Ösztöndíjpályázat budaörsi lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló és jól tanuló diákok számára

(Budaörs, 2022. augusztus 23. – Budaörsi Infó) Szeptemberben ismét pályázhatnak ösztöndíjra a köznevelési intézményekben tanuló, budaörsi lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló és jól tanuló diákok.

 

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága a 2022/2023. tanévre Közoktatási ösztöndíj pályázatot írt ki.

 

A pályázatra jelentkezhet:

–  az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel rendelkező,

– hátrányos szociális helyzetű tanuló jelentkezhet, aki az általános iskola 7-8 évfolyama, gimnázium, szakgimnázium, szakiskola, illetve készségfejlesztő iskola nappali képzésében folytat tanulmányokat, és az előző tanév folyamán

– tanulmányi átlaga általános iskolai tanulók, a gimnáziumban tanulók, valamint az érettségit adó képzésben részt vevő tanulók esetében 4,60-5,00 között, szakképzésben résztvevő tanulók esetében 4,20-5,00 között volt;

– országos vagy nemzetközi tanulmányi, szaktantárgyi versenyen 1-10 helyezést ért el.

 

További információ fellelhető és a szükséges dokumentumok letölthetők a www.budaors.hu honlapról vagy átvehetők személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

 

A pályázat benyújtható 2022. szeptember 01. és 2022. szeptember 30. napja között.

 

A pályázatot a Budaörsi Polgármesteri Hivatalnál (2040 Budaörs, Szabadság út 134.) a pályázati adatlapon szereplő kötelező mellékletekkel együtt egy példányban kell benyújtani.

 

További információ kérhető a (23) 447 887 telefonszámon.

 

 

telefon

 

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

A pályázat alapján elnyerhető ösztöndíj havi összege megegyezik a mindenkori minimálbér legkisebb összegének 10%-ával (2022-ben 20 000 Ft), megállapítása a tanév szorgalmi időszakára 10 hónapra, utalása folyószámlaszámra történik.

 

A pályázat kötelező mellékletei:

– pályázati adatlap

– tanulmányi jogviszony igazolása,

– a tanulmányi eredményt igazoló okirat másolata (2022. júniusi dátumú bizonyítvány),

–  a kiemelkedő tanulmányi, művészeti, tudományos és sporttevékenységet tanúsító iratok másolata,

– az osztályfőnök támogató javaslata

–  jövedelemmel rendelkező családtagok esetében munkáltató által kiállított, a kérelem benyújtását megelőző havi (2022. 08. havi) nettó jövedelemigazolás (családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás, nyugdíj, stb.), jövedelemmel nem rendelkezők esetében a Pest Megyei Kormányhivatal Budakeszi Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya (Munkaügyi Kirendeltség) igazolása (álláskeresési járadék), alkalmi munkából élők esetén: nyilatkozat a jövedelemről, vállalkozók esetén: a lezárt adóévről NAV igazolás és nyilatkozat a 2022. év 01-08. havi nettó jövedelemről havi bontásban;

– különélő szülők esetén a gyermek elhelyezéséről szóló bírósági vagy gyámhatósági
döntés;

– 16. életévet betöltött testvér esetén 30 napnál nem régebbi iskolalátogatási igazolás.

-vagyonnyilatkozat

 

A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes. A formailag nem megfelelő, vagy tartalmilag hiányos pályázatok a pályázati eljárás során kizárásra kerülnek.

 

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2022. október 31-ig bírálja el a beérkezett pályázatokat:

– a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja;

– az ösztöndíj elbírálása tanulmányi eredmény, valamint szociális rászorultság alapján történik,

– pályázó családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 300%-át (jelenleg: 85 500 Ft), gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 400%-át (jelenleg: 114 000 Ft), valamint vagyonnal saját maga és családja nem rendelkezik.

 

A döntésről a Szociális és Egészségügyi Bizottság 8 munkanapon belül, írásban értesíti a pályázókat.

Az ösztöndíjban részesülő tanuló köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról legkésőbb 15 napon belül írásban értesíteni a Polgármesteri Hivatalt.

Az ösztöndíjpályázat jogszabályi hátteréül a Budaörs Város Önkormányzat Képviselőtestületének a tanulmányi ösztöndíjakról szóló 32/2007. (IX. 24.) önkormányzati rendelete szolgál.

 

 

(Budaörsi Infó/budaors.hu)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.