Szerdán ülésezik a képviselő-testület – Napirendi pontok

(Budaörs, 2022. november 7.- Budaörsi Infó)  2022. november 9-én , szerdán, 15 órai kezdettel ülésezik Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.).  A testületi ülést követően közmeghallgatásra kerül sor.

 

2022. november 9. (rendkívüli)

1. napirendi pont: Budaörs város területrészére vonatkozó változtatási tilalom elrendeléséről szóló 15/2022. (VII.13.) önkormányzati rendeletének módosítása

2. napirendi pont: Településrendezési- és településfejlesztési dokumentumok partnerségi egyeztetési szabályaihoz szükséges SZMSZ módosítás és rendelet hatályon kívül helyezése

3. napirendi pont: JAVASLAT BUDAÖRS VÁROS ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEIRŐL SZÓLÓ 17/2003. (IV. 28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA

4. napirendi pont: Javaslat Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 56/2003 (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

5. napirendi pont: A Képviselő-testület bizottságainak választásáról szóló 167/2019. (X.24.) ÖKT sz. határozat módosításáról szóló 2/2020. (I.29.) ÖKT sz. határozat kiegészítése

6. napirendi pont: Pótelőrányzat biztosítása távhő szolgáltatás díjemelkedése miatt

7. napirendi pont: Döntés a BTG közszolgáltatási keretszerződés XII. módosításáról

8. napirendi pont: Forrás biztosítása gyalogátkelőhely létesítésekhez

9. napirendi pont: Döntés a 113/0/A/6 helyrajzi számú, természetben a Budaörs, Templom tér 15. I. emelet 6. szám alatt található lakásra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról

10. napirendi pont: TOP PLUSZ-2.1.1-PT1-2022-00032 energetikai projekt – előirányzat átcsoportosítás

11. napirendi pont: A Budaörs, Kőszikla utcában lévő, 1682/1 helyrajzi számú közterület szabályozási vonal által kijelölt 33 m² nagyságú részének értékesítésére kiírt pályázatról szóló 80/2020.(XI.18.) sz. polgármesteri határozat módosítása

12. napirendi pont: Javaslat a Budaörs, Szivárvány utca 5. földszintjén található ingatlan hasznosítása tárgyában hozott 140/2022. (IX.14), 141/2022. (IX.14) és 142/2022. (IX.14.) ÖKT határozatok módosítására

13. napirendi pont: Javaslat az Esély Szociális Társulás Társulási Megállapodás módosításának elfogadására

14. napirendi pont: Az Illyés Gyula Gimnázium kérelme

15. napirendi pont: Döntés fellebbezés ügyében a Budaörs, Akácfa utca 21. 2235 hrsz. településképi bejelentést elutasító határozat ellen – ZÁRT ülés (zárt ülés)

16. napirendi pont: Fellebbezés elbírálása a Budaörs belterület 3671/3 helyrajzi számú ingatlan települési címének megállapítása tárgyában – ZÁRT ülés (zárt ülés)

17. napirendi pont: Fellebbezés elbírálása a Budaörs belterület 3671/4 helyrajzi számú ingatlan települési címének megállapítása tárgyában – ZÁRT ülés (zárt ülés)

18. napirendi pont: Fellebbezés elbírálása a Budaörs belterület 1370/1 helyrajzi számú ingatlan települési címének megállapítása tárgyában – ZÁRT ülés (zárt ülés)

19. napirendi pont: Meghívó

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.