Budaörs – Újabb elfeledett emlék a Farkashegyen

Katonai hadisírgondozó terepbejárás történt a Szekrényes-hegy lábánál,
ahol a vitorlázás fénykorából származó emlékművet mértek fel.

(Budaörs, 2022. június 11. – Budaörsi Infó) Városunk turisztikailag egyik legismertebb régi/új emlékműve a Farkashegyi Vitorlázó-emlékmű, amely történetének közismertté tételében és az újraépítésében a Budaörsi Infó 2017-ben nagy szerepet vállalt. Múlt héten a Magyar Honvédség területileg illetékes hadisírgondozó szaktisztje terepbejárást hajtott végre a vitorlázó-kilövő betonrámpa közelében, a Szekrényes-hegy azon erdőrészében, ahol 1934-ben repülőszerencsétlenségben életét vesztette Pap Antal térképész-főhadnagy vitorlázó-vizsgarepülése alkalmával.

 

 

A Vitorlázó-emlékmű történetével és a Farkashegyhez köthető vitorlázó-történelemről korábbi cikkeink már foglalkoztak (lásd linkek legalul). A 2017. október 21-én repülőbemutatóval egybekötött emlékműátadás óta egyre inkább ismeretes, hogy Budaörshöz köthető a magyar vitorlázórepülés kezdete.

 

 

17_10_21_EMLEKMUAVATAS (24)

 

Az első világháborút követő békekötések a vesztes országoknak, így Magyarországnak is szigorúan korlátozták a motoros repülőgépek birtoklását, legfőképpen pedig tiltották a katonai használatát. Német mintára és ott gyártott repülésre alkalmas szerkezetekkel 1929. július 21-én történt az első hivatalos siklás a Farkashegyen, ahol a hegyoldalak mentén felfelé tartó légáramlatok erejét használták ki.

A vitorlázás népszerűsége gyorsan emelkedett, ahogy az elért magasság és repülési idő is. Az államvezetés támogatta az új sportágat, mert a pilótaképzéshez nélkülözhetetlen tapasztalatokat máshogy nem lehetett szerezni, és bujtatottan katonai pilótaképzésre is alkalmas volt. Nem is a véletlenen múlt, hogy az új sportot hazánkban Petróczy István nyugállományú repülő ezredes kezdeményezése alapján vette kezdetét, és a honvédelem céljára is alapított szervezetek, így a MOVE (Magyar Országos Véderő Egylet) is létrehozta saját Repülő Osztályát (MOVERO) 1929. június 27-én.

Így történhetett, hogy 1934. július 8-án vasárnap, a katona Pap Antal térképész-főhadnagy, a MOVERO tagja „C” típusú vitorlázórepülő-vizsgáját megkezdhette. A meteorológiai archívumok szerint a budai oldalon repülésre ideális volt az időjárás: a hőmérséklet középértéke aznap 22 Celsius-fok volt, a napos időben jelentős északnyugati szél uralkodott.

Pap a három vizsgázó közül elsőként startolt a Szekrényes-betonrámpájáról, majd gépe hamarosan jobbra húzva levágódott a Kútvölgynek nevezett részre, ahol akkoriban egy kicsinyke ér köré ásott kút volt található.

A főhadnagy a balesetben szörnyethalt, így ő lett a magyarországi vitorlázórepülés első mártírja. A becsapódás helyén repülőbajtársai egy sziklából készült emlékművet emeltek 1936. november 14-én.

 

 

pap_antal_emlek_farkashegy2_fekvo_2022jun

 

De mit kerestek magyar katonák a budaörsi magaslatokon?

Készségesen válaszol kérdésünkre Kőszegi Ádám tartalékos százados, a Magyar Honvédség Tartalékképző és Támogató Parancsnokság (MH TTP) Társadalmi Kapcsolatok Főnökségéről, aki elkísérte Berta Csaba főhadnagyot a helyszínre, mint szakmai elöljárója. A főhadnagy úr a Magyar Honvédség Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság (MH KIKNYP) Pest megyei hadisírgondozó szaktisztje.

 

Kőszegi százados: A Magyar Honvédség illetékes szakközegei kiemelt feladatként kezelik a hősi halottak, kimagasló katonai teljesítményt nyújtott személyek kutatását, sírjaik felmérését, és a hősi emlékművek állapotának nyomon követését.

Jelenlegi ismereteink szerint Pap Antal katonaként, de nem szolgálati kötelmekkel összefüggően hunyt el, hiszen szabadidejében, civil szenvedélye gyakorlása közben szenvedett halálos balesetet. De ez nem indok arra, hogy egykori elhunyt bajtársaink emlékezetét veszni hagyjuk.

A Szekrényes oldalán található emlékmű felirata is tükrözi, hogy a közösséghez tartozás és a közös munkálkodás milyen maradandó értékeket hoznak létre. Egy ilyen síremlék nem csupán az elhunytról tájékoztat, hanem ezt a különleges érzületet (bajtársiasság) is tovább örökíti, és megérinti az arra vándorló lelkét. Ez az a láng, amely a hazaszeretetet melegen tartja és a honvédelem szelleme is belőle táplálkozik.

 

Budaörsi Infó: Mi a terve a Honvédségnek a síremlékkel?

Kőszegi százados: A bajtársaim nevében elmondhatom, hogy a területileg illetékes hadisírgondozó szaktiszt, a hősi sírok, hadisírok, emlékművek felmérésével, kutatásával és karbantartásával foglalkozik.

Pap Antal főhadnagy esete csak egy szűk társadalmi körön, a vitorlázórepülő szakmán belül ismert. Viszont a katonai emlékezetben nincs nyoma, ezen szeretne a hadisírgondozás változtatni. Elsőként terepbejárás alkalmával felmérésre és dokumentálásra kerül a helyszín. Pap síremlékét sajnos rosszul jelölik a térképek, és nagyon nehéz is volt megtalálni. Az egykor kopár hegyoldal ma vadregényes táj, és az emlékmű is gondozatlan, jelentős karbantartásra szorul.

A következő lépés az illetékes hatóságokkal egyeztetve egy karbantartási feladat elvégzése, amely jelentős tisztogatást jelent, felszalagozással, főhajtással.

Végül alapos levéltári kutatás kerül sorra a katonai karrier és az életrajz tekintetében, hiszen Pap Antalról csak a végzetes balesete okán van tudomásunk, semmit nem tudunk még róla. A teljes anyag végül jelentésre kerül a szakmai elöljáróságnak (pld. Hadtörténeti Intézet és Múzeum), akik a megismert adatokat az adatbázisukhoz adják, így felkerül a magyar katonai történelem térképére.

 

 

Hängwind vitorlázó a Szekrényesről való indítás után a baleset időszakából

Hängwind vitorlázó a Szekrényesről való indítás után a baleset időszakából

 

 

Úgy látszik, a budaörsi Farkashegy múltja szolgáltat még az itt élők számára új és közös emlékezetre méltó ismereteket. Ennek az ismeretlenbe hulló múltnak a kezdeti feltárása egy Vitorlázó-emlékműben csúcsosodott ki, és előreláthatólag Pap Antal megismerése lesz a folytatása.

 

 

Emlektabla_farkashegy_pap_antal_2022jun

 

Bízzunk benne, hogy minél többet fogunk megtudni az életéről, sorsáról és tragédiájáról, mert emléke 88 éve a város része, habár mindeddig ez öntudatlanul történt. Vegyük figyelembe, hogy csakis a múltat ismerve és becsülve tudunk felkészülni a jövőre, mert ez adja a jelenünk biztonságát.

 

(Budaörsi Infó)

 

 

Korábbi cikkeink a témával kapcsolatban:

Emlékmű, ami nem is emlékmű Budaörs felett

Tihanyi Zoltán: Budaörsön található a magyar repüléstörténet egyik emblematikus helyszíne

Exkluzív hír – Újjáépül az emlékmű

Elkezdődött

A magasba emelkedő szárnyak

Felkészülés az emlékműállításra Budaörsön

Milyen legyen a budaörsi Vitorlázó-emlékmű?

Ünnepélyes vitorlázórepülő-emlékmű átadó

Magyar repüléstörténeti jelentőségű emlékmű avatás Budaörsön

 

 

 

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.