Ülésezik a képviselő-testület – Napirendi pontok

(Budaörs, 2024. február 25. – Budaörsi Infó) Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete 2024. február 28-án, szerdán 9:00 órai kezdettel testületi ülést tart a Városháza II. emeleti tanácstermében.

 

Napirendi pontok: 

2024. február 28. (rendkívüli)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetése

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.24.) önkormányzati rendeletének módosítása

3. napirendi pont: Clementis László önkormányzati ösztöndíj- rendelet módosítása

4. napirendi pont: Önkormányzati rendelet alkotása a Budaörs Város Önkormányzata fenntartásában működő köznevelési intézményekben foglalkoztatottakat, valamint az egyesített bölcsődében pedagógus munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottakat megillető pótlékok meghat.

5. napirendi pont: Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

6. napirendi pont: A pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítása

7. napirendi pont: Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

8. napirendi pont: BHÉSZ módosítás indítása és változtatási tilalom elrendelése – Kossuth L. u. – Lajta köz – Kereszt utca tömbje

9. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti És Működési Szabályzatáról szóló 56/2003. (XII.22.) önkormányzati rendeletének módosítása

10. napirendi pont: A budaörsi egészségügyi ellátás folyamatosságának biztosításáról

11. napirendi pont: Budaörsi intézmények vezetőinek béremelése

12. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház igazgatói álláshelyére kiírt pályázatról

13. napirendi pont: BTG Nonprofit Kft. ügyvezetőjének munkabére

14. napirendi pont: Döntés a 2024. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról

15. napirendi pont: Közszolgáltatási keretszerződés XVIII. számú módosítása

16. napirendi pont: Döntés lakossági komposztálóedény pályázat lebonyolítása céljából pénzeszközátadásról

17. napirendi pont: Pénzeszköz átadás iparosított technológiával épült társasházak fűtési-melegvíz rendszerének átalakítása céljára

18. napirendi pont: Döntés a Régiségbúvár Egyesület támogatási szerződésének módosítása tárgyában benyújtott kérelemről

19. napirendi pont: Javaslat a Kesjár Csaba Általános Iskola büféjének pályázati úton történő bérbe adására

20. napirendi pont: Döntés a 7289/4 helyrajzi számú, természetben Budaörsön, a Vágány utcában található zártkerti ingatlan rekreációs célú értékesítésére kiírt pályázat elbírálásáról

21. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Szabadság út 66. szám alatti Társasházzal megkötött támogatási szerződés szerint benyújtott beszámoló elfogadásáról

22. napirendi pont: Javaslat a budaörsi Városházára vonatkozó bérleti szerződés módosítására

23. napirendi pont: Javaslat a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand létesítményre vonatkozó bérleti szerződés módosítására

24. napirendi pont: Javaslat a Törökbálint, 091/23 helyrajzi számú volt szennyvíztelep egy részének bérbeadás útján történő hasznosítására

25. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft-vel pénzeszköz átadási szerződés megkötéséről

26. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 4502/2 helyrajzi számú ingatlan területén található műfüves pálya használatba adásáról

27. napirendi pont: BSC Asztalitenisz szakosztály eseti támogatási kérelme

28. napirendi pont: Javaslat Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló LPK-221 forgalmi rendszámú gépjármű hasznosítására

29. napirendi pont: Rendőrség kérelme lakhatás támogatásához

30. napirendi pont: Budaörs belterület 1347/2 hrsz.-ú közterületének átnevezése

31. napirendi pont: Budaörs belterület 1338 hrsz.-ú közterületének elnevezése

32. napirendi pont: Budaörs belterület 1202/4 hrsz.-ú közterületének átnevezése

33. napirendi pont: Budaörs város közterüeti névjegyzékének módosítása

34. napirendi pont: Javaslat közszolgáltatási megállapodás megkötéséhez – Creascola Nonprofit Kft

35. napirendi pont: Budaörsi óvodák alapító okiratainak módosítása

36. napirendi pont: Budaörsi óvodák tavaszi és őszi zárása

37. napirendi pont: Nemzetiségi önkormányzatokkal kötött Együttműködési Megállapodás módosítása

38. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2024. évi Munkaterve

39. napirendi pont: Döntés a polgármester 2024. évi szabadsága ütemezésének jóváhagyásáról

40. napirendi pont: Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a 8510/2/B/4 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Domb utca 1/B alatt található ingatlanra vonatkozóan (zárt ülés)

41. napirendi pont: Döntés elővásárlási jog gyakorlásáról a 141 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Köz tér 1. alatt található ingatlanra vonatkozóan (zárt ülés)

42. napirendi pont: Önkormányzati lakással kapcsolatos hátralék behajthatatlannak történő minősítése (zárt ülés)

43. napirendi pont: Fellebbezés elbírálása a Budaörs belterület 1322/5 hrsz.-ú ingatlan települési címének megállapítása tárgyában (zárt ülés)

44. napirendi pont: Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás tárgyában hozott határozat elleni fellebbezés elbírálása (zárt ülés)

45. napirendi pont: Meghívó

46. napirendi pont: Módosító javaslat:Gyalogos átkelőhely létesítése a 8105-ös jelzésű közútön

47. napirendi pont: Módosító javaslat:Előterjesztés 5 millió Ft éves Részönkormányzati keret visszaállításáról 2024 évtől kezdődően

48. napirendi pont: Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséhez, keret biztosítása köztéri szemetesek és kutyaürülékgyűjtők kihelyezéséhez

49. napirendi pont: Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséhez, társadalmi önszerveződések támogatása

50. napirendi pont: Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséhez, erdei tájékoztató táblák cseréje, karbantartása

51. napirendi pont: Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséhez, kerékpárutak karbantartása, korszerűsítése

52. napirendi pont: Módosító indítvány Budaörs Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséhez, többlettámogatás Budaörsi Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a Polgárőrség támogatása a választási médiaköltségek terhére

53. napirendi pont: Módosító javaslat: Budaörsi Gazdapiac tetőszerkezetének, vizesblokk kialakításának tervezése tárgyában

54. napirendi pont: Módosító javaslat: Vasútállomás környékének fejlesztése, új parkolók tervezése

55. napirendi pont: Módosító javaslat: Inkubátorház létrehozása

56. napirendi pont: Módosító javaslat: a görögkatolikus templom fűtési rendszerének kiépítéséhez

57. napirendi pont: Módosító javaslat: Elektromos töltőállomás telepítése tárgyában

58. napirendi pont: Módosító javaslat: Kapitány Gábor képviselő módosító javaslatai a 2024. évi költségvetéshez

61. napirendi pont: Észrevételek a módosító javaslatokhoz

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.