A Budaörs Fejlődéséért Egyesület nyilatkozata az új képviselő-testület megalakulásával kapcsolatban

(Budaörs, 2019. október 24. – Budaörsi Infó) 2019. október 24-én volt a képviselő-testület alakuló ülése. Az ülés elkezdése előtt negyedórával egy rendkívüli sajtótájékoztatót hívott össze a választáson győztes Budaörs Fejlődéséért Egyesület (BFE). 

 

 

Wittinghoff Tamás, Budaörs polgármester a tájékoztatón elmondta, hogy addig nem kíván együttműködni a Fidesz-KDNP képviselőivel, amíg a választás során történt bűncselekményeknek nem lesznek meg az elkövetői.

 

 

sajtotajekoztato19_10_20 (2)

 

A Budaörs Fejlődéséért Egyesület sajtóközleményét szó szerint közöljük:

A most megalakuló új budaörsi képviselő-testület többségét alkotó Budaörs Fejlődéséért Egyesület (BFE) nem tesz egyoldalú gesztusokat a helyi Fidesz-KDNP felé mindaddig, amíg nem tisztázódik, hogy milyen szerepük volt a választási kampány során elkövetett, súlyos – nem egy esetben köztörvényes – bűncselekményekben.

Öt évvel ezelőtt a képviselő-testület megalakulásakor az önkormányzati többséget adó Budaörs Fejlődéséért Egyesület (BFE) biztosította, hogy a Fidesz-KDNP a tényleges támogatottságát messze meghaladó mértékben kapjon bizottsági helyeket. Akkor a 15 képviselő-testületi tagból – akárcsak most – mindössze 3 volt a Fidesz-KDNP képviselője. Hisz a közvetlenül elnyerhető mandátumok közül valamennyit a BFE kapta meg. A Fidesz, akárcsak most is, csak a töredék szavazatok alapján jutott képviselői helyekhez.
Ezen túlmenően 2014-ben, korábbi frakció-vezetőjük révén, megkapták az egyik alpolgármesteri helyet is. Más kérdés, hogy olyan mértékben nem akartak együttműködni, hogy néhány hónap múlva, ezt az alpolgármestert még a helyi Fidesz-csoportból is kiléptették.

Az idei választási kampány Budaörsön is minden eddigit felülmúlt a tisztességtelen eszközök alkalmazásában.

Városunkban is égtek a telefonvonalak, és ál-közvéleménykutatók sugalmazott kérdésekkel igyekeztek rossz színben feltüntetni a még hivatalban lévő polgármestert, és egekbe dicsérni a Fidesz-KDNP színeiben induló ellenfelét.

Miután a Budaörs Fejlődéséért Egyesület drága pénzen megvásárolta a villanyoszlopokon a plakáthelyeket, mert törvényesen csak erre volt lehetőség, hirtelen kiderült, hogy a Fidesz a saját reklámjait ugyanoda ingyen is kiteheti. Felháborodásunkra az érintett cég mindenkinek engedélyezte ezt hivatalosan is.

 

 

sajtotajekoztato19_10_20 (1)

 

Ipari méreteket öltött a plakátok leszaggatása, és furcsa módon ez csak a Budaörs Fejlődéséért Egyesület reklámjait érintette.

Konkrét köztörvényes bűncselekmény valósult meg akkor, amikor először zsarolni próbálták a jelenlegi polgármestert, hogy ne induljon el a választáson, és akkor elkerülheti, hogy egy lejárató videót tegyenek róla közzé. Miután ezt a zsarolást kategorikusan visszautasította, először levelekben majd szórólapokon kezdték terjeszteni a lejárató videó elérhetőségét. A linket egy olyan – a Fidesszel rokonszenvező – jobboldali portálon helyezték el, amelynek törvénytelen módon nem volt impresszuma, és a híroldal üzemeltetőjét sem lehetett elérni.

Végül már tettlegességre is sor került, amikor három fiatal inzultálta Wittinghoff Tamás 90 éves édesapját, miután megkérdezték tőle, hogy az ő fia-e a polgármester.

Bármilyen hihetetlennek is tűnik, de a polgármestert lejáratni kívánó kampány a választások lezárulta után is folytatódik.

E törvénytelenségek közül egyetlen egytől sem határolódott el egyértelműen a Fidesz-KDNP polgármester-jelöltje. Nem ajánlotta fel a segítségét a fenti bűncselekmények tetteseinek felderítéséhez.

A Fidesz-KDNP mindezt elintézte annyival, hogy – állításuk szerint – nekik ezekhez az ügyekhez nincsen semmi közük.

Több esetben feljelentések születtek, és a hatósági eljárások folyamatban vannak.

Minden rendőrségi nyomozás egyik fontos mozzanata a mai napig, a rómaiaktól származó „cui prodest, cui bono” elv érvényesítése. Vagyis annak tisztázása, hogy az adott bűncselekmény kiknek az érdekeit szolgálta. A bűnügyi tapasztalatok azt mutatják, hogy ennek a kérdésnek a megválaszolása gyakran elvezet a valódi elkövetőkhöz és felbujtókhoz.

Ezért az új önkormányzat megalakulásakor ezúttal nem ajánlunk fel alpolgármesteri tisztséget a Fidesz-KDNP-nek, illetve mindaddig nem választjuk meg őket semmiféle tisztségre, amíg a fenti ügyek nem tisztázódnak.

A Fidesz-KDNP képviselőinek természetesen minden olyan lehetőség adott, amely az önkormányzati törvény szerint jár nekik.

Sem az önkormányzati törvény, sem az önkormányzat SZMSZ-e nem tartalmaz arra vonatkozó szabályt, hogy a képviselőknek automatikusan jár a bizottsági tagság, de tanácskozási joggal a bizottságok munkájában valamennyi képviselő részt vehet.

 

Az önkormányzati törvény idevágó paragrafusai szerint:

“Mötv. 57. § (1) A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatában határozza meg bizottságait, a bizottságok tagjainak számát, a bizottságok feladat- és hatáskörét, működésük alapvető szabályait…..

Mötv. 58. § (1) A bizottság elnökének és tagjainak megbízatása a képviselő-testület által történő megválasztással jön létre, a képviselő-testület megbízatásának időtartamára. A bizottság elnökét és – az elnökkel együtt számított – tagjainak több mint a felét az önkormányzati képviselők közül kell választani. Nem lehet a bizottság elnöke vagy tagja a polgármester.

(2) A képviselő-testület a bizottság személyi összetételét, létszámát a polgármester előterjesztésére bármikor megváltoztathatja, a kötelezően létrehozandó bizottság kivételével a bizottságot megszüntetheti.”

 

 

Molnár Gábor, Budaörs Fejlődéséért Egyesület elnöke

Wittinghoff Tamás, Budaörs város polgármestere

 

 

(Budaörsi Infó)

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.