A közjegyző segít – Az élő végrendelet

(Budaörs, 2021. október 25. – Budaörsi Infó) A közjegyző segít elnevezésű szakértői cikksorozatunk tovább folytatódik. Ezúttal az élő végrendelettel kapcsolatban kérdeztük dr. Szécsényi-Nagy Kristóf budaörsi közjegyzőt.

 

 

Dr. Szécsényi-Nagy Kristóf a Budaörsi Infónak elmondta, hogy az az elnevezés, hogy élő végrendelet, kicsit megtévesztő. Bizonyos szempontból lehet ez egy utolsó rendelkezés, de ez nem egy végrendelet, nem az ember halála esetére szól, hanem egészen más természetű dologról tudunk benne rendelkezni.

„Ez egy jognyilatkozat. Magának a nyilatkozatnak a lényege az, hogyha valaki szeretne arra az esetre felkészülni, hogy elveszíti a cselekvőképességét, például mentális betegség következtében, akkor meg tudja határozni, hogy kit szeretne gondnokául, illetve azt is, hogy kit nem szeretne gondnokául. Vagyis, hogy ki járjon el helyette, ki védje az érdekeit, ki legyen a törvényes képviselője, amikor ő erre már nem lesz képes.”

 

 

jog_jogi_torveny_igazsagszolgaltatas_paragrafus

 

Mi ennek a jognyilatkozatnak a célja?

„Valójában az előzetes jognyilatkozatnak az alapvető célja az, hogyha valaki elveszítené a cselekvőképességét, akkor arra az esetre jelöljön meg a számára egy elfogadható gondnokot.

Vagy ha valakit nem szeretne a családi körből gondnoknak, akkor erről is tud nyilatkozni. További célja lehet, hogy meghatározza, hogy egyes személyes és vagyoni ügyeiben a gondnok milyen módon járjon el.

Ezt a nyilatkozatot közjegyzőnél vagy ügyvédnél lehet megtenni és utána be kell jegyeztetni az Országos Bírósági Hivatal által vezetett előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásába.

Ennek az oka, hogy a gondnokság alá helyezés bírósági hatáskörbe tartozik, így az eljárás is egy per formájában zajlik majd le, melyben a bíróság – és majd a konkrét gondnokot kirendelő gyámhatóság – ekként megismerheti az előzetes jognyilatkozat tartalmát, az nem megy feledésbe.”

 

Akit kijelölnek gondnoknak, annak ezt a tisztséget kötelező elfogadnia?

„Amikor az ember tesz egy ilyen nyilatkozatot, akkor remélhetőleg a közeljövőben erre még nem lesz szükség, amikor viszont szükség lesz rá, akkor viszont már nem biztos, hogy a nyilatkozat tartalma még a gondnokolt érdekében áll, és az sem biztos, hogy a gondnoknak jelölt személy él még, vagy hogy elfogadja ezt a tisztséget, hisz ezt nem kötelező elfogadni.

A tisztség betöltése nagy felelősséggel jár, ezért nem biztos, hogy a kijelölt személy erre fel van készülve. A törvény értelmében elsősorban a gondnokság alá helyezett személy által az előzetes jognyilatkozatában megjelölt személyt kell kirendelni, azonban ha ez a személy nem vállalja a gondnoki tisztséget, törvényben meghatározott kizáró ok áll fenn vele szemben vagy a gondnokul rendelése a gondnokság alá helyezett személy érdekeivel ellentétes, akkor nem lehet őt kirendelni. Ilyen értelemben az előzetes jognyilatkozat csak egy erős kívánalom.

A gondnokul javasolt személy részére kötöttséget nem jelent, viszont a jogszabály szerint figyelembe kell venni ezt a nyilatkozatot a bíróságnak és a gyámhatóságnak. Ha más akadályozó tényező nem merül fel, akkor nagy esély van rá, hogy a kijelölt személy lesz a gondnok.”

 

 

jog_paragrafus_torveny_012

 

 

Arról is lehet nyilatkozni, hogy kit nem szeretnénk gondnoknak?

„Természetesen arról is lehet nyilatkozni, hogy kinek a gondnoksága alá nem szeretnénk kerülni. A negatív megjelölés egyszerűbb. Ez olyan esetben szokott előfordulni, ha rossz a családi viszony, például a házastárssal már megromlott a kapcsolat, de a házasságot nem bontották fel.

Fontos, hogy ebből a szempontból viszont köt az előzetes jognyilatkozat: a törvény szerint nem lehet gondnokul rendelni azt, akit a gondnokság alá helyezett személy előzetes jognyilatkozatában kizárt a gondnokul jelölhető személyek közül.”

 

Mi történik akkor, ha nincs megfelelő gondnok vagy nem vállalja el senki a családból ezt a feladatot?

„Ha meghal az előzetes jognyilatkozatban meghatározott gondnok vagy nem alkalmas a feladatra, akkor családi körből választják ki a gondnokot, de ha nincs erre alkalmas ember, akkor a gyámhatóság jelöl ki egy hivatásos gondnokot erre a feladatra.

A gondnokság alá helyezés peres eljárással történik. A gondnokság alá helyezést a bíróságtól a nagykorú együtt élő házastársa, élettársa, egyenesági rokona, testvére, a kiskorú törvényes képviselője, a gyámhatóság és az ügyész kérheti.”

 

 

kozjegyzo

 

Az élő végrendelet tétele egy olyan eljárás, amihez mindenképp közjegyzői segítségre van szükség. Ez a fajta jognyilatkozat nem tölthető le az internetről és semmiképp nem elegendő hozzá két tanú. Ezért nagyon fontos, hogyha ilyen nyilatkozatot szeretne tenni, keressen fel egy szakembert, aki a segítéségre tud lenni ebben.

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.