezésről számolt be, amelynek eredményeként nagy mennyiségű ruhát gyűjtöttek egy erdélyi magyar település, Székelyhíd részére.

Leipán Tibor (független) arról emlékezett meg, hogy éppen 135 éve indult meg Európában elsőként, Budapesten a villamosközlekedés.

Császárné Kollár Tímea (Jobbik Magyarországért Mozgalom) arra figyelmeztette a budaörsieket, hogy az ünnepi vásárlások idején fokozottan ügyeljenek értékeikre.

Sánta Áron (Fidesz-KDNP) arról számolt be, hogy elkészült a Szellő utca felújítása, és hamarosan befejezik a Tavasz és Temesvári utcák járdaépítését is.

Török István alpolgármester kérte, hogy jelenjen meg egy közlemény a Városháza épületén folyó javítási munkálatokkal kapcsolatban. (A testületi ülés óta ez meg is történt.) A közlemény itt olvasható: http://www.budaors.hu/?module=news&action=show&nid=178289#MIDDLE

Első napirendi pontként, a szokásos módon, a költségvetési rendeletet módosították. Ilyenkor vezetik át azokat a döntéseket, amelyeknek a büdzsét érintő pénzügyi vonzatai voltak a két ülés közötti időszakban, illetőleg az előző képviselő-testületi ülés olyan határozatait, amelyek érintették a költségvetést.

Módosították azt a rendeletet, amelyik a város alapellátási körzeteiről szól. Változott a védőnői körzetek utcanévjegyzéke, illetve a Szent Benedek Gimnázium és Szakképző Iskola ellátásának körzetesítése.

Ugyancsak pontosítás végett kellett hozzányúlni az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelethez.

Az elmúlt években nem változott a szemétszállítás díja Budaörsön, így a bevétel és a tényleges költségek egyre távolabb kerültek egymástól. Ezért most arra kényszeült az önkormányzat, hogy 27.3 százalékkal megemelje a díjakat. Még így is alatt maradnak majd ezek a díjak a fővárossal vagy például Törökbálinttal összehasonlítva. Egyébként ez az emelés, egy 50 literes hulladéktárolót alapul véve, alig jelent többet havi 100 forintnál. A soron következő testületi ülésen a rászorulók kompenzációról is határoznak majd a képviselők.

Elfogadta a testület az önkormányzat idei költségvetésének háromnegyed évre vonatkozó végrehajtásáról szóló  jelentést. Sánta Áron (Fidesz-KDNP) kiegészítésként azt fűzte hozzá, hogy a bevételek időarányosan, szinte minden adónemben nagyon jól teljesültek. Kifogásolta, hogy néhány intézmény esetében nagyon alacsony az időarányos teljesítés.

Tudomásul vették a Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Bizottság nem képviselő tagja, Kovách Tibor lemondását, és helyére megválasztották a Fidesz-KDNP jelöltjét, Melich Gusztávot.

Úgy döntöttek, hogy tovább folytatják a tárgyalásokat Budakeszivel a szociális és gyermekjóléti alapellátások működtetésével kapcsolatban. A kistérségek december 31-ei megszűnése logikussá is tenné a további együttműködést. Budakeszi ajánlatot tett Budaörsnek, hogy az általa működtetett HÍD nevű ellátószervezet és a budaörsi hasonló intézmények a jövőben is dolgozzanak közösen. Budaörs eleinte nyitottan állt az ügyhöz, ám a megbeszélések során egyre inkább úgy tűnt, hogy nem kapnának kellő garanciákat a saját intézmények további függetlenségére az együttműködésen belül. Ezért határoztak úgy Kálóczi Imre (Fidesz-KDNP) javaslatára, hogy a tárgyalásoknak adnak még egy utolsó esélyt, hátha sikerül megnyugtatóan tisztázni a garanciákat.

Támogatták a helyi rendőrség kérését, hogy a kapitányságnál egy fő közalkalmazotti státuszt biztosítson a város a 2013. évben.

A Budaörsi Polgárőr Közhasznú Egyesületnek 1.8 millió forint póttámogatást szavaztak meg.

Nem fogadta el az önkormányzat azt a dokumentumot, amelyet megbízási szerződés alapján készített egy cég Budaörs hatályos Településszerkezeti Terve, Helyi Építési Szabályzata és Szabályozási terve felülvizsgálata tárgyában. Amennyiben nem javítják ki sürgősen a kifogásolt hibákat, úgy a város eláll a szerződéstől.

Egyetértettek azokkal az előminősítési szempontokkal, amelyek alapján összeállíthatják a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárásban részt vevő gazdasági társaságok listáját.

Közbeszerzési pályázatot írnak ki magas-, valamint mélyépítési munkákhoz kapcsolódó lebonyolító-műszaki ellenőri feladatok kétéves időtartamú keretszerződéssel történő ellátására.

A jövő évben is igénybe veszi az önkormányzat annak a cégnek a szolgáltatásait, amely közbeszerzési szakértői feladatokat végzett a városnak.

A Budapesti Közlekedési Központ Zrt. kérésére, 2012. április 30-ig meghosszabbították változatlan feltételekkel a buszok üzemeltetésére vonatkozó közszolgáltatási szerződést.

Jóváhagyták a képviselők, hogy működjenek együtt az Újbudai Önkormányzattal a kamaraerdei buszforduló kiépítésével kapcsolatban.

Meghatározták a szennyvízcsatorna közcélú  érdekeltségi hozzájárulás és közműfejlesztés mértékét a 2013. évben.

A testület úgy döntött, hogy az Ifjúság utca és a Baross utca által határolt zöldterületen kutyafuttatót és felnőtt játszóteret létesít, illetve itt valósulna meg a Budaörsi Kőszikla Baptista Gyülekezet régi terve, egy faszerkezetű „bárka” felépítése, amelyet játszóeszközként is lehetne majd használni.

Felhatalmazták a polgármestert, hogy aláírja a szerződést az Auchan Magyarország Kft-vel az M1-M7 autópálya 9+542.7 km szelvényében lévő gyalogos híd tulajdonba és kezelésbe vételéről.

Forrásokat biztosítottak útépítésekhez, illetve a 2013-2014. évi beruházások szakmai előkészítéséhez.

Tízmillió forintot csoportosítottak át  a közvilágítás fejlesztésére.

Ugyancsak jóváhagyták a szükséges összeget az uszoda wellness részlegének bővítéséhez.

Meghosszabbították a Clementis László utca 18/b. szám alatti ingatlan térítésmentes használatát az új Zászlómúzeum megalakításáig, de legkésőbb 2013 év végéig. Addig itt tárolják a jövendőbeli állandó kiállítás anyagait.

Jóváhagyták, hogy a város részt vegyen a Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap, Svájci-Magyar Együttműködési Program című pályázatán, és ehhez a szükséges önrészt is biztosították.

Ugyancsak támogatta a testület a részvételt egy másik pályázaton, amely az EKOP-3.1.3 „Ágazati pályázat a Közép-Magyarországi Régóban megvalósítandó fejlesztésekre” címet viseli. Mind a tervezett városkártyára, mind az egészségügyi intézmények informatikai fejlesztésére lehetne pénzt nyerni innen.

Egy másik pályázat a kisgyermekes szülők  újbóli munkábaállítását támogatja. A képviselők döntése alapján az önkormányzat ezen is részt kíván venni.

Elfogadták a Katolikus Karitász-Caritas Hungaricával történő megállapodást szenvedélybetegek közösségi ellátására. A város ehhez a tevékenységhez 800 ezer forintos támogatást nyújt.

Fél álláshellyel csökkentették a Vackor Óvoda dolgozói létszámát, míg ugyanennyivel bővítették a Farkasréti Pagony Óvoda álláshelyeit.

Támogatta a testület, hogy Wunderlich Gábor 2.7 millió forintos támogatásban részesüljön a „Budaörs, a hagyományok városa” című promóciós filmjének második, befejező részének elkészítéséhez.

A város 15 millió forinttal támogatja a 2013. évi Ifjúsági Kézilabda Világbajnokság megrendezését.

Elfogadták a látvány-csapatsportágak támogatását ösztönző TAO pályázatokkal kapcsolatos tájékoztató anyagot. Ebben a programban négy budaörsi egyesület -Aramis, BSC, BDSE, Liver – is érintett.

A Városi Sportcsarnokban televíziós közvetítésre is alkalmas kábelrendszer kiépítésére 5 millió forintot szavaztak meg.

Elvi támogatását adta a testület a Gyepük Népe Alapítvány-Szélrózsa Néptáncegyüttes 2013-2014. évi terveinek támogatásához.

Úgy döntöttek, kikérik a Széles utában lakók véleményét arról, hogy a jövőben az utca viselheti-e Hauser József nevét.

Ugyancsak véleményeztetik a szülőkkel, pedagógusokkal és a diákönkormányzattal azt a javaslatot, miszerint az 1. számú Általános Iskola felvenné Hauser József nevét.

Módosították az Illyés Gyula Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola és a Leopold Mozart Alapfokú Művészeti Iskola alapító okiratait.

Felkérték a polgármestert, hogy kösse meg a szerződéseket azokkal az alkotókkal, akik nyertes műveket nyújtottak be a Városi Állandó Gyűjtemény alapját képező képzőművészeti alkotások összegyűjtését célzó pályázatra.

Elvetette a testület azt a javaslatot, hogy vonják vissza a Pro Musica Kórusalapítványnak megítélt támogatásra vonatkozó döntést. A vitából kiderült, hogy még mindig nem oldódtak meg az alapítvány belső konfliktusai.

Nem szavazta meg a testület a Budaörsi SportFest támogatási kérelmét, és elutasította azt is, hogy pénzt adjon a SportFesthez kötődő 5. WBPF világbajnokság megrendezésére.

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.