Bauhaus áruház épülhet Budaörsön – Fantomterv került nyilvánosságra

(Budaörs, 2016. május 23. – Budaörsi Infó) Budaörsön, a Baross utcában élő lakók egy csoportja (a „Lakhelyünk nyugalmáért civil szerveződés”) kereste fel szerkesztőségünket azzal, hogy az utcájukban egy Bauhaus áruház építését tervezik a Decathlon folytatásában. Elmondásuk szerint a fejlesztéssel önmagában semmilyen problémájuk nincsen, viszont egy olyan tervrajz jutott a birtokukba, amelyen az látható, hogy az utcájuk felőli oldalon lenne az áruház majdani bejárata, ami azt jelentené, hogy a Baross utca forgalma a többszörösére nőne és ezzel – megítélésük szerint – romlanának az ott élők életkörülményei. Az erdős terület védelmében aláírások gyűjtésébe kezdtek.

 

Megtudtuk a lakóktól azt is, hogy máris vannak jelei a munkálatok elkezdésének, hiszen fákat vágtak ki a területen. Az ügy kapcsán felkerestük a BAUHAUS Szakáruházak Kereskedelmi Bt.-t. Válaszuk szerint a telek tulajdonosa az Immochan Magyarország Kft., így, szerintük a kereskedelmi park kialakítása, üzemeltetése hozzájuk kapcsolódik mint tulajdonoshoz. Ezért kapcsolatba léptünk az Immochan Magyarország Kft.-vel is.

A Budaörs belterület 4134/9 helyrajzi számú ingatlan tervezett beépítésével kapcsolatban több kérdést tettünk fel nekik és Budaörs jegyzőjének dr. Bocsi Istvánnak is. Mivel a terület erdős részén a fák kivágását megkezdték, ezért megkérdeztük a Pilisi Parkerdő Zrt.-t is, hogy az ügyben kívánnak- e intézkedéseket tenni.

Mészáros Péter, a Pilisi Parkerdő Zrt. termelési és természetvédelmi főmérnökségének kommunikációs előadója a Budaörsi Infónak elmondta, hogy a fent említett terület nem tartozik a Pilisi Parkerdő Zrt. vagyonkezelési körébe, így az ott tervezett beruházással kapcsolatosan nem tudnak felvilágosítást nyújtani.

“A Pilisi Parkerdő Zrt. mint erdőgazdálkodó, nem rendelkezik hatósági jogkörrel, így bírság vagy büntetés kiszabására nem jogosult.”
 
Közben kiderült az is, hogy a budaörsi Közterület-felügyelet a fák kivágása miatt már szabott ki büntetést.

Az Immochan Magyarország Kft. kereskedelmi igazgatója, Gábosy Balázs a Budaörsi Infónak elmondta, hogy szeretné megköszönni, hogy a Budaörsi Kereskedelmi Parkjukban lévő fejlesztési terület ügyében megkerestük a társaságukat.

„Nincs annál természetesebb, ha egy tervezett beruházás kapcsán érdeklődnek a területen élők, vagy rosszabb esetben esetleg aggódnak. Ezzel mindannyian így vagyunk a személyes életünkben mi magunk is. A mi dolgunk, hogy a lehető legmesszemenőbben tájékoztassunk mindenkit azzal kapcsolatosan, hogy fejlesztéseink kapcsán milyen fontosabb, lakosságot érintő lépéseket teszünk. Ha megengedi, pontokba szedem a legfontosabbat, amiket ezen a ponton érdemes elmondanunk:
Munkánk alapja a partnerség és a jó lakossági kapcsolatok. Minden általunk kezdeményezett beruházás fontos szerepet tölt be a megvalósításnak otthont adó települések életében. Jelentősen hozzájárulnak azok fejlődéséhez, modernizációjához, a kényelmesebb és „európaibb” élet megteremtéséhez. Minden lépésünknél szem előtt tartjuk a jogszerűséget és törvényességet.

Az Önök által említett városrész a hatályos Budaörs város helyi építési szabályzatában és annak mellékleteiben meg fogalmazott területhasznosítási elképzelések szerint, a kereskedelmi park felőli részen, továbbra is kereskedelmi célokat töltene be, míg a fennmaradó területrész a város hosszútávú közlekedésfejlesztési céljainak megvalósítását fogja szolgálni.
Kizárólag megbízható, hosszútávra tervező nemzetközi cégekkel és vállalatokkal dolgozunk.

Valóban folytatunk tárgyalásokat a terület kereskedelmi célú hasznosítására egy partnerünkkel, akivel évekre visszanyúló jó kapcsolatunk van. Bár az egyeztetések még tartanak, annyit azonban mindenképpen elmondhatunk, hogy egy olyan cégről van szó, amelyik a hazai és nemzetközi fejlesztései során is megtesz mindent, hogy a beruházásait a környezettudatosság és a legmodernebb technológiai megoldások maximális figyelembevételével valósítsa meg.
Mindennél fontosabb: környezettudatosság, a környezeti terhelés csökkentése. A tervezés során kiemelten fontos követelmény, hogy a kamionforgalom semmilyen formában sem érintheti a Baross utcát, így biztosítva az ott lakók nyugalmát, amit a tervezett épület M1/M7 autópálya irányából érkező zajcsillapító hatása is segíteni fog. Környezetbarát és zöld gondolkodás alapjaiban határozza meg a döntéseinket.

A terület jövőbeni hasznosítása elkerülhetetlenül érinteni fogja az ott lévő fákat, azonban azokkal kapcsolatosan minden a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak meg felelően fog megtörténni, és természetesen törekszünk arra, hogy a hasznosítás mellett a területen a Baross utca lakói és látogatói egy szép, ápolt, gondozott zöld felület látványát élvezhessék. A partnerrel történő egyeztetések természetesen kiterjednek a zöldfelület egyéb részleteire is, így a tervek között szerepel egy Nyugat-Európában is újnak számító élő zöldfal kialakítása egy kellemes zöldsáv részeként. A végleges, minden fél által elfogadott tervek még nem állnak rendelkezésre. Amint ezek meglesznek, természetesen további részleteket tudunk majd megosztani.”

 

Tudomásunk szerint, az önkormányzat világosan a beruházó tudomására hozta, hogy milyen feltételek mentén valósítható meg a terv. Mindez kitűnik a jegyző válaszából is.

Dr. Bocsi István, a Budaörsi Infónak elmondta, hogy tudomásuk szerint a terület tulajdonosa valóban tervezi a terület hasznosítását és tárgyalásokat folytat egy Bauhaus áruház építéséről.

„A hozzánk eljutott információk szerint a konkrét megállapodás még nem jött létre. A tulajdonos megkereste az Önkormányzatot és tárgyalásokat folytattunk arról, hogy az önkormányzat milyen elvárásokat szeretne érvényesíteni a beruházással kapcsolatosan. Ezek vázlatosan az alábbiak voltak:

– az áruház üzemeltetése során a forgalmat úgy kell szervezni, hogy a lakóterületet a lehető legkisebb terhelés érje. Ennek érdekében az Auchan közlekedési rendszerét át kell alakítani, a jelenlegi parkoló területen belül új körforgalmat kell létesíteni és a közlekedési rendet felül kell vizsgálni és átalakítani, annak érdekében, hogy az új áruház megközelítése a jelenlegi parkoló területen keresztül kényelmesen lebonyolítható legyen;

– az Árok utcai körforgalomtól nyugatra az áruház közúti kapcsolatot ne alakítson ki, és ezen a szakaszon a teherforgalmat is csak a lakók kiszolgálásához szükséges mértékre fogja korlátozni az Önkormányzat;

– az áruház és a lakóterület között olyan zöldsávnak kell maradnia, amely kellő mértékű és biztosítja a lehető legkisebb zavarást a lakóterület felé. A tulajdonos az Önkormányzat felé konkrét tervekkel még nem jelentkezett, így a tervezett létesítmény pontos méretéről, elhelyezkedéséről, a forgalmi rend módosításáról a pontos tervek ismeretében tudom Önt tájékoztatni. Az interneten megtalálható tervekkel kapcsolatban a tulajdonostól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az nem tőlük származik és nem ezt a tervet kívánják megvalósítani. A területre vonatkozó Építési Szabályzat tartalmazza azokat a rendelkezéseket, melyek alapján a beépítés megtörténhet. Az Építési Szabályzat megalkotása során a lakosok, társadalmi szervezetek, államigazgatási szervek kifejthették és kifejthetik véleményüket, elgondolásaikat. Az építési engedélyezés már nem Budaörsön folyik, ebbe az eljárásba az építésügyi jogszabályok által meghatározottak rendelkeznek betekintési, illetve fellebbezési joggal.”

 

Az Önkormányzat által támasztott kritériumok és az Immochan Magyarország Kft. válaszai alapján a Baross utcában élők érdekei nem fognak sérülni, az áruház teherforgalmát nem tervezik az utca felőli frontra megnyitni.

Hogy a tervrajz, ami a lakókhoz került milyen célt szolgált és hogyan kerülhetett ki, arról nincs hivatalos információnk, viszont néhány kérdés még nyitott maradt, amire az idő hamarosan megadhatja majd a választ. A terület tulajdoni viszonyai ugyanis még kérdésesek. Továbbá befolyásolhatja még az építkezést a helyszín övezeti besorolása, valamint hogy megfelelő nagyságú-e a terület az építkezéshez.

 

baross_u_budaors_bauhaus_auchan

 

Friss fejlemény, hogy a lakók petíciót indítottak a közösségi oldalakon és arra kérik a budaörsieket, hogy aláírásukkal támogassák a Lakhelyünk nyugalmáért és a Fákért civil szerveződést 1,1 hektár erdő kivágásának megakadályozásában.

Figyelemmel kísérjük a fejleményeket, és beszámolunk önöknek minden részletéről.

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.