Kormányhivatali határozat a gödör betemetéséről – Az Önkormányzat is elmondta a véleményét

(Budaörs, 2015. október 28. – Budaörsi Infó) A befejezetlen Solaris City kálváriája már 2009-óta tart, ugyanis akkor ált le az építkezés a Hársfa utcában a Városi Sportcsarnok és Uszodával szemben. A témával kapcsolatban a helyi Fidesz sajtótájékoztatót hívott össze, ahol arról esett szó, hogy már közel a cél, be kell temetni a gödröt. A cikkünkben Budaörs Város Önkormányzatának álláspontját is olvashatják.

 

Nagy Sándor András a helyi Fidesz elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, hogy Budaörs Város Önkormányzatától azt a tájékoztatást kapták, hogy a Pest megyei Kormányhivatal egy olyan határozatot hozott, amely szerint az építtetőnek 180 napon belül vissza kell állítania a terület eredeti állapotát. Nagy Sándor András egy feltett kérdésre elmondta, hogy ez nem azt jelenti, hogy fel kell bontania a környező utakat, amelyeket szintén ő épített, csupán annyit, hogy be kell temetni a gödröt.

“Hónapokkal ezelőtt azzal fordultak a helyi lakosok a helyi Fidesz szervezetéhez, hogy segítsünk nekik. Gáspár Béla képviselő-úr több alkalommal kérte a polgármestert, hogy szervezzenek egy lakossági fórumot ahol a budaörsiek elmondhatnák, hogy milyen problémáik vannak és mire várnának megoldást. Viszont a polgármester ezt minden esetben megtagadta.

Tavasszal ezért a Katasztrófavédelemhez fordultunk, hogy vizsgálja meg a hatóság hogy valóban veszélyt jelent e ez a gödör az itt lévő épületekre. Elindult egy vizsgálat, amiben megállapították, hogy hosszútávon ez az gödör veszélyeztetheti a környező épületeket.

Majd elindult egy építéshatósági eljárás, amelynek következtében most ismertük meg a tényeket. Egy olyan határozatot hozott a Pest megyei Kormányhivatal amelyben kimondja, hogy 180 napon belül vissza kell állítani az eredeti állapotokat. Ez nem egy gumicsont a médiának, ez egy valós probléma, amit meg kell oldani.

Mi bízunk abban, hogy ez a határozat tovább vihet egy olyan folyamatot, aminek az lesz a végé hogy tényleg be is temetik ezt a gödröt.”

 

Egy helyi lakos a  Budafoki utcából, Borszem Pálné is elmondta a sajtótájékoztatón, hogy gödör miatt sok problémával kellett már szembenézniük az elmúlt években.

 

godor_sajtotajekoztato_15_10_27

“2009 óta tart ez az áldatlan állapot, azóta semmi változás nem történt. A lakások repedeznek, az alap megmozdult, eladhatatlanná váltak itt a lakások a környék miatt is. Volt akinek sikerült ügyvéddel felvenni a kapcsolatot és kártérítést kapni, akár 800 ezer forintot is, de nekem erre nem volt lehetőségem.

Amikor letették az alapkövet a polgármester úr azt mondta, hogy itt majd a lakások ára fel fog menni, milyen jó lesz nekünk.

Nem lett jó.”

 

godor_2015_10_27

 

 

Az Önkormányzat véleménye

 

A témával kapcsolatban megkérdeztük Budaörs Város Önkormányzatát is, hogy nekik mi az álláspontjuk ebben az ügyben. Vágó Csaba kabinetvezető válaszolt a Budaörsi Infónak az ügyben.

“Az Önkormányzat jegyzője ezt a Határozatot már korábban megkapta.

Az Önkormányzat, mivel semmilyen építéshatósági jogosítványa nincs, minden a közigazgatási területére vonatkozó építéshatósági, vagy építésrendészeti eljárásról, határozatról, kvázi ügyfélként kap tájékoztatást. A vonatkozó jogszabályok erre kötelezik a hatóságokat. Azaz az ingatlan tulajdonosával egy időben szereztünk a kérdéses határozatról is tudomást.

A határozatból világosan kiderül, hogy a Fidesz, miként ez a hivatal eddigi töretlen álláspontja volt, olyan ügyben kérte korábban a polgármestert intézkedésre, melyben neki nincs hatásköre.

Hatósági eljárásról véleményt nyilvánítani nem szokás, ám az ebben az ügyben elhangzottak miatt ez, ebben az esetben nem elkerülhető.

Mindenek előtt fontosnak tartjuk, hogy abban az esetben, ha bármely beruházás, így a „gödör” is veszélyezteti a lakosok épületeinek állékonyságát, akkor az ingatlanok megvédése érdekében az erre hatáskörrel rendelkező szerveknek az intézkedéseket mindenképpen meg kell tennie. Ennek viszont az az alapja, hogy kiderüljön, valóban van-e összefüggés a gödör és az ingatlanokban keletkezett változások között.

A határozat alapja egy a Pest Megyei Kormányhivatal szakigazgatási szerve, a Bányafelügyelet munkatársai által elvégzett helyszíni szemle jegyzőkönyve, amiről szakmai véleményt mondani nehéz. Az ugyanis egy oldalon keresztül taglalja, hogy a gödör környezetében „nagy kiterjedésű felszínmozgás vagy suvadás nem látható”, továbbá „a gödör teljes környezetét vizsgálva az útburkolaton egyértelműen felszínmozgásra utaló repedés nyoma nem látható. A Budafoki utcai lakóépületeken az utcai frontról nézve repedések nem fedezhetőek fel”. Ugyanennek a jegyzőkönyvnek a záró bekezdésében egy merész fordulattal ennek ellenére azt írja, hogy „a távolról iszapos agyagnak tűnő, a rézsűlábnál folyamatos áztatásnak /a Budafoki utca felől/ kitett anyag hosszú távon nem tud megállni a súrlódási szögnél jóval meredekebb rézsűszögű falban, ezáltal a környező terület és épületek biztonságát hosszú távon veszélyezteti.” Távolról(!) ….tűnő(!)… Mit lehet erre mondani? Annyit biztosan, hogy a szakmai álláspont, amely a későbbi határozat egyik hivatkozási alapja, távolról történő szemrevételezés alapján, időben minden konkrétum nélküli „hosszú távra” fogalmaz meg állítást.

Álláspontunk szerint a Kormányhivatalnak egy szakértői véleményt kellett volna készíttetnie, mert kétségesnek tartjuk, hogy egy helyszíni szemle jegyzőkönyve alapján védhető lesz a Kormányhivatal álláspontja.

Miközben a gödör 7 éve állékony, s azóta növényzettel olyan szinten benőtt, mely kizárja bármilyen rézsűcsúszás veszélyét. Arról nem beszélve, hogy ha nem így lenne is, nincs a közelségében olyan épület, melyre hatással lehetne egy esetleges rézsűállékonysági probléma. Ebből következően a határozat a város szempontjából a lehető legrosszabb. Ha ugyanis a gödröt visszatöltik, akkor a terület hosszú ideig semmire nem lesz használható. Abban az esetben, ha a nem kellően megalapozott határozat miatt az eljárás további évekre elhúzódik, az nem segíti elő a megoldást, csak a jelenleg senkinek sem jó helyzet konzerválását okozza. Az ingatlan tulajdonosa, aki a munkák megkezdésének feltételeként közel egymilliárdos közmű fejlesztést hajtott végre a város érdekében (szervizút, csatorna, szennyvíz rendszer) nehéz helyzetbe kerülve akár olyan lépésre is szánhatja magát, mely súlyos károkat okozhat a városnak.

Arról nem is beszélve, hogy a korábbi állítások arról szóltak, hogy a környéken lévő házakban az okoz problémát, hogy csökkent a környéken a talajvíz szintje (!). Ez az állítás önmagában is tökéletesen szakmaiatlan. Minden ingatlan tulajdonos álma, hogy épületének még a közelében se legyen talajvíz. Főleg, ha az agresszív, mint a budaörsi. Másrészt a területen a kivitelezés megkezdése előtt készült szakértői anyagok szerint önmagában is olyan jelentős a talajvízszint ingadozása (4-5méter) az időjárás függvényében, illetve az autópálya és a domborzati okok miatt, hogy az sokkal nagyobb ingadozás, mint amit egy ilyen munkagödör generál.”

 

Mit tehet az Önkormányzat ebben a helyzetben? Mi történik a cég által épített utakkal?

“Az önkormányzat azt teheti, amit eddig is tett. Tárgyal a tulajdonossal, hogy a területet szabályosan építse be, vagy adja el. Az, hogy a Kormányhivatal határozata ellen élnek-e fellebbezéssel, nem tudhatjuk.
Természetesen a tisztességes eljárás része az is, hogy a megépített közutak, közművek, műtárgyak elbontása ne kerülhessen szóba, s a kártérítés igénye se merülhessen fel.”

 

Mit gondol jó megoldásnak a helyzetre az Önkormányzat?  

“Mi természetesen abból indulunk ki, hogy a területet rendezni kell, a kialakult tájsebet el kell tüntetni. Ennek azonban a legésszerűtlenebb és legkárosabb módja a föld visszatöltés. A legjobb megoldás pedig a szabályozási tervek szerinti hasznosulás. Mely garanciája annak, hogy a városnak ne kelljen milliárdos közművek megváltásával, kifizetésével számolnia.

A hivatal valamennyi érintett munkatársa ezen dolgozik.”

 

(Budörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.