Szerdán ülésezik a budaörsi képviselő-testület – Napirendi pontok

(Budaörs, 2022. május 23.  – Budaörsi Infó) 2022. május 25-én , szerdán, 8:30 órai kezdettel ülésezik Budaörs Város Önkormányzat képviselő-testülete a Városháza II. emeleti tanácstermében (2040 Budaörs, Szabadság út 134.). 

2022. május 25. (rendes)

1. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának beszámolója a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról

2. napirendi pont: A súlykorlátozott forgalmú helyi közútra történő behajtásról szóló 27/2021. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet megalkotása

3. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti És Működési Szabályzatáról Szóló 56/2003.(XII.22.) önkormányzati rendelet módosítása

4. napirendi pont: A Budaörsi Csicsergő Óvoda intézményvezetői pályázatának elbírálása

5. napirendi pont: Javaslat Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásba belépés támogatására (Biatorbágy) és a Társulási Megállapodás módosítására

6. napirendi pont: Döntés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulásból (FAÖT) való kilépésről

7. napirendi pont: MOL NyRt. – Településfejlesztési Együttműködési Szerződés

8. napirendi pont: BTG közszolgáltatási szerződés X. számú módosítása

9. napirendi pont: Döntés a BTG Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolójának, vagyongazdálkodásáról szóló beszámolójának, valamint 2022. évi üzleti tervének elfogadásáról

10. napirendi pont: Javaslat pályázat kiírására az iparosított technológiával épült lakóépületek villámvédelmi rendszerei korszerűsítésének, szabványosításának támogatására

11. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 366/5 helyrajzi számú, „kivett helyi közút” megnevezésű ingatlan értékesítéséről

12. napirendi pont: Javaslat a 1036/9/A/100 és 1036/9/A/101 helyrajzi számú, természetben a Patkó u. 9. szám alatti épület földszintjén található ingatlanok pályázati úton történő bérbe adására és a 1036/5/A/100 helyrajzi számú ingatlan 47 m² nagyságú részének hasznosítására

13. napirendi pont: Döntés költségvetési keretátcsoportosításról

14. napirendi pont: Pályázati kiírás ebrendészeti feladat ellátására

15. napirendi pont: Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokságának támogatása (módosítás)

16. napirendi pont: Budaörs Rádió támogatási kérelme

17. napirendi pont: Költségvetési soron támogatott szervezetek 2021 évi beszámolóinak elfogadása

18. napirendi pont: Jelentés az óvodai beiratkozásokról, intézkedés húsz százalékkal megemelt óvodai csoportlétszámokról a jelentkezések kezeléséhez

19. napirendi pont: Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentés a 2021. évi belső ellenőrzési tevékenységről

20. napirendi pont: Fellebbezés rendkívüli települési támogatás – temetés költségeihez való hozzájárulás – elutasítása ügyében – ZÁRT ülés (zárt ülés)

21. napirendi pont: Meghívó

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.