Karácsony Gergely gazdaságpolitikai programja – Progresszív adózás, Tiborcz-adó, zöld adó, 200 ezer forint nettó minimálbér

(Budaörs, 2021. július 5. – Budaörsi Infó) „Nemcsak váltásra van tehát szükség, hanem igazi változásra. Leszámolás helyett elszámoltatásra. Bosszú helyett jóvátételre. Uralkodás helyett felelős kormányzásra. Igazságosan gyarapodó országra, olyanra, ahol nem a politikáról szól az életünk, de a politika végre az életünkről szól. Ezt szolgálja a gazdaságpolitika programunk.” – írta Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölt július 3-ai Facebook posztjában.

 

 

Jóvátétel, felelősség, igazságosság – ezek a gazdaságpolitikai program alapelvei. Közös terheink vállalása akkor igazságos, ha a beruházások célja az emberek jólétének, boldogulásának növelése, a fenntartható fogyasztási és termelési szerkezet elérése, és akkor borzasztó igazságtalan, ha felesleges dolgokra, pazarló módon költjük el úgy, hogy pusztán a kiváltságos 1 százalék gyarapodik, de a nemzet 99 százaléka igazából szegényebb lesz.” – olvasható még a posztban, amibe belinkelte a részletes gazdaságpolitikai javaslatait:

 

1. Segítségnyújtás a bajba került vállalkozásoknak

Az új gazdaságpolitika első eleme a koronaválság veszteseinek, a reménytelen helyzetbe került kisvállalkozásoknak megsegítése. Azok az egyéni vállalkozások, KATA-s vállalkozások, mikro- és kisvállalatok, amelyek bevételcsökkenése 2020-ban és 2021-ben átlagosan meghaladta 2019-es évi bevételük 50 százalékát, újraindítási támogatást kérelmezhetnek. Az elszenvedett károkat kompenzáló vissza nem térítendő újraindítási támogatás összege, bevételcsökkenéstől függően, 1-2,5 millió forint, amelyet egyszerűsített módon igényelhetnek az érintettek.

A kompenzáció mellett kialakításra kerül egy újraindítási hitelkonstrukció is: ennek keretében 5-50 millió forint nagyságú kamatmentes hitel áll rendelkezésre a válság miatt hátrányokat szenvedett mikro- és kisvállalkozások számára, amelynek törlesztését 2 év türelmi idő után kell megkezdeniük az érintett vállalkozásoknak. Azon kisvállalkozások számára, amelyek bevételcsökkenése 2020-ban és 2021-ben átlagosan meghaladta 2019-es évi bevételük 50 százalékát, 2 év mentességet adunk a szociális hozzájárulási adó fizetése alól.

További fontos lépés lesz az új kormány hivatalba lépéséig elmaradt bértámogatások azonnali kifizetése.

Együttműködve a Magyar Nemzeti Bankkal újraindítási hitelprogramot dolgozunk ki a közepes méretű hazai vállalatok számára.

 

 

2. Igazságos adópolitika

Az elmúlt egy év válságától függetlenül is igazságos adópolitikára van szükség Magyarországon.

Progresszív jövedelemadót vezetünk be: az alacsonyabb jövedelműek helyzetét jelentősen javítjuk, és nagyobb hozzájárulást kérünk azoktól, akik havi 1 millió forintnál jobban keresnek.

Bevezetjük a Tiborcz-adót! Az 500 millió forint feletti óriásvagyonokra adót vetünk ki, hogy a leggazdagabb 1 százalék visszaadhasson a közösségnek, amely nélkül gazdagodása lehetetlen lenne. A járvány és a válság nem mindenkit hozott nehéz helyzetbe. A 99 százalék érdekeit szem előtt tartó gazdaságpolitika komolyan veszi a nagyvállalatok társadalmi felelősségét is. A válság nyerteseitől szolidaritást várunk el a válság veszteseivel szemben, ezért a válság időszakára egyszeri szolidaritási adót vetünk ki azokra a nagyvállalatokra, amelyeknek a válság alatt is nőtt a nyeresége.

Zöld adókat és zöld illetékeket vetünk ki a környezeti-természeti fenntarthatóságot akadályozó, szennyező termelésre és fogyasztásra. Támogatni fogjuk azokat a vállalatokat, amelyek az éves eredménynövekedés jelentős részét bérnövelésre fordítják. Bátorítjuk a dolgozói tulajdonszerzést, jutalmazzuk a dolgozó tulajdonosi programokat működtető vállalatokat. Támogatjuk azon nemzetközi törekvéseket, amelyek egységes társasági minimumadót vezetnének be a multinacionális nagyvállalatokra vonatkozóan. A kis- és középvállalkozások társasági adóját nem emeljük.

 

 

3. Munkagarancia program

Olyan országot építünk, ahol új megoldásokat alkalmaznak a dolgozók védelmében azért, hogy a velünk élő és a várhatóan még jó ideig velünk is maradó bizonytalanság senkit ne sodorhasson megélhetési válságba. Ilyen eszköz a garantált munka bevezetése. Ennek lényege, hogy a munkájukat elvesztők dönthetnek úgy, hogy nem kérik a végkielégítésüket, hanem felveszik őket egy állami foglalkoztatási társaságba. A korábbi munkáltatója megállapodást köt ezzel az állami céggel arról, hogy a dolgozóját szükség esetén képzik; ha van munkalehetőség, akkor foglalkoztatják, vagy állásidőn tartják addig, amíg nem áll helyre a gazdaság, és nem képes újra működni a korábbi kapacitásai alapján a cég. Ezért cserébe a végkielégítés összegét átadja a foglalkoztatási társaságnak, amely ebből a forrásból, állami támogatásból és lehetőség szerint piaci bevételekből tartja fenn magát. A munkagarancia program költségei jelentős részben európai uniós forrásból is finanszírozhatók.

 

 

4. Igazságot a munka világának!

Az emberek jóllétét nemcsak a jövedelem által elérhető anyagi jólét határozza meg, hanem az is, hogy milyen körülmények között dolgozik valaki, mint munkavállaló. Minden dolgozó ugyanazokkal a jogokkal rendelkezzen: egy álláshely sem állhat fenn munkaszerződés és tisztességes fizetés nélkül.

Az állam deklarált feladata, hogy a munkavállalókhoz képest erőfölényben lévő vállalatokkal szemben hangsúlyos módon a munkavállalók jogait védje. Megerősítjük a szakszervezeteket, visszaállítjuk a szociális partnerség rendszerét.

A rabszolgatörvényként ismert szabályokat haladéktalanul eltöröljük, a munkáltatókkal és a szakszervezetekkel együtt kidolgozzuk a Munka Törvénykönyvének a munkavállalói jogokat jobban biztosító módosítását.

A távmunka lehetőségeinek bővítését ösztönözzük azon munkakörökben, ahol mindez kivitelezhető, illetve bővítjük a rugalmas és részmunkaidős foglalkoztatás keretrendszerét. A távmunkáról szóló szabályozás frissítésével elérjük, hogy az ilyen típusú munkavégzésre történő átállás ne jelenthessen a korábbi, azonos munkakörben és munkahelyen végzett munkánál jelentősen, irreálisan nagyobb munkaterhet. Éles határokat kell húzni annak érdekében is, hogy a hagyományos módon működő álláshelyek kapcsán munkaidő után és hétvégén ne lehessen a munkavállalókat nem vállalt munkára kényszeríteni.

 

 

5. Bérfelzárkóztatás

A magyar gazdaság nem haladhat tovább az elmúlt tíz évben kijelölt úton. A gazdaság versenyképességét nem a gyenge forintárfolyam és az alacsonyan tartott bérek kell hogy jelentsék, hanem a tudás, a technológiaalapú magas hozzáadott érték, amihez elengedhetetlen kiemelt prioritásként kezelni a befektetést az oktatásba. Nem lehetünk az alacsony hozzáadott értéket előállító ipar összeszerelő üzeme.

Magyarország bérfejlesztésének tempója nemcsak az európai, de a regionális versenytársakétól is elmaradt. Mára az EU sereghajtói között vannak a magyar bérek, amelyek egyre kevésbé fedezik a megélhetés gyorsan emelkedő költségeit. Azt tekintjük célunknak, hogy megszűnjön a dolgozói szegénység Magyarországon, ezért bérfelzárkózási programot vezetünk be: a társadalmi partnerekkel egyeztetve elérjük, hogy kiszámítható módon, a ciklus végére legalább 200 ezer forintra emeljük a nettó minimálbért. Támogatjuk, hogy a minimálbér mértékének meghatározása közös európai szabályozás felé mozduljon el.

 

 

6. Zöld gazdasági fordulat

A modern gazdaságpolitikának nemcsak igazságosnak, hanem zöldnek is kell lennie. Minden eszközzel támogatjuk a gazdaság zöldítését, a környezeti fenntarthatóság elérését. Ennek értelmében minden olyan gazdasági tevékenység, illetve technológia alkalmazása támogatandó, amely a termelés-csere-fogyasztás folyamatban csökkenti a károsanyag kibocsátást, amely hozzájárul a klímavédelemhez és a fenntarthatóság eléréséhez, illetve minden olyan tevékenység korlátozandó, amely ezzel ellentétesen hat. Ösztönözzük a körforgásos gazdasági modell meghatározóvá válását.

Támogatjuk, ösztönözzük a fenntarthatóságot szolgáló magán erőfeszítéseket. Zöld Beruházási Alapot indítunk a vállalati és a lakossági zöld beruházások támogatására, legyen szó akár energiahatékonysági otthonfelújításról, vegyszermentes ökogazdaság működtetéséről, a megújuló energiaforrásokra épülő energetikai szektorról, vagy a valóban tartós fogyasztási eszközök gyártásáról.

Az állam saját vásárlásaiban, beruházásaiban is érvényesítjük a fenntarthatósági szempontokat: elkötelezettek vagyunk a zöld közbeszerzések mellett, célunk a zéró CO2 kibocsátás elérése állami beruházások esetében, támogatjuk a klímavédelmi beruházásokat az energetikában, a közlekedésben, a mezőgazdaságban, az erdő- és vízgazdálkodásban.

A gazdaságpolitika feladata a zöld gazdasági fordulat társadalmi igazságosságának megteremtése: minden zöld gazdasági átállást segítő intézkedésünknél szem előtt tartjuk, hogy a fenntarthatósági fordulat költségei nem terhelődhetnek az alacsony jövedelmű csoportokra.

 

 

7. Versenyképes gazdaság, kiszámítható szabályozás, fegyelmezett államháztartás

A versenyképes államnak nem az a dolga, hogy extra alacsony adókkal olcsóbbá tegye a nagyvállalatok működését, hanem az, hogy olyan szolgáltatásokat nyújtson, infrastruktúrát működtessen, olyan környezetet teremtsen és működtessen, amely növeli a munka-termelékenységet. A gazdaság versenyképessége növelésének kulcsa a humán tőke növelése.

A szociális partnerekkel együttműködésben társadalmi szerződést dolgozunk ki, amely hosszú távon is kiszámítható kereteket ad a gazdaság valamennyi szereplője számára. Átlátható, tisztességes és mindenkire egyformán vonatkozó adójogszabályokat, támogatási rendszereket, működési szabályokat vezetünk be és működtetünk.

Lehetővé tesszük az egyszerű és olcsó vállalkozásindítást, csökkentjük az induló vállalkozások adó és járulék terheit, egyszerűsített számviteli és adózási formát nyújtunk a kisvállalkozások számára. Támogató, szolgáltató, okos államigazgatást hozunk létre, gyors és egyszerű ügyintézéssel, ingyenes és olcsó, vállalkozásokat támogató szolgáltatásokkal. Csökkentjük az adminisztrációs terheket, támogatjuk a KKV szektor vállalatait a növekedésben.

Megszüntetjük a haveri kapitalizmust! Véget vetünk annak a gyakorlatnak, ahol a pályázatok, állami megrendelések eredményét, a gazdasági sikert nem a tényleges teljesítmény, hanem a politikai kapcsolatok döntik el. Átláthatóvá és tisztességessé tesszük a közbeszerzéseket. Jogbiztonságot teremtünk gazdasági értelemben is, mert elfogadhatatlan, hogy a fideszes oligarchák rátegyék a kezüket bárki tulajdonára, ha az megtetszik nekik.

A tisztességes állam egyben fegyelmezett államháztartás is kell legyen. Nem adósíthatjuk el az országot, nem élhetjük fel a jövőt a jelenben, hiszen felelősséggel tartozunk nem csupán a jelen, de a jövő generációk felé is. A felelős gazdálkodás azonban nem egyenlő a szűkmarkú és szűk látókörű gazdálkodással. A felelős gazdálkodás előre tekint és a társadalmi hasznosságot tartja szem előtt a kiadások tervezésénél.

A koronavírus-járvány és a gazdasági válság emelkedő árakat, elszabaduló inflációt hozott magával, amely miatt sokan kerültek nehéz helyzetbe. Gazdaságpolitikánk ragaszkodik az árak féken tartásához, az árstabilitáshoz. Megfékezzük az elszabadult árakat és kompenzáljuk azokat, akik az áremelkedések vesztesei voltak! Megerősítjük a fogyasztóvédelmet, támogatjuk a tartós árukat gyártó hazai vállalatokat, felkaroljuk a személyre szabott termékeket gyártó és javítási szolgáltatásokat végző kisipart. A személyre szabott, tartós termék a fogyasztás, és ezáltal a szennyezés csökkentésének útja.

 

 

8. Szociális beruházások

Gazdaságpolitikánk sarokköveként jelentősen megnöveljük a szociális beruházásokra fordított költségvetési források összegét. A szociális beruházások célja az egyéni és a társadalmi erőforrások gyarapítása, és az azokhoz való hozzáférés növelése. Szociális beruházásaink eredményeképpen javulni fognak az egyéni képességek, készségek, gyarapodni fognak közösségeink.

Magyarország okos infrastruktúrájának fejlesztése érdekében ingyenes alapinternet elérést biztosítunk az ország összes településén. Ingyenes hozzáférést biztosítunk a hazai és nemzetközi tudományos adatokhoz, eredményekhez minden diák és tanár és kutató számára.

Vállaljuk a közösségi közlekedés fejlesztését és zöldítését, közlekedési alapjövedelmet vezetünk be, és támogatjuk a magánháztartások zöld közlekedését (autócsere program, megosztási megoldások támogatása, kerékpár és egyéb lakossági e-járműpark fejlesztése).

 

 

9. Magas hozzáadott értéket termelő, európai gazdaság

Célunk a tudásra, innovációra, magas hozzáadott értékű munkára épülő gazdasággal rendelkező Magyarország. Ennek értelmében technológiai központokat hozunk létre, megerősítjük a meglévőket, amelyek nem csupán az egyetemi–kutatóintézeti tudást kötik össze a vállalati szektor kutatásfejlesztési tevékenységével, hanem a hazai KKV-szektor irányába történő fejlett, zöld technológiák átadásának, a tudás megosztásának is a bázisaivá válnak.

A hazai gazdaság kiemelése az összeszerelő üzem szerepből együtt kell hogy járjon kiegyensúlyozott külgazdasági kapcsolatokkal, amelyek terén a KKV-szektor vállalatainak sokkal nagyobb szerepet kell biztosítani a jelenleginél. Be kell kapcsolnunk a hazai kis- és középvállalatokat a nemzetközi gazdasági vérkeringésbe, támogatni kell külföldi piacokra lépésüket.

A hazai gazdaságot még szorosabban kell integrálnunk az Európai Unió gazdasági rendszerébe. A közös piac, a közös gazdasági intézmények előnyöket és védelmet is jelentenek Magyarország számára. Aktívan részt veszünk a szociális jogok európai pillérének kiépítésében és működtetésében. Felkészítjük Magyarországot az euróövezethez való csatlakozásra, mind versenyképességi/termelékenységi, mind a nominális csatlakozási kritériumokat illetően. A magyar munkavállalók bérfelzárkóztatása garantálja, hogy a jövőbeni csatlakozásnak nem lehetnek vesztesei.

 

 

A telex készített anyagot az ellenzéki miniszterelnök-jelöltekkel, akik sorra állnak elő különféle ígéretekkel közben zajlik a közös programalkotás is, aminek egy évtized után először akár jelentősége is lehet. Részletek a cikkükben!

 

 

(Budaörsi Infó)

facebook:

0 Komment

Válasz küldése

Be kell jelentkeznie, a komment írásához.