Szerdán ülésezik a képviselő-testület – Napirendi pontok

(Budaörs, 2023. február 20 – Budaörsi Infó) 2023. február 22-én, szerdán, 09:00 órai kezdettel ülésezik Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.). 

 

 

Napirendi pontok: 

2023. február 22. (rendkívüli)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése

2. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.25.) önkormányzati rendeletének módosítása

3. napirendi pont: Javaslat a gyermekek napközbeni ellátása keretében biztosított gyermekétkeztetés, valamint a gyermekintézményekben biztosított egyéb étkeztetés intézményi (nettó) térítési díjáról szóló 13/2011. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására

4. napirendi pont: Javaslat a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 53/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: A kamaraerdei településrészi önkormányzat új nem képviselő tagjának megválasztása

6. napirendi pont: A Budaörsi Latinovits Színház intézményvezetői pályázatának elbírálási határidejének meghosszabbítása

7. napirendi pont: Döntés a 2023. évi Intézményi fejlesztési céltartalék felszabadításáról

8. napirendi pont: Döntés a BTG Közszolgáltatási keretszerződés XIV. módosításáról

9. napirendi pont: Döntés a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG Nonprofit Kft. között létrejött Vagyonkezelési szerződés módosításáról

10. napirendi pont: Pályázat kiírása Budaörs Város Önkormányzat tulajdonában álló használaton kívüli hulladékgyűjtő járművek és dologi eszközök értékesítésére

11. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Clementis u. 18/a. szám alatti, 145/2 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonú ingatlan emeleti szintjének bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról

12. napirendi pont: A Budaörs Város Önkormányzata tulajdonát képező iskolaépületek egyes helyiségei bérleti díjának meghatározása

13. napirendi pont: Döntés a 1454 helyrajzi számú, természetben Budaörs, Máriavölgy u. 8. sz. alatti ingatlan adásvételi szerződésének módosításáról

14. napirendi pont: Döntés a 095/76 és 095/80 helyrajzi számú, kivett közterület megnevezésű, Budaörs Város közigazgatási területén található ingatlanok önkormányzati tulajdonba vételéről

15. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszintjén található ingatlan hasznosítása tárgyában hozott 17/2021. (VI.30.) és 20/2022. (II.23.) számú ÖKT határozatok és megállapodások módosítására

16. napirendi pont: Javaslat a 8880 helyrajzi számú ingatlan egy részének értékesítésére és a 8879/1 hrsz-ú ingatlan szabályozásának végrehajtására

17. napirendi pont: A Budaörs, Kálvária u. 2-4. szám alatti 1504 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó használati megállapodás

18. napirendi pont: Javaslat pályázat kiírására a Budaörs, Templom tér 17. sz. alatti önkormányzati tulajdonú épületrész bérbeadás útján történő hasznosítására

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 3148 hrsz-ú, Budapesti út 54. sz. alatt található Polgárok Háza intézmény 2. számú faház emeleti helyiségének bérbe adásáról

20. napirendi pont: BTC Budaörsi Teniszcentrum Zrt. bérleti szerződés módosítása

21. napirendi pont: OTP Bank helyi gazdaságfejlesztési pályázattal kapcsolatos döntés

22. napirendi pont: Döntés előminősített cégek jegyzékéről (2023/1)

23. napirendi pont: „Kegyeleti közszolgáltatás Budaörsön” – döntés közbeszerzés eljárásról

24. napirendi pont: A Budaörs belterület 1194/12 és 1194/13 helyrajzi számú közterületek elnevezése, Matthias Schmidt park

25. napirendi pont: A Budaörs belterület 1402 helyrajzi számú közterület elnevezése, Dér utca

26. napirendi pont: Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár zárvatartási kérelmének engedélyezése

27. napirendi pont: Óvodai körzethatárok módosítása

28. napirendi pont: Javaslat szociális tűzifa biztosítására

29. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2023. évi Munkaterve

30. napirendi pont: Polgármester 2023. évi szabadsága

31. napirendi pont: Előterjesztés 5 millió Ft éves Budaörs Kamaraerdei Településrészi Önkormányzati keret visszaállításáról 2023 évtől kezdődően

32. napirendi pont: Mobil illemhely telepítése a kamaraerdei közparkba

33. napirendi pont: Mobil színpad vásárlása

34. napirendi pont: Módosító javaslat “Budaörs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetése” c. előterjesztéshez

35. napirendi pont: Meghívó

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.