Elfogadta a képviselő-testület a város 2023. évi költségvetését

(Budaörs, 2023. február 23. – Budaörsi Infó) Elfogadták a város 2023. évi költségvetését a képviselő-testület február 22-én megtartott rendkívüli ülésén, amelyet Wittinghoff Tamás polgármester úgy jellemzett, hogy a nehéz gazdasági körülmények ellenére biztosítani fogja a pénzügyi stabilitást és az intézményrendszer jó színvonalú működését.

 

 

Első hozzászólóként Wittinghoff Tamás polgármester a szomszédunkban egy éve dúló háborúról emlékezett meg. Világosan és egyértelműen le kell szögezni: Ukrajnát katonai agresszió érte Oroszország részéről, amelynek rengeteg ártatlan civil áldozata van és immár egy Magyarországnyi ember vált földönfutóvá. Jóérzésű embernek nincsen más választása, mint az áldozat mellé állni és minden erővel támogatni az ukránokat, hogy képesek legyenek megvédeni saját hazájukat. Ehhez képest tartja megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak, hogy Orbán Viktor miniszterelnök a legutóbbi évértékelőjében is relativizálta a helyzetet, mert szerinte itt nem a jó és a gonosz harca folyik, hanem két szláv állam küzd egymással, amihez nekünk semmi közünk. Wittinghoff Tamás szerint ez teljességgel elfogadhatatlan álláspont, mert ez nem két ország belügye, hanem tragédia az egész világ számára.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) reagálásában úgy fogalmazott, hogy Magyarország a béke pártján áll, és ebben teljes mértékben Ferenc pápa álláspontját követik, aki szerint mielőbb békét kell kötni, nem szabad tovább táplálni a háborút.

A polgármester viszontválaszában leszögezte, hogy akkor lesz béke, ha az oroszok kivonják a csapataikat Ukrajnából. Ha Ukrajna teszi le a fegyvert, akkor nem béke lesz, hanem Ukrajna fog megszűnni. Csúsztatásnak nevezte azt is, hogy Ferenc pápa a magyar állásponttal értene egyet, és ennek igazolására hosszan idézett a pápa leveléből, amelyet az ukrán népnek írt. Ebben többek között ilyen mondatok találhatók: “Városaitokat a bombák kalapácsként sújtják, miközben a rakétaeső halált, pusztítást, fájdalmat, éhezést, szomjazást és fázást okoz, utcáitokon sokaknak menekülni kellett, hátrahagyva otthonaikat és szeretteiket, nagy folyóitok mellett mindennap vér és könnyek folyói áramlanak” írta Ferenc pápa, aki szerint teljesen etikus, hogy más országokból fegyvert szállítanak Ukrajnának.

„A ti fájdalmatok az én fájdalmam. Jézus keresztjén ma benneteket látlak, akik az agresszió okozta rémülettől szenvedtek” „Rátok gondolok, fiatalok, akiknek a haza bátor megvédéséhez a jövőről szőtt álmaitok helyett a fegyverekhez kellett nyúlnotok; rátok gondolok, felnőttek, akik mindent megtesztek, hogy megvédjétek szeretteiteket.”

Napirend előtti hozzászólásában Török István képviselő úr megköszönte a rendőrség, a közterület felügyelet és a hivatal műszaki ügyosztályának munkáját a kamaraerdei körforgalomban történő driftelések megszüntetése érdekében. (A drift lényege, hogy az autó hátulját a túlkormányozottságból fakadó kitörésekor a kanyarban csúszásban kell tartani anélkül, hogy az autó megtapadjon.)

Tájékoztatást kért a körforgalomba kihelyezendő kamerarendszer helyzetéről. Jelezte, hogy a kamaraerdei játszótér kerítését megrongálták, és érdeklődött, hogy a javítási munkálatok hol tartanak. Felhívta a figyelmet a Seregély utca járhatatlan állapotára, illetve arra, hogy nagyon szemetes a MÁV átjárójára a TESCO irányába.

Lőrincz Mihály a műszaki ügyosztály vezetője válaszában elmondta, hogy a kamerarendszer üzembe helyezése az idei év első negyedévében várható. Az új kamerák éjszaka is képesek lesznek a rendszámfelismerésre, ami nagyban segíti majd a rendőrség munkáját. A játszótér javítása elkezdődött, várhatóan a jövő héten befejeződik. A MÁV felé jelzik a képviselő úr észrevételeit.

Wittinghoff Tamás polgármester jelezte, hogy a Szabadság úton is előfordul hasonló driftelés, illetve sokszor találkozik a buszmegállókban és körforgalmakban várakozó autókkal.

Monostori-Kalovits Márk (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) elmondta, hogy több lakos megkereste és kérte, hogy a Kereszt és a Lajta köz kereszteződésében vizsgálja felül a hivatal a parkolás lehetőségét. Javasolta, hogy kérdezzék meg a lakosság véleményét erről. A Kőfejtő utcából is kapott megkeresést a rossz állapotok, és a patkányok elszaporodása miatt. A probléma megoldásában kéri a műszaki osztály együttműködését. A Nefelejcs-Farkasréti utcában pedig a forgalomtechnikai eszközök kihelyezését szeretnék.

A műszaki ügyosztály vezetője válaszában elmondta, hogy van lehetőség a lakosság megkérdezésére a Lajta köz parkolásával kapcsolatosan. A Kőfejtő utca problémájáról elmondta, hogy a BTG-vel szerződése van a hivatalnak a közterületen a patkányirtásra. Jelzi a problémát feléjük. A Nefelejcs-Farkasréti utca forgalomtechnikai eszközeinek kihelyezésére a mostani költségvetés biztosít forrást.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) jelezte, hogy az Ifjúság utcában a közvilágítás megszűnt.

A műszaki ügyosztály vezetője elmondta, hogy hétfő estére ez a probléma megoldódott.

Első napirendi pontként elfogadták az önkormányzat 2023. évi költségvetését.

Wittonghoff Tamás polgármester elmondta, hogy minden gazdasági nehézség ellenére sikerült stabil és biztonságos költségvetést készíteni, amely biztosítani fogja az intézmények eddig megszokott, jó színvonalú működését. A kétszámjegyű infláció miatt a helyi iparűzési adóból várhatóan nagyobb összeg folyik be, ami most segítséget jelent. Így összességében és ténylegesen 12 és fél milliárd forintból gazdálkodnak majd. Ebben az összegben már nem szerepel az a mintegy négymilliárd forint, amennyit továbbra is elvon az állam teljesen törvénytelen módon a város saját bevételeiből.

Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) jelezte, hogy csak négy napjuk lett volna módosító indítványok beadására. Szerinte az adóbevételek alul vannak tervezve, a személyi kiadások pedig túlságosan megnőttek. Talált egy hibát is, ahol százmilliós eltérés van, ezért úgy vélte, hogy ennek a javításáig nem is lehet elfogadni a költségvetést. Majd reményét fejezte ki, hogy legalább a Török István által beadott, kamaraerdő területére vonatkozó módosítókat támogatni fogja a többség is.

Dr. Bocsi István jegyző cáfolta, hogy csak négy napjuk lett volna, hiszen ez a lehetőség február 8 és 19. között nyitva állt. A számszaki hiba nem magában a költségvetésben volt, hanem az egyik mellékletként csatolt tájékoztatóban. A személyi kiadások növekedését a hatalmas infláció indokolja. Az önkormányzatnál és annak intézményeinél dolgozóknak 15 százalékos béremelést terveznek, ami még mindig nem ellensúlyozza az elszabadult áremelkedést.

Dr. Molnár Gábor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) azt jegyezte meg, hogy egyetlen módosító javaslatot sem adott be a Fidesz-KDNP frakció, ami azt mutatja, hogy tényleges munkát nem végeznek.

Török István képviselő kifogásolta, hogy a költségvetésben nagyon kis összeg szerepel csak kifejezetten Kamaraerdőre vonatkozóan.

Dr. Bocsi István jegyző elmondta, hogy rengeteg olyan tétel van, ami Kamaraerdőt is érinti, de nem nevesítve, mert ezek például az óvodák vagy éppen az útfelújításokra elkülönített költségvetési sorokon találhatók

Wittinghoff Tamás polgármester megjegyezte, hogy Török István módosító javaslatai közül egyetlen egy sem foglalkozott Kamaraerdővel.

A költségvetési rendelethez végül két módosító javaslat érkezett. Ezek közül a helyi védőnők számára 15 százalékos budaörsi egészségügyi pótlék megállapítását megszavazták, ami a március 1-június 30 közötti időszakra vonatkozik.

Török István képviselő módosító javaslatát viszont elutasították, amelyben azt kérte, három egyesület támogatását növeljék meg a költségvetésben. A többség úgy ítélte meg, hogy a támogatás mértékének növelése jelenleg nem indokolt, ezért abban állapodtak meg, hogy májusban ismét előveszik a kérdést, és az addigi tapasztalatok alapján hoznak döntést, mint ahogy más érintett szervezet esetében is.

Módosította a testület a 2022-es évi költségvetést is. Ilyenkor történik meg az évközi állami támogatások beépítése, az időközben a költségvetést érintő határozatok rendeletbe foglalása, a felügyeleti, valamint a saját hatáskörű előirányzat-módosítások átvezetése.

A magas infláció miatt a nyersanyagköltségek jelentősen megemelkedtek, ezért a testület módosította a gyermekétkeztetés térítési díjait, ám a következő napirendnél kiterjesztették a díjkedvezményre jogosultak körét.

Döntött a testület a települési krízistámogatás, temetési támogatás, méltányossági települési támogatás, gyermekétkeztetési térítési díjkedvezmény és kedvezményes üdülés támogatások esetében a jogosultsági jövedelemhatár és támogatási összeg emeléséről, annak érdekében, hogy az eddig jogosult személyek és családok ne essenek ki az ellátásokból a minimálbér és a nyugdíjak emelkedése miatt.

Kormányrendelet alapján az eddigi, öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege megfogalmazás helyett a szociális vetítési alap megnevezést kell majd alkalmazni. A szociális vetítési alap összege 28 500 Ft, amely pontosan megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének mértékével.

Maráz Andrást választotta meg a testület a Budaörs Kamaraerdei Településrészi Önkormányzat nem képviselő tagjává.

A Budaörsi Latinovits Színház intézményvezetői pályázatának elbírálási határidejét meghosszabbította a testület 2023. május 24-ig, mivel a Kulturális és Innováció Minisztérium egyelőre nem tudta megnevezni a szakmai bizottság tagjait.

Az óvodákat és bölcsődéket érintő nyári felújítási és beruházási munkák érdekében a képviselők döntöttek intézményi céltartalék felszabadításáról.

Módosították a Budaörs Város Önkormányzata és a Budaörsi Településgazdálkodási (BTG) Nonprofit Kft között fennálló közszolgáltatási keretszerződést a 2023-as keretszámokkal és műszaki tartalom meghatározásával.

Elfogadták a Budaörs Város Önkormányzata és a BTG NKft. között létrejött Vagyonkezelési szerződés módosítását arról, hogy az iskolai gondnoki lakások a BTG Nkft. kezelésébe kerüljenek.

Pályázat kiírásáról döntöttek a Budaörs Város Önkormányzata tulajdonában lévő, használaton kívüli hulladékgyűjtő gépjárműveinek értékesítésére.

Meghosszabbították a Clementis u. 18/a. szám alatti ingatlan bérbeadására vonatkozó szerződést.

Meghatározták az önkormányzat tulajdonában lévő iskolai épületek egyes helyiségeinek bérleti díjait.

Jóváhagyták a Máriavölgy utcai ingatlan adásvételi szerződésének módosítását. A vevő a kivitelezői nehézségek miatt hosszabbítást kért ez év végéig az épület felújításának befejezésére.

Törökbálint önkormányzatával folytatott egyeztetés alapján a testület támogatta a Törökbálint tulajdonában, de Budaörs területén lévő közterület térítésmentes átvételét.

Közös képviselői megkeresés alapján jóváhagyta a képviselő-testület, hogy három Szivárvány utcai társasházban levő önkormányzati tulajdonú ingatlan esetében a közös költség összegét a bérlők közvetlenül a Társasház részére utalják át.

A Muskotály utcában lévő önkormányzati tulajdonú árok keresztül vágja a telket, ezért jóváhagyta a testület a telek tulajdonosa részére történő értékesítését.

Támogatta a testület a Kálvária utcai ingatlan használati megosztását a földmérő által készített felmérés alapján.

Pályázat kiírásáról döntöttek a Budaörs, Templom tér 17. alatti önkormányzati tulajdonú épületrész bérbeadására.

Jóváhagyták a Polgárok Házában a 2. számú faház emeleti helyiségének bérbeadását a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség részére 2024. december 31-ig.

Meghosszabbították a BTC Budaörsi Teniszcentrum Zrt. bérleti szerződését.

Támogatta a testület, hogy az önkormányzat részt vegyen az OTP Bank Helyi Gazdaságfejlesztési pályázatán, a Budaörs Városi Uszoda Sportcsarnok és Strand telephelyére telepíthető napelemes rendszer hatástanulmányának tervével.

Jóváhagyták az előminősített cégek listájának bővítését három új céggel.

A képviselő-testület felhatalmazta a kegyeleti közszolgáltatás közbeszerzési eljárás eredményének megállapítására az Önkormányzati Közbeszerzési Döntéshozó Bizottságát.

Elfogadták a 1402 helyrajzi számú közterület átnevezését Dér utcára.

Jóváhagyták a Gróf Bercsényi Zsuzsanna Városi Könyvtár kérelmét, hogy a könyvtár 2023. április 8-án, december 23-án és december 30-án zárva tartson.

Elfogadták az óvodai körzethatárok szükséges módosítását.

A testület a 2023. I. félévében is 1 erdei m3 tűzifát biztosít a szociálisan rászoruló budaörsi lakcímmel rendelkező személyeknek, családoknak.

Elfogadták a képviselő-testület 2023. évi munkatervét.

Jóváhagyták a polgármester 2023. évi szabadságának ütemezését.

Elutasították a Kamaraerdei Részönkormányzat részére évi 5 millió forintos keret biztosítását.

Támogatták, hogy mobil illemhely kerüljön a kamaraerdei közparkba.

Elutasították mobil színpad beszerzését a városi rendezvények lebonyolítására, mivel költséghatékonyabb színpad bérlése a rendezvényekre.

Sürgősségi előterjesztésként tárgyalta a testület a budaörsi ügyeleti ellátást biztosító Jump Consulting Kft. kérelmét.

Az ellátó rendszer 2023. február 1-jei hatállyal átállt a teljesítményfinanszírozásra, ami alapján az egynapos sebészeti ellátás után járó finanszírozást április és május hónapban csak jelentősen csökkentett mértékben biztosítja az állam.

A teljesítményfinanszírozásra történő átállásra nem biztosítottak felkészülési időt, a hó elején érvénybe lévő változásról a Jump Consulting Kft. 2023. csak február 6-án kapott hivatalos értesítést. Az ügyeleti ellátás megszokott színvonala érdekében a testület további támogatást biztosít április és május hónapokra.

Szintén sürgősségi előterjesztésként döntöttek az energiaár fixálásáról. 2023. február 20-án megjelent kormányrendelet lehetőséget biztosít az energia egységárának fixálására.

A fix energiaár előnye a költségek tervezhetősége és az esetleges árnövelő, külső hatások (időjárás, háborús helyzet) kockázatának csökkentése.

A testület az önkormányzat és az általa fenntartott valamennyi érintett intézmény és a BTG Nonprofit Kft. esetében is fixálni kívánja a villamosenergia egységárat.

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.