A képviselő-testületi ülésen történt – Kamaraerdőn tovább bővítik a térfigyelő kamerarendszert

(Budaörs, 2022. április 28. – Budaörsi Infó) Kamaraerdőn tovább bővítik a térfigyelő kamerarendszert, a civil és nemzetiségi szervezetek idén is pénzügyi támogatásban részesülnek. Többek között ezekről is döntött a képviselő-testület 2022. április 27-én tartott ülésén.

 

Wittinghoff Tamás polgármester bejelentette, hogy július 3-án időközi választás lesz Kamaraerdőn, a dr. Kisfalvi Péter halálával megüresedett képviselői helyre.

A napirend előtti hozzászólásokat dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) kezdte, jó munkát kívánva Menczer Tamás újonnan megválasztott fideszes országgyűlési képviselőnek.

Wittinghoff Tamás polgármester felhívta a figyelmet, hogy Budaörs minden szavazókörében az ellenzéki jelölt kapott több szavazatot. Hozzátette: lehetetlen tiszta választást tartani egy országban, ahol nincsenek viták és a média teljesen egyoldalúan manipulálja a társadalmat. Megjegyezte: döbbenten szembesült azzal, hogy a magyar társadalom egy nagyon jelentős része nemcsak hogy érzéketlen az ukrajnai vérengzéssel kapcsolatban, hanem indokoltnak tartja az orosz agressziót. Megdöbbentő volt az is, hogy a választási győzelem éjszakáján, amikor a bucsai mészárlás épp akkor vált a világ számára ismertté, Orbán Viktor és hívei kinevették Ukrajna elnökét. Én szégyellem azt, hogy ez Magyarországon megtörténhetett – tette hozzá. Arról is beszélt, hogy budaörsi illetőségű orvosok szabadidejükben rendszeresen járnak Beregsurányba segíteni, amihez az önkormányzat kisbuszt biztosított számukra.

 

testulet2204 (9)

 

Löfler Dávid (Fidesz-KDNP) ismét arra tett javaslatot, hogy legyen több közmeghallgatás Budaörsön. Kitért arra is, hogy az úgynevezett Gödör területével kapcsolatban keresték meg helyi lakók, amely az 1-es iskola és az uszoda-sportcsarnok mögött van. A kihelyezett táblák szerint ismét értékesíteni akarják ezt a területet. Kezdeményezte, hogy legyen ezzel kapcsolatban egyeztetés a környéken élőkkel.

 


testulet2204 (7)

 

Kisberk Balázs (Budaörsi Gazdakör) az Ifjúság utca 10-20. szám alatt élők köszönetét tolmácsolta, amiért megkezdődött a társasház mögött a park felőli járdaszakasz teljes körű megújítása. Abban kérik a hivatal segítségét, hogy lehetőség szerint korlátozzák a munkaidőt, mert időnként este későn is dolgoznak, valamint kérik, hogy a sittet teljes egészében szállítsa el a vállalkozó.

Stift Nándor (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) kérdésére az is elhangzott, hogy a beruházás május első hetében el fog készülni.

Hauser Péter (Budaörs Fejlődéséért Egyesület) a lakók köszönetét fejezte ki a hivatalnak, hogy a Harmat utca – Láng utca sarkán gyorsan pótoltak egy kimaradt szegélyt. Elmondta: a Semmelweis utca 8-ból keresték, hogy a párhuzamos parkolóba fessen fel a hivatal csíkokat. A Bányász utca – Eötvös utca sarkán elmorzsolódott a szegély, aminek a javítását kérte, ugyanide szeretnének a lakók egy várakozni tilos táblát is. Hasonlóan megrongálódott a járdasarok a Mátyás király és az Erdélyi utca sarkán, aminek szintén a javítását kérte.

 

testulet2204 (10)

 

Kapitány Gábor (Fidesz-KDNP) köszönetet mondott mindenkinek, aki valamilyen módon hozzájárult az új református templom megvalósításához, amelyet a hétvégén szenteltek fel. Szintén köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik az ukrajnai menekültek számára adománygyűjtést szerveztek, illetve adományoztak.

Ezután a testület rátért a napirendi pontok tárgyalására. Elsőként meghatározta az Egyesített Bölcsődei Intézményekre vonatkozó szolgáltatási önköltség és intézményi térítési díj mértékét. Utóbbit Budaörsön az önkormányzat magára vállalja, csak az étkezésért kell fizetni. Ennek díja nem változik.

Az önkormányzat összességében 772 milliót költ a bölcsődékre. Bár az állam elvileg állja ennek az összegnek a felét, de Budaörs esetében nagyobb az összes költségvetési elvonás, mint a támogatás, így lényegében az egész összeget az önkormányzat fedezi.

Döntöttek az Esély Szociális Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ által nyújtott szolgáltatások idei díjairól, amelyek szintén nem változnak.

A tanulmányi ösztöndíjakról szóló rendelet módosításával megemelték a pályázati támogatási összeget és a jogosultsági jövedelemhatárt is. Kiegészült a rendelet a szülők vagyonnyilatkozati kötelezettségével is, hogy csak azok részesüljenek az ösztöndíjból, akik arra valóban rászorulnak.

Elfogadta a testület a Budaörsi Rendőrkapitány beszámolóját a 2021. évről. A polgármester kérte, hogy a rendőrség kiemelten figyeljen a Kamaraerdőn elszaporodó veszélyes driftelésekre. (Fékezéssel kifarolás.) Ugyancsak kérte, hogy lépjenek fel a gyorshajtókkal szemben is.

 

testulet2204 (3)

 

A közbiztonság erősítése érdekében döntöttek a képviselők Budaörs Kamaraerdei területén a térfigyelő kamerarendszer bővítéséről. A térfigyelő kamerák a Kismartoni utca – Torockó utca kereszteződésénél, a Kamaraerdei és a Kolozsvári utca kereszteződésénél és a Kolozsvári utca – Beregszászi utca találkozásánál található körfogalomnál lesznek.

Nem élt az önkormányzat a Domb utcában lévő, 8509 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.

 

testulet2204 (8)

 

Több önkormányzati tulajdonú ingatlanra vonatkozó bérleti szerződésről döntött a testület. Változatlan feltételekkel meghosszabbították az egyik Clementis u. 18/a. szám alatti ingatlanra a bérleti szerződést. Ugyancsak elfogadták a képviselők a Lévai u. 33. szám alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítását. Határoztak a Templom tér 17. szám alatti ingatlan bérbe adására vonatkozó szerződés meghosszabbításáról is, a bérlő itt a saját költségére felújítási munkálatokat végez.

Jóváhagyta a testület, hogy az önkormányzat tulajdonában álló hulladékgyűjtő járművek értékesítésére pályázatot írjanak ki, mivel 2022. január 1-től Budaörsön a Budapesti Közművek NZrt. látja el a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást.

 

 

testulet2204 (1)

 

Döntöttek az Ürgésdűlőn elhelyezkedő 7358/2 helyrajzi számú ingatlan eladásáról.

Módosították a JUMP Consulting Kft-vel megkötött bérleti és feladatellátási szerződést.

Nem élt az önkormányzat a Bazsalikom utcában lévő, 7961/2 helyrajzi számú ingatlanra vonatkozó elővásárlási jogával.

Jóváhagyta a testület a Holdfény utcai és a Kincskereső óvoda alapító okiratának módosítását, mert a feladataik a sajátos nevelési igényű (SNI) gyerekek ellátására is kiterjednek.

Elfogadták a képviselők a nemzetiségi önkormányzatok 2022. évi támogatására vonatkozó 10 millió forintos pályázati keretösszeg felosztását. Dr. Czuczor Gergely (Fidesz-KDNP) azt kérte, hogy jövőre emeljék ezt a keretösszeget 20 millió forintra. A polgármester megjegyezte, hogy a környező településeken sokkal kevesebbet adnak, illetve idén is négymilliárdos elvonás sújtja a várost. Vágó Csaba kabinetfőnök ezt azzal egészítette ki, hogy csak 12 millió forintra érkezett igény, illetve nagyon nagy összegekkel támogatja a város a nemzetiségi intézményi fenntartást.

Jóváhagyta az önkormányzat a civil szervezetek 2021. évi pályázat útján nyert önkormányzati támogatásának elszámolásáról benyújtott elszámolását, illetve döntöttek a 2022. évi civil pályázatokról. Összesen 12.5 millió forintot osztottak szét közöttük.

 

testulet2204 (2)

 

A testület az állami fenntartásba került iskolák támogatására 50 millió forintot szavazott meg, amit a szakmai programjaik megvalósításához használhatnak fel.

Kiegészítő támogatást nyújtanak a Kamaraerdei Közösségi Ház működéséhez.

Jóváhagyták a Kutyával az emberért Alapítvány támogatási kérelmét. A pénzt gyermekek kutyaterápiás fejlesztésére fordítják.

Elfogadták a Városházán található éttermet és büfét üzemeltető BetLux Food Bt. kérelmét az éttermi menü árainak emeléséről.

Sürgősségi indítványban módosította az önkormányzat a Budaörsi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát.

A Máriavölgy utca- és közvilágítás rekonstrukciójára becsült anyagi fedezet a beérkezett ajánlatok alapján kevésnek bizonyul, ezért jóváhagyta a testület a beruházásra biztosított forrás növelését.

Zárt ülésen határozott a testület a Szakály Mátyás pedagógus emlékérem odaítéléséről.

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.