Az Oktatási Hivatal lapjának címoldalán a budaörsi Csillagfürt Óvoda munkatársai

(Budaörs, 2023. május 17. – Budaörsi Infó) Budaörsi óvodai gyakorlat került kiemelésre az Oktatási Hivatal Új köznevelés című ingyenes folyóiratának 2023. áprilisi címlapján, helyi óvodapedagógusok, munkaközösség-vezetők képével. 

 

 

A lap főszerkesztője Indri Dániel Jenisz beköszönőjében azt írja, hogy csakis úgy lehet eredményes a munka, ha rendszeresen megosztjuk egymással gondolatainkat, problémáinkat, javaslatainkat, hiszen egy-egy ötletmorzsából bármikor szárba szökkenhet egy olyan megoldás, ami előbbre visz bennünket.

A lap áprilisban a pedagógusműhelyek működését emelte ki.

A címoldalon Christmanné Dudás Diána és Kovácsné Kóródi Zsuzsa, a Budaörsi Csillagfürt Óvoda munkaközösség-vezetői szerepeltek, akik a lap szerint napról napra azon dolgoznak, hogy ne csak a kicsikkel, de kollégáikkal is minél gördülékenyebb legyen az együttműködés.

Budaörsi Csillagfürt Óvodában nem egy, hanem négy munkaközösség is van (Egészséges Életmód Munkaközösség, Környezeti munkaközösség, Művészeti munkaközösség, Önértékelés munkaközösség). Éves tervet készítenek, félévi beszámolókat tartanak, és van, hogy csak egy spontán jött ötlet mentén valósítanak meg programokat.

A gyerekek érdekeit szem előtt tartva, szakmailag folyamatosan megújulva, közel húsz éve működtetnek munkaközösségeket.

Christmanné Dudás Diánával, az Egészséges életmód Munkaközösség vezetőjével, és Kovácsné Kóródi Zsuzsával,Városi Gyógytestnevelés és Mozgásfejlesztés Munkaközösség vezetőjével készítettek interjút arról, hogy miként vezetik a munkaközösségeiket, és hogyan dolgoznak együtt az óvodában és a városi rendezvényeken.

Az interjúkból kiderül, hogy egy jól összeszokott csapatról van szó, akik mindenben segítik egymást.

 

Christmanné Dudás Diána kiemelte, hogy a munkaközösségek alapvetően a gyerekek érdeklődése köré szerveződnek, a feladatmeghatározásuk is ehhez igazodik, illetve fontos az is, hogy egy óvónőnek melyek az érdeklődési körei, mert ezek alapján alakítják ki a munkaközösségeket az óvodában.

„A munkaközösség-vezetőnek az a feladata, hogy az adott munkaközösséget összetartsa, a munkacsoport tagjainak munkáját koordinálja, kiossza a feladatokat. Ő írja meg a munkacsoport éves tervét is – természetesen a többi óvónővel egyeztetve – év elején, év végén pedig az értékelést, valamint félévkor is számot ad a munkaközösség elvégzett munkájáról. Az, hogy mi kerül az éves tervbe, nagyban összefügg az óvoda pedagógiai programjával és az intézmény éves tervével. Ezek mellett a munkaközösség-vezető feladata az is, hogy folyamatosan képezze magát a saját területén.”

 

A munkaközösség öt főből áll a Csillagfürt Óvodában, és a tagok felelősek az egészséges életmód témakörhöz kapcsolódó feladatokért, de a megvalósításba minden óvónő bekapcsolódik.

 

 

ujkozneveles2

 

Kovácsné Kóródi Zsuzsa a Városi Gyógytestnevelés és Mozgásfejlesztés Munkaközösség vezetője az állami kiadású Oktatási Hivatal folyóiratának kérdésére elmondta, hogy a szakmai munkaközösségeket a nemzeti köznevelésről szóló törvény szabályozza.

„Ez alapján egy nevelési-oktatási intézményben legalább öt pedagógus, legfeljebb tíz munkaközösséget hozhat létre. Mi ezzel a lehetőséggel éltünk is, így a Csillagfürt Óvodában van Egészséges életmód Munkaközösség, Környezeti munkaközösség, Művészeti munkaközösség, és van Önértékelés munkaközösség is. Ezeknek a munkacsoportoknak a munkájába bevonjuk a dajka néniket és a gondnok bácsit is.”

Kovácsné Kóródi Zsuzsa kiemelte, hogy Budaörsön nagyon jó szakmai munka folyik nemcsak az óvodákon belül, hanem az óvodák között is.

„Én utazó gyógytestnevelőként több óvodába járok. A hasonló szakterületen dolgozó gyógytestnevelők alkotják a Városi Gyógytestnevelés és Mozgásfejlesztés Munkaközösséget. Ez a munkaközösség teljesen más mint az óvodai munkaközösség.

Munkaközösség-vezetőként én városi feladatokat látok el azzal a céllal, hogy összefogjam a város óvodáiban dolgozó gyógytestnevelőket és koordináljam a mozgásfejlesztést az óvodákban. Ez gyakran nem egyszerű feladat, hiszen 11 óvodának a csoportjait, a gyermekeit, a tornatermi lehetőségeit kell összefésülni. Emellett feladatunk a gyerekek szűrése is év elején mozgatószervrendszeri és mozgásfejlettségi szempontból. Az eredmények alapján alakítjuk ki a csoportokat, akiknek aztán az év során foglalkozásokat tartunk.”

 

 

ujkozneveles

 


Ha szeretnék jobban megismerni ezt a budaörsi kooperatív munkaközösséget, akkor ide kattintva le tudják tölteni az Új Köznevelés című lapot és a 26. oldalon találják a vezetőkkel készült teljes interjút.


 

 

(Budaörsi Infó/ Forrás: Új Köznevelés)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.